Ewch i’r prif gynnwys

Mathemateg

Holl fanylion cofrestru ac ymsefydlu'r Ysgol Mathemateg.

Cofrestru israddedig

Cyn i chi gyrraedd ym Mhrifysgol Caerdydd, mae angen i fyfyrwyr newydd gofrestru ar-lein i gadarnhau manylion cyfeiriad a thalu ffioedd dysgu. Rydym yn gofyn i fyfyrwyr i beidio cwblhau'r broses dethol modiwlau wrth iddynt gwlbhau'r cofrestriad ar-lein, oherwydd rydym ni'n dymuno rhoi cyngor i chi ynglŷn â'r dewisiadau modiwl unwaith i chi gyrraedd yng Nghaerdydd ar ddiwedd mis Medi.

Disgwylir i fyfyrwyr Mathemateg blwyddyn un i fynychu'r digwyddiadau canlynol yn ystod yr wythnos gofrestru:

  • Dydd Mawrth, 25 Medi am 14:00 yn Ystafell E/0.15 Adeilad Mathemateg: Sgwrs Gychwynnol
  • Dydd Iau, 27 Medi am 13:30: Sesiwn Cwrdd â'ch Tiwtor Personol
  • Dydd Iau, 27 Medi am 14:00 yn Ystafell E/0.15: Rhaglen Ymsefydlu Mathemateg (rhan 1)
  • Dydd Gwener, 28 Medi am 10:00 yn E/0.15: Rhaglen Ymsefydlu Mathemateg (rhan 2)
  • Dydd Gwener, 28 Medi am 15:00 yn E/0.15: Rhaglen Ymsefydlu Mathemateg (rhan 3). Efallai na fydd rhai myfyrwyr Cydanrhydedd yn gallu mynychu un o'r sesiynau dydd Gwener oherwydd bod yna weithgareddau ymsefydlu yn eich Ysgol arall).

Bydd angen i fyfyrwyr sy'n dechrau astudio eu rhaglenni gradd BA Cydanrhydedd mewn Cerddoriaeth ddarllen gwybodaeth gofrestru'r Ysgol Gerddoriaeth hefyd i gael gwybod am y digwyddiadau fydd angen i chi eu mynychu. Yn yr un modd, bydd angen i fyfyrwyr sy'n astudio gradd Cydanrhydedd BSc Mathemateg/Ffiseg i ddarllen y wybodaeth gofrestru a ddarparwyd gan yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth.

Rhaid i bob myfyriwr Mathemateg sy'n eu hail flwyddyn fynychu sesiynau briffio ar:

  • Ddydd Mercher 26 Medi am 14:00-17:00 yn ystafell E/0.15
  • Dydd Iau 27 Medi am 11:15-13:00 yn ystafell E/0.15

Yn y sesiwn, byddwn yn rhoi gwybodaeth a dogfennaeth bwysig i chi ynglŷn â'ch astudiaethau ail flwyddyn yn ogystal â gwybodaeth ychwanegol sy'n gysylltiedig â dysgu ac addysgu.

Rhaid i bob myfyriwr Mathemateg sy'n eu trydedd flwyddyn fynychu sesiwn briffio ar Ddydd Mercher 26 Medi am 11:15 yn Ystafell E/0.15.

Yn y sesiwn, byddwn yn rhoi gwybodaeth a dogfennaeth bwysig i chi ynglŷn â'ch astudiaethau blwyddyn tri yn ogystal â gwybodaeth ychwanegol sy'n gysylltiedig â dysgu ac addysgu. Disgwylir i'r sesiwn bara cyfanswm o ddwy awr.

Rhaid i bob myfyriwr Mathemateg(MMath/MMORS) sydd ym mlwyddyn pedwar fynychu sesiwn briffio ar Ddydd Mercher 26 Medi am 09:30 yn Ystafell M/2.06.

Yn y sesiwn, byddwn yn rhoi gwybodaeth a dogfennaeth bwysig i chi ynglŷn â'ch astudiaethau blwyddyn pedwar.

Rhaid i'r holl fyfyrwyr Erasmus/Cyfnewid sy'n dymuno astudio modiwlau Mathemateg ddod i Ystafell M/0.37 yn yr Ysgol Mathemateg, Heol Senghennydd ar Ddydd Iau, 27 Medi am 09:30.

Bydd y cyfarfod yn gyfle i chi gwrdd â staff yr Ysgol i drafod a dethol y modiwlau Mathemateg y byddwch yn astudio yma ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cofrestru ôl-raddedig ac ymsefydlu

Bydd rhaglen ymsefydlu ar gyfer myfyrwyr yn dechrau eu rhaglenni gradd MSc Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth Gymhwysol, Ymchwil Weithrediadol, Ystadegaeth Gymhwysol a Risg Ariannol; Gwyddor Data a Dadansoddi yn cael eu cynnal ar Ddydd Mawrth 25, Mercher 26 a Gwener 27 o Fedi (09:30 i 16:00 bob dydd).

Dylai myfyrwyr ddod i'r Ddarlithfa E/0.15 ar lawr gwaelod y Sefydliad Mathemateg ar gyfer eu sesiwn ymsefydlu cyntaf am 09.30 ar Ddydd Mawrth 25 Medi.

Cyn i chi gyrraedd yng Nghaerdydd, rhaid i fyfyrwyr gwblhau cofrestriad ar-lein i gadarnhau eu manylion cyfeiriad a thalu ffioedd dysgu.

Rydym yn gofyn i fyfyrwyr i beidio cwblhau'r broses dethol modiwlau wrth iddynt gwlbhau'r cofrestriad ar-lein, oherwydd rydym ni'n dymuno rhoi cyngor i chi ynglŷn â'r dewisiadau modiwl unwaith i chi gyrraedd yng Nghaerdydd i ymsefydlu.

Rhaid i bob myfyriwr ôl-raddedig ymchwil newydd fynychu ein sesiwn ymchwil i ôl-raddedigion ar Ddydd Llun 1 Hydref am 14:15 (ystafell i'w gadarnhau)

Dim ond cofrestru ar-lein sydd angen i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig sy'n dychwelyd gyflawni. Does dim angen mynychu unrhyw ddigwyddiad cofrestru yn yr Ysgol.