Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Mae ein hynodrwydd fel ysgol bensaernïaeth yn gorwedd yn ein ffocws hirsefydlog ar gynaliadwyedd a lles cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol, a’n lleoliad unigryw yng nghanol dinas fywiog Caerdydd, prifddinas Cymru gyda’i threftadaeth gyfoethog a’i diwylliannau a thirweddau amrywiol.

Cyrsiau

Rydym yn cynnig y cymwysterau sydd eu hangen i fod yn bensaer cofrestredig.

Robotic Arm

Cyfleusterau

Mae ein cyfleusterau yn cynnwys labordy roboteg pensaernïaeth, gweithdy, labordy cyfryngau, llyfrgell a labordy dyfeisiau digidol.

WSA show RSi

Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn Arddangos: Arddangosfa Myfyrwyr 2022

Mae arddangosfa flynyddol myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn arddangos creadigrwydd ac arloesedd ein myfyrwyr.

WSA engagement

Ymgysylltu

Yn sgîl ein mentrau ymgysylltu, rydym yn gweithio gyda chymunedau, diwydiant, cyrff proffesiynol, ysgolion a phartneriaid cenedlaethol a rhyngwladol.


Right quote

Though our research and teaching cover a wide spectrum of topics and aspects of architecture, our mission as a School is to contribute to the creation of a built environment that enhances people’s lives now while contributing to the wellbeing of future generations.

Juliet Davis Head of the Welsh School of Architecture

Newyddion

Ymunwch ag Ysgol Pensaernïaeth Cymru a cysylltiad addysgwyr pensaernïol rhwng 12-15 Gorffennaf 2023 yn Cynhyrchiol-Aflonydd: mannau archwilio rhwng addysgeg ac ymarfer pensaernïol.