Ewch i’r prif gynnwys

Canolfannau

Our diverse range of research centres reflects the varied interests and achievements of our staff.

Staff may be affiliated to one or more centres, which allows them the flexibility to pursue a range of interests and maximise interdisciplinary working.

Uned Ymchwil Dylunio Cymru (DRUw)

Cawsom ein sefydlu i weithredu prosiectau pensaernïol, dylunio trefol a thirweddu o safbwynt ymchwil.

Y Sefydliad Ymchwil Carbon-Isel (LCRI)

Ers ei sefydlu yn 2008 fel grŵp rhwydweithio ymchwil, mae gwaith y sefydliad wedi cael ei arwain gan y Sefydliad Ymchwil Systemau Ynni.

Ymarfer, Ymchwil a Chynnydd yn Nylunio a Phensaernïaeth De Asia (PRASADA)

Rydym yn astudio traddodiadau pensaernïol De Asia a'i phobloedd ledled y byd.

Canolfan y BRE ar gyfer Dylunio’n Gynaliadwy yn yr Amgylchedd Adeiledig (SuDoBE)

Rydym ni'n cydweithio gyda Grŵp BRE i hyrwyddo dylunio cynaliadwy yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

Ganolfan Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy

Rydym yn mynd i'r afael â heriau mawr o ran gofalu am dreftadaeth adeiledig yn y dyfodol mewn perthynas â newid yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd cymdeithasol ac amgylcheddol.