Ewch i’r prif gynnwys

Pan fyddwch yn cyrraedd

Diweddarwyd: 10/08/2023 10:29

Beth ddylech chi wneud pan rydych yn cyrraedd y Brifysgol.

Bydd argaeledd rhestrau darllen yn amrywio o gwrs i gwrs, o bosib bydd rhai ar gael cyn i chi gyrraedd, ond bydd angen i chi wirio gyda'ch Ysgol Academaidd.

Byw ym mhreswylfeydd y Brifysgol

Byw ym mhreswylfeydd y Brifysgol

Yn cynnwys sut i archebu, talu a beth i ddod gyda chi.

Cerdyn adnabod myfyriwr

Cerdyn adnabod myfyriwr

Unwaith y fyddwch wedi cwblhau ymrestriad ar-lein, gallwch gasglu eich cerdyn adnabod myfyriwr o'r mannau casglu ar yr campus.

Ymsefydlu yn eich Ysgol

Ymsefydlu yn eich Ysgol

Popeth y byddwch angen ei wybod er mwyn cofrestru gyda’ch Ysgol Academaidd, gan gynnwys gwybodaeth am amserlenni a digwyddiadau ymsefydlu.

Eich adnoddau digidol a rhaglenni TG

Eich adnoddau digidol a rhaglenni TG

Cael mynediad i fewnrwyd y myfyrwyr, cysylltu â rhwydwaith TG y brifysgol, diogelwch ar-lein.

Cael eich cyllid

Cael eich cyllid

Deall sut a phryd byddwch yn cael eich cyllid, ac osgoi oediadau.

Cofrestru gyda meddyg

Cofrestru gyda meddyg

Sut i gofrestru gyda meddyg a chael mynediad at weithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill.

Cymorth i fyfyrwyr ag anabledd

Cymorth i fyfyrwyr ag anabledd

Cofrestrwch gyda'r Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr i wneud yn siŵr bod eich anghenion o ran mynediad yn cael eu diwallu.