Ewch i’r prif gynnwys

Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Gwybodaeth cofrestru ac ymsefydlu ar gyfer yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg.

Llongyfarchiadau ar gael lle i astudio optometreg gyda ni, rydyn ni’n edrych ymlaen at eich croesawu i'r campws.

Mae Rhaglen Ymsefydlu'r Ysgol yn dechrau ddydd Llun 27 Medi 2021. Mae'n bwysig eich bod yn mynd i bob sesiwn sydd wedi'i rhestru. Bydd pob sesiwn yn ystod wythnos Ymsefydlu’r Ysgol ar-lein heblaw am ddau weithgaredd:

  1. Casglu offer a gwisgoedd clinigol (ar gyfer myfyrwyr newydd) yn yr Adeilad Optometreg.
  2. Sesiynau Ymgyfarwyddo â’r Clinig yn yr Adeilad Optometreg (blwyddyn 3)

Byddwch chi’n derbyn gwahoddiadau i ddigwyddiadau yn yr amserlen drwy ebost maes o law.

Bydd unrhyw wybodaeth ychwanegol yn cael ei hanfon atoch chi drwy ebost, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych yn eich cyfeiriadau ebost personol ac wedyn yn ebost Prifysgol Caerdydd cyn gynted ag y byddwch chi wedi ymrestru, a hynny yn rheolaidd yn ystod mis Medi.

