Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Mae ein hynodrwydd fel ysgol bensaernïaeth yn gorwedd yn ein ffocws hirsefydlog ar gynaliadwyedd a lles cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol, a’n lleoliad unigryw yng nghanol dinas fywiog Caerdydd, prifddinas Cymru gyda’i threftadaeth gyfoethog a’i diwylliannau a thirweddau amrywiol.

Cyrsiau

Rydym yn cynnig y cymwysterau sydd eu hangen i fod yn bensaer cofrestredig.

Robotic Arm

Cyfleusterau

Mae ein cyfleusterau yn cynnwys labordy roboteg pensaernïaeth, gweithdy, labordy cyfryngau, llyfrgell a labordy dyfeisiau digidol.

Porth Cymunedol

Ein cymysgedd cyfoethog o waith parhaus gyda thrigolion a busnesau Grangetown yn cynhyrchu canlyniadau go iawn ac yn cyflwyno cyfleoedd newydd.

WSA engagement

Ymgysylltu

Yn sgîl ein mentrau ymgysylltu, rydym yn gweithio gyda chymunedau, diwydiant, cyrff proffesiynol, ysgolion a phartneriaid cenedlaethol a rhyngwladol.


Right quote

Er bod ein hymchwil a'n haddysgu yn cwmpasu sbectrwm eang o bynciau ac agweddau ar bensaernïaeth, ein cenhadaeth fel Ysgol yw cyfrannu at greu amgylchedd adeiledig sy'n gwella bywydau pobl nawr wrth gyfrannu at lesiant cenedlaethau'r dyfodol.

Juliet Davis Pennaeth Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Newyddion

Bydd arddangosfa flynyddol myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn cael ei lansio ar 21 Mehefin 2024, gan arddangos creadigrwydd ac arloesedd ein myfyrwyr.