Ewch i’r prif gynnwys

Prosiect ffotograffiaeth sy'n helpu pobl ifanc leol i adrodd straeon trefol yw’r Cyfrif Sbarduno Effaith Cyngor Ymwchil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC IAA). Trefnir y prosiect ar y cyd rhwng yr Ysgol Pensaernïaeth, yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio a Fforwm Ieuenctid Pafiliwn y Grange.

Mae’r prosiect hwn yn ceisio symud effaith agenda yn ei blaen drwy greu gwybodaeth ar y cyd, meithrin dysgu yn y gymuned, datblygu sgiliau ymarferol, codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo cydweithio.

Ac yntau’n brosiect a allai ehangu, y nod yw grymuso cymunedau, yn enwedig pobl ifanc, i rannu eu naratifau am Grangetown yng Nghaerdydd drwy ffotograffiaeth sy'n helpu pobl ifanc leol i adrodd straeon trefol.

Yn rhan o’r prosiect, bydd amrywiaeth o weithgareddau cydweithredol a digwyddiadau i bawb yn cael eu cynnal (er enghraifft, gweithdai rhyngweithiol, teithiau cerdded i gymryd lluniau o leoedd ac arddangosfeydd grŵp i ddod â’r prosiect i ben).

Pobl ifanc y tu allan i ganolfan yng Nghaerdydd.

Tîm y prosiect

Prif Ymchwilydd

Picture of Nastaran Peimani

Dr Nastaran Peimani

Darllenydd mewn Dylunio Trefol
Cyd-gyfarwyddwr MA Dylunio Trefol

Telephone
+44 29208 75980
Email
PeimaniN@caerdydd.ac.uk

Cyd-ymchwilydd

Picture of Hesam Kamalipour

Dr Hesam Kamalipour

Cyfarwyddwr Cyd-sefydlu Canolfan Ymchwil Arsyllfa Mannau Cyhoeddus
Cyd-gyfarwyddwr MA Dylunio Trefol
Uwch Ddarlithydd mewn Dylunio Trefol

Telephone
+44 29208 74463
Email
KamalipourH@caerdydd.ac.uk

Swyddog Cefnogi’r Hwb / Cynorthwy-ydd Cymorth Digwyddiad

  • Mae Yaseen Rehman yn fyfyriwr BSc Ffarmacoleg Feddygol ym Mhrifysgol Caerdydd

Partner y prosiect:

Fforwm Ieuenctid Pafiliwn Grange