Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Mae ymchwil yn yr Ysgol yn rhychwantu dylunio, y celfyddydau, crefftau, y dyniaethau a'r gwyddorau pensaernïol, ac rydym yn meithrin rhagoriaeth ar draws ein harbenigedd trawsddisgyblaethol. Cyrhaeddodd yr Ysgol safle rhif pedwar yn Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2021 o blith sefydliadau sy'n ymchwilio ym maes 'Pensaernïaeth, Amgylchedd Adeiledig a Chynllunio.'

Clystyrir ein harbenigedd ymchwil i gyfres o 'Grwpiau Ymchwil ac Ysgolheictod' sy'n meithrin diwylliannau o gefnogaeth, creadigrwydd a chydweithio yn yr Ysgol:  Dulliau Cyfrifiadurol ym maes Pensaernïaeth; Ymchwil Dylunio ac Ymarfer Proffesiynol; Ynni, Yr Amgylchedd a Phobl; Hanes, Treftadaeth a Chadwraeth; Trefolaeth. Yn ein portffolio o ymchwil a ariennir ceir amrywiaeth gyfoethog o gydweithrediadau gydag ystod o wahanol ysgolion pensaernïaeth, felly hefyd gydag ystod o ddisgyblaethau a phrifysgolion yn y DU, Ewrop a ledled y byd.

Mae gennym gysylltiadau ymchwil cynhyrchiol gyda meysydd ymarfer, diwydiant, a'r llywodraeth, ac rydym yn cydweithio'n aml ar ymchwil gyda phartneriaid nad ydynt o’r maes academaidd. Rydym hefyd yn gweithio'n agos gyda chymunedau lleol gan ddefnyddio sgiliau ymchwil i gefnogi’r gwaith o ddatblygu cynlluniau a gweledigaethau ar gyfer newid. Rydyn ni'n ystyried ein cyfraniad i fywyd a datblygiad diwylliannol Caerdydd a Chymru yn rhan hanfodol o'n cenhadaeth.

Mae ein hacademyddion o fri rhyngwladol yn cefnogi cymuned ymchwil ôl-raddedig ffyniannus a bywiog sy'n adlewyrchu ehangder llawn ein harbenigedd.

Grwpiau Ymchwil ac Ysgoloriaeth

Grwpiau Ymchwil ac Ysgoloriaeth

Mae ein hymchwil yn cynnwys y gwyddorau ffisegol, y gwyddorau cymdeithasol, y dyniaethau a dylunio, er mwyn meithrin rhagoriaeth mewn meysydd allweddol sy'n perthyn i bensaernïaeth a'r amgylchedd adeiledig.

Canolfannau

Canolfannau

Our diverse range of research centres reflects the varied interests and achievements of our staff.

Effaith

Effaith

Cyflawnir ein heffaith drwy waith tîm mewnol a chydweithio â'r llywodraeth, diwydiant a chyrff anllywodraethol.

Diwylliant ymchwil

Diwylliant ymchwil

Mae gennym ddiwylliant ymchwil cydlynol a chynaliadwy sy'n cefnogi staff a myfyrwyr ar bob cam o'u gyrfa.

Prosiectau

Prosiectau

Darllenwch am brosiectau ymchwil ein staff.

Cyhoeddiadau

Cyhoeddiadau

Porwch ein cyhoeddiadau i ddod o hyd i erthyglau, llyfrau, adroddiadau a phapurau a ysgrifennwyd gan arbenigwyr yn eu maes.

Cyfnodolion

Cyfnodolion

Rhagor o wybodaeth am y cyfnodolion pensaernïaeth yr ydym yn gysylltiedig â nhw.