Ewch i’r prif gynnwys

Gwasanaethau TG a'r gymuned digidol

Ar ôl cofrestru gallwch gael mynediad at fewnrwyd y myfyrwyr, lle gallwch ddod o hyd i amrywiaeth o gefnogaeth, offer ac adnoddau TG i helpu'ch astudiaethau, gan gynnwys mynediad at feddalwedd gwrth-firws a thanysgrifiad am ddim i Microsoft Office 365.

Gallwch hefyd gael mynediad at rwydwaith di-wifr ledled y Brifysgol, ystafelloedd TG, clinig TG, gwerthu a rhentu cyfrifiaduron, hyfforddiant a gweithdai a meddalwedd a rhaglenni ar eich dyfais bersonol.

Rydym yn argymell bod Windows 10 yn cael ei gosod ar bob dyfais bersonol sy’n defnyddio system weithredu Windows, gan na fydd Windows 7 yn cael ei chefnogi o fis Ionawr 2020 ymlaen. Am ragor o wybodaeth am uwchraddio eich dyfeisiau personol i Windows 10 ar ôl i chi gyrraedd, cysylltwch â'r Ddesg Gwasanaeth TG.

Cadw'n ddiogel ar-lein. Dilynwch ein cyngor ar osgoi negeseuon gwe-rwydo i amddiffyn eich hun o dwyll ar-lein.

Mewnrwyd y myfyrwyr

Mewnrwyd y myfyrwyr yw’r lle i gael gwybodaeth hanfodol i gefnogi eich astudiaeth.

Cysylltu i rwydwaith TG y Brifysgol

Mae ein rhwydwaith diwifr ar y campws ar gael yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr ar ôl cofrestru.

Diogelwch ar-lein

Amddiffynnwch eich hun rhag negeseuon ebost sgam

Ap myfyrwyr

Y ffordd hawdd o gynllunio eich diwrnod, cadarnhau lle mae angen i chi fod, a chael help a chymorth.