Ewch i’r prif gynnwys

Gwasanaethau TG a'r gymuned digidol

Os ydych chi'n fyfyriwr newydd neu os oes gennych ddyfais heb ei gofrestru, rydym yn argymell yn gryf eich bod yn rhag-drefnu'ch holl ddyfeisiau diwifr i ddefnyddio eduroam cyn i chi gyrraedd. Felly, pan gyrhaeddwch chi, bydd y Wi-Fi yn gweithio'n syth.

Ar ôl cofrestru gallwch gael mynediad at fewnrwyd y myfyrwyr, lle gallwch ddod o hyd i amrywiaeth o gefnogaeth, offer ac adnoddau TG i helpu'ch astudiaethau, gan gynnwys mynediad at feddalwedd gwrth-firws a thanysgrifiad am ddim i Microsoft Office 365.

Gallwch hefyd gael mynediad at rwydwaith di-wifr ledled y Brifysgol, ystafelloedd TG, gwerthu a rhentu cyfrifiaduron, hyfforddiant a gweithdai a meddalwedd a rhaglenni ar eich dyfais bersonol.

Rydym yn argymell bod Windows 10 yn cael ei gosod ar bob dyfais bersonol sy’n defnyddio system weithredu Windows, gan nad yw Windows 7 yn cael ei gefnogi mwyach. Am ragor o wybodaeth am uwchraddio eich dyfeisiau personol i Windows 10 ar ôl i chi gyrraedd, cysylltwch â'r Ddesg Gwasanaeth TG.

Cadw'n ddiogel ar-lein. Dilynwch ein cyngor ar osgoi negeseuon gwe-rwydo i amddiffyn eich hun o dwyll ar-lein.

Mewnrwyd y myfyrwyr

Mewnrwyd y myfyrwyr yw’r lle i gael gwybodaeth hanfodol i gefnogi eich astudiaeth.

Cysylltu i rwydwaith TG y Brifysgol

Mae ein rhwydwaith diwifr ar y campws ar gael yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr ar ôl cofrestru.

Diogelwch ar-lein

Amddiffynnwch eich hun rhag negeseuon ebost sgam

Ap myfyrwyr

Y ffordd hawdd o gynllunio eich diwrnod, cadarnhau lle mae angen i chi fod, a chael help a chymorth.