Ewch i’r prif gynnwys

Cymraeg

Er mwyn eich helpu i ymgartrefu cyn gynted â phosibl, rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau cyflwyniadol yn ystod yr wythnos ymsefydlu ac mae pob un ohonynt wedi'u cynllunio i'ch paratoi ar gyfer y flwyddyn academaidd i ddod.

Fe ddylech chi fynd i gynifer o’r sesiynau â phosib ond rydyn ni wedi nodi pa rai sy'n hanfodol er mwyn eich helpu i reoli'ch amser.

Myfyrwyr israddedig

Llongyfarchiadau i chi ar gael lle ym Mhrifysgol Caerdydd! Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu wrth i chi ddechrau astudio gyda ni, ac yn gweithio'n galed i sicrhau y byddwch yn byw ac yn dysgu'n ddiogel.

Er mwyn eich helpu i dod i arfer â bywyd myfyrwyr, rydym wrthi'n cynllunio gweithgareddau ymsefydlu lle bydd cyfle i chi ddod i ymgyfarwyddo â'ch Ysgol Academaidd a'r staff.

Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei rhannu ar y tudalennau yma pan fydd ar gael.

Dydd Mawrth 29 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

10:00-11:00

Cyflwyniad i’r wythnos a chroeso i Gaerdydd

Zoom

Angenrheidiol

11:00-12:30

Cwrdd â’ch Tiwtor Personol

(myfyrwyr gradd sengl a chydanrhydedd)

Zoom / MS Teams

Angenrheidiol

14:00-15:30

Cwrdd â’ch Tiwtor Personol

(myfyrwyr LLB a BSc)

Zoom / MS Teams

Angenrheidiol

16:00-17:00

Cwis – dod i adnabod ein gilydd

Zoom

Angenrheidiol

Dydd Gwener 2 Hydref

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

14:00-15:00

Cyflwyniad i Ysgol y Gymraeg

Zoom

Angenrheidiol

15:00-16:00

Cwrdd â’ch Mentoriaid

Zoom

Angenrheidiol

Dydd Iau 1 Hydref

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

09:30-10:15

Cyfarfod croeso’n ôl

Zoom

Angenrheidiol

10:30-12:00

Myfyrwyr yn cwrdd â’u tiwtor personol (myfyrwyr gradd sengl a chydanrhydedd)

Zoom / MS Teams

Angenrheidiol

14:00-15:30

Myfyrwyr yn cwrdd â’u tiwtor personol (myfyrwyr LLB)

Zoom / MS Teams

Angenrheidiol

Dydd Mercher 30 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

09:30-10:15

Cyfarfod croeso’n ôl

Zoom

Angenrheidiol

10:30-12:00

Myfyrwyr yn cwrdd â’u tiwtor personol (myfyrwyr gradd sengl a chydanrhydedd)

Zoom / MS Teams

Angenrheidiol

14:00-15:30

Myfyrwyr yn cwrdd â’u tiwtor personol (myfyrwyr LLB, BSc a’r rhai sydd â Dr Jonathan Morris fel Tiwtor Personol)

Zoom / MS Teams

Angenrheidiol

Ôl-raddedig a addysgir

Dydd Iau 1 Hydref

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

14:00-15:00

Anwytho MA gyda Dr Siwan Rosser

Zoom

Angenrheidiol

15:30-16:30

Cyfarfod Myfyrwyr MA

Zoom

Angenrheidiol

Ymchwil ôl-raddedig

Dydd Iau 1 Hydref

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

14:00-15:00

Anwytho PGR gyda Dr Jonathan Morris

Zoom

Angenrheidiol

15:30-16:30

Cyfarfod Myfyrwyr PhD

Zoom

Angenrheidiol