Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Mae ein hymchwil yn arwain at ddealltwriaeth newydd sy'n bwysig yn ei rhinwedd ei hun, ond hefyd yn llywio ein haddysgu ac yn effeithio ar y byd y tu allan i'r brifysgol.

Cawn ein cydnabod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol am ymchwil ym meysydd:

  • yr amgylchedd adeiledig carbon isel
  • pobl a'r amgylchedd adeiledig
  • pensaernïaeth a'i gyd-destun hanesyddol a diwylliannol
  • ymchwil dylunio.

Ein grwpiau ymchwil

Architectural Science Group

Grŵp Gwyddor Bensaernïol

Mae'r Grŵp Gwyddor Bensaernïol yn cynnal ymchwil rhyngddisgyblaethol ar gynaliadwyedd a rheolaeth gynaliadwy o'r amgylchedd adeiledig.

Temple

Grŵp Hanes a Theori Bensaernïol

Mae gwaith y Grŵp Hanes a Theori Bensaernïol yn cwmpasu ystod eang o ddiddordebau, fel yr adlewyrchir yn ei brosiectau ymchwil, cyhoeddiadau, a gweithgareddau eraill.

Regain building exterior

Grŵp Gwaith Ymchwil Dylunio ac Arfer

Ffurfiwyd y Grŵp Ymchwil Dylunio ac Ymarfer yn 2010 i annog a hybu ymchwil sy’n cael ei gyflawni drwy ddylunio.