DateTimeActivityLocation
Medi 2710:00 - 11:00Croeso yn ôl gan Bennaeth yr Ysgol, yr Athro John Wild ac aelodau allweddol o’r staffZoom
 12:00 - 13:00Cyflwyniad i Ddysgu Canolog, Dr Katie MortlockZoom
 14:00 - 15:00Sgwrs groeso yng nghwmni Llywydd OPSOC (Y Gymdeithas Optometreg), Tiam GhamgosarZoom
Medi 2810:00 - 11:00Bydd Myfyrwyr Rhyngwladol yn cwrdd â'r Uwch Diwtor Derbyn Myfyrwyr Dr Jennifer ActonZoom
 11:00 - 12:00Sgwrs Cymdeithas yr Optometryddion (AOP), Wendy SteeleZoom
 12:00 - 13:00Sesiwn Holi ac Ateb o ran Ymsefydlu â’r Llyfrgell, Zoe YoungZoom
 14:00 - 15:00Cyflwyniad Coleg yr Optometryddion, Joanna WilliamsZoom
 15:00 - 15:45Cyflwyniad i Fentoriaid Myfyrwyr, Lisa GalloneZoom
Medi 2910:00 - 11:00Cyflwyniad i Iechyd a Diogelwch, Luke DaviesZoom
 12:00 ymlaenY Gymdeithas Optometreg (OPSOC) - digwyddiadau a gweithgareddau’r prynhawn 
Medi 3010:00 - 11:00Sgiliau AstudioZoom
 13:00 - 13:30Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd: cyflwyniad byr i'r gwasanaeth, Sophie HallZoom
 13:30 - 14:00Sgwrs gan Gynrychiolydd y Myfyrwyr, Seb RipleyZoom
 14:00 - 16:00Cwrdd â'ch tiwtor personol: rhoddir slot amser hanner awr o hyd ichi maes o law.Zoom
Hydref 109:00 - 16:00Casglu eich gwisgoedd clinigol  - rhoddir slot amser awr o hyd ichi maes o law.Ysgol Optometreg a Gwyddorau Golwg
DateTimeActivityLocation
Medi 2710:00 - 11:00Croeso yn ôl gan Bennaeth yr Ysgol, yr Athro John Wild ac aelodau allweddol o’r staffZoom
 12:00 - 13:00Cyflwyniad i Ddysgu Canolog, Dr Katie MortlockZoom
 14:00 - 15:00Sgwrs groeso yng nghwmni Llywydd OPSOC (Y Gymdeithas Optometreg), Tiam GhamgosarZoom
Medi 2810:00 - 11:00Bydd Myfyrwyr Rhyngwladol yn cwrdd â'r Uwch Diwtor Derbyn Myfyrwyr Dr Jennifer ActonZoom
 11:00 - 12:00Sgwrs Cymdeithas yr Optometryddion (AOP), Wendy SteeleZoom
 12:00 - 13:00Sesiwn Holi ac Ateb o ran Ymsefydlu â’r Llyfrgell, Zoe YoungZoom
 14:00 - 15:00Cyflwyniad Coleg yr Optometryddion, Joanna WilliamsZoom
 15:00 - 15:45Cyflwyniad i Fentoriaid Myfyrwyr, Lisa GalloneZoom
Medi 2910:00 - 11:00Cyflwyniad i Iechyd a Diogelwch, Luke DaviesZoom
 12:00 ymlaenY Gymdeithas Optometreg (OPSOC) - digwyddiadau a gweithgareddau’r prynhawn 
Medi 3010:00 - 11:00Sgiliau AstudioZoom
 13:00 - 13:30Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd: cyflwyniad byr i'r gwasanaeth, Sophie HallZoom
 13:30 - 14:00Sgwrs gan Gynrychiolydd y Myfyrwyr, Seb RipleyZoom
 14:00 - 16:00Cwrdd â'ch tiwtor personol: rhoddir slot amser hanner awr o hyd ichi maes o law.Zoom
Hydref 109:00 - 16:00Casglu eich gwisgoedd clinigol  - rhoddir slot amser awr o hyd ichi maes o law.Ysgol Optometreg a Gwyddorau Golwg
DateTimeActivityLocation
Medi 2711:15 - 11:45Croeso yn ôl gan Bennaeth yr Ysgol, yr Athro John Wild ac aelodau allweddol o’r staffZoom
Medi 2909:00 - 10:00Cyflwyniad i Iechyd a Diogelwch, Luke DaviesZoom
Medi 3010:00 - 11:00Sgiliau AstudioZoom
DateTimeActivityLocation
Medi 2712:00 - 12:30Croeso yn ôl gan Bennaeth yr Ysgol, yr Athro John Wild ac aelodau allweddol o’r staffZoom
 13:00 - 14:00Sefydlu clinig 
Medi 2809:00 -  13:00Clinig Sesiynau Cyfeiriadedd: rhoddir slot amser ichi maes o lawSchool of Optometry and Vision Sciences
Medi 2909:00 - 10:00Cyflwyniad i Iechyd a Diogelwch, Luke DaviesZoom
Medi 3009:00 - 13:00Clinig Sesiynau Cyfeiriadedd: rhoddir slot amser ichi maes o lawYsgol Optometreg a Gwyddorau Golwg
Hydref 109:00 - 13:00Clinig Sesiynau Cyfeiriadedd: rhoddir slot amser ichi maes o lawYsgol Optometreg a Gwyddorau Golwg
DateTimeActivityLocation
Medi 2714:00 - 15:00Sgwrs groeso yng nghwmni Llywydd OPSOC (Y Gymdeithas Optometreg), Tiam GhamgosarZoom
Medi 2810:00 - 11:00Bydd Myfyrwyr Rhyngwladol yn cwrdd â'r Uwch Diwtor Derbyn Myfyrwyr Dr Jennifer ActonZoom
 11:00 - 12:00Sgwrs Cymdeithas yr Optometryddion (AOP), Wendy SteeleZoom
 12:00 - 13:00Sesiwn Holi ac Ateb o ran Ymsefydlu â’r Llyfrgell, Zoe YoungZoom
 14:00 - 15:00Cyflwyniad Coleg yr Optometryddion, Joanna WilliamsZoom
Medi 2910:00 - 11:00Cyflwyniad i Iechyd a Diogelwch, Luke DaviesZoom
  12:00 ymlaenY Gymdeithas Optometreg (OPSOC) - digwyddiadau a gweithgareddau’r prynhawnZoom
Medi 3010:00 - 11:00Sgiliau Astudio 
Hydref 110:00 - 10:30Croeso yn ôl gan Bennaeth yr Ysgol, yr Athro John Wild ac yr Athro Barbara Ryan ac aelodau allweddol o’r staffZoom