Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Mae’r Ysgol hon yn unigryw oherwydd ein traddodiad o gyfuno creadigrwydd â chanolbwyntio ar greu, ein portffolio ymchwil, calibr ein staff a'n lleoliad unigryw.

Cyrsiau

Rydym yn cynnig y cymwysterau sydd eu hangen i fod yn bensaer cofrestredig.

Dysgwch ragor am Ysgol Pensaernïaeth Cymru, dysgu am ein gwerthoedd craidd a gweld sut brofiad yw bod yn rhan o'r Ysgol.
Robotic Arm

Cyfleusterau

Mae ein cyfleusterau yn cynnwys labordy roboteg pensaernïaeth, gweithdy, labordy cyfryngau, llyfrgell a labordy dyfeisiau digidol.

Student working with children in a local primary school

Ymgysylltu

Yn sgîl ein mentrau ymgysylltu, rydym yn gweithio gyda chymunedau, diwydiant, cyrff proffesiynol, ysgolion a phartneriaid cenedlaethol a rhyngwladol.

Stiwdio Fertigol

Prosiect creadigol dwys dros bythefnos yw Stiwdio Fertigol sy’n cefnogi’r broses o ddatblygu ac arddangos amrywiaeth eang o weithgareddau creadigol.


Right quote

Though our research and teaching cover a wide spectrum of topics and aspects of architecture, our mission as a School is to contribute to the creation of a built environment that enhances people’s lives now while contributing to the wellbeing of future generations.

Juliet Davis Head of the Welsh School of Architecture

Newyddion

Mae gennym hanes hir o gysylltiadau cydweithredol llwyddiannus ag awdurdodau lleol, y llywodraeth, proffesiynau a diwydiant, yn y DU a thramor.