Ewch i’r prif gynnwys

Ymgartrefu

Diweddarwyd: 08/08/2023 13:47

Dysgwch am eich amgylchedd, y gymdeithasau a'r chwaraeon niferus sydd ar gael, sut i gael help a chefnogaeth, a chwrdd a wneud ffrindiau newydd.
Cymorth a chefnogaeth

Cymorth a chefnogaeth

Gwybodaeth am bwy i  gysylltu â os oes angen cymorth a chefnogaeth.

Edrych ar eich ôl eich hun

Edrych ar eich ôl eich hun

Addasu i fywyd yn y brifysgol, gofalu amdanoch eich hun a ble i gael cymorth.

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi

Rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi

Dyma ragor o wybodaeth am sut rydyn ni’n cyfathrebu â chi.

Mynd o le i le

Mynd o le i le

Mae Caerdydd yn ddinas hygyrch gyda digon o fannau agored a gwyrdd i’w mwynhau. Mae’n rhwydd iawn mynd o gwmpas y campws a’r ddinas ar droed neu ar feic, heb yr angen i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Swyddi a phrofiad gwaith

Swyddi a phrofiad gwaith

Dysgwch am brofiad gwaith, gyrfaoedd a sut i wella eich CV fel y gallwch ddechrau paratoi ar gyfer eich dyfodol.

Gwnewch gais i astudio cwrs iaith yn rhad ac am ddim

Gwnewch gais i astudio cwrs iaith yn rhad ac am ddim

Mynnwch fyd cyfan o leoliadau newydd, diwylliannau sy'n ysbrydoli a dewisiadau gyrfaol cyffrous drwy ddilyn cwrs iaith yn rhad ac am ddim.

Chwaraeon a hamdden

Chwaraeon a hamdden

Rydym yn cynnig mwy na 60 o glybiau chwaraeon yn amrywio o bêl-droed a thennis i grefft ymladd a chwaraeon dŵr.

Undeb y Myfyrwyr

Undeb y Myfyrwyr

Yn cynnig cyfuniad cyffrous o adloniant, clybiau a chymdeithasau, yn ogystal ag ystod o wasanaethau lles, cyngor a gwybodaeth.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd ar gael i chi drwy'r iaith Gymraeg gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac Academi'r Gymraeg.