Ewch i’r prif gynnwys

Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Gwybodaeth am ymrestru ac ymsefydlu yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Myfyrwyr newydd

Cyn ymsefydlu, cwblhewch y tasgau canlynol:

Bydd angen eich cerdyn adnabod arnoch i gasglu eich gliniadur, felly dylech ei gasglu cyn gynted â phosibl.

Israddedigion

Dydd Llun 26 Medi 2022

AmserGweithgareddLleoliad
13:00-14:50Sgwrs ymsefydluABACWS, Ystafell 0.01
15.00-16:00

Cyflwyniad i Dysgu Canolog
Taith o amgylch y Llyfrgell Wyddoniaeth (B)
Taith o amgylch Canolfan Bywyd y Myfyrwyr/Undeb y Myfyrwyr (C)

(Mewn grwpiau sy'n dechrau A, B neu C yn y drefn honno).

ABACWS,

Ystafelloedd 1.34/1.39 (labordy)

Hyfforddiant gorfodol

Mae'n ofynnol i chi gwblhau hyfforddiant Iechyd a Diogelwch (Iechyd a Diogelwch) a Chydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (ED&I). Mae'r naill fel y llall ar gael ar-lein.

Rydym wedi neilltuo'r amseroedd canlynol yn ein labordai cyfrifiadurol (ABACWS, ystafelloedd 1.34/1.39) i chi gwblhau'r hyfforddiant hwn.

Grŵp A: Dydd Mercher 28 Medi am 1pm

Grŵp B: Dydd Iau 29 Medi am 1pm

Grŵp C: Dydd Gwener 30 Medi am 1pm

Mae croeso i chi gwblhau'r hyfforddiant ar eich dyfais eich hun hefyd.

Dydd Llun, 26 Medi

Casglu Gliniaduron - dylech drefnu slot i gasglu eich gliniadur o Ystafell Katherine Johnson yn Adeiladau'r Frenhines . Trefnwch eich slot casglu ar gyfer bore dydd Llun 26 Medi 2022.

Dydd Mawrth, 27 Medi

AmserGweithgareddLleoliad
BoreOs oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â chlybiau'r Undeb Athletau, ewch i Ffair yr Undeb Athletau y bore yma gan ei bod yn cael ei chynnal heddiw ac yfory, gan fod gennych ddigwyddiadau ymsefydlu a fydd yn gwrthdaro.Undeb y Myfyrwyr
13:00 – 14:50Sgwrs ymsefydluABACWS, Ystafell 2.26
15:00-16:00

Cyflwyniad i Dysgu Canolog

Taith o amgylch y Llyfrgell Wyddoniaeth

Taith o amgylch Canolfan Bywyd y Myfyrwyr/Undeb y Myfyrwyr

ABACWS, Ystafell 1.34/1.39

Dydd Mercher, 28 Medi

AmserGweithgareddLleoliad
09:30 – 12:00Ymweliad ag adeilad NSA yng NghasnewyddAdeilad NSA, Casnewydd

Sut i gyrraedd adeilad yr NSA yng Nghasnewydd

Trên yw’r ffordd hawsaf o gyrraedd adeilad NSA yng Nghasnewydd. Byddwn yn cychwyn yng ngorsaf Cathays (sydd y drws nesaf i Abacws). Daliwch unrhyw drên sy'n stopio yng ngorsaf Caerdydd Canolog. Bydd y trên fel arfer yn stopio ar blatfform 7 neu 8. Defnyddiwch y twnnel i fynd i blatfformau 1 a 2.

O'r fan hon, gallwch ddal nifer o drenau sy'n stopio yng Nghasnewydd. Bydd trenau i Lundain, Nottingham, Manceinion, gogledd Cymru a de-orllewin Lloegr i gyd yn stopio yng Nghasnewydd. Pan fyddwch yn cyrraedd gorsaf Casnewydd, byddwch fel arfer yn mynd ar blatfform 3 neu 4. Ewch i fyny'r grisiau a dilynwch yr arwyddion ar gyfer platfform 1, yna gadewch drwy’r allanfa ddeheuol. Trowch i'r chwith a cherddwch heibio'r arosfannau bysiau.

Mae gwaith adeiladu (pont droed newydd) ychydig heibio'r arosfannau bysiau ac mae'r fynedfa i adeilad NSA y tu ôl i'r rhwystrau diogelwch.

Hyfforddiant Gorfodol

Mae'n ofynnol i chi gwblhau hyfforddiant Iechyd a Diogelwch (Iechyd a Diogelwch) a Chydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (ED&I). Mae'r naill fel y llall ar gael ar-lein.

