Ewch i’r prif gynnwys

Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Gwybodaeth cofrestru ac ymsefydlu ar gyfer yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg.

Llongyrfarchiadau ar sicrhau lle i astudio gyda ni. Rydym yn edrych ymlaen i gwrdd â chi ym mis Medi.

Byddwch yn derbyn pecyn Ymsefydlu o'r Ysgol yn rhoi amserlen llawn i chi ar ddechrau mis Medi. Mae trosolwg o'r prif weithgareddau sydd wedi'u cynnwys yn y pecyn yn cael eu manylu isod.

Bydd angen i bob myfyriwr newydd a rhai sy'n dychwelyd i gwblhau cofrestru ar-lein ar gyfer sesiwn academaidd 2018/19 ym mis Medi 2018. Byddwch yn gallu cofrestru cyn gynted i chi dderbyn manylion gan Gofrestra'r Brifysgol.

Yn ychwanegol i gwblhau'r cofrestru ar-lein, bydd angen i pob myfyriwr fynychu Ymsefydlu'r Ysgol yn yr Ysgol Optometreg.

Myfyrwyr rhyngwladol

Mae'r Swyddfa Rhyngwladol wedi dyfeisio rhaglen ymsefydlu ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, sy'n cynnwys gwasanaeth casglu o Faes Awyr Heathrow a Chaerdydd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynnau am gofrestru ar-lein, cysylltwch â Leanne Morrish yn y Tîm Ymsefydlu.

Dydd Llun 24 Medi 2018

Amser Gweithgaredd
12:00-13:30Sgwrs Groeso gan Bennaeth yr Ysgol, Yr Athro Marcela Votruba
Sgwrs gychwynnol gan y Cyfarwyddwr Addysg, Dr Kirsten Hamilton-Maxwell
Cwrdd â'r staff allweddol
Darlithfa 0.05, Adeilad Optometreg
 
14:00-15:00Sgwrs GOC
Darlithfa 0.05, Adeilad Optometreg
15:00-16:00Sgwrs OPSOC
Darlithfa 0.05, Adeilad Optometreg
20:00Parti blynyddol Yn ôl i'r ysgol OPSOC
Cwrdd yn y Vulcan ac yna ymlaen i Pryzm (Gwisg Ffansi Ysgol) 

Dydd Mawrth 25 Medi 2018

AmserGweithgaredd
10:00-11:00Sgwrs Ymsefydlu Ysgol, Dr Kirsten Hamilton-Maxwell a Dr Rod Woodhouse
Ystafell TG - 1.09, Adeilad Optometreg
11:00-12:00Sgwrs AOP
Darlithfa 0.05, Adeilad Optometreg
12:00-13:00Darlith Llyfrgell, Zoe Young
Darlithfa 0.05, Adeilad Optometreg
13:00-14:00Sgwrs Undeb y Myfyrwyr, Holly Thomas
Darlithfa 0.05, Adeilad Optometreg


Dydd Mercher 26 Medi 2018

AmserGweithgaredd
11:00-12:00Cyflwyniad i gyllidebu, Helen Kerrigan
Darlithfa 0.05, Adeilad Optometreg
12:00-13:00Diwrnod Her OPSOC (bydd enillwyr yn cael eu cyhoeddi nos Iau yn noson Buddies)
Atrium, Adeilad Optometreg
20:00Noson gymdeithasol chwaraeon eich gwlad gartref (cynrychioli eich gwlad gartref gyda gwisg ffansi)
Cwrdd yn Koko ac yna ymlaen i Undeb y Myfyrwyr 

Dydd Iau 27 Medi 2018

Amser Gweithgaredd
10:00-11:00

Ymsefydlu Cyfrifiadur (grŵp 1)
Ystafell TG 1.09
(bydd manylion eich grŵp yn cael eu cyhoeddi ar 24 Medi)

11:00-12:00

Ymsefydlu Cyfrifiadur (grŵp 2)
Ystafell TG 1.09
(bydd manylion eich grŵp yn cael eu cyhoeddi ar 24 Medi)

12:00-13:00Darlith Diogelwch, Luke Davies
Darlithfa 0.05, Adeilad Optometreg
13:00-14:00Dyrannu cotiau labordy
Atrium, Adeilad Optometreg
20:00Noson Buddies
Cwrdd yn Blackweir ac yna ymlaen i Tiger Tiger 

Dydd Gwener 28 Medi 2018

Amser Gweithgaredd
10:00-11:00Gwirfoddoli - Cwrdd ag elusennau, UCAN, Guide Dogs a RNIB
Atrium, Adeilad Optometreg
11:00-12:00Cwrdd â'ch Tiwtor Personol
Swyddfeydd Staff - bydd manylion yn cael eu dosbarthu yn ystod yr wythnos ymsefydlu

Dydd Llun 24 Medi 2018

Amser Gweithgaredd
12:00-13:30Sgwrs Groeso gan Bennaeth yr Ysgol, Yr Athro Marcela Votruba
Sgwrs Gyflwyniadol gan Cyfarwyddwr Dysgu, Dr Kirsten Hamilton-Maxwell
Cwrdd â staff allweddol 
Darlithfa 0.05, Adeilad Optometreg
14:00-15:00Sgwrs GOC
Darlithfa 0.05, Adeilad Optometreg
15:00-16:00Sgwrs OPSOC
Darlithfa 0.05, Adeilad Optometreg
20:00Parti blynyddol Yn ôl i'r ysgol OPSOC
(Cwrdd yn y Vulcan ac yna ymlaen i Pryzm (Gwisg Ffansi Ysgol)

