Ewch i’r prif gynnwys

Pan fyddwch yn cyrraedd

Beth ddylech chi wneud pan rydych yn cyrraedd y Brifysgol.

Bydd argaeledd rhestrau darllen yn amrywio o gwrs i gwrs, o bosib bydd rhai ar gael cyn i chi gyrraedd, ond bydd angen i chi wirio gyda'ch Ysgol Academaidd.

Byw ym mhreswylfeydd y Brifysgol

Yn cynnwys sut i archebu, talu a beth i ddod gyda chi.

Cael eich cyllid

Dysgwch fwy am sut y cewch eich cyllid ar ôl i chi gyrraedd y Brifysgol.

Cefnogaeth anabledd a dyslecsia

Gwybodaeth i fyfyrwyr newydd am ymgysylltu â’r Gwasanaeth Anabledd a Dyslecsia er mwyn gweithredu cefnogaeth.

Cerdyn adnabod myfyriwr

Mae eich cerdyn myfyriwr yn brawf o bwy ydych chi, yn eich galluogi i gael mynediad i’r llyfrgell ac at e-ddysgu a’ch galluogi i fynd mewn i adeiladau’r Brifysgol.

Ymsefydlu yn eich Ysgol

Popeth y byddwch angen ei wybod er mwyn cofrestru gyda’ch Ysgol Academaidd, gan gynnwys gwybodaeth am amserlenni a digwyddiadau ymsefydlu - efallai y bydd rhai o’r rhain yn orfodol er mwyn dewis eich modiwlau dewisol ar y cwrs.

Gwasanaethau TG a'r gymuned digidol

Mynediad i fewnrwyd y myfyrwyr, cysylltu â rhwydwaith TG y Brifysgol, diogelwch ar-lein.

Cofrestru gyda meddyg teulu

Gwybodaeth a chyngor meddygol.