Ewch i’r prif gynnwys

Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Edrychwn ymlaen at groesawu myfyrwyr newydd yn dechrau yn yr Ysgol ym mis Medi.

I'r rhai ohonoch sy'n dychwelyd am flwyddyn academaidd arall ym Mhrifysgol Caerdydd, rydym yn gobeithio eich bod yn edrych ymlaen at ddechrau tymor newydd fel yr ydym ninnau.

Yma cewch chi'r holl wybodaeth angenrheidiol ar gyfer cofrestru. Wrth i ni gwblhau ein hamserlenni cofrestru, bydd rhagor o wybodaeth ar gael ar y dudalen hon.

Manylion cyswllt cyffredinol

Os oes gennych ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â Swyddfa'r Ysgol:

Yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Mae Swyddfa'r Ysgol fel arfer ar agor rhwng 9:00 - 12:30 ac o 13:30 - 16:30, Llun i Gwener. Tu allan i oriau gwaith ceir peiriant ateb i gymryd negeseuon ffôn.

Graddau israddedig

Myfyrwyr blwyddyn un: Cyn cofrestru cofiwch gwblhau cofrestru ar-lein, casglu eich cerdyn myfyriwr a chwblhau unrhyw drefniadau personol (e.e. agor cyfrif banc, cofrestru gyda meddyg teulu.)

Ceir dyddiadau cofrestru ar gyfer yr holl raglenni gradd isod. Nodwch bod y wybodaeth ar gael yn Saesneg yn unig.

Blwyddyn 1 Cyfrifiadureg

Gwybodaeth ac amserlen ymrestru ar gyfer Blwyddyn 1 Cyfrifiadureg (gan gynnwys Cyfrifiadura Perfformiad Uchel, Diogelwch a Fforensig, a Chyfrifiadura Gweledol).

Blwyddyn 1 Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol

Mae gwybodaeth ymrestru ar gyfer Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol blwyddyn 1.

Blwyddyn 2 Cyfrifiadureg

Gwybodaeth ymrestru ar gyfer myfyrwyr yn mynd i mewn i Flwyddyn 2 o radd Cyfrifiadureg a Gwybodeg (gan gynnwys pob amrywiadau)

Blwyddyn 2 Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol

Gwybodaeth ymrestru ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 2 Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol.

Blwyddyn 3 Cyfrifiadureg

Gwybodaeth ymrestru ar gyfer myfyrwyr sy'n mynd i mewn i Flwyddyn 3 mewn graddau Systemau Gwybodaeth Busnes, Cyfrifiadureg (gan gynnwys pob amrywiant) a Pheirianneg Meddalwedd.

Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol Blwyddyn 3

Gwybodaeth ymrestru ar gyfer Blwyddyn 3 Peirianneg Meddalwedd Gymhwysol.

Graddau ôl-raddedig

Myfyrwyr ôl-raddedig: Cyn cofrestru cofiwch gwblhau cofrestru ar-lein, casglu eich cerdyn myfyriwr a chwblhau unrhyw drefniadau personol (e.e. agor cyfrif banc, cofrestru gyda meddyg teulu.)

Bydd ymsefydlu ar gyfer cyrsiau MSc yn cymryd lle yn yr wythnos yn dechrau Dydd Llun 24 Medi 2018 am 13:00 yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg, Adeiladau'r Frenhines, 5 The Parade, Caerdydd, CF24 3AA (cyfeirnod map: 21 ar fap y Brifysgol).

Bydd manylion ystafell ac amserlen o ddigwyddiadau yn cael eu cadarnhau cyn gynted ag sy'n bosib, felly gwiriwch y dudalen yn rheolaidd ar gyfer y wybodaeth ddiweddaraf.

Amserlen

Dydd Mercher 24 Medi

Byddwn yn cwrdd yn ystafell T/2.09 o 13:00-16:00 am groeso a chyflwyniad i'r Ysgol.

Dydd Mawrth 25 Medi a Dydd Mercher 26 Medi

Bydd Dydd Mawrth a Dydd Mercher yn sesiynau yn canolbwyntio ar sgiliau technegol ac ymgyfarwyddo gyda'r meddalwedd a chyfleusterau sydd ar gael yn yr Ysgol. Byddwch yn cael eich aseinio mewn i grŵp ar gyfer y dyddiau hyn a byddwch naill ai yn mynychu'r Ysgol yn y bore neu'r prynhawn.

Dydd Iau 27 Medi

Myfyrwyr chydanrhydedd

Dylai myfyrwyr ar gyrsiau cydanrhydedd lle nid yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg yw'r ysgol 'gartref' (MSc Newyddiaduraeth Gyfrifiadurol a Data, MSc Gwyddorau Data a Dadansoddeg) fynychu'r sesiwn Dydd Iau 27 Medi. Byddwn yn cwrdd yn ystafell  t/2.09 am groeso a chyflwyniad i'r Ysgol, ac yna byddwn yn ymweld â labordai cyfrifiadurol i ymgyfarwyddo gyda meddalwedd a chyfleusterau sydd ar gael yn yr Ysgol.

Myfyrwyr rhan-amser

Dylai myfyrwyr rhan-amser flaenoriaethu sesiwn Dydd Iau os nad ydynt yn gallu mynychu Dydd Llun.

Modiwlau dewisol

Ar ddechrau mis Medi, bydd cyfres o fideos cyflwyniadol ar gael i'ch help chi ddewis modiwlau dewisol ar gyfer y flwyddyn. Fodd bynnag, gofynnir i fyfyrwyr newydd beidio â cheisio cwblhau'r broses dewis modiwlau ar ddiwedd y cofrestru ar-lein, gan ein bod yn dymuno rhoi mwy o wybodaeth i chi ar ddewis modiwlau ar ôl i chi gyrraedd yng Nghaerdydd.