Ewch i’r prif gynnwys

Ymsefydlu yn eich Ysgol

Popeth sydd angen i chi wybod am gofrestru gyda’ch Ysgol Academaidd gan gynnwys gwybodaeth ar amserlen a digwyddiadau ymsefydlu – rhai a fydd yn angenrheidiol er mwyn i chi ddewis eich modiwlau cwrs.

Mae rhaglenni ymsefydlu ysgolion ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24 yn cael eu cynllunio ar hyn o bryd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon cyn gynted ag y bydd gennym fwy o wybodaeth ynghylch pryd a ble y bydd eich cyfnod sefydlu yn yr ysgol yn cael ei gynnal.

Pensaernïaeth

Pensaernïaeth

Gwybodaeth am ymsefydlu yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

Biowyddorau

Biowyddorau

Gwybodaeth cofrestru ar gyfer israddedigion ac ôl-raddedigion.

Busnes

Busnes

Gwybodaeth sefydlu ar gyfer israddedigion ac ôl-raddedigion yn Ysgol Busnes Caerdydd.

Cemeg

Cemeg

Pryd y cynhelir digwyddiadau ymrestru ac ymsefydlu - gwybodaeth i fyfyrwyr Cemeg.

Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Dewch i wybod am ymrestru a’r cyfnod ymsefydlu yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg.

Deintyddiaeth

Deintyddiaeth

Ein holl fanylion sefydlu ar gyfer myfyrwyr newydd a’r rhai sy'n dychwelyd.

Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd

Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd

Dyma wybodaeth am ymrestru gan Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Amgylchedd i bob myfyriwr newydd a myfyrwyr sy’n dychwelyd.

Peirianneg

Peirianneg

Gwybodaeth am ymrestru ac ymsefydlu i israddedigion ac ôl-raddedigion yn yr Ysgol Peirianneg

Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Gwybodaeth ymefydlu ar gyfer myfyrwyr yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth.

English language programmes for international students

English language programmes for international students

Enrolment information for international students.

Daearyddiaeth a Chynllunio

Daearyddiaeth a Chynllunio

Gwybodaeth ymsefydlu i fyfyrwyr yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio.

Y Gwyddorau Gofal Iechyd

Y Gwyddorau Gofal Iechyd

Digwyddiadau cofrestru a sefydlu yn Ysgol y Gwyddorau Gofal Iechyd.

Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Gwybodaeth ymsefydlu i fyfyrwyr yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant

Holl fanylion cofrestru ac ymsefydlu Ysgol Newyddiaduraeth, Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol Caerdydd.

Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Gwybodaeth ymsefydlu ar gyfer myfyrwyr y Gyfraith a Gwleidyddiaeth sy'n dychwelyd ac sy'n newydd.

Mathemateg

Mathemateg

Manylion ymrestru ac ymsefydlu ar gyfer yr Ysgol Mathemateg

Meddygaeth

Meddygaeth

Dysgwch sut gall israddedigion ac ôl-raddedigion gofrestru yn yr Ysgol Meddygaeth.

Ieithoedd Modern

Ieithoedd Modern

Manylion ymsefydlu ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

Cerddoriaeth

Cerddoriaeth

Manylion prosesau cofrestru a sefydlu yn yr Ysgol Cerddoriaeth.

Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Optometreg a Gwyddorau'r Golwg

Gwybodaeth cofrestru a sefydlu ar gyfer yr Ysgol Optometreg a Gwyddorau'r Golwg.

Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol

Popeth sydd angen i chi wybod am gofrestru ar gyfer y flwyddyn academaidd.

Ffiseg a Seryddiaeth

Ffiseg a Seryddiaeth

Gwybodaeth am gofrestru ac ymsefydlu i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig yn yr Ysgol Ffiseg a Seryddiaeth.

Addysg Feddygol a Deintyddol i Ôl-raddedigion

Addysg Feddygol a Deintyddol i Ôl-raddedigion

Gwybodaeth e-ddysgu a chyrsiau presenoldeb o fewn Deoniaeth Cymru.

Seicoleg

Gwybodaeth cofrestru'r Ysgol ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

Gwyddorau Cymdeithasol

Gwyddorau Cymdeithasol

Gwybodaeth ymsefydlu ar gyfer myfyrwyr Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol.

Cymraeg

Cymraeg

Holl fanylion cofrestru a sefydlu ar gyfer myfyrwyr yn Ysgol y Gymraeg.