Ewch i’r prif gynnwys

Mathemateg

Diweddarwyd: 18/10/2023 15:34

Gwybodaeth am ymrestru ac ymsefydlu ar gyfer yr Ysgol Mathemateg

Cyn i chi gyrraedd Caerdydd, bydd angen i chi ymrestru ar-lein.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu’n ôl, neu eich croesawu am y tro cyntaf, i'r Ysgol Mathemateg. Gweler ein hamserlen ymsefydlu ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig isod. Chwiliwch am y digwyddiadau sy'n berthnasol i chi a'ch rhaglen.

Dydd Llun, 25 Medi 2023

Amser

Lleoliad

Manylion

09:30 – 10:30

Ystafell 0.01
Adeilad Abacws

Blwyddyn 1: Cyflwyniad –
Croeso i'r Ysgol Mathemateg!

10:30 – 12:00

Ystafell 2.26
Adeilad Abacws

Blwyddyn 1: Cwis a
Thaith o Amgylch yr Adeilad

14:00-15:00

Ystafell 2.26
Adeilad Abacws

(ar gyfer ein myfyrwyr sy'n ailadrodd blwyddyn 1 yn unig) Croeso yn ôl i'r Ysgol Fathemateg

Dydd Mawrth, 26 Medi 2023

Amser

Lleoliad

Manylion

09:30 ymlaen

Y Cyntedd
Adeilad Abacws

TG – Cynefino

Bydd yr Adran TG ar gael i helpu myfyrwyr i gynefino dyfeisiau electronig a chysylltu â’r rhyngrwyd.

10:00 – 10:45

Ystafell 0.01
Adeilad Abacws

Blwyddyn 1: Sgwrs – Cwrdd â Staff yr Ysgol

10:50 - 11:40

Ail Lawr
Adeilad Abacws

Grwp 2, Blwyddyn 1: Lluniaeth

10:50 – 12:10

Ystafell 0.01 a Labordai Cyfrifiaduron 1.34 i 1.39, 2.35, 4.07 a 4.38
Adeilad Abacws

Grwp 1, Blwyddyn 1: Sesiwn Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

11:40 – 13:00

Ystafell 0.01 a Labordai Cyfrifiaduron 1.34 i 1.39, 2.35, 4.07 a 4.38
Adeilad Abacws

Grwp 2, Blwyddyn 1: Sesiwn Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

12:10-13:00

Ail Lawr
Adeilad Abacws

Grwp 1, Blwyddyn 1: Lluniaeth

Dydd Mercher, 27 Medi 2023

Amser

Lleoliad

Manylion

09:30 – 10:00

Ystafell 0.01
Adeilad Abacws

Blwyddyn 1: Sesiwn Llais y Myfyrwyr

10:00 – 11:00

Ystafell 0.01
Adeilad Abacws

Blwyddyn 1: Darlith

11:10 – 11:40

Ystafelloedd 0.04, 0.34, 1.04, 2.26, 3.02, 3.38, 4.35 a 5.05
Adeilad Abacws

Blwyddyn 1: Tiwtorial

12:00 – 12:45

Ystafell 0.01
Adeilad Abacws

Blwyddyn 1: Sesiwn Sgiliau Astudio Academaidd

Dydd Iau, 28 Medi 2023

Amser

Lleoliad

Manylion

10:30 – 11:00

Ystafell 0.01
Adeilad Abacws

Blwyddyn 1: Lleoliadau Gwaith/Gyrfaoedd Mathemategol

11:00 – 12:00

Ystafell 0.01
Adeilad Abacws

Blwyddyn 1: Cwrdd ag Arweinwyr eich Modiwlau

12:00 – 13:00

Ystafell 0.01
Adeilad Abacws

Blwyddyn 1: Helfa Sborion

Dydd Gwener, 29 Medi 2023

Amser

Lleoliad

Manylion

09:30 – 10:30

Ystafell 0.01
Adeilad Abacws

Blwyddyn 1: Sesiwn Grynhoi Diwedd Wythnos

10:30 – 11:00

Ystafell 0.01
Adeilad Abacws

Blwyddyn 1: Cymorth i Fyfyrwyr

11:00 ymlaen

Ystafelloedd 0.04, 1.04, 3.02, 3.38, 4.35 a 5.05
Adeilad Abacws

Digwyddiad Ysgol Gyfan

Dydd Mercher, 27 Medi 2023

Amser

Lleoliad

Manylion

11:00 – 11:40

Ystafell 0.01
Adeilad Abacws

Blwyddyn 2: Sesiwn Croeso’n Ôl

11:40 – 13:30

Llawr Gwaelod
Adeilad Abacws

Ffair Modiwlau

Dydd Gwener, 29 Medi 2023

Amser

Lleoliad

Manylion

12:00 – 13:00

Ystafell 0.01
Adeilad Abacws

Blwyddyn 2: Lleoliadau Gwaith/Gyrfaoedd Mathemategol a Chyflwyniad i Addysg Ôl-raddedig

