Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Mae gan Ysgol Pensaernïaeth Cymru ethos o ymchwil gydweithredol, amrywiol, a thrafodaeth gyda chymunedau ymarfer.

Mae gennym berthynas gref â Llywodraeth Cymru, wedi’i seilio gan enw da parhaus am ymchwil i gynaliadwyedd a phrosiectau sy’n cael effeithiau.

Mae ein hymchwil yn rhychwantu'r gwyddorau ffisegol, y gwyddorau cymdeithasol, y dyniaethau a dylunio i feithrin rhagoriaeth mewn meysydd allweddol pensaernïaeth a'r amgylchedd adeiledig.

Grwpiau Ymchwil ac Ysgoloriaeth

Grwpiau Ymchwil ac Ysgoloriaeth

Mae ein hymchwil yn cynnwys y gwyddorau ffisegol, y gwyddorau cymdeithasol, y dyniaethau a dylunio, er mwyn meithrin rhagoriaeth mewn meysydd allweddol sy'n perthyn i bensaernïaeth a'r amgylchedd adeiledig.

Canolfannau

Canolfannau

Our diverse range of research centres reflects the varied interests and achievements of our staff.

Effaith

Effaith

Cyflawnir ein heffaith drwy waith tîm mewnol a chydweithio â'r llywodraeth, diwydiant a chyrff anllywodraethol.

Diwylliant ymchwil

Diwylliant ymchwil

Mae gennym ddiwylliant ymchwil cydlynol a chynaliadwy sy'n cefnogi staff a myfyrwyr ar bob cam o'u gyrfa.

Prosiectau

Prosiectau

Darllenwch am brosiectau ymchwil ein staff.

Cyhoeddiadau

Cyhoeddiadau

Porwch ein cyhoeddiadau i ddod o hyd i erthyglau, llyfrau, adroddiadau a phapurau a ysgrifennwyd gan arbenigwyr yn eu maes.

Cyfnodolion

Cyfnodolion

Rhagor o wybodaeth am y cyfnodolion pensaernïaeth yr ydym yn gysylltiedig â nhw.