Ewch i’r prif gynnwys

Ffiseg a Seryddiaeth

Gwybodaeth ymsefydlu ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth.

Cyn i chi ddod i Gaerdydd ym mis Medi, mae'n rhaid i fyfyrwyr gwblhau cofrestru ar-lein. Mae'r dasg yn agor tua tair wythnos cyn dyddiad dechrau eich rhaglen.

Unwaith rydych wedi cofrestru ar-lein, yn dibynnu ar eich rhaglen a blwyddyn astudio, efallai bydd angen i chi fynychu digwyddiad ymsefydlu Ysgol ar ddiwedd mis Medi.

Dyddiadau ymsefydlu

Bydd ymsefydlu ysgol ar gyfer blynyddoedd 1 i 4 yn cael eu cynnal ar ddiwedd mis Medi. Byddwn yn ebostio chi gyda manylion llawn o'r digwyddiadau hyn - yn ychwanegol i'w hysbysebu nhw ar y dudalen hon - unwaith mae'r digwyddiadau wedi cael eu cadarnhau, felly gwiriwch y dudalen yn reolaidd.

Myfyrwyr blwyddyn 1

Mae ymsefydlu a gweithgareddau perthnasol eraill ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 1 fel a ganlyn:

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Llun 24 Medi13:00-15:00Croeso a sgyrsiau ymsefydluYstafell N/3.28, Gogledd Adeiladau'r Frenhines
 15:00-15:30Toriad LluniaethYstafell N/3.28, Gogledd Adeiladau'r Frenhines
 15:30-16:30Cwrdd â'ch MentorYstafell N/3.28, Gogledd Adeiladau'r Frenhines
Dydd Mawrth 25 Medi10:00 - 12:00Ymsefydlu a Sesiwn galw heibio dewis modiwlauYstafel N/1.30, Gogledd Adeiladau'r Frenhines
Dydd Mercher 26 Medi Labodry, ymsefydlu cyfrifiadura a llyfrgell mewn grwpiau fel a ganlyn:Ystafel N/1.30, Gogledd Adeiladau'r Frenhines
 12:30Grŵp 1Ystafel N/1.30, Gogledd Adeiladau'r Frenhines
 13:30Grŵp 2Ystafel N/1.30, Gogledd Adeiladau'r Frenhines
 14:30Grŵp 3Ystafel N/1.30, Gogledd Adeiladau'r Frenhines
 15:30Grŵp 4Ystafel N/1.30 Gogledd Adeiladau'r Frenhines

Cyflwyniad at Flynyddoedd 2,3 a 4

Mae manylion ymsefydlu ar gyfer Myfyrwyr Blynyddoedd 2, 3 and 4 fel a ganlyn:

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad

Dydd Mawrth 25 Medi

13:00-14:00Ymsefydlu Blwyddyn 2Ystafell N/3.28, Gogledd Adeiladau'r Frenhines

Dydd Mawrth 25 Medi

14:00-15:00Ymsefydlu
Blwyddyn 3
Ystafell N/3.28, Gogledd Adeiladau'r Frenhines

Dydd Mawrth 25 Medi

15:00-16:00Ymsefydlu
Blwyddyn 4
Ystafell N/3.28, Gogledd Adeiladau'r Frenhines

Myfyrwyr y flwyddyn gyntaf (gradd sengl)

Yn ystod wythnos ymsefydlu'r Ysgol, ar wahân i gofrestru ar gyfer eich cwrs, byddwn hefyd yn cynnal sesiwn cyflwyniadol gyda staff, yn ogystal â chynnig cyfleoedd i gwrdd â staff academaidd o fewn yr Ysgol. Byddwch hefyd yn cael cyflwyniad i Wiley InterScience a'n labordai.

Modiwlau ac amserlenni

Byddwn yn postio gwybodaeth modiwl unigol, gan gynnwys trefnwyr modiwl, unwaith y maent wedi cadarnhau.

