Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr newydd

Eich canllaw cam wrth gam wrth i chi ddechrau'ch amser ym Mhrifysgol Caerdydd.

Llongyfarchiadau ar gadarnhau eich lle gyda ni. Bydd y tudalennau hyn yn eich paratoi ar gyfer eich astudiaethau gyda ni. Mae’r tudalennau yn cynnwys gwybodaeth am beth i wneud cyn i chi gyrraedd yma, beth i’w ddisgwyl yn yr wythnosau cyntaf a ble allwch ddod o hyd i wybodaeth, cyngor a chefnogaeth am ymgartrefu fel myfyriwr.

Byddwch yn derbyn ebost i'ch hatgoffa tua tair wythnos cyn bod eich rhaglen yn dechrau.

Pethau i wybod a pharatoi ar gyfer bywyd myfyrwyr.

Beth ddylech chi wneud pan rydych yn cyrraedd y Brifysgol.

We know that adjusting to university life can be exciting and challenging. We provide a wide range of support to help you settle in.

Find out about visas and immigration, travelling to the UK, what to do when you arrive and adjusting to your life in Cardiff.

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r campws ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2021/22. Rydym yn parhau i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni.

Gwybodaeth am bwy i gysylltu â nhw, p'un a ydych yn ddarpar fyfyriwr neu'n fyfyriwr newydd.

Dysgwch sut y gallwch chi, fel rhiant neu gefnogwr, helpu eich plentyn i ymgartrefu ym mywyd y brifysgol.