Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr newydd

Eich canllaw i baratoi ar gyfer y brifysgol a gwneud y gorau o'ch bywyd fel myfyriwr pan fyddwch yn cyrraedd.

Croeso! Rydym yn falch iawn eich bod wedi dewis ymuno â'n cymuned brifysgol ac edrychwn ymlaen at gwrdd â chi. Mae'r tudalennau hyn yn cynnwys popeth y mae angen i chi ei wybod a phwy i gysylltu â nhw wrth i chi ddechrau eich taith fel myfyriwr gyda ni.

Byddwch yn derbyn ebost i'ch hatgoffa tua tair wythnos cyn bod eich rhaglen yn dechrau.

Mae eich cerdyn myfyriwr yn brawf o bwy ydych chi, yn eich galluogi i gael mynediad i’r llyfrgell ac at e-ddysgu a’ch galluogi i fynd mewn i adeiladau’r Brifysgol.

Byddwch yn barod a sicrhewch y dechrau gorau posibl i'ch bywyd myfyriwr.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael dechrau da a'ch bod yn gwybod y cyfan sydd ei angen arnoch i wneud y gorau o'ch astudiaethau a'ch profiad myfyriwr.

Gall addasu i fywyd prifysgol fod yn gyffrous ac yn heriol. Gwnewch ddefnydd o'r digwyddiadau cymdeithasol a lles, y gwasanaethau a'r cymorth sydd ar gael i chi.

In addition to our other sections, these pages provide specific information for you, including visas, immigration, travelling, BRP and police registration.

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r campws ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2021/22. Rydym yn parhau i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni.

Nosweithiau clwb, ffeiriau, gweithgareddau a mwy. Dysgwch am Wythnos y Glas 2021 ar wefan Undeb y Myfyrwyr.

Rydym yma i helpu gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych, heriau y gallech eu hwynebu ac i'ch helpu i gael y gorau o'ch profiad yn y brifysgol.

Mae ein rhaglen ymgyfarwyddo ar-lein, Croeso i Fyfyrwyr Caerdydd, yn rhoi trosolwg sylfaenol o bynciau fel iechyd meddwl, sgiliau astudio a bywyd yng Nghymru er mwyn eich paratoi ar gyfer eich cyfnod gyda ni.