Os ydych yn fyfyriwr sy'n dychwelyd sydd angen cyngor neu arweiniad ynghylch dewis modiwlau neu trosglwyddo cwrs, cysylltwch â'ch tiwtor neu Swyddog Cefnogi Addysg, Jessica Phillips, ar +44 (0)29 2068 7114 neu ebostio PhillipsJ21@caerdydd.ac.uk.

Newid eich rhaglen radd?

Sicrhewch eich bod yn rhoi gwybod i unrhyw noddwyr neu gyrff cyllido perthnasol.

Yn ystod wythnos ymsefydlu'r Ysgol ar ddiwedd mis Medi, bydd angen i chi fynychu cyfres o ddigwyddiadau a fydd yn eich helpu chi i ymgartrefu wrth astudio yn y Brifysgol, gan gynnwys cinio croeso a sgyrsiau cyflwyniadol ar amrywiaeth o bynciau.

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Iau 27 Medi10:00-12:00Croeso a Chyflwyniad i raglenni MScYstafell N/3.28, Gogledd Adeiladau'r Frenhines
Dydd Gwener 28 Medi11:00-16:30Cynhadledd Ôl-raddedigYstafell WX/3.07-3.14, Estyniad y Gorllewin, Adeiladau'r Frenhines

Myfyrwyr newydd

Yn ystod yr wythnos ymsefydlu ar ddiwedd mis Medi, bydd angen i chi fynychu cyfres o ddigwyddiadau bydd yn eich helpu chi i ymgartrefu wrth astudio yn y Brifysgol, gan gynnwys cinio croeso a sgyrsiau cyflwyniadol ar amrywiaeth o bynciau.

If you're a new postgraduate research student beginning a degree with a confirmed start date other than October, please contact Education Support Officer, Jessica Phillips, on +44 (0)29 2068 7114 or e-mail PhillipsJ21@cardiff.ac.uk for your School induction information.

DyddiadAmserDigwyddiadLleoliad
Dydd Iau 27 Medi10:15-10:45Cyflwyniad a ChroesoYstafell WX/3.07-3.14, Estyniad y Gorllewin, Adeiladau'r Frenhines
 10:45-11:00Gwasanaethau MyfyrwyrYstafell WX/3.07-3.14, Estyniad y Gorllewin, Adeiladau'r Frenhines
 11:00-11:15Canolfan Graddedigion y Brifysgol/Yr Academi DdoethurolYstafell WX/3.07-3.14, Estyniad y Gorllewin, Adeiladau'r Frenhines
 11:15-11:45Gwyddoniaeth ddiffwdanYstafell WX/3.07-3.14, Estyniad y Gorllewin, Adeiladau'r Frenhines
 11:45-12:00Sefydliad Ffiseg (IoP)Ystafell WX/3.07-3.14, Estyniad y Gorllewin, Adeiladau'r Frenhines
 12:00-12:15Croeso cynrychiolwyr myfyrwyrYstafell WX/3.07-3.14, Estyniad y Gorllewin, Adeiladau'r Frenhines
 12:15-13:30Cinio cynrychiolwyr myfyrwyrYstafell WX/3.07-3.14, Estyniad y Gorllewin, Adeiladau'r Frenhines
 13:30-14:30Iechyd a DiogelwchYstafell WX/3.07-3.14, Estyniad y Gorllewin, Adeiladau'r Frenhines
 14:30-15:30Hyfforddiant ArddangoswyrYstafell WX/3.07-3.14, Estyniad y Gorllewin, Adeiladau'r Frenhines
Dydd Gwener 28 Medi11:00-16:30Cynhadledd ôl-raddedigYstafell WX/3.07-3.14, Estyniad y Gorllewin, Adeiladau'r Frenhines

Myfyrwyr presennol

Os ydych yn fyfyriwr ymchwil ôl-raddedig presennol, mae'n rhaid i ail-gofrestru bob blwyddyn, hyd yn oed os ydych yn eich cyfnod ysgrifennu.

Hefyd, sicrhewch bod eich cofnod myfyrwyr SIMS ar-lein, gan cynnwys eich manylion personol a chyswllt, gwybodaeth eich rhaglen astudio ac unrhyw wybodaeth ariannol, yn gywir ac yn gyfredol