Ewch i’r prif gynnwys

Ymgartrefu

Find out about your surroundings, the many societies and sports on offer, how to get help and support, and meet and make new friends.

Cymorth a chefnogaeth

Cymorth a chefnogaeth

Rydym yma i helpu gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych, heriau y gallech eu hwynebu ac i'ch helpu i gael y gorau o'ch profiad yn y brifysgol.

Edrych ar ôl eich hun

Edrych ar ôl eich hun

Addasu i fywyd yn y Brifysgol, gofalu amdanoch chi eich hun a sut i gael cefnogaeth.

Cael y newyddion diweddaraf

Cael y newyddion diweddaraf

Dysgwch fwy am sut rydym yn cyfathrebu â chi.

Mynd o le i le

Mynd o le i le

Mae Caerdydd yn ddinas hygyrch gyda digon o fannau agored a gwyrdd i’w mwynhau. Mae’n rhwydd iawn mynd o gwmpas y campws a’r ddinas ar droed neu ar feic, heb yr angen i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Swyddi a phrofiad gwaith

Swyddi a phrofiad gwaith

Dysgwch am brofiad gwaith, gyrfaoedd a sut i wella eich CV fel y gallwch ddechrau paratoi ar gyfer eich dyfodol.

Gwnewch gais am gyrsiau iaith am ddim

Gwnewch gais am gyrsiau iaith am ddim

Agorwch fyd cyfan o leoliadau newydd, diwylliannau sy’n ysbrydoli a dewisiadau cyffrous yn eich gyrfa drwy gofrestru ar gyfer cwrs iaith am ddim.

Chwaraeon a hamdden

Chwaraeon a hamdden

Rydym yn cynnig mwy na 60 o glybiau chwaraeon yn amrywio o bêl-droed a thennis i grefft ymladd a chwaraeon dŵr.

Undeb y Myfyrwyr

Undeb y Myfyrwyr

Yn cynnig cyfuniad cyffrous o adloniant, clybiau a chymdeithasau, yn ogystal ag ystod o wasanaethau lles, cyngor a gwybodaeth.

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Rhagor o wybodaeth am y cyfleoedd ar gael i chi drwy'r iaith Gymraeg gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac Academi'r Gymraeg.