Ewch i’r prif gynnwys

Cynllun Mentora Myfyrwyr

Bydd nifer o fyfyrwyr sy'n mynychu prifysgol yn mynd trwy gyfnod o newid. Byddant yn addasu i ffyrdd newydd o ddysgu ac addysgu, yn ogystal, bydd llawer yn byw oddi cartref am y tro cyntaf yn eu bywydau.

Bwriad y Cynllun Mentora yw i helpu myfyrwyr i ymdopi gyda'r newid. Mae'r Brifysgol yn uno myfyrwyr newydd blwyddyn gyntaf gyda myfyrwyr profiadol israddedig o'r un Ysgol.

Gall mentoriaid helpu gydag ymholiadau neu bryderon academaidd a anacademaidd sydd gennych, gan gynnwys:

 • helpu chi ymgartrefu i fywyd myfyriwr a chyfeiriadu y brifysgol a'r ddinas
 • cyfleoedd i gwrdd â myfyrwyr eraill o'ch cwrs
 • cyfeirnodi, cymryd nodiadau a beth i ddisgwyl o'r cwrs
 • gweithgareddau, clybiau a chymdeithasau Undeb y Myfyrwyr i gymryd rhan ynddynt
 • defnyddio turn-it-in a Dysgu Canolog a helpu paratoi ar gyfer arholiadau

Gall mentoriaid gynnig cefnogaeth, gan gynnwys:

 • awgrymiadau ar oroesi'r flwyddyn gyntaf yn y Brifysgol a bywyd myfyrwyr yn benodol i'ch Ysgol
 • syniadau am gyfleoedd gwahanol gallech gymryd rhan ynddynt o amgylch y campws
 • rhoi cyngor perthnasol, diweddar a dibynadwy maent wedi cael eu hyfforddi i roi
 • ateb cwestiynau rydych wir eisiau gofyn
 • cyngor am fynediad at wasanaethau cefnogaeth arbenigol

Ar hyn o bryd mae 22 Ysgol yn cynnig y cynllun mentor myfyrwyr.

Fy enw i yw Alice ac rwyf yn fentor myfyrwyr yn yr ail flwyddyn. Roedd fy mentor llynedd yn adnodd defnyddiol a wnaeth fy helpu i ymgartrefu a dysgu pob peth bychan am Gaerdydd sy’n gwneud y profiad hyd yn oed yn well. Mae bod yn fentor mor werthfawr ac yn gyfle gwych i ailddysgu rhai sgiliau allweddol fel cyllidebu a chyfeirio! Ni allaf argymell y rhaglen ddigon – mae’n ffordd wych i gymryd rhan yn yr adran.

Alice, Mentor myfyrwyr y Gwyddorau Cymdeithasol

Manteision bod yn fentor

Mae myfyrwyr sy'n dewis bod yn fentor yn eu hail neu drydedd flwyddyn yn datblygu sgiliau cyflogadwyedd pwysig.

Mae pob mentor yn derbyn hyfforddiant llawn, ac yn cael cefnogaeth drwy gydol eu gwaith. Maent yn derbyn Tystysgrif Prifysgol Caerdydd ar ddiwedd y flwyddyn. Mae gennym gymuned mentoriaid fywiog gyda bron i 500 o fyfyrwyr yn cymryd rhan yn y cynllun.

Mewn marchnad swyddi cystadleuol, mae angen i raddedigion allu arddangos sgiliau trosglwyddadwy. Mae'r cynllun yn gyfle gwych i ddatblygu, ehangu ac arddangos y sgiliau hynny.

Bydd tystiolaeth o waith gwirfoddol mentor myfyriwr yn ymddangos ar Gofnod Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR) a gellir cael ei gyfri tuag at wobr cyflogadwyedd y Brifysgol, Gwobr Caerdydd.

Mae mentoriaid blaenorol wedi dweud bod gweithredu fel mentor wedi meithrin sgiliau fel:

 • cyfathrebu
 • goruchwylio
 • trefnu
 • rheoli amser
 • arwain