Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Mae’r Ysgol hon yn unigryw oherwydd ein traddodiad o gyfuno creadigrwydd â chanolbwyntio ar greu, ein portffolio ymchwil, calibr ein staff a'n lleoliad unigryw.

Cyrsiau

Rydym yn cynnig y cymwysterau sydd eu hangen i fod yn bensaer cofrestredig.

Cyfleusterau

Mae ein cyfleusterau yn cynnwys labordy roboteg pensaernïaeth, gweithdy, labordy cyfryngau, llyfrgell a labordy dyfeisiau digidol.

Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn Arddangos: Arddangosfa Myfyrwyr 2022

Mae Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn falch o gyhoeddi bod Ysgol Pensaernïaeth Cymru yn Arddangos: Arddangosfa Myfyrwyr 2022, yn cael ei lansio yn adeilad Bute ar 24 Mehefin 2022.

Prosiectau cydweithredol diwydiant ac ymchwil

Mae gennym gysylltiadau ymchwil cynhyrchiol gydag ymarfer, diwydiant a phrifysgolion mewn gwledydd eraill sydd wedi arwain at gyfraniadau sylweddol y tu hwnt i'r byd academaidd.


Right quote

Though our research and teaching cover a wide spectrum of topics and aspects of architecture, our mission as a School is to contribute to the creation of a built environment that enhances people’s lives now while contributing to the wellbeing of future generations.

Juliet Davis Head of the Welsh School of Architecture

Newyddion

Outside Novartis exhibition space with 36kW building integrated photovoltaic (BIPV) system in Basel, Switzerland

Myfyrwyr MSc o Ddylunio Amgylcheddol Adeiladau ac Adeiladau Mega Cynaliadwy yn ymweld â Zurich, y Swistir

17 Mehefin 2022

Cafodd y myfyrwyr eu harwain drwy dechnegau technegol ac ystafelloedd planhigion rhai o'r adeiladau mwyaf trawiadol a blaengar yn y ddinas. 

Y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) yw’r system a ddefnyddir i asesu ansawdd ymchwil yn sefydliadau addysg uwch y DU.