Ewch i’r prif gynnwys

Mathemateg

Gwybodaeth ymrestru ac ymsefydlu yr Ysgol Mathemateg.

Llongyfarchiadau i chi ar gael cynnig o le ym Mhrifysgol Caerdydd! Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu wrth i chi ddechrau eich astudiaethau, ac rydym yn gweithio’n galed i wneud yn siŵr y byddwch yn ffynnu ac yn dysgu mewn modd diogel.

I’ch helpu i fwrw eich gwreiddiau i mewn i fywyd fel myfyriwr, rydym yn cynllunio gweithgareddau ymsefydlu lle cewch y cyfle i ddod i nabod eich staff a’ch Ysgol Academaidd.

Caiff y tudalennau hyn eu diweddaru wrth i wybodaeth bellach ddod i law.

Ymrestru ar-lein

Cyn i chi gyrraedd Caerdydd, dylech chi ymrestru ar-lein i gadarnhau eich cyfeiriad a’ch manylion talu am ffioedd dysgu.

Peidiwch â cheisio dewis eich modiwlau ar hyn o bryd. Byddwn yn gallu rhoi cyngor ar eich dewisiadau modiwl pan fyddwch yn cyrraedd Caerdydd ar ddiwedd mis Medi.

Myfyrwyr israddedig

DyddiadSesiwn

Dydd Mawrth 29 Medi 14:00

Sesiwn ymsefydlu ar-lein i holl fyfyrwyr newydd blwyddyn un. Bydd hon yn rhoi gwybodaeth bwysig am faterion dysgu ac addysgu, amserlenni, tiwtora personol ac asesiadau.

Dydd Gwener 2 Hydref 14:00

Sesiwn ‘Cwrdd â’ch Mentor’ lle bydd yr holl fyfyrwyr newydd yn cael gwybod am gynllun mentora Prifysgol Caerdydd, a chewch y cyfle i gwrdd â’ch mentoriaid. Cynhelir y sesiwn hon ar-lein hefyd.

Dydd Llun 12 Hydref a dydd Mercher 14 Hydref

Gwahoddir myfyrwyr newydd i ymweld â’r Ysgol Mathemateg i gwrdd ag aelodau allweddol o’r staff academaidd a’r gwasanaethau proffesiynol. Cewch wybod sut bydd yr adeilad yn gweithredu gyda phellter cymdeithasol ar waith. Hefyd, byddwch yn cael gwybod yn unigol am ba amser dylech chi ymweld â’r Ysgol. I fyfyrwyr sy’n methu cymryd rhan yn gorfforol, byddwn yn cynnig dewis amgen ar-lein.

Dydd Mawrth 6 Hydref am 10:00 neu 11:00

Byddwch yn cwrdd â’ch tiwtoriaid personol. Bydd y cyfarfodydd hyn mewn grwpiau ac fe’u cynhelir ar-lein.

Yr wythnos sy’n dechrau ddydd Llun 5 Hydref

Yn ystod yr wythnos hon, bydd arweinwyr modiwl yn cynnig deunyddiau rhagarweiniol ar gyfer eu modiwlau. Efallai byddan nhw’n cyflwyno dosbarthiadau byw hefyd. Dangosir y rhain ar FyAmserlen a byddwn yn rhoi mwy o wybodaeth amdanynt yn y sesiwn ymsefydlu ar 29 Medi.

Myfyrwyr ôl-raddedig

Sesiynau ymsefydlu i fyfyrwyr ôl-raddedig wedi’u rhestri isod.

MSc Mathemateg

DyddiadSesiwn
Dydd Mawrth 29 Medi am 11:00    

Sesiwn ymsefydlu ar-lein i holl fyfyrwyr newydd MSc Mathemateg. Bydd hon yn rhoi gwybodaeth bwysig am faterion dysgu ac addysgu, amserlenni, tiwtora personol ac asesiadau.

Dydd Mercher 14 Hydref

Caiff myfyrwyr newydd MSc Mathemateg eu gwahodd i ymweld â’r Ysgol Mathemateg i gwrdd ag aelodau allweddol o’r staff academaidd a’r gwasanaethau proffesiynol, a gweld sut bydd yr adeilad yn gweithredu gyda phellter cymdeithasol ar waith. Bydd myfyrwyr yn cael gwybod yn unigol am ba amser dylen nhw ymweld â’r Ysgol.

MSc Gwyddorau data

Trefniadau i’w cadarnhau.

MSc Ymchwil weithrediadol ac ystadegaeth gymhwysol

Trefniadau i’w cadarnhau.

MSc Ymchwil weithrediadol, ystadegaeth gymhwysol a risg ariannol

Trefniadau i’w cadarnhau.