A i Y

A

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Diagnosteg Adeiladau ar gyfer Perfformiad Ynni ac Amgylcheddol MSc Amser llawn, rhan-amser
Addysg Feddygol MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Addysg Feddygol (e-Ddysgu) MSc, PgDip, PgCert Rhan-amser dysgu o bell
Addysg, Polisïau a Chymdeithas MSc Amser llawn, rhan-amser
Adeiladu a Modelu Gwybodaeth Seilwaith (BIM) ar gyfer Peirianneg Ddeallus MSc Amser llawn
Adrodd Radiograffig PgDip, PgCert Rhan-amser
Agweddau Cyfreithiol a Gwleidyddol ar Faterion Rhyngwladol LLM Amser llawn, rhan-amser
Agweddau Cyfreithiol ar Ymarfer Meddygol LLM Rhan-amser dysgu o bell
Anhwylderau Seicolegol Plant MSc Amser llawn
Archaeoleg MA Amser llawn, rhan-amser
Arloesi a Rheoli mewn Peirianneg Gweithgynhyrchu MSc Amser llawn
Arweinyddiaeth Gyhoeddus MSc Rhan-amser
Astroffiseg MSc Amser llawn
Astroffiseg Data-ddwys MSc Amser llawn
Astudiaethau Canoloesol Prydain MA Amser llawn, rhan-amser
Astudiaethau Caplaniaeth MTh, PgDip, PgCert Rhan-amser
Astudiaethau Caplaniaeth: Military MTh Rhan-amser
Astudiaethau Celtaidd Cynnar MA Amser llawn, rhan-amser
Astudiaethau Crefyddol MA Amser llawn, rhan-amser
Astudiaethau Cyfieithu MA Amser llawn, rhan-amser
Astudiaethau Cyfreithiol Ewropeaidd LLM Amser llawn, rhan-amser
Astudiaethau Iechyd Cymunedol (SPQ) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Astudiaethau Pensaernïol MArch Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Astudiaethau yn yr Henfyd Diweddar a Bysantiwm MA Amser llawn, rhan-amser

B

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Bioleg y Geg MSc Amser llawn
Biowybodeg MSc Amser llawn, rhan-amser
Biowybodeg ac Epidemioleg Enetig MSc Amser llawn, rhan-amser
Bwyd Gwleidyddiaeth a Chynaliadwyedd MSc Amser llawn, rhan-amser

C

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy MSc Amser llawn, rhan-amser
Cadwraeth Broffesiynol MSc Amser llawn, rhan-amser
Canser Bioleg a Therapiwteg MSc Amser llawn
Catalysis MSc Amser llawn, rhan-amser
Cemeg Feddyginiaethol MSc Amser llawn, rhan-amser
Cemeg Fiolegol MSc Amser llawn, rhan-amser
Cerddoriaeth MA Amser llawn, rhan-amser
Civil and Water Engineering MSc Amser llawn, rhan-amser
Cwnsela Genetig a Genomig MSc Rhan-amser dysgu o bell
Cyfathrebu Gwleidyddol MA Amser llawn
Cyfathrebu Gwyddoniaeth MSc Amser llawn
Cyfraith Eglwysig LLM, PgDip, PgCert Rhan-amser dysgu o bell
Cyfraith Eiddo Deallusol LLM Amser llawn, rhan-amser
Cyfraith Gofal Cymdeithasol LLM Amser llawn, rhan-amser
Cyfraith Gydwladol Masnach LLM Amser llawn, rhan-amser
Cyfraith Hawliau Dynol LLM Amser llawn, rhan-amser
Cyfraith Llongau LLM Amser llawn, rhan-amser
Cyfrifeg a Chyllid MSc Amser llawn
Cyfrifiadura MSc Amser llawn, rhan-amser
Cyfrifiadura a Rheoli TG MSc Amser llawn, rhan-amser
Cyfrifiadureg a Rheoli TG gyda Lleoliad MSc Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Cyfrifiadureg gyda Lleoliad MSc Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Cyfryngau Digidol a Chymdeithas MA Amser llawn
Cyllid MSc Amser llawn
Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd MA Amser llawn, rhan-amser
Cynaliadwyedd, Cynllunio a Pholisi Amgylcheddol MSc Amser llawn, rhan-amser
Cynllunio a Datblygu Gofodol MSc Amser llawn, rhan-amser
Cynllunio a Datblygu Rhyngwladol MSc Amser llawn
Cysylltiadau Cyhoeddus Rhyngwladol a Rheoli Cyfathrebu Byd-eang MA Amser llawn
Cysylltiadau Rhyngwladol MScEcon Amser llawn, rhan-amser

