Ewch i’r prif gynnwys

Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Llongyfarchiadau i chi ar gael cynnig lle ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu wrth i chi ddechrau eich astudiaethau, ac rydym yn gweithio’n galed i wneud yn siŵr y byddwch yn byw ac yn dysgu mewn modd diogel.

I’ch helpu i fwrw eich gwreiddiau i mewn i fywyd fel myfyriwr, rydym yn cynllunio gweithgareddau ymsefydlu ar-lein lle cewch y cyfle i ddod i nabod eich staff a’ch Ysgol Academaidd.

Ar ddechrau'r wythnos, bydd yr Athro Martin Willis, Pennaeth yr Ysgol, yn rhoi gair o groeso ar-lein. Cewch hefyd y cyfle i siarad â Phennaeth y Pwnc a'ch tiwtor personol.

Bydd digwyddiadau cymdeithasol ar-lein hefyd, felly gall myfyrwyr newydd gwrdd â'i gilydd drwy weithgareddau fel cwis rhithwir. Rydym hefyd yn bwriadu cael cyflwyniadau gan y gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, Mentoriaid Myfyrwyr, Undeb y Myfyrwyr a'r llyfrgell.

Byddwn yn anfon gwybodaeth bellach, gan gynnwys dolenni cyswllt i'r cyfarfodydd, i'ch cyfrif ebost myfyriwr.