Ewch i’r prif gynnwys

Meddygaeth

Dysgwch sut gall israddedigion ac ôl-raddedigion gofrestru yn yr Ysgol Meddygaeth.

Mae rhaglenni ymsefydlu ysgolion ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24 yn cael eu cynllunio ar hyn o bryd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon cyn gynted ag y bydd gennym fwy o wybodaeth ynghylch pryd a ble y bydd eich cyfnod sefydlu yn yr ysgol yn cael ei gynnal.

Bydd angen i chi gofrestru ar-lein cyn i chi gyrraedd Caerdydd.

Yn ogystal â chofrestru ar-lein, bydd cyfres o ddigwyddiadau sefydlu hefyd yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 27 Medi 2021.  Mae'r amserlen ar gyfer y digwyddiadau hyn yn cael ei chwblhau ar hyn o bryd ond bydd yn cynnwys cymysgedd o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb ac ar-lein, wedi'u rhannu rhwng pwnc, Ysgol Academaidd a Phrifysgol.

Bydd eich amserlen sefydlu ar gael ar y tudalennau hyn erbyn canol mis Medi. Dewch yn ôl at y tudalennau hyn ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf.

Students in the clinical skills centre

Cofrestru i israddedigion

Gwybodaeth gofrestru ar gyfer myfyrwyr israddedig newydd.

Laptop on desk

Paratoi ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig yn yr Ysgol Meddygaeth

Awgrymiadau ac adnoddau i’ch paratoi ar gyfer dechrau eich cwrs dewisol, i’ch helpu yn ystod wythnosau cyntaf bod yn fyfyriwr ôl-raddedig.

Neuroimaging

Cofrestru i ôl-raddedigion

Gwybodaeth gofrestru i ôl-raddedigion newydd a addysgir ac ôl-raddedigion ymchwil newydd.