D

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Daeareg Amgylcheddol Gymhwysol MSc Amser llawn
Datblygu Sgiliau a Gweithlu MSc Astudiaeth rhan-amser mewn sefydliad arall
Datblygu Trefol a Rhanbarthol MSc Amser llawn, rhan-amser
Deintyddiaeth Glinigol MClinDent Amser llawn
Dermatoleg Glinigol MSc Amser llawn
Dermatoleg Ymarferol MSc, PgDip Amser llawn dysgu o bell, rhan-amser dysgu o bell
Diabetes MSc, PgDip Rhan-amser dysgu o bell
Diogelwch a Phreifatrwydd Gwybodaeth MSc Amser llawn, rhan-amser
Diploma Graddedig yn y Gyfraith (GDL) GDip Amser llawn, rhan-amser
Diwinyddiaeth MTh, PgDip, PgCert Amser llawn, rhan-amser
Diwylliant Fyd-eang a Chreadigrwydd MA Amser llawn
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Astudiaethau Addysgol) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Astudiaethau Busnes a Rheolaeth) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cymdeithaseg) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cymdeithasol-Gyfreithiol) (Y Gyfraith) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cynllunio Amgylcheddol) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cysylltiadau Rhyngwladol) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Gwaith Cymdeithasol) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Gwleidyddiaeth) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Gwyddoniaeth ac Astudiaethau Technoleg) MSc Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Polisi Cymdeithasol) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Seicoleg) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Troseddeg) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dyfodol Dinasoedd MSc Amser llawn
Dylunio Adeiladau’n Amgylcheddol MSc Amser llawn, rhan-amser, amser llawn dysgu o bell, rhan-amser dysgu o bell
Dylunio Pensaernïol MA Amser llawn
Dylunio Trefol MA Amser llawn

E

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Eco-Ddinasoedd MSc Amser llawn
Economeg Ariannol MSc Amser llawn
Economeg, Bancio a Chyllid Rhyngwladol MSc Amser llawn
Electroneg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd MSc Amser llawn

F

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Fferylliaeth Glinigol MSc Rhan-amser dysgu o bell
Ffiseg MSc Amser llawn
Ffiseg Data-ddwys MSc Amser llawn
Ffiseg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd MSc Amser llawn
Ffisiotherapi MSc Amser llawn, rhan-amser
Ffisiotherapi Chwaraeon ac Ymarfer MSc Amser llawn, rhan-amser
Ffotograffiaeth Glinigol PG Cert Rhan-amser dysgu o bell

G

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Glawcoma PgCert Rhan-amser dysgu o bell
Gofal Critigol MSc Rhan-amser dysgu o bell
Gofalu am Gasgliadau MSc Amser llawn, rhan-amser
Gradd Meistr Weithredol mewn Gweinyddu Busnes MBA Rhan-amser
Gwaith Cymdeithasol MA Amser llawn
Gweinyddu Busnes MBA Amser llawn
Gwerthfawrogi Delweddau PgDip, PgCert Rhan-amser
Gwleidyddiaeth a Pholisi Cyhoeddus MScEcon Amser llawn, rhan-amser
Gwleidyddiaeth Fyd-eang a Thecnolegau Digidol MSc Amser llawn, rhan-amser
Gwyddor Bensaernïol MSc Amser llawn, rhan-amser
Gwyddor Data a Dadansoddi MSc Amser llawn, rhan-amser

H

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Hanes MA Amser llawn, rhan-amser
Hanes ac Archaeoleg Byd y Groegiaid a’r Rhufeiniaid MA Amser llawn, rhan-amser
Hanes Cymru MA Amser llawn, rhan-amser
Hanes yr Henfyd MA Amser llawn, rhan-amser
Heneiddio, Iechyd a Chlefydau MSc Amser llawn, rhan-amser
Hyfforddiant Proffesiynol y Bar PgDip Amser llawn

I

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Iacháu Clwyfau a Thrwsio Meinweoedd MSc Rhan-amser dysgu o bell
Iaith ac Ieithyddiaeth MA Amser llawn, rhan-amser
Iechyd Cyhoeddus MPH Amser llawn, rhan-amser
Iechyd Galwedigaethol (Polisi ac Ymarfer) MSc Rhan-amser dysgu o bell
Ieithyddiaeth Fforensig MA Amser llawn, rhan-amser
Ieithyddiaeth Gymhwysol MA Amser llawn, rhan-amser
Islam ym Mhrydain Gyfoes MA, PgDip Amser llawn, rhan-amser

L

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Llenyddiaeth Saesneg MA Amser llawn, rhan-amser
Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Cymru MScEcon Amser llawn, rhan-amser
Llywodraethiant Gofal Llygaid PgCert Rhan-amser dysgu o bell
Llywodraethu a Datganoli LLM Amser llawn, rhan-amser
Logisteg a Rheoli Gweithrediadau MSc Amser llawn

M

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Marchnata Strategol MSc Amser llawn
Meddygaeth Lliniarol ar gyfer Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol MSc Rhan-amser dysgu o bell
Meddygaeth Newyddenedigol MSc, PgDip Rhan-amser dysgu o bell
Mega-Adeiladau Cynaliadwy MSc Amser llawn, rhan-amser
Meistr mewn Gweinyddu Dylunio MDA Amser llawn dysgu o bell, rhan-amser dysgu o bell
Mewnblanoleg MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Moeseg ac Athroniaeth Gymdeithasol MA Amser llawn, rhan-amser
MSc Dulliau Cyfrifiadurol mewn Pensaernïaeth MSc Amser llawn, rhan-amser

N

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Newyddiaduraeth Cylchgronau MA Amser llawn
Newyddiaduraeth Darlledu MA Amser llawn
Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol a Data MSc Amser llawn
Newyddiaduraeth Newyddion MA Amser llawn
Newyddiaduraeth Ryngwladol MA Amser llawn
Newyddiaduriaeth, y Cyfryngau a Chyfathrebu MA Amser llawn
Niwroddelweddu: Dulliau a Chymwysiadau MSc Amser llawn
Nyrsio Iechyd Cyhoeddus Cymunedol Arbenigol MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser

O

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Optometreg Glinigol MSc, PgDip, PgCert Rhan-amser dysgu o bell
Orthodonteg MScD Amser llawn

P

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Peirianneg Adeileddol MSc Amser llawn, rhan-amser
Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a Microdon MSc Amser llawn, rhan-amser
Peirianneg Fecanyddol Uwch MSc Amser llawn
Peirianneg Meddalwedd MSc Amser llawn
Peirianneg Meinweoedd MSc Amser llawn
Peirianneg Sifil MSc Amser llawn, rhan-amser
Peirianneg Sifil a Geoamgylcheddol MSc Amser llawn, rhan-amser
Pensaernïaeth: Ymarfer Proffesiynol PgDip Amser llawn dysgu o bell, rhan-amser dysgu o bell
Plentyndod ac Ieuenctid MSc Amser llawn, rhan-amser
Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus MSc Amser llawn, rhan-amser
Polisi Morol a Rheoli Llongau MSc Amser llawn

