Ewch i’r prif gynnwys

Gwasanaethau TG a'r gymuned digidol

Ar ôl ymrestru, bydd ystod o adnoddau digidol, rhaglenni TG, meddalwedd a chymorth ar gael i chitra byddwch yn astudio yma.

Bydd y canlynol ar gael i chi, hefyd:

  • cyfres Microsoft 365 o raglenni (gan gynnwys Microsoft Teams) yn rhad ac am ddim
  • cyfrif Zoom y gallwch ei ddefnyddio ar gyfer galwadau yn y Brifysgol a galwadau personol
  • rhwydwaith diwifr y Brifysgol, eduroam
  • ap y myfyrwyr a mewnrwyd y myfyrwyr
  • rhaglen gwirio sillafu a gramadeg yn y Gymraeg, Cysgliad
  • cyfrifiaduron y mae angen trefnu amser i’w defnyddio ymlaen llaw ac argraffwyr
  • hwydwaith Preifat Rhithwir y Brifysgol (VPN)
  • rhaglenni digidol, gan gynnwys SIMS Online, Dysgu Canolog, LibrarySearch a MATLAB
  • amgylchedd dysgu rhithwir
  • cymorth a chefnogaeth TG dros y ffôn 24/7

Mewnrwyd y myfyrwyr

Unwaith y byddwch wedi ymrestru, byddwch yn gallu defnyddio mewnrwyd y myfyrwyr, lle byddwch yn gallu gweld y newyddion diweddaraf a manylion digwyddiadau ar y campws, manteisio ar yr holl offer, rhaglenni, adnoddau, gwasanaethau a buddion sydd ar gael i chi a chael rhagor o wybodaeth am adeiladau, cyfleusterau a thimau’r Brifysgol.

Yr amgylchedd dysgu rhithwir

Mae gan bob cwrs adran benodol yn ein hamgylchedd dysgu rhithwir, Dysgu Canolog. Mae ar gael drwy’r we, a bydd pethau ar gael i chi yma i’w darllen, eu gwylio a’u gwneud ar-lein, gan ddibynnu ar eich cwrs. Byddwch yn cyflwyno’r rhan fwyaf o’ch aseiniadau ar-lein ac yn cael marciau ac adborth yma, hefyd.

Mae Learn Plus yn ei gwneud yn bosibl recordio darlithoedd a gweithgareddau dysgu eraill. Mae’r recordiadau’n cael eu rhannu ar-lein drwy Dysgu Canolog, a bydd modd eu gweld ar-lein neu drwy ap ar eich ffôn symudol. Gall adolygu’r recordiadau fod yn arbennig o ddefnyddiol tuag adeg arholiadau ac asesiadau.

Cadw’n ddiogel ar-lein

Cofiwch osod meddalwedd gwrth-feirysau ar eich dyfais a’i diweddaru’n gyson. Ar hyn o bryd, gallwch lawrlwytho a defnyddio copi o feddalwedd gwrth-firws Sophos Home am ddim.

Gallwch ddod o hyd i gyngor pellach a gwybodaeth am sut i gadw’n ddiogel ar-lein ar fewnrwyd y myfyrwyr.

Cysylltu â'r wifi

Mae ein rhwydwaith diwifr ar y campws ar gael yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr ar ôl cofrestru.

Diogelwch ar-lein

Amddiffynnwch eich hun rhag negeseuon ebost sgam

Ap myfyrwyr

Y ffordd hawdd o gynllunio eich diwrnod, cadarnhau lle mae angen i chi fod, a chael help a chymorth.