Ewch i’r prif gynnwys

Cymraeg

Er mwyn eich helpu i ymgartrefu cyn gynted â phosibl, rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau cyflwyniadol yn ystod yr wythnos ymsefydlu ac mae pob un ohonynt wedi'u cynllunio i'ch paratoi ar gyfer y flwyddyn academaidd i ddod.

Fe ddylech chi fynd i gynifer o’r sesiynau â phosib ond rydyn ni wedi nodi pa rai sy'n hanfodol er mwyn eich helpu i reoli'ch amser.

Myfyrwyr israddedig

Dydd Mawrth 24 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

09:30-10:00

Paned, brecwast a sgyrsiau anffurfiol gyda staff

Ystafelloedd 1.69 a 1.72, Adeilad John Percival

Angenrheidiol

10:00-10:30

Cyflwyniad byr i’r wythnos gofrestru

Ystafelloedd 1.69 a 1.72, Adeilad John Percival

Angenrheidiol

10:30-13:00

Myfyrwyr yn cyfarfod â’u tiwtor personol.

Swyddfa’r Tiwtor Personol

Angenrheidiol

15:00-17:00

Picnic yn y Parc gyda staff a mentoriaid

Gerddi Alexandra

Angenrheidiol

Dydd Iau 26 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

13:30-16:00

Ffair Wybodaeth

Y Deml Heddwch, Rhodfa’r Brenin Edward VII

Argymelledig

Dydd Gwener 27 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

13:00-14:00

Cyflwyniad i Ysgol y Gymraeg (Myfyrwyr Ail Iaith)

Ystafell 1.69, Adeilad John Percival

Angenrheidiol

15:00-16:00

Cyflwyniad i Ysgol y Gymraeg (Myfyrwyr Iaith Gyntaf)

Ystafell 1.69, Adeilad John Percival

Angenrheidiol

Dydd Gwener 27 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

09:00-09:30

Brecwast croeso’n ôl

Ystafell 1.69, Adeilad John Percival

Angenrheidiol

09:30-12:00

Myfyrwyr yn cyfarfod â’u tiwtor personol

Swyddfa’r Tiwtor Personol

Angenrheidiol

Dydd Iau 26 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

14:00-14:30

Tê prynhawn croeso’n ôl

Ystafell 1.69, Adeilad John Percival

Angenrheidiol

14:30-16:00

Myfyrwyr yn cyfarfod â’u tiwtor personol

Swyddfa’r Tiwtor Personol

Angenrheidiol

Ôl-raddedig a addysgir

Dydd Iau 26 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

11:30-12:30

Myfyrwyr yn cyfarfod â Dr Siwan Rosser

Ystafell 1.69, Adeilad John Percival

Angenrheidiol

12:30-13:30

Bwffe i groesawu myfyrwyr ôl-raddedig newydd a chyfredol a staff

Ystafell 1.69, Adeilad John Percival

Angenrheidiol

Ymchwil ôl-raddedig

Dydd Iau 26 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

11:30-12:30

Myfyrwyr yn cyfarfod â Dr Jonathan Morris

Ystafell 1.29a, Adeilad John Percival

Angenrheidiol

12:30-13:30

Bwffe i groesawu myfyrwyr ôl-raddedig newydd a chyfredol a staff

Ystafell 1.69, Adeilad John Percival

Angenrheidiol