R

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Radiograffeg MSc Amser llawn, rhan-amser
Rhagnodi Therapiwtig ar gyfer Optometryddion PG Cert Rhan-amser dysgu o bell
Rheoli Adnoddau Dynol MSc Amser llawn
Rheoli Adnoddau Dynol Rhyngwladol MSc Amser llawn
Rheoli Cyfryngau MBA Amser llawn
Rheoli Gofal mewn Ymarfer Amlawdriniaethol MSc Amser llawn, rhan-amser
Rheoli Poen MSc Rhan-amser dysgu o bell
Rheoli Poen (Gofal Cychwynnol a Chymunedol) MSc, PgDip, PgCert Rhan-amser dysgu o bell
Rheoli Rhyngwladol MSc Amser llawn
Rhyfela yn yr Henfyd a’r Oesoedd Canol MA Amser llawn, rhan-amser

S

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Seiciatreg MSc Amser llawn dysgu o bell, rhan-amser dysgu o bell
Strategaeth Busnes ac Entrepreneuriaeth MSc Amser llawn
Systemau Ynni Trydanol MSc Amser llawn

T

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Technoleg Cyfathrebu ac Entrepreneuriaeth MSc Amser llawn
Therapi Galwedigaethol MSc Amser llawn, rhan-amser
Therapi Galwedigaethol (Cyn-cofrestru) PgDip Amser llawn
Therapiwteg MSc, PgDip, PgCert Amser llawn dysgu o bell, rhan-amser dysgu o bell
Therapïau Gwybyddol ac Ymddygiadol PgDip, PgCert Rhan-amser
Tocsicoleg Feddygol MSc, PgDip, PgCert Amser llawn dysgu o bell, rhan-amser dysgu o bell
Trafnidiaeth a Chynllunio MSc Amser llawn
Troseddau, Diogelwch a Chyfiawnder MSc Amser llawn, rhan-amser
Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg (TAR) - Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (PCET, Lefel 7) PGCE Amser llawn, rhan-amser

U

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Uwch Gyfrifiadureg Gyda Lleoliad Gwaith MSc Llawn amser gyda blwyddyn ryngosod
Uwch-Gyfrifiadureg MSc Amser llawn, rhan-amser
Uwch-Ymarfer MSc Amser llawn, rhan-amser
Uwch-Ymarfer - Addysg i Weithwyr Iechyd Proffesiynol MSc, PgCert Amser llawn, rhan-amser
Uwch-Ymarfer - Astudiaethau Iechyd Cymunedol MSc Amser llawn, rhan-amser
Uwch-Ymarfer - Rhoi Presgripsiynau’n Anfeddygol MSc, PgCert Rhan-amser
Uwch-Ymarfer Clinigol MSc, PgCert Rhan-amser

Y

Cwrs Cymhwyster Ffurf
Y Cwrs Ymarfer Cyfreithiol (LPC) PgDip Amser llawn, rhan-amser
Y Gwyddorau Cymdeithasol MSc Amser llawn, rhan-amser
Y Gyfraith LLM Amser llawn, rhan-amser
Ymarfer Cadwraeth MSc Amser llawn
Ymarfer Cyfreithiol LLM Rhan-amser dysgu o bell
Ymarfer Cynllunio PG Cert Rhan-amser
Ymarfer Llawfeddygol Uwch MSc Rhan-amser dysgu o bell
Ymchwil Glinigol MSc Rhan-amser dysgu o bell
Ymchwil i Iaith a Chyfathrebu MA Amser llawn, rhan-amser
Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth Gymhwysol MSc Amser llawn, rhan-amser
Ymchwil Weithrediadol, Ystadegaeth Gymhwysol a Risg Ariannol MSc Amser llawn, rhan-amser
Ynni Cynaliadwy a’r Amgylchedd MSc Amser llawn, rhan-amser
Ysgrifennu Creadigol MA Amser llawn