Ewch i’r prif gynnwys

Deintyddiaeth

Llongyfarchiadau ar gael lle i astudio yn yr Ysgol Deintyddiaeth. Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi ym mis Medi.

Isod, fe welwch wybodaeth am ymrestru ac ymsefydlu ar gyfer myfyrwyr newydd a’r rhai sy'n dychwelyd i’r Ysgol Deintyddiaeth.

Ymrestru 

Cyn dod i Gaerdydd ym mis Medi, rhaid i bob myfyriwr newydd ymrestru ar-lein.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ymrestru ar-lein, cysylltwch â’r tîm ymrestru drwy ffonio +44 (0)29 2087 6211.

Ymsefydlu

Popeth y bydd angen i chi ei wybod i gofrestru gyda’ch Ysgol Academaidd, gan gynnwys gwybodaeth am amserlenni a digwyddiadau ymsefydlu.

Bydd y digwyddiad ymsefydlu ar gyfer myfyrwyr y Diploma mewn Hylendid Deintyddol a BSc mewn Therapi Deintyddol a Hylendid Deintyddol Blwyddyn 1 yn cael ei gynnal ddydd Llun 16 Medi 2019.

Rhagor o wybodaeth am eich digwyddiad ymsefydlu a pharatoi ar gyfer ymuno â ni.

Bydd myfyrwyr Llawfeddygaeth Ddeintyddol (BDS) Blwyddyn 1 yn mynd i sesiwn ymsefydlu yn Ysgol y Biowyddorau ddydd Mawrth 24 Medi 2019, 9.30 yn E1.22, Adeilad Syr Martin Evans. Rhagor o wybodaeth am eich digwyddiad ymsefydlu Biowyddorau ar gyfer Llawfeddygaeth Ddeintyddol (BDS) Blwyddyn 1.

Bydd ymweliad cyntaf myfyrwyr Llawfeddygaeth Ddeintyddol (BDS) Blwyddyn 1 ag Ysgol Deintyddiaeth Caerdydd, Parc y Mynydd Bychan ddydd Gwener 11 Hydref 2019 yn y Ddarlithfa Fach (SLT). Mae eich amserlen ar gyfer digwyddiad ymsefydlu yr Ysgol Deintyddiaeth ar gael yma.  Rhagor o wybodaeth am eich digwydiad ymsefydlu a pharatoi ar gyfer ymuno â ni.

Ar gyfer myfyrwyr ar ein rhaglenni ôl-raddedig:

  • Deintyddiaeth Glinigol (MClinDent),
  • Mewnblanoleg (MSc/PgDip),
  • Peirianneg Meinweoedd (MSc)
  • Bioleg y Geg (MSc)

Cynhelir eich digwyddiad ymsefydlu ddydd Iau 26 Medi 2019.  Rhagor o wybodaeth am amserlen eich digwyddiad ymsefydlu a pharatoi ar gyfer ymuno â ni.

Ar gyfer myfyrwyr ar ein rhaglen ôl-raddedig:

  • Orthodonteg (MScD)

Cynhelir eich digwyddiad ymsefydlu ddydd Iau 26 Medi 2019. Rhagor o wybodaeth am amserlen eich digwyddiad ymsefydlu a pharatoi ar gyfer ymuno â ni.