Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Gweddnewid yr amgylchedd adeiledig ar gyfer dyfodol cynaliadwy

Gan gydweithio, rydym yn ailddiffinio pensaernïaeth ac yn sbarduno cynnydd tuag at amgylchedd adeiledig gwirioneddol gynaliadwy sydd o fudd i gymunedau lleol a byd-eang, cenedlaethau'r dyfodol a'r blaned ei hun. Mae ein hymchwil yn dwyn ynghyd amrywiaeth o ddulliau methodolegol i amlygu pob agwedd ar bensaernïaeth a’r amgylchedd adeiledig.

Canolfannau

Canolfannau

Our Research Centres are formed around areas of significant research expertise in the UK and/or internationally.

Diwylliant ymchwil

Diwylliant ymchwil

Mae gennym ddiwylliant ymchwil cydlynol a chynaliadwy sy'n cefnogi staff a myfyrwyr ar bob cam o'u gyrfa.

Cyhoeddiadau

Cyhoeddiadau

Porwch ein cyhoeddiadau i ddod o hyd i erthyglau, llyfrau, adroddiadau a phapurau a ysgrifennwyd gan arbenigwyr yn eu maes.

Cyfnodolion

Cyfnodolion

Rhagor o wybodaeth am y cyfnodolion pensaernïaeth yr ydym yn gysylltiedig â nhw.