Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd

Gwybodaeth am ymrestru ac ymsefydlu gan Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd

Llongyfarchiadau ar gael cynnig lle ym Mhrifysgol Caerdydd. Edrychwn ymlaen at eich croesawu!

Yn Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd (EARTH), rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r campws ar ddechrau’r flwyddyn academaidd. Rydych wedi gwneud mor dda i gyrraedd y pwynt hwn, ac rydym yn edrych ymlaen at ddod i'ch adnabod a gweithio ochr yn ochr â chi yn ystod eich amser yma.

I’ch helpu i gynefino â bywyd yn y brifysgol, rydym wedi cynllunio gweithgareddau ymsefydlu er mwyn rhoi’r cyfle i chi ddod i adnabod aelodau o’r staff a myfyrwyr eraill yn yr Ysgol. Bydd modd casglu eich cit ddydd Gwener, 30 Medi, a bydd cyfres o ddigwyddiadau ymsefydlu’n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ddydd Llun, 3 Hydref.

Casglu eich cit

Bydd angen i bob myfyriwr newydd yn ei flwyddyn gyntaf gasglu ei git ar y diwrnod canlynol:

Dydd Gwener, 30 Medi yn Ystafell 0.02 Prif Adeilad, Plas y Parc – Mae’r ystafell hon ar y llawr gwaelod, i'r chwith ym mhrif fynedfa Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd. Mae'r brif fynedfa ger y prif faes parcio, sydd gyferbyn â Chanolfan Bywyd y Myfyrwyr.

Er mwyn i ni allu rheoli niferoedd, dewch ar yr adegau canlynol, pan fydd y Technegwyr Addysgu, Jen Pinnion a Katie Dobbie, yn edrych ymlaen at gwrdd â chi.

AmserRhaglen
10:00 – 10:20Myfyrwyr sy’n dilyn rhaglen Daeareg
10:20 – 10:40Myfyrwyr sy’n dilyn rhaglen Daeareg Fforio
10:40 – 11:00Myfyrwyr sy’n dilyn rhaglen Geowyddor Amgylcheddol
11:00 – 11:20Myfyrwyr sy’n dilyn rhaglen Daearyddiaeth Amgylcheddol
11:20 – 11:40Myfyrwyr sy’n dilyn rhaglen Daearyddiaeth Forol
11:40 – 12:00Myfyrwyr sy’n dilyn rhaglen Daearyddiaeth Ffisegol
12:00 – 12:15Myfyrwyr sy’n dilyn rhaglen Gwyddorau Cynaliadwyedd Amgylcheddol

Gweithgareddau ymsefydlu’r Ysgol

Mae'r holl weithgareddau ymsefydlu’n cael eu cynnal wyneb-yn-wyneb, oni nodir yn wahanol. Mae'n bwysig eich bod yn mynd i’r holl sesiynau gofynnol sydd wedi'u trefnu yn ystod yr wythnos ymsefydlu. Os bydd unrhyw newid i’r gweithgareddau, byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy eich cyfeiriad ebost ym Mhrifysgol Caerdydd. Darllenwch eich ebyst bob dydd.

Gobeithio y gwnewch fwynhau Wythnos y Glas a phopeth sydd gan Undeb y Myfyrwyr i'w gynnig. Ni allwn aros i chi ymuno â ni!

TimeSessionLocation
10:00-12:00Equality, Diversity & Inclusivity awareness module

Online via Learning Central

  1. Log onto Learning Central
  2. On the left-hand side, select Organisations
  3. Search for PSE-ORG-EDI or find the module titled Equality, Diversity and Inclusion Awareness Module
12:15-12:45Meet the Teams video

Online via Learning Central

  1. Log onto Learning Central
  2. On the left-hand side, select Organisations
  3. Search for EARTH-ALL Year 1
  4. Select Learning Materials > Induction 2022 > Thursday 29 September
AmserSesiwnLleoliad
10:00 – 12:15Casglu’r cit (gweler y tabl blaenorol)Prif Adeilad, 0.02
12:30 – 13:00Cinio 
13:00 – 14:00Dechrau astudioY Gyfraith, 0.22
14:15 – 15:15Mentora a lleoliadau gwaithY Gyfraith, 0.22
15:30 – 16:00Cyflwyniad i’r gwasanaethau TGY Gyfraith, 0.22
AmserSesiwnLleoliad
09:15 – 10:45Croeso a chyflwyniad gan Bennaeth yr Ysgol a'r Cyfarwyddwr Dysgu Syr Martin Evans, C/-1.01
11:00 – 12:00Cyflwyniad i'r llyfrgell Syr Martin Evans, C/-1.01
12:00 – 13:00Cinio 
13:00 – 14:00Cyflwyniad i diwtorialauSyr Martin Evans, C/-1.01
14:00 – 14:15Amgylchiadau esgusodolSyr Martin Evans, C/-1.01
14:15 – 14:30Cymorth addysgu cyffredinolSyr Martin Evans, C/-1.01
AmserSesiwnLleoliad
09:15 – 10:15Eich gradd – Daearyddiaeth AmgylcheddolPrif Adeilad, -1.64
09:15 – 10:15Cyflwyniad TG – Daearyddiaeth FfisegolPrif Adeilad, 1.60
10:30 – 11:30Eich gradd – Daearyddiaeth FfisegolPrif Adeilad, -1.64
10:30 – 11:30Cyflwyniad TG – Daearyddiaeth AmgylcheddolPrif Adeilad, 1.60
11:30 – 12:00Egwyl 
12:00 – 12:45Asesu a chael adborthY Gyfraith, 0.22
12:45 – 14:00Cinio 
14:00 – 15:00Eich gradd 
 DaearegPrif Adeilad, 1.25
 Daeareg FforioPrif Adeilad, 0.65
 Gwyddorau Cynaliadwyedd AmgylcheddolPrif Adeilad, 2.38
14:00 – 15:00Cyflwyniad TG 
 Daeareg ForolPrif Adeilad, 1.60
 Geowyddor AmgylcheddolPrif Adeilad, 1.60
15:15 – 16:15Eich gradd 
 Daearyddiaeth ForolPrif Adeilad, 0.65
 Geowyddor AmgylcheddolPrif Adeilad, 1.25
15:15 – 16:15Cyflwyniad TG 
 DaearegPrif Adeilad, 1.60
 Daeareg FforioPrif Adeilad, 1.60
 Gwyddorau Cynaliadwyedd AmgylcheddolPrif Adeilad, 1.60
AmserSesiwnLleoliad
09:00 – 09:15Undeb y MyfyrwyrY Gyfraith, 2.27
09:15 – 09:30Cyngor i Fyfyrwyr 
09:30 – 09:45Llais y Myfyrwyr 
09:45 – 11:00Egwyl 
11:00 – 11:45Gwaith maes/Iechyd a diogelwchY Tŵr, 1.05
09:00 – 12:15Taith maes (Brean Down Somerset) – Grwpiau A, B, C a D
12:15 – 13:30Cinio
13:30 – 16:45Taith maes (Brean Down Somerset) – Grwpiau A, B, C a D
09:00 – 12:15Taith maes (Brean Down Somerset) – Grwpiau E, F, G a H
12:15 – 13:30Cinio
13:30 – 16:45Taith maes (Brean Down Somerset) – Grwpiau E, F, G a H