Ewch i’r prif gynnwys

Deintyddiaeth

Diweddarwyd: 23/09/2022 14:34

Llongyfarchiadau ar gael lle i astudio yn yr Ysgol Deintyddiaeth. Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi ym mis Medi.

Dyluniwyd sesiynau sefydlu i'ch helpu i ddysgu rhagor am yr Ysgol Deintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd a'i pherthynas â Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Caerdydd a'r Fro.

Bydd y sesiynau hyn hefyd yn egluro beth y dylech ei ddisgwyl yn eich wythnosau a'ch misoedd cyntaf yn fyfyriwr, a'r hyn sy'n ddisgwyliedig ohonoch o ran bod yn weithiwr deintyddol proffesiynol. Mae rhagor o wybodaeth am safonau proffesiynol ac ymddygiad ar gael ar wefan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol.

Gweler isod amserlen sefydlu ar gyfer myfyrwyr Llawfeddygaeth Ddeintyddol BDS, myfyrwyr Therapi Deintyddol a Hylendid, a myfyrwyr ôl-raddedig. Nodwch fod presenoldeb yn orfodol.

Mae sesiynau ymsefydlu i fyfyrwyr DipHE Hylendid Deintyddol a BSc Hylendid Deintyddol a Therapi Deintyddol yn eu blwyddyn gyntaf yn cael eu haildrefnu ar hyn o bryd, yn dilyn cyhoeddi y bydd dydd Llun 19 Medi’n ŵyl banc genedlaethol ar gyfer angladd wladol Ei Mawrhydi’r Frenhines Elizabeth II.

Cyn gynted ag y byddwn wedi penderfynu’n derfynol ar yr amserlen ymsefydlu newydd, bydd yn cael ei rhannu gyda chi drwy ebost.

Bydd y cyfnod ymsefydlu ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 1 BDS Llawfeddygaeth ddeintyddol yn cael ei gynnal ddydd Gwener 14 Hyd yn yr Yr Darlithfa Fawr, Ysgol Deintyddiaeth.

Testun

Amser

Staff

Cynnwys


Cyflwyniad

10:00-11:00

Dr. James Field

Cyflwyniad i'r Ysgol Deintyddiaeth ac ymgyfarwyddo

Proffesiynoldeb PL1

11:00-12:00

Ruby Long

Beth yw proffesiynoldeb a pham mae'n bwysig?

Amser egwyl

12:00-14:00

 

Amser egwyl

Trosolwg

14:00-14:15

Yr Athro Rachel Waddington a Ruby Long

Cyflwyniad rhagarweiniol gan arweinwyr Blwyddyn 1

Y Tîm Deintyddol

14:15-14:30

Sharon Jones

Trosolwg o rolau a chyfrifoldebau Therapyddion a Hylenwyr

Llên-ladrad/Camymddwyn Academaidd

14:30-14:45

Yr Athro Simon Moore

Cynnal y safonau a ddisgwylir o ran ymarfer academaidd, gonestrwydd ac ymgysylltu

Diweddariad ynghylch y Llyfrgell

14:45-15:05

Lucy Collins

Trosolwg o'r cyfleusterau llyfrgell sydd ar gael i chi

Yr Undeb Amddiffyn Staff Deintyddol (DDU)/Dental Protection

15:05-15:30

D Read a Rebecca Selman

Croeso gan Yr Undeb Amddiffyn Staff Deintyddol (DDU)/Dental Protection

Mae sesiynau ymsefydlu i fyfyrwyr BDS Llawfeddygaeth ddeintyddol (Blwyddyn 2) yn cael eu haildrefnu ar hyn o bryd, yn dilyn cyhoeddi y bydd dydd Llun 19 Medi’n ŵyl banc genedlaethol ar gyfer angladd wladol Ei Mawrhydi’r Frenhines Elizabeth II.

Cyn gynted ag y byddwn wedi penderfynu’n derfynol ar yr amserlen ymsefydlu newydd, bydd yn cael ei rhannu gyda chi drwy ebost.

Bydd sesiynau ymsefydlu ar gyfer MClinDent, MSc Mewnblanoleg a MScD Rhaglenni Orthodontig yn cael eu cynnal ddydd Iau 29 Medi 2022 o 9:00.

DigwyddiadAmserStaffLleoliad
Gair o Groeso a Cyflwyniad i'r Ysgol Deintyddiaeth09:00Yr Athro Nicola Innes
Yr Athro John Radford
Y Ddarlithfa Fach
Tiwtora Personol09:30Yr Athro Vaseekaran SivarajasingamY Ddarlithfa Fach
Llyfrgelloedd10.00Lucy CollinsY Ddarlithfa Fach
Dulliau Ymchwilio10:30Dr Damian FarnellY Ddarlithfa Fach
Undeb y Myfyrwyr11.00Ashly Alava GarciaY Ddarlithfa Fach
Gwasanaethau Cyfrinachedd Cleifion11:30Debra PreeceY Ddarlithfa Fach
Asesiadau ac Adborth12:00Dr Charlotte EmanuelY Ddarlithfa Fach
MClinDent
Cyflwyniad am y Rhaglen
12:30 – 14:00Dr Arindam Dutta
Dr Matt Locke
Y Ddarlithfa Fach
Cyflwyniad am y Rhaglen MSc Mewnblanoleg12:45 – 14:00Yr Athro David ThomasYstafell Bwrdd
Cyflwyniad am y Rhaglen Orthodonteg MScD14:00 – 16:00Dr Jenny Galloway a Dr Sheelagh RogersYstafell Bwrdd

Bydd sesiynau ymsefydlu ar gyfer MSc Peirianneg Meinweoedd a Meddygaeth Atgynhyrchiol ac MSc ym maes Bioleg y Geg yn cael eu cynnal ddydd Iau 29 Medi 2022 o 09:30, yn y Ddarlithfa Fawr, Ysgol Deintyddiaeth.

DigwyddiadAmserStaff
Gair o Groeso a Cyflwyniad i'r Ysgol Deintyddiaeth09:30Yr Athro Nicola Innes
Yr Athro John Radford
Tiwtora Personol10:00Yr Athro Ryan Moseley
Llyfrgelloedd10:30Lucy Collins
Dulliau Ymchwilio11:00Dr Damian Farnell
Undeb y Myfyrwyr11:30Ashly Alava Garcia
Asesiadau ac Adborth12:30Dr Charlotte Emanuel
MSc Bioleg y Geg
Cyflwyniad am y Rhaglen
14:30 - 16:00Dr Sharon Dewitt
Cyflwyniad am y Rhaglen MSc Peirianneg Meinweoedd a Meddygaeth Adfywiol14:30 - 16:00Dr Wayne Nishio Ayre