Ewch i’r prif gynnwys

Pan fyddwch yn cyrraedd

Beth ddylech chi wneud pan rydych yn cyrraedd y Brifysgol.

Bydd argaeledd rhestrau darllen yn amrywio o gwrs i gwrs, o bosib bydd rhai ar gael cyn i chi gyrraedd, ond bydd angen i chi wirio gyda'ch Ysgol Academaidd.

Byw ym mhreswylfeydd y Brifysgol

Yn cynnwys sut i archebu, talu a beth i ddod gyda chi.

Cael eich cyllid

Dysgwch fwy am sut y cewch eich cyllid ar ôl i chi gyrraedd y Brifysgol.

Cerdyn adnabod myfyriwr

Mae eich cerdyn myfyriwr yn brawf o bwy ydych chi, yn eich galluogi i gael mynediad i’r llyfrgell ac at e-ddysgu a’ch galluogi i fynd mewn i adeiladau’r Brifysgol.

Ymsefydlu yn eich Ysgol

Popeth y byddwch angen ei wybod er mwyn cofrestru gyda’ch Ysgol Academaidd, gan gynnwys gwybodaeth am amserlenni a digwyddiadau ymsefydlu - efallai y bydd rhai o’r rhain yn orfodol er mwyn dewis eich modiwlau dewisol ar y cwrs.

Mynd o le i le

Mae Caerdydd yn ddinas hygyrch gyda digon o fannau agored a gwyrdd i’w mwynhau. Mae’n rhwydd iawn mynd o gwmpas y campws a’r ddinas ar droed neu ar feic, heb yr angen i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Gwasanaethau TG a'r gymuned digidol

Mynediad i fewnrwyd y myfyrwyr, cysylltu â rhwydwaith TG y Brifysgol, diogelwch ar-lein.

Cefnogaeth anabledd a dyslecsia

Gwybodaeth i fyfyrwyr newydd am ymgysylltu â’r Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia er mwyn gweithredu cefnogaeth.

Edrych ar ôl eich hun

Addasu i fywyd yn y Brifysgol, gofalu amdanoch chi eich hun a sut i gael cefnogaeth.

Cofrestru gyda meddyg teulu

Gwybodaeth a chyngor meddygol.

Additional information for international students

As an international student, there are some additional things you can do to help you to settle into your new life here in Cardiff.