Ewch i’r prif gynnwys

Diwylliant ymchwil

Mae gennym ddiwylliant ymchwil cydlynol a chynaliadwy sy'n cefnogi staff a myfyrwyr ar bob cam o'u gyrfa.

Mae ein hethos 'creadigrwydd ar sail gadarn' yn ategu'r holl ymchwil ac addysgu yn ein Hysgol. Rydym wedi ymrwymo'n barhaus i ymgysylltu â phroblemau byd go iawn, ac yn ceisio creu amgylchedd adeiledig sy'n gwella bywydau pobl, heb niweidio'r blaned.

Mae ein gwaith cydweithredol gyda diwydiant, cyrff cyhoeddus a chymunedau'n ein galluogi i rannu arbenigedd a chyflawni targedau a dyheadau a rennir ym mhob maes ymchwil.

Support for students

Cymorth ar gyfer ymchwil a myfyrwyr ymchwil

Caiff ein myfyrwyr gefnogaeth weithredol drwy amrywiaeth o bolisïau a chyfleoedd datblygu wedi'u teilwra ar gyfer camau gyrfa unigol a'u llywio gan ein hymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Cyfleusterau

Mae ein cyfleusterau yn cynnwys labordy roboteg pensaernïaeth, gweithdy, labordy cyfryngau, llyfrgell a labordy dyfeisiau digidol.

Library

The Architecture Library is conveniently located within the School, offering access to its collection of books, journals, reference and technical literature and audio-visual material. 

Labordy roboteg bensaernïol

Mae braich robotig cywirdeb uchel i ymchwilio i’r potensial am adeiladu robotig a chynhyrchu digidol mewn pensaernïaeth.

Digital fabrication lab

The digital fabrication laboratory at the Welsh School of Architecture is a facility for the digital fabrication of computer-generated components and models.

Lab Byw

Cynlluniwyd y Labordy Byw i annog a chefnogi rhagor o ymgysylltu â, chymunedau lleol, diwydiant a’r proffesiynau, yn ogystal â chyd-academyddion ym Mhrifysgol Caerdydd a thu hwnt.

Stiwdio Hybrid

Mae'r Stiwdio Hybrid yn rhywle delfrydol ar gyfer yr adolygiadau, y tiwtorialau a'r sgyrsiau sydd mor ganolog i addysgu a dysgu ym maes dylunio.

Workshop

The workshop is managed by Dan Tilbury and assisted by Mark Blenkin. Together they have a breadth of skills in carpentry, furniture design and model making.

Mannau i Fyfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig

Mae gan ein myfyrwyr ôl-raddedig eu mannau pwrpasol eu hunain yn adeilad Bute ar gyfer gorffwys ac astudio.

Man Arddangos

Mae’r Man Arddangos yng nghanol yr adeilad, ac mae’n cael ei ddefnyddio gan y staff a’r myfyrwyr ar gyfer cyfarfodydd mawr, cynadleddau, digwyddiadau, arddangosiadau a diwrnodau agored.

Ailgynllunio Adeilad Bute

Rydym wrthi'n ailwampio Ysgol Pensaernïaeth Cymru, ac mae’r gwaith hwn yn cynnwys ailgynllunio Adeilad Bute.

Students on an industrial visit

Prosiectau cydweithredol diwydiant ac ymchwil

Mae gennym gysylltiadau ymchwil cynhyrchiol gydag ymarfer, diwydiant a phrifysgolion mewn gwledydd eraill sydd wedi arwain at gyfraniadau sylweddol y tu hwnt i'r byd academaidd.

Spanish Palace

Anrhydeddau a chydnabyddiaeth

Ystyrir ein hymchwil yn uchel ei pharch ar draws y byd; dangosir hyn gan nifer o wobrau pwysig y mae staff academaidd a’u gwaith wedi’u hennill dros y blynyddoedd diwethaf.

WSA engagement

Ymgysylltu

Yn sgîl ein mentrau ymgysylltu, rydym yn gweithio gyda chymunedau, diwydiant, cyrff proffesiynol, ysgolion a phartneriaid cenedlaethol a rhyngwladol.