Ewch i’r prif gynnwys

Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i’r campws, ac yn gweithio’n galed i wneud yn siŵr y byddwch yn gweithio ac yn dysgu’n ddiogel.

Cyn i chi gyrraedd Caerdydd, bydd angen i chi ymrestru ar-lein.

Yn ogystal ag ymrestru ar-lein, bydd cyfres o ddigwyddiadau ymsefydlu hefyd cael eu cynnal yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 27 Medi 2021. Mae amserlen derfynol y digwyddiadau hyn yn cael ei llunio ar hyn o bryd, ond bydd yn cynnwys cymysgedd o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb ac ar-lein, wedi’u rhannu rhwng pynciau ac Ysgolion Academaidd.

Ymsefydlu ar gyfer israddedigion

Gwybodaeth am ymrestru ac ymsefydlu ar gyfer rhaglenni israddedig yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Ymsefydlu ôl-raddedig

Gwybodaeth am ymrestru ac ymsefydlu ar gyfer rhaglenni ôl-raddedig yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.