Ewch i’r prif gynnwys

Rhieni a chefnogwyr

Diweddarwyd: 12/05/2023 14:23

Gwybodaeth ddefnyddiol i'r rhai sy'n cefnogi myfyrwyr newydd wrth iddynt baratoi i ddechrau yn y brifysgol.

Paratoi i adael gartref

Gall gadael ar gyfer y brifysgol fod yn amser prysur, gyda llawer i'w gofio, felly rydym wedi llunio rhestr wirio o bethau allweddol i'w cofio:

  1. Cofrestru ar-lein – mae myfyrwyr yn derbyn yr ebost cofrestru ar-lein tua thair wythnos cyn i'w rhaglen ddechrau. Mae hyn yn orfodol, gan fod cofrestru ar-lein yn caniatáu i fyfyrwyr gasglu eu cardiau adnabod myfyriwr, derbyn eu taliad benthyciad myfyriwr cyntaf a mynychu unrhyw weithgareddau ymsefydlu ysgol unwaith y byddant wedi cyrraedd.
  2. Gwybodaeth am gyrraedd y Brifysgol – rydym yn cynghori myfyrwyr i wirio'r wybodaeth gyrraedd benodol ar gyfer eu neuaddau preswyl yn yr wythnosau sy'n arwain at symud i mewn, gan y gall fod terfynau amser neu ddyddiadau penodol iddynt gasglu allweddi a chyrraedd y campws.
  3. Pethau pwysig i'w pacio – os ydynt yn dod i fyw ym mhreswylfeydd y Brifysgol, gall myfyrwyr wirio'r hyn a ddarperir yn eu hystafell cyn prynu eitemau a phacio.
  4. Cyllid – a yw'r myfyriwr rydych yn ei gefnogi wedi agor cyfrif banc myfyrwyr ac wedi gwneud cais am Gyllid Myfyrwyr?
  5. Ymsefydlu – mae myfyrwyr yn cael mynediad i'n rhaglen ymsefydlu ar-lein ganol mis Awst drwy eu cyfeiriad ebost personol. Mae'r rhaglen ymsefydlu yn cynnwys gwybodaeth bwysig am gymorth dysgu digidol, ein gwasanaethau Bywyd Myfyrwyr, yn ogystal ag awgrymiadau defnyddiol ar reoli eich iechyd meddwl a chwrdd â phobl newydd.

Dyddiadau allweddol

Wythnos gofrestru

CyfnodDechrauDiwedd
Wythnos gofrestruDydd Llun 26 Medi 2022Dydd Gwener 30 Medi 2022
Semester yr hydrefDydd Llun 3 Hydref 2022Dydd Sul 29 Ionawr 2023
Gwyliau'r NadoligDydd Llun 19 Rhagfyr 2022Dydd Sul 8 Ionawr 2023
Cyfnod arholiadauDydd Llun 16 Ionawr 2023Dydd Gwener 27 Ionawr 2023
Semester y gwanwynDydd Llun 30 Ionawr 2023Dydd Gwener 16  Mehefin 2023
Gwyliau'r PasgDydd Llun 27 Mawrth 2023Dydd Sul 16 Ebrill 2023
Cyfnod arholiadauDydd Llun 15 Mai 2023Dydd Gwener 16 Mehefin 2023
Wythnos ailsefyll arholiadauDydd Llun 14 Awst 2023Dydd Gwener 25 Awst 2023

Gallai rhaglenni ôl-raddedig, rhaglenni nad ydynt yn rhai modiwlaidd neu raglenni sy'n gysylltiedig ag iechyd fod â dyddiadau semester eraill.

Dyddiadau semester a'r blynyddoedd i ddod.

Y dyddiad cau ar gyfer diwygio ceisiadau Cyllid Myfyrwyr yw 1 Medi. Darllenwch fwy o wybodaeth am gyllid myfyrwyr.

Cymorth i fyfyrwyr

Gall hwn fod yn gyfnod pryderus i chi yn ogystal â myfyrwyr, ond rydym am eich sicrhau y bydd ein myfyrwyr yn cael eu cefnogi drwy gydol eu hamser gyda ni.

Mae ein gwasanaethau cymorth diduedd a chyfrinachol am ddim wedi'u lleoli yn y Ganolfan Bywyd Myfyrwyr, sy'n agor y flwyddyn academaidd hon. P'un a yw myfyrwyr yn chwilio am gyngor ar arian a chyllidebu, cymorth iechyd a lles, neu wybodaeth am yrfaoedd a chyflogadwyedd, mae ein timau Bywyd Myfyrwyr wrth law i helpu.

Gyda'n gwasanaethau ar-lein 24 awr ac oriau agor estynedig, gall myfyrwyr gael gafael ar y cymorth sydd ei angen arnynt, pryd bynnag y bydd ei angen arnynt.

Bydd gan fyfyrwyr blwyddyn gyntaf hefyd fynediad at Fentor Myfyrwyr o'u hysgol academaidd i'w helpu gyda phryderon academaidd ac anacademaidd. Gall mentoriaid roi awgrymiadau ar ddefnyddio ein llwyfannau TG amrywiol, rheoli amser, defnyddio'r llyfrgelloedd a haciau bywyd defnyddiol ar ble i siopa, bwyta ac ymlacio.

Rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau cymorth i fyfyrwyr.

Data myfyrwyr

Efallai eich bod wedi arfer derbyn gwybodaeth academaidd am y myfyriwr rydych chi'n ei gefnogi, ond wrth i ni groesawu ein myfyrwyr newydd i ni fel oedolion, ni allwn rannu eu gwybodaeth bersonol heb eu caniatâd.