Ewch i’r prif gynnwys

Cemeg

Diweddarwyd: 01/09/2022 14:06

P’un a ydych yn fyfyriwr newydd neu’n dychwelyd i’ch astudiaethau yn yr Ysgol Cemeg, byddwch yn dod o hyd i’r holl wybodaeth fydd ei hangen arnoch i ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd.

Bydd eich sesiwn ymsefydlu yn cwmpasu:

  • pa grŵp tiwtorial byddwch chi ynddo a phwy yw eich tiwtor personol
  • eich amserlen a’ch llawlyfrau ar gyfer eich rhaglen
  • y cyfle i drafod modiwlau dewisol gyda staff a sut i ddewis y rhain ar-lein (peidiwch â dewis eich modiwlau dewisol cyn y digwyddiad ymsefydlu)
  • mynediad at gofnodion myfyrwyr ar-lein. Byddwn yn dangos i chi sut i gael gafael ar adnoddau a gwybodaeth bwysig arall ar y fewnrwyd yn ystod y sesiwn hon.
  • bydd manylion eraill megis offer diogelwch labordy a gwerslyfrau awgrymedig yn cael eu trafod yn wythnos 1 yn y modiwl Cyflwyniad i Gemeg y Brifysgol gyda Dr Rourke.

Israddedig

Ymsefydlu ar gyfer myfyrwyr newydd

Cynhelir y digwyddiad sefydlu cychwynnol ar gyfer blwyddyn 1 ddydd Mercher 28 Medi am 09.30-11.00, yn Narlithfa Shandon Fawr, Prif Adeilad.

Pob carfan

Mae gwybodaeth sefydlu ar gyfer pob carfan isod:

Bydd y sesiwn ymsefydlu’n cael ei chynnal ddydd Iau 30 Medi 2022 am 15:00, yn Narlithfa Beverton, Prif Adeilad.

Dr Meenakshisundaram fydd yn cyflwyno'r sesiwn ymrestru. Yn ystod y sesiwn gychwynnol hon, rhoddir amlinelliad o’r sesiynau eraill sy'n cael eu cyflwyno'r wythnos honno sy'n gysylltiedig â'r rhaglen hon.

Cewch wahoddiad trwy eich cyfeiriadau ebost Prifysgol Caerdydd maes o law.

Cynhelir y sesiwn ymsefydlu ddydd Mercher 28 Medi 2022 am 09:30, yn Narlithfa Shandon fawr, Prif Adeilad.

Bydd y sesiwn ymsefydlu hon yn cael ei chynnal ddydd Mercher 28 Medi 2022 am 11:00. Anfonir rhagor o fanylion drwy ebost atoch, gan gynnwys lleoliad.

Bydd Dr Redman (Tiwtor blwyddyn) yn trafod y sesiwn ymsefydlu ar gyfer blwyddyn 2 a bydd hefyd yn rhoi manylion am leoliadau ym myd diwydiant a thramor.

Bydd y sesiwn ymsefydlu hon yn cael ei chynnal ddydd Mercher 28 Medi 2022 am 12.00. Anfonir rhagor o fanylion drwy ebost atoch, gan gynnwys lleoliad.

Bydd Dr Dervisi (Tiwtor blwyddyn) yn trafod y sesiwn ymsefydlu i fyfyrwyr trydedd flwyddyn y cwrs.

Bydd y sesiwn ymsefydlu’n cael ei chynnal ddydd Iau 29 Medi 2022 am 10:00, yn Narlithfa Cemeg fawr, Prif Adeilad.

Bydd Dr Miller (tiwtor blwyddyn) a Dr Platts (arweinydd pwyllgor y prosiect) yn rhoi manylion i fyfyrwyr am eu prosiectau. Bydd y sesiwn hefyd yn cynnwys manylion gweithdrefnau diogelwch a sesiynau hyfforddi yn y dyfodol ar gyfarpar sbectrosgopig i fyfyrwyr sy’n ymgymryd â phrosiectau synthetig.

Ôl-raddedig

Bydd y sesiwn ymsefydlu ôl-raddedig yn cael ei chynnal ddydd Iau 29 Medi 2022 am 14:00, yn Narlithfa Cemeg fach, Prif Adeilad.

Bydd Dr Tatchell yn gwahodd myfyrwyr i ddod ar gyfer pob cwrs MSc mewn Cemeg Uwch, Catalysis a Chemeg Feddyginiaethol. Bydd arweinwyr rhaglen yn bresennol i drafod manylion y cwrs.