Dydd Mawrth 25 Medi 2018

Amser Gweithgaredd
11:00-12:00Sgwrs AOP
Darlithfa 0.05, Adeilad Optometreg
12:00-13:00Darlith Llyfrgell, Zoe Young
Darlithfa 0.05, Adeilad Optometreg
13:00-14:00Sgwrs Undeb y Myfyrwyr
Darlithfa 0.05, Adeilad Optometreg

Dydd Mercher 26 Medi 2018

AmserGweithgaredd
11:00-12:00Cyflwyniad i gyllidebu, Helen Kerrigan
Darlithfa 0.05, Adeilad Optometreg
12:00-13:00Diwrnod Her OPSOC (bydd enillwyr yn cael eu cyhoeddi nos Iau yn noson Buddies)
Atrium, Adeilad Optometreg
20:00Noson gymdeithasol chwaraeon eich gwlad gartref (cynrychioli eich gwlad gartref gyda gwisg ffansi)
Cwrdd yn Koko ac yna ymlaen i Undeb y Myfyrwyr

Dydd Iau 27 Medi 2018

AmserGweithgaredd
10:00-11:00

(byddwch yn derbyn rhagor o fanylion yn ystod yr wythnos ymsefydlu)

Grŵp 1: Ymsefydlu cyfrifiadur
Ystafell TG 1.09 

Grŵp 2: casglu citbag, allweddi locer a talu blaendaliadau
Darlithfa 0.05, Adeilad Optometreg

 
11:00-12:00

(byddwch yn derbyn rhagor o fanylion yn ystod yr wythnos ymsefydlu)

Grŵp 2: Ymsefydlu cyfrifiadur
Ystafell TG 1.09 

Grŵp 1: casglu citbag, allweddi locer a talu blaendaliadau
Darlithfa 0.05, Adeilad Optometreg

 
12:00-13:00Darlith Diogelwch, Luke Davies
Darlithfa 0.05, Adeilad Optometreg
13:00-14:00Dyrannu cotiau labordy
Atrium, Adeilad Optometreg
20:00Noson Buddies
Cwrdd yn Blackweir ac yna ymlaen i Tiger Tiger

Dydd Gwener 28 Medi 2018

AmserGweithgaredd
10:00-11:00Gwirfoddoli - Cwrdd ag elusennau, UCAN, Guide Dogs a RNIB
Atrium, Adeilad Optometreg
11:00-12:00Cwrdd â'ch Tiwtor Personol
Swyddfeydd Staff - bydd manylion yn cael eu dosbarthu yn ystod yr wythnos ymsefydlu

Amserlen ymsefydlu uniongyrchol blwyddyn 2 a 3

Byddwch yn derbyn pecyn Ymsefydlu o'r Ysgol yn rhoi amserlen llawn i chi ar ddechrau mis Medi. Mae trosolwg o'r prif weithgareddau sydd wedi'u cynnwys yn y pecyn yn cael eu manylu isod.

Dydd Llun 24 Medi 2018

AmserGweithgaredd
20:00Parti blynyddol Yn ôl i'r ysgol OPSOC
Cwrdd yn y Vulcan ac yna ymlaen i Pryzm (Gwisg Ffansi Ysgol)

Dydd Mercher 26 Medi 2018

AmserGweithgaredd
12:00-13:00Diwrnod Her OPSOC
Atrium, Adeilad Optometreg
20:00Noson gymdeithasol chwaraeon eich gwlad gartref (cynrychioli eich gwlad gartref gyda gwisg ffansi)
Cwrdd yn Koko ac yna ymlaen i Undeb y Myfyrwyr

Dydd Iau 27 Medi 2018

AmserGweithgaredd
14:00-15:00Sgwrs ymsefydlu ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 3
Darlithfa -0.05, Adeilad Optometreg 
15:00-16:00Sgwrs ymsefydlu ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 2
Darlithfa -0.05, Adeilad Optometreg 
20:00Noson Buddies
Cwrdd yn Blackweir ac yna ymlaen i Tiger Tiger

Year 3 Induction Timetable

Monday 23 September 2019

TimeActivity
19:30

OPSOC's Annual Back to School Party. Meet at Locos and then onto Pryzm (School fancy dress)

Wednesday 25 September 2019

TimeActivity
12:00-13:00

OPSOC Challenge Day
Winners of OPSOC Challenge Day to be announced Thursday evening at Buddies Night
Optometry Atrium

19:30

World Cup sports social meet at Macintosh Pub (wear something related to a World Cup)

Thursday 26 September 2019

TimeActivity
10:00-11:00Clinic introduction for 3rd Year students
Hadyn Ellis Lecture theatre 
11:00-12:00Year 3 – Introductory Clinic/Dispensing Session
(OPTOM main Clinic – see group rota)
12:00-13:00Year 3 – Introductory Clinic/Dispensing Session
(OPTOM main Clinic – see group rota)
14:00-15:00Year 3 – Introductory Clinic/Dispensing Session
(OPTOM main Clinic – see group rota)
15:00-16:00Year 3 – Introductory Clinic/Dispensing Session
(OPTOM main Clinic – see group rota)
16:00-17:00Year 3 – Introductory Clinic/Dispensing Session
(OPTOM main Clinic – see group rota)
19:30

OPSOC BUDDIES NIGHT
Meet at the Vulcan and then to Live Lounge

Bydd ymsefydlu'r Ysgol yn cael ei gynnal ar 3 Hydref 2018 am 14:00 yn Narlithfa Optometreg.

Lleoliadau

Darlithfa Optometreg – 0.05, Llawr Gwaelod, Adeilad Yr Ysgol Optometreg, Heol Maendy, Caerdydd CF24 4HQ
Atriwm Optometreg, Llawr Gwaelod, Adeilad Yr Ysgol Optometreg, Heol Maendy, Caerdydd CF24 4HQ
Undeb y Myfyrwyr, Plas y Parc, Caerdydd CF10 3QN