Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am sut i gyrraedd Prifysgol Caerdydd a theithio o gwmpas y campws.

View of Cardiff from Cardiff Bay

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau ar gyfer cyrraedd Prifysgol Caerdydd ar fws, mewn car, mewn awyren neu ar drên

Two girls attending an open day

Diwrnodau agored

Dysgwch mwy am ddiwrnodau agored i israddedigion ac i ôl-raddedigion ym Mhrifysgol Caerdydd.

Golygfa o'r awyr o'r Brifysgol

Mapiau'r Brifysgol

Dewch o hyd i'r adeiladau ar y campws trwy ddefnyddio ein map rhyngweithiol.

Hadyn Ellis building

Hygyrchedd

Gwybodaeth am hygyrchedd yr adeiladau ar y campws.

Two students looking at laptop

Taith rithwir o amgylch y campws

Ewch ar daith ar-lein o amgylch ein campysau, preswylfeydd a dinas Caerdydd trwy ein taith campws rithwir.

Exterior of Aberdare Hall in the sunshine

Llety ar gyfer ymwelwyr

Dod o hyd i lety byr dymor ar gyfer ymwelwyr i'r campws.

Students typing code into a laptop

Cyfleusterau TG

Darllenwch i gael gwybod pa wasanaethau TG y gall ymwelwyr eu defnyddio, a sut i gael mynediad at ein Wi-Fi i ymwelwyr.