Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddorau'r Ddaear a’r Amgylchedd

Find out all the enrolment and induction information for undergraduate, postgraduate taught and postgraduate research students.

Cyn i chi gyrraedd Caerdydd, bydd angen i chi ymrestru ar-lein.

Yn ogystal ag ymrestru ar-lein, bydd cyfres o ddigwyddiadau ymsefydlu hefyd cael eu cynnal yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 27 Medi 2021. Mae amserlen derfynol y digwyddiadau hyn yn cael ei llunio ar hyn o bryd, ond bydd yn cynnwys cymysgedd o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb ac ar-lein, wedi’u rhannu rhwng pynciau ac Ysgolion Academaidd.

Bydd eich amserlen sefydlu ar gael ar y tudalennau hyn ychydig ddyddiau cyn dechrau'r tymor. Mynnwch gip ar y wefan yn aml i weld a oes diweddariadau.

Gwybodaeth ynglŷn â chofrestru a sefydlu ar gyfer myfyrwyr israddedig, ôl-raddedig a addysgir ac ôl-raddedig ymchwil.

Ymsefydlu israddedig

Ymsefydlu israddedig

Gwybodaeth cofrestru ar gyfer myfyrwyr israddedig BSc a MESci o flynyddoedd 1-3.