Ewch i’r prif gynnwys

Addysg Feddygol a Deintyddol i Ôl-raddedigion

Gwybodaeth cofrestru ar gyfer e-ddysgu a chyrsiau mynychu o fewn Deoniaeth Cymru.

Mae rhaglenni ymsefydlu ysgolion ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24 yn cael eu cynllunio ar hyn o bryd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon cyn gynted ag y bydd gennym fwy o wybodaeth ynghylch pryd a ble y bydd eich cyfnod sefydlu yn yr ysgol yn cael ei gynnal.

Tystysgrif Ôl-raddedig, Diploma ac MSc mewn Addysg Feddygol (e-ddysgu)

Am ragor o wybodaeth am y broses gofrestru ar gyfer y cwrs e-ddysgu hwn, ewch i wefan Deoniaeth Cymru

MSc/Diploma Ôl-raddedig Addysg Feddygol (cyrsiau presenoldeb)

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth sefydlu a chofrestru ar wefan Deoniaeth Cymru.