Ewch i’r prif gynnwys
Group of students at university halls

Myfyrwyr newydd

Eich canllaw i baratoi ar gyfer y brifysgol a gwneud y gorau o'ch bywyd fel myfyriwr pan fyddwch yn cyrraedd.

Croeso! Rydym yn falch iawn eich bod wedi dewis ymuno â'n cymuned brifysgol ac edrychwn ymlaen at gwrdd â chi. Mae'r tudalennau hyn yn cynnwys popeth y mae angen i chi ei wybod a phwy i gysylltu â nhw wrth i chi ddechrau eich taith fel myfyriwr gyda ni.

Byddwch yn derbyn ebost i'ch hatgoffa tua tair wythnos cyn bod eich rhaglen yn dechrau.

Byddwch yn barod a sicrhewch y dechrau gorau posibl i'ch bywyd myfyriwr.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael dechrau da a'ch bod yn gwybod y cyfan sydd ei angen arnoch i wneud y gorau o'ch astudiaethau a'ch profiad myfyriwr.

Gall addasu i fywyd prifysgol fod yn gyffrous ac yn heriol. Gwnewch ddefnydd o'r digwyddiadau cymdeithasol a lles, y gwasanaethau a'r cymorth sydd ar gael i chi.

In addition to our other sections, these pages provide specific information for you, including visas, immigration, travelling, BRP and police registration.

Beth i ystyried cyn i chi symud i mewn i'ch llety yng Nghaerdydd.

Cael mynediad i fewnrwyd y myfyrwyr, cysylltu â rhwydwaith TG y brifysgol, diogelwch ar-lein.

Cwblhau’r rhaglen ymgyfarwyddo ar-lein cyn i chi gyrraedd y campws er mwyn i chi fod yn gwbl barod ar gyfer bywyd fel myfyriwr.

Gwybodaeth am bwy i  gysylltu â os oes angen cymorth a chefnogaeth.