Gallwch ddefnyddio mannau addysgu NSA i gwblhau'r hyfforddiant hwn ar ôl 1pm.

Mae croeso i chi gwblhau'r hyfforddiant ar eich dyfais eich hun hefyd.

Ôl-raddedigion

Dydd Llun, 26 Medi

Casglwch eich gliniadur - dylech drefnu slot i gasglu eich gliniadur o Ystafell Katherine Johnson yn Adeiladau'r Frenhines brynhawn Llun 26 Medi 2022.

Dydd Mercher, 28 Medi

AmserGweithgareddLleoliad

14:00

CroesoABACWS, Ystafell 2.26

Sesiynau Galw Heibio ar gyfer Modiwlau Dewisol

Rydym wedi trefnu i arweinwyr modiwlau dewisol Blwyddyn 4 fod ar gael ddydd Iau 29 Medi 2022 i ateb eich cwestiynau. Byddwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth am amseriad a fformatau'r sesiynau hyn.

Dydd Mercher, 28 Medi

Casglwch eich gliniadur - dylech drefnu slot i gasglu eich gliniadur o Ystafell Katherine Johnson yn Adeiladau'r Frenhines.

Trefnwch amser i gasglu eich gliniadur fore dydd Mercher 28 Medi 2022.

Dydd Iau, 29 Medi

AmserGweithgareddLleoliad
15:00Gair o GroesoABACWS, Ystafell 5.05

Dydd Mercher, 28 Medi

Casglwch eich gliniadur - dylech drefnu slot i gasglu eich gliniadur o Ystafell Katherine Johnson yn Adeiladau'r Frenhines brynhawn Mercher 28 Medi 2022.

Dydd Iau, 29 Medi

AmserGweithgareddLleoliad
13:00Gair o GroesoABACWS, Ystafell 0.01

Dydd Llun, 26 Medi

Casglwch eich gliniadur - dylech drefnu slot i gasglu eich gliniadur o Ystafell Katherine Johnson yn Adeiladau'r Frenhines brynhawn Llun 26 Medi 2022.

Dydd Mercher, 28 Medi

AmserGweithgareddLleoliad
13:00Gair o GroesoABACWS, Ystafell 0.01

Dydd Iau, 29 Medi

Casglwch eich gliniadur - dylech archebu slot i gasglu eich gliniadur o Ystafell Katherine Johnson yn adeiladau'r Frenhines fore Iau 29 Medi 2022.

AmserGweithgareddLleoliad
13:00Gair o GroesoABACWS, Ystafell 4.07

Dydd Gwener 30 Medi

AmserGweithgareddLleoliad
13:00Tiwtorial PythonABACWS, Ystafell 5.05

Dydd Mercher, 28 Medi

Casglwch eich gliniadur - dylech drefnu slot i gasglu eich gliniadur o Ystafell Katherine Johnson yn Adeiladau'r Frenhines. Trefnwch amser i gasglu eich gliniadur fore Mercher 28 Medi 2022.

Dydd Iau, 29 Medi

AmserGweithgareddLleoliad
09:30

Croeso i arweinydd y rhaglen a gweithgareddau cynefino

Adeilad NSA, Casnewydd

Sut i gyrraedd adeilad yr NSA yng Nghasnewydd

Trên yw’r ffordd hawsaf o gyrraedd adeilad NSA yng Nghasnewydd. Byddwn yn cychwyn yng ngorsaf Cathays (sydd y drws nesaf i Abacws). Daliwch unrhyw drên sy'n stopio yng ngorsaf Caerdydd Canolog. Bydd y trên fel arfer yn stopio ar blatfform 7 neu 8. Defnyddiwch y twnnel i fynd i blatfformau 1 a 2.

O'r fan hon, gallwch ddal nifer o drenau sy'n stopio yng Nghasnewydd. Bydd trenau i Lundain, Nottingham, Manceinion, gogledd Cymru a de-orllewin Lloegr i gyd yn stopio yng Nghasnewydd. Pan fyddwch yn cyrraedd gorsaf Casnewydd, byddwch fel arfer yn mynd ar blatfform 3 neu 4. Ewch i fyny'r grisiau a dilynwch yr arwyddion ar gyfer platfform 1, yna gadewch drwy’r allanfa ddeheuol. Trowch i'r chwith a cherddwch heibio'r arosfannau bysiau.

Mae gwaith adeiladu (pont droed newydd) ychydig heibio'r arosfannau bysiau ac mae'r fynedfa i adeilad NSA y tu ôl i'r rhwystrau diogelwch.

Dydd Gwener 30 Medi

AmserGweithgareddLleoliad
13:00Gair o GroesoABACWS, Ystafell 2.26