Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Student Sophie Page with her regional Women in Property student award

Myfyriwr Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn cipio’r brif wobr

11 Gorffennaf 2024

Llongyfarchiadau i Sophie Page, un o'n myfyrwyr BSc, am ei llwyddiant diweddar yng Ngwobrau Myfyrwyr Women in Property De Cymru.

CIBSE Technical Symposium 2024

Ysgol Pensaernïaeth Cymru i gynnal Symposiwm Technegol Sefydliad Siartredig y Peirianwyr Gwasanaethau Adeiladu (CIBSE) 2024.

7 Mai 2024

Dewisodd Sefydliad Siartredig y Peirianwyr Gwasanaethau Adeiladu (CIBSE) Gaerdydd i gynnal eu symposiwm technegol blynyddol.

Dathlu ymchwil ac arloesedd yn y Brifysgol yn nigwyddiad Ewropeaidd Dydd Gŵyl Dewi

3 Mawrth 2024

Mae’r brifysgol wedi arddangos enghreifftiau o’i hymchwil ac arloesi blaenllaw yn rhaglen Dydd Gŵyl Dewi Brwsel 2024.

Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn cryfhau’r berthynas â’i phartner blaenoriaeth, Prifysgol Technoleg Dalian, trwy ymweliadau.

26 Chwefror 2024

Ymwelodd dwy garfan o gynrychiolwyr o Brifysgol Dalian ag Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn gynnar yn 2024

Populous yn ariannu ysgoloriaeth ymchwil PhD ar ddylunio stadiymau a sut mae’n gallu ein helpu i gyrraedd sero net

26 Chwefror 2024

Bydd Populous, sef cwmni sy’n arwain y byd ym maes dylunio stadiymau, yn ariannu PhD llawn amser

Cytundeb partneriaeth newydd wedi'i lofnodi gyda'r Ysgol Cynllunio a Phensaernïaeth yn Delhi

26 Chwefror 2024

Bydd y cytundeb newydd yn cryfhau ein perthynas ac yn meithrin cyfnewid gwybodaeth ar draws ymchwil ac addysg.

Mae podlediad Pensaernïaeth i Blant a grëwyd gan diwtor dylunio WSA wedi cael ei lawrlwytho’n fwy na 1500 o weithiau

31 Ionawr 2024

Mae Pensaernïaeth i Blant yn gyfres o bodlediadau wythnosol, sy’n cael ei lansio bob dydd Sadwrn, ac ar hyn o bryd mae ganddi dros 30 pennod o sgyrsiau craff am sawl math o addysgeg ddysgu.

Consortiwm Prifysgol Caerdydd yn ennill grant newydd ar gyfer archwilio mannau dysgu cymdeithasol ar gampysau prifysgolion

19 Ionawr 2024

Bydd Dr Hiral Patel yn rhannu Grant y Fforwm Dylunio Prifysgolion ochr yn ochr â’i chydweithiwr o Brifysgol Caerdydd, Dr Katherine Quinn

Merch ifanc yn gwisgo baner yr Undeb Ewropeaidd dros ei chefn

Prifysgol Caerdydd yn benthyg ei harbenigedd i brosiect newydd Horizon Europe

9 Ionawr 2024

Ymchwilwyr i gefnogi cynllun adfer NextGenerationEU

Plant ysgol gynradd yn gwenu ar y camera gyda llungopïau o ddyluniadau golau Nadolig.

Tiwtor dylunio pensaernïaeth yn helpu plant i oleuo Soho, Llundain ar gyfer y Nadolig

20 Rhagfyr 2023

Prosiect Goleuadau Nadolig Plant Soho yn cychwyn ar ei drydedd flwyddyn gan ganolbwyntio eleni ar olau, hunaniaeth lle, a ffasiwn