Ewch i’r prif gynnwys

Deintyddiaeth

Llongyfarchiadau ar gael lle i astudio yn yr Ysgol Deintyddiaeth. Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi ym mis Medi.

Bydd angen i chi gofrestru ar-lein cyn i chi gyrraedd Caerdydd.

Yn ogystal â chofrestru ar-lein, bydd cyfres o ddigwyddiadau sefydlu hefyd yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 27 Medi 2021.  Mae'r amserlen ar gyfer y digwyddiadau hyn yn cael ei chwblhau ar hyn o bryd ond bydd yn cynnwys cymysgedd o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb ac ar-lein, wedi'u rhannu rhwng pwnc, Ysgol Academaidd a Phrifysgol.

Bydd eich amserlen sefydlu ar gael ar y tudalennau hyn erbyn canol mis Medi. Dewch yn ôl at y tudalennau hyn ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf.