Ewch i’r prif gynnwys

Pan fyddwch yn cyrraedd

Beth ddylech chi wneud pan rydych yn cyrraedd y Brifysgol.

Bydd argaeledd rhestrau darllen yn amrywio o gwrs i gwrs, o bosib bydd rhai ar gael cyn i chi gyrraedd, ond bydd angen i chi wirio gyda'ch Ysgol Academaidd.

Byw ym mhreswylfeydd y Brifysgol

Byw ym mhreswylfeydd y Brifysgol

Yn cynnwys sut i archebu, talu a beth i ddod gyda chi.

Cael eich cyllid

Cael eich cyllid

Deall sut a phryd byddwch yn cael eich cyllid, ac osgoi oediadau.

Cymorth i fyfyrwyr ag anabledd

Cymorth i fyfyrwyr ag anabledd

Cofrestrwch gyda'r Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr i wneud yn siŵr bod eich anghenion o ran mynediad yn cael eu diwallu.

Cerdyn adnabod myfyriwr

Cerdyn adnabod myfyriwr

Mae casglu eich cerdyn adnabod myfyriwr yn gam gorfodol yn y broses gofrestru. Os ydych yn dod i'r campws, bydd angen i chi nôl eich cerdyn yn bersonol o fewn tair wythnos i ddyddiad dechrau eich cwrs.

Ymsefydlu yn eich Ysgol

Ymsefydlu yn eich Ysgol

Popeth y byddwch angen ei wybod er mwyn cofrestru gyda’ch Ysgol Academaidd, gan gynnwys gwybodaeth am amserlenni a digwyddiadau ymsefydlu.

Eich adnoddau digidol a rhaglenni TG

Eich adnoddau digidol a rhaglenni TG

Cael mynediad i fewnrwyd y myfyrwyr, cysylltu â rhwydwaith TG y brifysgol, diogelwch ar-lein.

Cofrestru gyda meddyg

Cofrestru gyda meddyg

Bydd cofrestru gyda meddyg teulu a chael mynediad at weithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill yng Nghaerdydd yn golygu bod gofal ar gael yn rhwydd ar eich cyfer os bydd ei angen arnoch.