Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr Newydd

Llongyfarchiadau ar gadarnhau eich lle gyda ni.

Bydd y tudalennau hyn yn eich paratoi ar gyfer eich astudiaethau gyda ni. Mae’r tudalennau yn cynnwys gwybodaeth am beth i wneud cyn i chi gyrraedd yma, beth i’w ddisgwyl yn yr wythnosau cyntaf a ble allwch ddod o hyd i wybodaeth, cyngor a chefnogaeth am ymgartrefu fel myfyriwr.

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Cofrestru ar-lein

Gallwch gofrestru ar-lein cyn i chi gyrraedd Caerdydd.

Pethau i wybod a pharatoi ar gyfer bywyd myfyrwyr.

Beth ddylech chi wneud pan rydych yn cyrraedd y Brifysgol.

Rhestr wirio i fyfyrwyr newydd

Rhestr wirio i fyfyrwyr newydd

16 Hydref 2019

Rhestr ddefnyddiol i’ch atgoffa o'r tasgau y bydd angen i chi eu cwblhau cyn dod i Gaerdydd, ac ar ôl cyrraedd.

PDF

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

Microsoft Office ProPlus am ddim

Gallwch gael copi o Microsoft Office ProPlus am ddim yn rhinwedd y ffaith eich bod yn fyfyriwr gyda ni.

Cysylltwch gyda ni

Nawr fyddwch chi’n ymuno gyda ni, cysylltwch gyda ni trwy ein sianelu myfyrwyr presennol ar gyfer newyddion hanfodol a chefnogaeth drwy gydol eich bywyd fel myfyriwr.