Ewch i’r prif gynnwys

Byw ym mhreswylfeydd y Brifysgol

Cyrraedd

Mae ein gwybodaeth cyrraedd yn cynnwys dyddiadau ac amseroedd a beth i wneud pan fyddwch yn cyrraedd.

Ymgartrefu a chefnogaeth ym mhreswylfeydd

Mae ein Tîm Bywyd Preswylfeydd yn ymroddedig i wella eich profiad myfyrwyr. Yn helpu i greu cymuned o fewn preswylfeydd lle rydych yn cael teimlad o berthyn a chynhwysiant.

Cardiau preswylfeydd

Pan rydych ar dir y Brifysgol, mae angen i chi gadw eich cerdyn Preswylfeydd gyda chi bob amser a'i gyflwyno ynghyd â'ch cerdyn Adnabod Prifysgol er mwyn profi eich hunaniaeth yn unol â pholisi a chanllaw'r Brifysgol.

Yswiriant

Nid yw'r Brifysgol yn gyfrifol am eich eiddo personol. Er hyn, caiff yswiriant ei ddarparu gan Endsleigh Insurance fel rhan o'ch Cytundeb Preswylfeydd.