Ewch i’r prif gynnwys

Cymorth i fyfyrwyr ag anabledd

Diweddarwyd ddiwethaf: 27/02/2024 16:08

Cofrestrwch gyda'r Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr i wneud yn siŵr bod eich anghenion o ran mynediad yn cael eu diwallu.

Os nad ydych chi eisoes wedi gwneud cais i'r Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr cyn ichi gyrraedd, cysylltwch â ni drwy Gyswllt Myfyrwyr cyn gynted ag bo modd.

Byddwn ni’n gofyn ichi roi tystiolaeth ategol o'ch nam, cyflwr eich iechyd neu’ch anhawster dysgu penodol er mwyn inni allu rhoi addasiadau rhesymol priodol ar waith i gefnogi eich astudiaethau. Os ydych chi’n ansicr ynghylch y dystiolaeth sydd ei hangen arnoch chi, cysylltwch â ni.

Os nad ydych wedi gwneud cais eto am gymorth pellach drwy'r Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA), rydym yn argymell eich bod yn dechrau eich proses ymgeisio cyn gynted â phosibl.  Gwneir y cais drwy eich corff cyllido a gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth drwy wefan y corff cyllido priodol.

Os ydych chi eisoes wedi gwneud cais i'r gwasanaeth, ac rydych chi wedi cytuno ar y cymorth fydd o fudd i'ch astudiaethau ag ymgynghorydd anabledd, gallwch chi weld y cymorth a argymhellir drwy fewngofnodi i'ch cyfrif SIMS.

Os oes gennych chi ymholiadau neu bryderon ynghylch gweld eich cymorth neu os yw eich amgylchiadau wedi newid, cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl.

Cysylltu â ni

Gwasanaeth Anabledd Myfyrwyr