Ewch i’r prif gynnwys

Diwylliant ymchwil

Mae gennym ddiwylliant ymchwil cydlynol a chynaliadwy sy'n cefnogi staff a myfyrwyr ar bob cam o'u gyrfa.

Mae ein hethos 'creadigrwydd ar sail gadarn' yn ategu'r holl ymchwil ac addysgu yn ein Hysgol. Rydym wedi ymrwymo'n barhaus i ymgysylltu â phroblemau byd go iawn, ac yn ceisio creu amgylchedd adeiledig sy'n gwella bywydau pobl, heb niweidio'r blaned.

Mae ein gwaith cydweithredol gyda diwydiant, cyrff cyhoeddus a chymunedau'n ein galluogi i rannu arbenigedd a chyflawni targedau a dyheadau a rennir ym mhob maes ymchwil.

Support for students

Cymorth ar gyfer ymchwil a myfyrwyr ymchwil

Caiff ein myfyrwyr gefnogaeth weithredol drwy amrywiaeth o bolisïau a chyfleoedd datblygu wedi'u teilwra ar gyfer camau gyrfa unigol a'u llywio gan ein hymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Students on an industrial visit

Prosiectau cydweithredol diwydiant ac ymchwil

Mae gennym gysylltiadau ymchwil cynhyrchiol gydag ymarfer, diwydiant a phrifysgolion mewn gwledydd eraill sydd wedi arwain at gyfraniadau sylweddol y tu hwnt i'r byd academaidd.

Spanish Palace

Anrhydeddau a chydnabyddiaeth

Our research is held in high esteem across the world; this is demonstrated by the number of important prizes academic staff and their work have been awarded in recent years.

WSA engagement

Ymgysylltu

Yn sgîl ein mentrau ymgysylltu, rydym yn gweithio gyda chymunedau, diwydiant, cyrff proffesiynol, ysgolion a phartneriaid cenedlaethol a rhyngwladol.