Ewch i’r prif gynnwys

Cynllun Mentora Myfyrwyr

Cynllun Mentora Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd

Mae'r Cynllun Mentora Myfyrwyr yn helpu myfyrwyr newydd i ymgartrefu ym mywyd y brifysgol.

Mae llawer o fyfyrwyr sy'n dod i'r brifysgol yn mynd trwy gyfnod pontio. Os ydych chi'n newydd i'r Brifysgol, efallai y bydd yn rhaid i chi addasu i ffyrdd newydd o ddysgu ac addysgu, byw oddi gartref neu gymudo i'r brifysgol.

Os ydych yn fyfyriwr israddedig yn eich blwyddyn gyntaf bydd gennych fynediad at fentor myfyriwr o’ch Ysgol academaidd.

Gall mentoriaid eich helpu gydag ymholiadau neu bryderon academaidd ac anacademaidd, gan gynnwys:

  • ateb eich cwestiynau am y Brifysgol a'ch Ysgol academaidd
  • rhoi cyfleoedd i chi ddod i adnabod myfyrwyr eraill o'ch cwrs
  • rhoi awgrymiadau ar sut i gynnal cymhelliant, rheoli eich amser a manteisio i'r eithaf ar eich astudiaethau
  • rhoi persbectif myfyriwr ar Undeb y Myfyrwyr, beth sydd i’w wneud yma a sut i fwynhau bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd
  • eich helpu i ddefnyddio’r llwyfannau TG amrywiol, gan gynnwys Dysgu Canolog, Turnitin, ac Apiau’r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr
  • rhoi canllaw i fyfyrwyr ar yr hyn i'w ddisgwyl o'ch cwrs, ac awgrymiadau ar gymryd nodiadau, cyfeirio, defnyddio'r llyfrgelloedd a sut i fynd at waith cwrs ac arholiadau
  • rhoi awgrymiadau defnyddiol ar ble i siopa, bwyta ac ymlacio, a'r cyfleoedd y mae'r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn eu cynnig
  • rhoi arweiniad am ba gymorth y gallwch ei gael - popeth o gofrestru gyda meddyg teulu i gyrchu gwasanaethau cefnogi a lles, i gymryd rhan ym mywyd myfyrwyr
  • ateb y cwestiynau rydych chi eisiau eu gofyn a chael persbectif myfyriwr.

Roedd y cyfarfodydd gyda fy mentor myfyriwr yn wych gan eu bod wedi fy helpu i ymgartrefu ym mhob elfen o fywyd myfyriwr. Roeddem yn medru siarad am unrhyw beth o broblemau gyda thraethodau i fywyd yn gyffredinol, ac roeddent wedi'u teilwra'n llwyr i'n hanghenion personol ein hunain.

Rhiannon, myfyriwr Seicoleg