Ewch i’r prif gynnwys

Byw ym mhreswylfeydd y Brifysgol

Mae'r wybodaeth hon ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21. Byddwn yn diweddaru'r tudalennau hyn ym mis Gorffennaf 2021, felly rydym yn eich cynghori i'w gwirio'n rheolaidd am y wybodaeth ddiweddaraf.

Cyrraedd

Mae ein gwybodaeth cyrraedd yn cynnwys dyddiadau ac amseroedd a beth i wneud pan fyddwch yn cyrraedd.

Ymgartrefu a chefnogaeth ym mhreswylfeydd

Mae ein Tîm Bywyd Preswylfeydd yn ymroddedig i wella eich profiad myfyrwyr, yn helpu i greu cymuned o fewn preswylfeydd lle rydych yn cael teimlad o berthyn a chynhwysiant.

Cardiau preswylfeydd

Pan rydych ar dir y Brifysgol, mae angen i chi gadw eich cerdyn Preswylfeydd gyda chi bob amser a'i gyflwyno ynghyd â'ch cerdyn Adnabod Prifysgol er mwyn profi eich hunaniaeth yn unol â pholisi a chanllaw'r Brifysgol.

Yswiriant

Nid yw'r Brifysgol yn gyfrifol am eich eiddo personol. Er hyn, caiff yswiriant ei ddarparu gan Endsleigh Insurance fel rhan o'ch Cytundeb Preswylfeydd.

Trwydded deledu

Os byddwch chi'n gwylio, yn lawrlwytho neu'n recordio rhaglenni bydd angen trwydded deledu arnoch chi.