Ewch i’r prif gynnwys

Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Dyma wybodaeth am ymrestru ac ymsefydlu gan Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd.

Llongyfarchiadau ar gael cynnig lle ym Mhrifysgol Caerdydd. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu!

Yn Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd (EARTH), rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r campws ar ddechrau’r flwyddyn academaidd. Rydych wedi gwneud mor dda i gyrraedd y pwynt hwn, ac rydym yn edrych ymlaen at ddod i'ch adnabod a gweithio ochr yn ochr â chi yn ystod eich amser yma.

I’ch helpu i gynefino â bywyd yn y brifysgol, rydym wedi cynllunio gweithgareddau ymsefydlu er mwyn rhoi’r cyfle i chi ddod i adnabod aelodau o’r staff a myfyrwyr eraill yn yr Ysgol. Bydd modd casglu eich cit ddydd Gwener, 30 Medi, a bydd cyfres o ddigwyddiadau ymsefydlu’n cael eu cynnal yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ddydd Llun, 3 Hydref.

Gweithgareddau ymsefydlu’r Ysgol

Mae'r holl weithgareddau ymsefydlu’n cael eu cynnal wyneb-yn-wyneb, oni nodir yn wahanol. Mae'n bwysig eich bod yn gwneud popeth gofynnol sydd wedi'i drefnu yn ystod yr wythnos ymsefydlu. Os bydd unrhyw newid i’r gweithgareddau, byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy eich cyfeiriad ebost ym Mhrifysgol Caerdydd. Darllenwch eich ebyst bob dydd.

Gobeithio y gwnewch fwynhau Wythnos y Glas a phopeth sydd gan Undeb y Myfyrwyr i'w gynnig. Ni allwn aros i chi ymuno â ni!

EARTH Introduction

TimeLocationCommentary
9:15 - 10:45Law/0.22Welcome and introduction to EARTH

Jenny Pike, Head of School
Andrew Kerr, Director of Learning & Teaching
Roberto Loza, Year 1 Coordinator
11:00 - 12:00Law/0.22

Starting your studies / 10-min Shout out

Student Life / Staff: Roberto, Jo Williams

12:00 - 13:30 Lunch Break
13:30 - 17:00 Clubs and sports afternoon

Support for Learning

TimeLocationCommentary
10:30 - 11:00Sir Martin Evans/C/-1.01

Tutorials Introduction

Staff: Iain

11:00 - 11:30 

Extenuating Circumstances / General teaching support 

Staff: Abby Jesnick

11:45 - 12:15 Central IT Induction Talk 

Staff: Nicholas Russell
12:15 - 13:00 Lunch Break
13:00 - 14:00Sir Martin Evans/C/-1.01Library Induction

Staff: Scott Pryor
14:15 - 15:15Sir Martin Evans/C/-1.01

Mentoring and Placements

Staff: Sam Harrison /Lisa Gallone

Fieldwork Support

TimeLocationCommentary
10:00 -  12:15Main 0.02

Equipment handout session

Geology 10:00-10:20
Exploration Geology: 10:20-10:40
Environmental Geoscience 10:40-11:00
Environmental Geography 11:00- 11:20
Marine Geography 11:20-11:40
Physical Geography 11:40-12:00
Environmental Sustainability Science 12:00-12:15

12:15 - 13:00 Lunch Break
13:00 - 13:45Sir Martin Evans/C/-1.01

Fieldwork Staff: Chris Berry Health

Safety Staff: Chris Berry

13:45 - 14:00 

Field trip briefing

Roberto Loza

Fieldtrip

Glamorgan Heritage Coast Fieldtrip
TimeLocationCommentary
9:15 -  17:00 

Group A, B, C & D

Fieldtrip

Glamorgan Heritage Coast Fieldtrip,
TimeLocationCommentary
9:15 -  17:00 

Group E, F, G & H

Equality, Diversity and Inclusivity (EDI)

DateLocationCommentary
9:30 - 11:30Blackboard Ultra

Equality, diversity & inclusivity

Asynchonous online

11:30 - 13:30 Lunch break
13:30 - 17:00 Clubs and sports afternoon

Your degree and orientation

TimeLocationCommentary
9:00 - 9:50Main 1.60

IT induction (1)
Marine Geography & Environmental Geoscience

Staff: Ahmad Shmela

 Main 1.25

Exploration Geology

Staff: James

 Main 2.38

Environmental Sustainability Science

Staff: Adrian

9:50 - 10:50Main 1.60

IT induction (2)

Staff: Ahmad Shmela

9:50 - 10:50Main 1.25

Marine Geography
Staff: Roo

 Main 1.40

Environmental Geoscience
Staff: Tim

10:50 - 12:45Law 2.27

Maths Support 

Staff: Azrah Khan

13:10 - 14:00Students Union

Students Union

Staff: TBC

14:00 - 14:15Law 2.27

Student Voice
Staff: Shasta

14:15 - 15:15Main 1.40

Geology

Staff: Andrew

14:15 - 14:30 Break
14:30 -15:20Main 1.60

IT induction (3) 

Physical Geography

Staff: Ahmad Shmela

14:30 - 15:20Main 0.13

Environmental Geography

Staff: Henrik

15:30 - 16:20Main 1.60

IT induction (4)

Environmental Geography

Staff: Ahmad Shmela

15:30 - 16:20Main 0.13

Physical Geography

Staff: Tom Lawrence

Assessment and Feedback

DateLocationCommentary
10:00 - 10:50Law 0.22

Assessment & Feedback

Staff: Ahmad Shmela

  20 minute break
11:10 - 13:00Sir Martin Evans / C/-1.01

EA1301 lecture

Staff: Chris MacLeod