Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Mae’r Ysgol hon yn unigryw oherwydd ein traddodiad o gyfuno creadigrwydd â chanolbwyntio ar greu, ein portffolio ymchwil, calibr ein staff a'n lleoliad unigryw.

Cyrsiau

Rydym yn cynnig y cymwysterau sydd eu hangen i fod yn bensaer cofrestredig.

Find out about the Welsh School of Architecture, learn about our core values and see what it is like to be part of our School.
Robotic Arm

Cyfleusterau

Mae ein cyfleusterau yn cynnwys labordy roboteg pensaernïaeth, gweithdy, labordy cyfryngau, llyfrgell a labordy dyfeisiau digidol.

Student working with children in a local primary school

Ymgysylltu

Yn sgîl ein mentrau ymgysylltu, rydym yn gweithio gyda chymunedau, diwydiant, cyrff proffesiynol, ysgolion a phartneriaid cenedlaethol a rhyngwladol.

Stiwdio Fertigol

Prosiect creadigol dwys dros bythefnos yw Stiwdio Fertigol sy’n cefnogi’r broses o ddatblygu ac arddangos amrywiaeth eang o weithgareddau creadigol.


Mae gennym hanes hir o gysylltiadau cydweithredol llwyddiannus ag awdurdodau lleol, y llywodraeth, proffesiynau a diwydiant, yn y DU a thramor.