13:00 ymlaen

Ystafelloedd 0.04, 1.04, 3.02, 3.38, 4.35 a 5.05
Adeilad Abacws

Digwyddiad Ysgol Gyfan

Dydd Iau, 28 Medi 2023

Amser

Lleoliad

Manylion

12:00 – 13:00

Ystafell 0.01
Adeilad Abacws

Blwyddyn 3: Sesiwn Croeso’n Ôl

13:00-15:00

Llawr Gwaelod
Adeilad Abacws

Blwyddyn 3 a 4: Ffair Modiwlau

13:00-14:00

Ystafell 0.01
Adeilad Abacws

Blwyddyn 4: Sesiwn Croeso’n Ôl

Dydd Gwener, 29 Medi 2023

Amser

Lleoliad

Manylion

11:00 – 12:00

Ystafell 0.01
Adeilad Abacws

Blwyddyn 3: Gyrfaoedd Mathemategol a Chyflwyniad i Addysg Ôl-raddedig

12:00 ymlaen

Ystafelloedd 0.04, 1.04, 3.02, 3.38, 4.35 a 5.05
Adeilad Abacws

Digwyddiad Ysgol Gyfan

Dydd Llun, 25 Medi 2023

Amser

Lleoliad

Manylion

11:00 – 13:00

Darlithfa Syr Stanley Thomas
Canolfan Bywyd y Myfyrwyr

(ar gyfer ein myfyrwyr Tsieineaidd ôl-raddedig a addysgir yn unig)
Sefydliad Confucius – Cyflwyniad i Sefydliadau Addysg Uwch y DU

Dydd Mawrth, 26 Medi 2023

Amser

Lleoliad

Manylion

11:00 – 11:50

Y Cyntedd
Adeilad Abacws

Ôl-raddedig a Addysgir: Taith o Amgylch yr Adeilad

12:00 – 13:00

Darlithfa Syr Stanley Thomas
Canolfan Bywyd y Myfyrwyr

Ôl-raddedig a Addysgir: Sgwrs Blwyddyn Gyfan

13:00 – 16:00

Ystafell i'w chadarnhau
Adeiladau’r Frenhines

Casglu Gliniaduron (myfyrwyr DASA YN UNIG)

Dydd Mercher, 27 Medi 2023

Amser

Lleoliad

Manylion

09:00 – 11:00

Darlithfa Syr Stanley Thomas
Canolfan Bywyd y Myfyrwyr

Cwrdd ag Arweinydd eich Cwrs ac Arweinwyr eich Modiwlau (modiwlau MAT***)
MSc Gwyddorau Data a Dadansoddi
MSc Dadansoddi Data i’r Llywodraeth

11:00 – 12:00

Gwiriwch e-bost CU am fanylion

Ôl-raddedig a Addysgir: Helfa Sborion

15:00 – 15:30

Darlithfa Syr Stanley Thomas
Canolfan Bywyd y Myfyrwyr

Ôl-raddedig a Addysgir: Sesiwn Llais y Myfyrwyr

15:30-16:30

Darlithfa Syr Stanley Thomas
Canolfan Bywyd y Myfyrwyr

Ôl-raddedig a Addysgir: Sgiliau Astudio

Dydd Iau, 28 Medi 2023

Amser

Lleoliad

Manylion

09:00 – 11:00

Darlithfa Syr Stanley Thomas
Canolfan Bywyd y Myfyrwyr
a
Labordai Cyfrifiaduron 1.34 i 1.39, 2.35, 4.07 a 4.38
Adeilad Abacws

Ôl-raddedig a Addysgir: Sesiwn Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

11:00 – 13:00

Ystafell 0.34
Adeilad Abacws

Cwrdd ag Arweinydd eich Cwrs ac Arweinwyr eich Modiwlau
MSc Mathemateg
MSc Ymchwil Weithrediadol, Ystadegaeth Gymhwysol a Risg Ariannol
MSc Ymchwil Weithrediadol ac Ystadegaeth Gymhwysol

12:00 – 13:00

Ar-lein – dolen i'w chadarnhau

Cwrdd ag Arweinwyr eich Modiwlau (modiwlau CMT***)
MSc Gwyddorau Data a Dadansoddi
MSc Dadansoddi Data i’r Llywodraeth

Dydd Gwener, 29 Medi 2023

Amser

Lleoliad

Manylion

11:00 – 12:00

Darlithfa Syr Stanley Thomas
Canolfan Bywyd y Myfyrwyr

Ôl-raddedig a Addysgir: Sesiwn Grynhoi Diwedd Wythnos

12:00 – 13:00

Darlithfa Syr Stanley Thomas
Canolfan Bywyd y Myfyrwyr

Ôl-raddedig a Addysgir: Traethawd Hir/Gyrfaoedd

13:00 ymlaen

Ystafelloedd 0.04, 1.04, 3.02, 3.38, 4.35 a 5.05
Adeilad Abacws

Digwyddiad Ysgol Gyfan