Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr newydd

Eich canllaw cam wrth gam wrth i chi ddechrau'ch amser ym Mhrifysgol Caerdydd.

Llongyfarchiadau ar gadarnhau eich lle gyda ni. Bydd y tudalennau hyn yn eich paratoi ar gyfer eich astudiaethau gyda ni. Mae’r tudalennau yn cynnwys gwybodaeth am beth i wneud cyn i chi gyrraedd yma, beth i’w ddisgwyl yn yr wythnosau cyntaf a ble allwch ddod o hyd i wybodaeth, cyngor a chefnogaeth am ymgartrefu fel myfyriwr.

Gallwch gofrestru ar-lein cyn i chi gyrraedd Caerdydd.

Pethau i wybod a pharatoi ar gyfer bywyd myfyrwyr.

Beth ddylech chi wneud pan rydych yn cyrraedd y Brifysgol.

Gallwch gael copi o Microsoft Office ProPlus am ddim yn rhinwedd y ffaith eich bod yn fyfyriwr gyda ni.

We're working hard to offer a safe and enjoyable experience when we welcome you to campus.

Cysylltwch gyda ni

Nawr fyddwch chi’n ymuno gyda ni, cysylltwch gyda ni trwy ein sianelu myfyrwyr presennol ar gyfer newyddion hanfodol a chefnogaeth drwy gydol eich bywyd fel myfyriwr.