Ewch i’r prif gynnwys

Myfyrwyr newydd

Eich canllaw cam wrth gam wrth i chi ddechrau'ch amser ym Mhrifysgol Caerdydd.

Llongyfarchiadau ar gadarnhau eich lle gyda ni. Bydd y tudalennau hyn yn eich paratoi ar gyfer eich astudiaethau gyda ni. Mae’r tudalennau yn cynnwys gwybodaeth am beth i wneud cyn i chi gyrraedd yma, beth i’w ddisgwyl yn yr wythnosau cyntaf a ble allwch ddod o hyd i wybodaeth, cyngor a chefnogaeth am ymgartrefu fel myfyriwr.

Gallwch gofrestru ar-lein cyn i chi gyrraedd Caerdydd.

Pethau i wybod a pharatoi ar gyfer bywyd myfyrwyr.

Beth ddylech chi wneud pan rydych yn cyrraedd y Brifysgol.

Gallwch gael copi o Microsoft Office ProPlus am ddim yn rhinwedd y ffaith eich bod yn fyfyriwr gyda ni.

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r campws ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2021/22. Rydym yn parhau i sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael amser diogel a phleserus gyda ni.

Cysylltwch gyda ni

Nawr fyddwch chi’n ymuno gyda ni, cysylltwch gyda ni trwy ein sianelu myfyrwyr presennol ar gyfer newyddion hanfodol a chefnogaeth drwy gydol eich bywyd fel myfyriwr.