Ewch i’r prif gynnwys

Mathemateg

Gwybodaeth ymrestru ac ymsefydlu yr Ysgol Mathemateg.

Cyn i chi gyrraedd Caerdydd, dylech ymrestru ar-lein i gadarnhau eich cyfeiriad a manylion talu am ffioedd dysgu.

Peidiwch â cheisio dewis eich modiwlau ar hyn o bryd. Byddwn yn gallu rhoi cyngor ar eich dewisiadau modiwl pan fyddwch yn cyrraedd Caerdydd ar ddiwedd mis Medi.

Myfyrwyr israddedig

Digwyddiadau ymrestru

Disgwylir i fyfyrwyr Mathemateg newydd y flwyddyn gyntaf ddod i’r digwyddiadau canlynol yn ystod wythnos ymrestru.

Dewch i’r Adeilad Mathemateg a chwrdd yn ystafell E/0.15.

DyddiadAmserGweithgaredd
Dydd Mawrth 24 Medi14:00Adeilad Mathemateg: Sgwrs ragarweiniol
Dydd Iau 26 Medi13:30Sesiwn cwrdd â’ch Tiwtor Personol
Dydd Iau 26 Medi14:00Rhaglen Ymsefydlu Mathemateg: Rhan 1
Dydd Gwener 27 Medi10:00Rhaglen Ymsefydlu Mathemateg: Rhan 2
Dydd Gwener 27 Medi14:00Rhaglen Ymsefydlu Mathemateg: Rhan 3

Efallai na fydd rhai myfyrwyr Cydanrhydedd yn gallu dod i un o’r sesiynau dydd Gwener oherwydd gweithgareddau ymsefydlu a gynhelir yn eich adran arall.

Os ydych wedi ymrestru ar y cynlluniau gradd BA Cydanrhydedd gyda cherddoriaeth, bydd hefyd angen i chi ddarllen gwybodaeth ymrestru’r Ysgol Cerddoriaeth i gael rhagor o fanylion am y digwyddiadau y mae disgwyl i chi fynd iddynt.

Yn yr un modd, os ydych wedi ymrestru ar y cynllun gradd BSc Cydanrhydedd Mathemateg/Ffiseg, dylech ddarllen y wybodaeth ymrestru a roddir gan yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth.

Myfyrwyr sy'n dychwelyd

Os ydych yn fyfyriwr sy’n dychwelyd yn ailadrodd blwyddyn un, ni ddylech ddod i un o’r sesiynau uchod. Yn hytrach, dewch draw i’r Adeilad Mathemateg ddydd Iau 26 Medi am 15:00 yn ystafell M/0.34.

Mae’n ofynnol i bob myfyriwr Mathemateg blwyddyn dau ddod i gyfarfod hysbysu yn yr Adeilad Mathemateg yn ystafell E/0.15.

DyddiadAmser
Dydd Iau 26 Medi11:15-13:00

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth bwysig a’r dogfennau am eich astudiaethau ym mlwyddyn dau i chi yn ogystal â gwybodaeth ychwanegol sy’n ymwneud â dysgu ac addysgu.

Mae’n ofynnol i bob myfyriwr Mathemateg blwyddyn tri ddod i gyfarfod hysbysu yn yr Adeilad Mathemateg yn ystafell E/0.15.

DyddiadAmser
Dydd Mercher 25 Medi11:15

Byddwn yn rhoi’r wybodaeth bwysig a’r dogfennau am eich astudiaethau ym mlwyddyn tri i chi yn ogystal â gwybodaeth ychwanegol sy’n ymwneud â dysgu ac addysgu. Disgwylir i’r sesiwn bara am ddwy awr ar y mwyaf.

Rhaid i bob myfyriwr Mathemateg(MMath/MMORS) sydd ym mlwyddyn pedwar fynychu sesiwn briffio ar Ddydd Mercher 26 Medi am 09:30 yn Ystafell M/2.06.

DyddiadAmser
Dydd Mercher 25 Medi09:30

Yn y sesiwn, byddwn yn rhoi gwybodaeth a dogfennaeth bwysig i chi ynglŷn â'ch astudiaethau blwyddyn pedwar.

Os ydych yn fyfyriwr Cyfnewid/Erasmus sy’n dymuno astudio modiwlau Mathemateg, dewch draw i ystafell M/0.37 yn yr Ysgol Mathemateg, Ffordd Senghennydd.

DyddiadAmser
Dydd Iau 26 Medi09:30

Bydd y cyfarfod hwn yn gyfle i chi gwrdd â staff yr Ysgol i drafod a dewis y modiwlau Mathemateg y byddwch yn eu hastudio yma yng Nghaerdydd.

Myfyrwyr ôl-raddedig

Dylai pob myfyriwr MSc newydd ddod draw i ystafell E/0.15 ar lawr gwaelod yr Adeilad Mathemateg ar gyfer y sesiwn ymsefydlu gyntaf.

DyddiadAmser
Dydd Mawrth 24 Medi09:30

Gweithgareddau ymsefydlu ychwanegol

Os ydych wedi ymrestru ar y rhaglen MSc Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth Gymhwysol neu’r rhaglen MSc Ymchwil Weithrediadol, Ystadegaeth Gymhwysol a Risg Ariannol, mae’n ofynnol i chi ddod draw i sesiynau ymsefydlu ychwanegol a gynhelir yn ystafell E/0.15 yr Adeilad Mathemateg.

DyddiadAmser
Dydd Mercher 25 Medi10:00-12:30
14:00-16:00
Dydd Gwener 27 Medi09:30-14:00

Os ydych wedi ymrestru ar y rhaglen MSc Gwyddorau Data a Dadansoddi, dewch draw i’r Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

DyddiadAmser
Dydd Iau 26 MediI gael ei gadarnhau

Gofynnir i’r holl fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ddod i’n sesiwn ymsefydlu i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn ystafell M/2.01.

DyddiadAmser
Dydd Mawrth 1 Hydref13:00

Mae angen i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig sy’n parhau ymrestru ar-lein yn unig. Nid oes angen i chi ddod i unrhyw ddigwyddiadau ymrestru yn yr Ysgol.