Ewch i’r prif gynnwys

Dewch i ymweld â ni

Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am sut i gyrraedd Prifysgol Caerdydd a theithio o gwmpas y campws.

Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am sut i gyrraedd Prifysgol Caerdydd a theithio o gwmpas y campws.

Cyfarwyddiadau ar gyfer cyrraedd Prifysgol Caerdydd ar fws, mewn car, mewn awyren neu ar drên

Dysgwch mwy am ddiwrnodau agored i israddedigion ac i ôl-raddedigion ym Mhrifysgol Caerdydd.

Dewch o hyd i'r adeiladau ar y campws trwy ddefnyddio ein map rhyngweithiol.

Gwybodaeth am hygyrchedd yr adeiladau ar y campws.

Ewch ar daith ar-lein o amgylch ein campysau, preswylfeydd a dinas Caerdydd trwy ein taith campws rithwir.

Dod o hyd i lety byr dymor ar gyfer ymwelwyr i'r campws.

Darllenwch i gael gwybod pa wasanaethau TG y gall ymwelwyr eu defnyddio, a sut i gael mynediad at ein Wi-Fi i ymwelwyr.