Ewch i’r prif gynnwys

Cynllun Mentora Myfyrwyr

Cynllun Mentora Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd
Mae’r fideo ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd.

Bydd nifer o fyfyrwyr sy'n dod i'r brifysgol yn mynd drwy gyfnod o newid. Efallai bydd yn rhaid iddynt addasu i ffyrdd newydd o ddysgu ac addysgu, byw oddi cartref neu gymudo i'r brifysgol.

Bwriad y Cynllun Mentora yw i helpu myfyrwyr i ymdopi gyda'r newid hwn. Mae'r Brifysgol yn uno myfyrwyr newydd blwyddyn gyntaf gyda mentoriaid myfyrwyr o'r un Ysgol.

Gall mentoriaid helpu gydag ymholiadau neu bryderon academaidd a anacademaidd sydd gennych, gan gynnwys:

 • helpu chi ymgartrefu i fywyd myfyriwr a chyfeiriadu y Brifysgol a'r ddinas
 • cyfleoedd i gwrdd â myfyrwyr eraill o'ch cwrs
 • cyfeirnodi, cymryd nodiadau a beth i'w ddisgwyl gan eich cwrs a'ch Ysgol academaidd
 • gweithgareddau, clybiau a chymdeithasau Undeb y Myfyrwyr i gymryd rhan ynddynt
 • Ddfnyddio Turnitin a Dysgu Canolog, cyfeirnodi a helpu i baratoi ar gyfer arholiadau.

Gall mentoriaid gynnig cefnogaeth, gan gynnwys:

 • awgrymiadau ar sut i oroesi'r flwyddyn gyntaf yn y brifysgol a bywyd myfyrwyr yn benodol i'ch Ysgol
 • syniadau am gyfleoedd gwahanol gallech gymryd rhan ynddynt o amgylch y campws
 • rhoi cyngor perthnasol, diweddar a dibynadwy maent wedi cael eu hyfforddi i roi
 • ateb y cwestiynau rydych wir eisiau gofyn
 • cyngor am fynediad at wasanaethau cefnogaeth arbenigol.

“Mae wedi fy helpu i ymgartrefu yn y Brifysgol. Roedd y ffordd newydd o fyw/astudio yn ormod ar y dechrau ac fe wnaeth y cynllun mentora wneud pethau’n llawer haws…”

Myfyriwr blwyddyn gyntaf

Manteision bod yn fentor

Mae myfyrwyr sy'n dewis bod yn fentor yn datblygu sgiliau cyflogadwyedd pwysig.

Mae ein mentoriaid myfyrwyr yn cael hyfforddiant llawn a chefnogaeth yn ystod eu cyfnod yn y rôl. Maent hefyd yn cael tystysgrif Prifysgol Caerdydd mewn digwyddiad dathlu yn ddiweddarach yn y flwyddyn.  Mae gennym gymuned mentoriaid fywiog gyda bron i 800 o fyfyrwyr yn cymryd rhan yn y cynllun.

Mewn marchnad swyddi cystadleuol, mae angen i raddedigion allu arddangos sgiliau trosglwyddadwy. Mae'r cynllun yn gyfle gwych i ddatblygu, ehangu ac arddangos y sgiliau hynny.

Bydd tystiolaeth o waith gwirfoddol mentor myfyriwr yn ymddangos ar Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR) a gellir cael ei gyfri tuag at wobr cyflogadwyedd y Brifysgol, Gwobr Caerdydd.

Mae mentoriaid blaenorol wedi dweud bod gweithredu fel mentor wedi meithrin sgiliau fel:

 • cyfathrebu
 • trefnu
 • rheoli amser
 • arwain.

Mae hefyd yn ffordd wych o gynyddu'ch hyder.

Mae'r cynllun mentora wedi fy helpu i fagu hyder a sgiliau arwain yn ogystal â rhoi cyfle i mi gwrdd â phobl newydd wych.”

Rachel, Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth