Ewch i’r prif gynnwys

Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r campws, ac yn gweithio'n galed i sicrhau y byddwch yn byw ac yn dysgu'n ddiogel.

Bydd yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg yn cynnal nifer o sesiynau ar-lein dwy gydol y cyfnod ymsefydlu er mwyn eich cyflwyno i’r Ysgol, eich rhaglen a’r staff y byddwch yn gweithio gyda yn ystod eich amser ym Mhrifysgol Caerdydd. Bydd rhagor o fanylion ar amseru’r sesiynau hyn ar gael yng nghanol mis Medi.

Ymsefydlu israddedigion

Gwybodaeth am ymrestru ac ymsefydlu ar gyfer rhaglenni israddedig yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Ymsefydlu ôl-raddedig

Gwybodaeth am ymrestru ac ymsefydlu ar gyfer rhaglenni ôl-raddedig yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Ymholiadau cyffredinol

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad cyffredinol cysylltwch â Swyddfa’r Ysgol sydd ar agor o 9:00-12:30 a 13:30-16:30 o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gallwch adael neges ateb i’r swyddfa y tu allan i’r oriau hyn.

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg