Ewch i’r prif gynnwys

Defnyddio storio a chynhyrchu trydan adnewyddadwy er mwyn lleihau allyriadau carbon domestig a thrafnidiaeth

Hassett 2020 case study house
Hassett 2020 case study house

Ymchwilio i ynni bywyd cyflawn, carbon a chost system cynhyrchu ynni adnewyddadwy integredig.

Ynni bywyd cyflawn a dadansoddiad cost o astudiaeth achos preswylfa sengl (DU)

Mae’r astudiaeth achos yn breswylfa ar wahân yn ne Cymru, y DU.  Mae PV fertigol 3.6kWp a osodwyd yn 2014 a PV 6.12 kWp a osodwyd ar y to yn 2020, ynghyd â dyfais storio trydan 13.5 kWh. Yn agos ar ôl hynny, mae cerbyd a gwefrydd trydan.

Ystyrir effaith yr ymyriadau hyn ar leihau allyriadau carbon domestig a thrafnidiaeth, mewn perthynas â thariffau ynni sy’n annog y defnyddiwr i newid defnydd o amserau cynhyrchu “carbon uchel” (yn gyffredinol yn cyfateb i’r galw uchaf yn y prynhawn) i amserau cynhyrchu “carbon isel” (yn gyffredinol dros nos neu yn ystod y pwynt uchaf o gynhyrchu ynni adnewyddadwy).

Defnyddir data blwyddyn gyntaf wedi’i fonitro er mwyn asesu dilysrwydd dadansoddiad cost-budd cyn-gosod, a fu’n sail i’r buddsoddiad.  Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio i ystyried buddion bywyd cyflawn yr ynni a’r carbon.

Cyswllt

Dr Vicki Stevenson

Dr Vicki Stevenson

Reader, Course Director for MSc Environmental Design of Buildings, Director of Postgraduate Research

Email
stevensonv@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0927