Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth i ymwelwyr

Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar gyfer teithio i Gaerdydd mewn awyren, bws, trên neu gar, ac i grwydro o amgylch ein campysau.

Cyfarwyddiadau ar gyfer cyrraedd Prifysgol Caerdydd ar fws, mewn car, mewn awyren neu ar drên

Dewch o hyd i'r adeiladau ar y campws trwy ddefnyddio ein map rhyngweithiol.

Dod o hyd i lety byr dymor ar gyfer ymwelwyr i'r campws.

Gwybodaeth am alluogi ymwelwyr tymor byr neu dymor hir i ddefnyddio ein rhwydwaith di-wifr.

Gwybodaeth am hygyrchedd yr adeiladau ar y campws.

Dysgwch mwy am ddiwrnodau agored i israddedigion ac i ôl-raddedigion ym Mhrifysgol Caerdydd.

Eich cydymaith hanfodol wrth ymweld â'n campws ar gyfer Diwrnodau Agored neu daith hunan-dywys.

Yn ystod eich ymweliad â ni, os bydd gennych chi rywfaint o amser yn rhydd, beth am grwydro’r ddinas.