Ewch i’r prif gynnwys

Diwylliant ymchwil

Mae gennym ddiwylliant ymchwil cydlynol a chynaliadwy sy'n cefnogi staff a myfyrwyr ar bob cam o'u gyrfa.

Mae ein hethos 'creadigrwydd ar sail gadarn' yn ategu'r holl ymchwil ac addysgu yn ein Hysgol. Rydym wedi ymrwymo'n barhaus i ymgysylltu â phroblemau byd go iawn, ac yn ceisio creu amgylchedd adeiledig sy'n gwella bywydau pobl, heb niweidio'r blaned.

Mae ein gwaith cydweithredol gyda diwydiant, cyrff cyhoeddus a chymunedau'n ein galluogi i rannu arbenigedd a chyflawni targedau a dyheadau a rennir ym mhob maes ymchwil.

Support for students

Cymorth ar gyfer ymchwil a myfyrwyr ymchwil

Caiff ein myfyrwyr gefnogaeth weithredol drwy amrywiaeth o bolisïau a chyfleoedd datblygu wedi'u teilwra ar gyfer camau gyrfa unigol a'u llywio gan ein hymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth.

Students on an industrial visit

Prosiectau cydweithredol diwydiant ac ymchwil

Mae gennym gysylltiadau ymchwil cynhyrchiol gydag ymarfer, diwydiant a phrifysgolion mewn gwledydd eraill sydd wedi arwain at gyfraniadau sylweddol y tu hwnt i'r byd academaidd.

Spanish Palace

Anrhydeddau a chydnabyddiaeth

Ystyrir ein hymchwil yn uchel ei pharch ar draws y byd; dangosir hyn gan nifer o wobrau pwysig y mae staff academaidd a’u gwaith wedi’u hennill dros y blynyddoedd diwethaf.

Student working with children in a local primary school

Ymgysylltu

Yn sgîl ein mentrau ymgysylltu, rydym yn gweithio gyda chymunedau, diwydiant, cyrff proffesiynol, ysgolion a phartneriaid cenedlaethol a rhyngwladol.