Ewch i’r prif gynnwys

Tyfu Bwyd Trefol - Beth yw ein hopsiynau?

Anaheim chillies
Anaheim chillies

Yng nghyd-destun trefoli a chynhyrchu bwyd diwydiannol cynyddol - sut gall pobl leihau effaith eu bwyd?

Mae poblogaethau byd-eang yn dod yn fwy trefol.  Mae amaethyddiaeth yn dod yn fwy diwydiannol.  Yn y cyd-destun hwn - beth yw'r dulliau mwyaf gofod-effeithlon o dyfu bwyd mewn amgylchedd trefol?  All hyn leihau'r effaith ar yr amgylchedd o gymharu â phrynu mewn siop?  Defnyddir arbrofion gyda hydroponeg tŷ gwydr (meithrin dŵr dwfn), tyfu tŷ gwydr gyda swbstrad artiffisial, compost heb fawn awyr agored mewn potiau a gwelyau plannu bychan awyr agored er mwyn cymharu'r ymagweddau a'r canlyniadau gwahanol.

Nid yw hyn yn gymhariaeth o dyfu un planhigyn ym mhob dull tyfu (gan nad yw llawer o blanhigion yn addas ar gyfer pob ymagwedd), ond yn hytrach rydym yn archwilio defnydd gorau'r opsiynau hyn.

Cyswllt

Ymwelwch â blog Green Futures

Contact

Dr Vicki Stevenson

Dr Vicki Stevenson

Reader, Course Director for MSc Environmental Design of Buildings, Director of Postgraduate Research

Email
stevensonv@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0927