Ewch i’r prif gynnwys

Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Edrychwn ymlaen at groesawu ein holl fyfyrwyr i'r Ysgol ym mis Medi.

Yma cewch hyd i’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar gyfer ymrestru ac ymsefydlu ar gyfer gradd israddedig ac ôl-raddedig.

I’r rheiny ohonoch chi sy’n dychwelyd am flwyddyn academaidd arall, rydym ni’n gobeithio eich bod yn edrych ymlaen at ddechrau’r semester newydd cymaint â ni.

Dylai myfyrwyr sydd wedi bod yn astudio rhywle arall ac sy’n dod i Brifysgol Caerdydd am eu dwy flynedd diwethaf gymryd rhan yn y diwrnodau ymsefydlu Cyfrifiadureg ar gyfer Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2.

Cyn y diwrnod

Cofiwch wneud yn siwr eich bod yn:

Dod o hyd i’ch ffordd o gwmpas

Caerdydd

Caiff pob gweithgaredd ymsefydlu a gynhelir yng Nghaerdydd ei gynnal yn Adeiladau’r Frenhines neu yn Trevithick. Cymerwch gip ar ein map o’r campws i gael gwybodaeth. Mae pob ystafell yn cynnwys cyfeirnod bloc/llawr a rhif ystafell. Er enghraifft, ystafell S/1.32 yw ystafell 32 ar Lawr Cyntaf y bloc Deheuol (South).

Casnewydd

Caiff pob gweithgaredd ymsefydlu a gynhelir yng Nghasnewydd ei gynnal yn yr Academi Feddalwedd Genedlaethol, Queensway, Casnewydd. Mae wedi’i lleoli mewn man cyfleus iawn drws nesaf i orsaf drenau Casnewydd. Mae ystafelloedd yr Academi ar loriau 2, 3 a 4.

Ymsefydlu israddedigion

Gwybodaeth am ymrestru ac ymsefydlu ar gyfer rhaglenni israddedig yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Ymsefydlu ôl-raddedig

Gwybodaeth am ymrestru ac ymsefydlu ar gyfer rhaglenni ôl-raddedig yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Ymholiadau cyffredinol

Os oes gennych chi unrhyw ymholiad cyffredinol cysylltwch â Swyddfa’r Ysgol sydd ar agor o 9:00-12:30 a 13:30-16:30 o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gallwch adael neges ateb i’r swyddfa y tu allan i’r oriau hyn.

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg