Ewch i’r prif gynnwys

Cerddoriaeth

Er mwyn eich helpu i ymgartrefu cyn gynted â phosibl, rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau cyflwyniadol yn ystod yr wythnos ymsefydlu ac mae pob un ohonynt wedi'u cynllunio i'ch paratoi ar gyfer y flwyddyn academaidd i ddod.

Fe ddylech chi fynd i gynifer o’r sesiynau â phosib ond rydyn ni wedi nodi pa rai sy'n hanfodol er mwyn eich helpu i reoli'ch amser.

Sylwer - mae’r holl leoliadau yn yr Adeilad Cerdd, 31 Heol Corbett

Dydd Mawrth 24 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Cynulleidfa

09:30-10:00

Gair o Groeso i Flwyddyn 1 (gorfodol - myfyrwyr Cydanrhydedd i fynychu cyflwyniad Gair o Groeso yn eu hysgol Gartref)

Y Neuadd Gyngerdd

Blwyddyn 1

10:00-11:00

Cyflwyniadau Blwyddyn 1 - Cyfleoedd a chefnogaeth ar gyfer eich gradd a thu hwnt

Y Neuadd Gyngerdd

Blwyddyn 1

13:00-14:00

Cyfarfod ymarferol i Flwyddyn 1 (gorfodol i bob myfyriwr sy’n astudio MU1314 Sgiliau Cerddorol Ymarferol I)

Y Neuadd Gyngerdd

Blwyddyn 1

14:00-15:00

Cwrdd â’ch mentor cyfoedion (gorfodol)

I'w gadarnhau

Blwyddyn 1

15:00-15:30

Hysbysiad tiwtor personol (myfyrwyr cyd-anrhydedd yn unig)

Darlithfa Boyd (BLT)

Blwyddyn 1

Dydd Mercher 25 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Cynulleidfa

10:00-11:00 (Cyfenwau A-M)

11:00-12:00 (Cyfenwau N-Z)

Cyngor ar ddewis modiwlau i Flwyddyn 1, dyrannu tiwtoriaid personol ac ymarferol a grwpiau seminar (gorfodol)

Darlithfa Fawr

Blwyddyn 1

12:00-13:00

Blwyddyn 1 ‘Dechrau Arni’ - cwrdd â Swyddfa’r Ysgol, defnyddio eich amserlen, defnyddio VLE, cyflwyno aseiniadau (gorfodol)

Y Neuadd Gyngerdd

Blwyddyn 1

13:00-14:00

Sesiwn cynghori galw heibio i Flwyddyn 2 a 3 (dewisol ar gyfer unrhyw fyfyriwr Blwyddyn 2 a 3 sydd angen cyngor modiwlau/academaidd)

Darlithfa Fawr

Blwyddyn 2 a 3

14:30-16:00

Sesiwn ymsefydlu i’r Llyfrgell a TG i bob myfyriwr newydd (gorfodol)

Y Neuadd Gyngerdd

Blwyddyn 1 a Erasmus

Gweler amserlenni cofrestru unigol

Clyweliadau ensemble yr Ysgol

Amrywiol

Pawb

Dydd Iau 26 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Cynulleidfa

10:00-11.30

Sesiwn ymsefydlu i fyfyrwyr Erasmus (gorfodol)

Darlithfa Fach

Erasmus

11:00-16:00

Ffair Ensembles Myfyrwyr

Y Neuadd Gyngerdd

Pawb

13:30-16:00

Y Deml Heddwch

Blwyddyn 1

Gweler amserlenni cofrestru unigol

Clyweliadau ensemble yr Ysgol

Amrywiol

Pawb

Dydd Gwener 27 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Cynulleidfa

10:00-11:00

Cyfarfod ymarferol i Flwyddyn 2 (gorfodol)

Y Neuadd Gyngerdd

Blwyddyn 2

11:00-12:00

Cyfarfod Grŵp Blwyddyn 2 a 3 (gorfodol)

Y Neuadd Gyngerdd

Blwyddyn 2 a 3

12:00 - 13:00

Cyfarfod ymarferol i Flwyddyn 3 (gorfodol)

Y Neuadd Gyngerdd

Blwyddyn 3

14:00-15:00

Cyflwyniad pwnc i fyfyrwyr Cerddoriaeth Blwyddyn 1 (gorfodol)

Y Neuadd Gyngerdd

Blwyddyn 1

16:00-17:30

Cwis/cymdeithasu i bob myfyriwr newydd (Croeso hefyd i'r holl fyfyrwyr sy'n dychwelyd)

Y Neuadd Gyngerdd

Pawb

Gweler amserlenni cofrestru unigol

Clyweliadau ensemble yr Ysgol

Amrywiol

Pawb

Dydd Llun 23 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

10.00-15.00

(Gorfodol)

Croesawu ôl-raddedigion a sesiynau briffio (egwyl ar gyfer cinio am hanner dydd)

Darlithfa Fawr

15.00-16.00

(Gorfodol)

Taith Dywys o'r Cyfleusterau

Cyntedd yr Adeilad Cerddoriaeth

Dydd Mawrth 24 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

10:00–12:00

(Gorfodol)

MA Cerddoriaeth – Sesiwn Ymsefydlu

Darlithfa Fawr

13:00–14:00

(Gorfodol)

Cyfarfodydd Llwybrau

Darlithfa Fawr

14:00–16:00

(Myfyrwyr Perfformio)

Cyfarfodydd dyrannu tiwtoriaid ymarferol (cofrestru ar gyfer apwyntiadau)

Darlithfa Fawr

Dydd Mercher 25 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

10:00–13:00

(Myfyrwyr rhyngwladol)

Croesawu Myfyrwyr Rhyngwladol, a sesiwn ymsefydlu

Darlithfa Boyd

14:00–16:00

(Myfyrwyr rhyngwladol)

Cyflwyniad i derminoleg a theori cerddoriaeth y DU

Darlithfa Boyd

Gweler amserlenni unigol ar gyfer cofrestru am glyweliad

Clyweliadau ensemble yr Ysgol

Amrywiol

Dydd Iau 26 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

9:30-14:30

(Gorfodol)

Cymeradwyo dewis modiwlau (cofrestru ar gyfer apwyntiadau)

Swyddfa Dr P Faria (G.02)

14:30–16:00

(Gorfodol)

Llyfrgell a TG – Sesiwn Ymsefydlu

Y Neuadd Gyngerdd

Gweler amserlenni unigol ar gyfer cofrestru am glyweliad

Clyweliadau ensemble yr Ysgol

Amrywiol

Dydd Gwener 27 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Drwy'r Dydd

(Gorfodol)

Cyfarfodydd â thiwtoriaid personol (cofrestru ar gyfer apwyntiadau)

Swyddfeydd staff

10:00–11:00

Cyflwyniad i Stiwdio Ôl-raddedig

Stiwdio Ôl-raddedig

11:00–13:00

Cyflwyniad i Sibelius

Lolfa Mac

16:00 ymlaen

Cwis/cymdeithasu i bob myfyriwr newydd

Y Neuadd Gyngerdd

Gweler amserlenni unigol ar gyfer cofrestru am glyweliad

Clyweliadau ensemble yr Ysgol

Amrywiol

Dydd Mawrth 1 Hydref

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

10.00-13.00 (Gorfodol)

Croesawu Ôl-raddedigion a sesiynau briffio

1.01 33 Heol Corbett

14.00-16.00 (Gorfodol)

Taith dywys o'r Cyfleusterau a'r Llyfrgell Cerddoriaeth

Llyfrgell Cerddoriaeth ac Adeilad Cerddoriaeth

Llongyfarchiadau ar gael lle i astudio yn yr Ysgol Cerddoriaeth. Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi yn wythnos gyntaf mis Hydref.

Mae’n rhaid i’r holl fyfyrwyr ymrestru (cofrestru a thalu ffioedd, lle bo’n briodol) ar-lein. Bydd tîm ein Cofrestrfa yn cysylltu â chi drwy ebost (neu lythyr, lle bo’n briodol), tua thair wythnos cyn dechrau’r rhaglen yn eich cynghori bod y dasg ar-lein ar agor ac yn rhoi cyfarwyddiadau ar sut i ddod o hyd i’r dasg drwy SIMS.

Os byddwch yn wynebu unrhyw broblemau yn ystod y dasg ymrestru, cysylltwch â ni.

Dylai pob myfyrwyr fynd i ddigwyddiad yr Academi Ddoethurol: 'Dechrau Arni: Digwyddiad Ymsefydlu ar gyfer Ymchwilwyr Newydd'. Pan fyddwch wedi ymrestru, gallwch archebu lle yn. Mewngofnodwch a chwilio am 'Dechrau Arni'. Os byddwch yn cael unrhyw anawsterau, ebostiwch Doctoral-Academy@caerdydd.ac.uk.

Dechrau Arni: Digwyddiad Ymsefydlu ar gyfer Ymchwilwyr Newydd

Mae’r digwyddiad diwrnod llawn hwn yn gyfle braf i gwrdd ag ymchwilwyr ôl-raddedig eraill a dechrau datblygu rhwydweithiau personol a phroffesiynol pwysig. Mae’n rhoi cyflwyniad i ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd, gan gynnwys hawliau, cyfrifoldebau a gonestrwydd ymchwil; y cyfleusterau a’r gwasanaethau a gynigir gan y Brifysgol a’r Academi Ddoethurol; a chyflwyniadau gan fyfyrwyr presennol ynglŷn â dechrau a mwynhau eich rhaglen ymchwil.

Yn bwysig, bydd y digwyddiad yn cyflwyno’r cyfleoedd hyfforddi a dysgu ehangach sydd ar gael ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn eich galluogi i ddechrau cynllunio eich sgiliau a’ch datblygiad personol.

Dyddiadau

  • Dydd Mawrth 1 Hydref 2019
  • Dydd Iau 3 Hydref 2019
  • Dydd Mawrth 8 Hydref 2019
  • Dydd Mawrth 5 Tachwedd 2019
  • Dydd Iau 16 Ionawr 2020
  • Dydd Iau 9 Ebrill 2020
  • Dydd Iau 9 Gorffennaf 2020

Digwyddiadau ychwanegol i groesawu ôl-raddedigion

Mae Cymdeithas y Myfyrwyr Ôl-raddedig, Canolfan y Graddedigion ac Undeb y Myfyrwyr wedi trefnu pythefnos o ddigwyddiadau a fydd yn cyd-redeg â digwyddiadau'r glasfyfyrwyr er mwyn i ôl-raddedigion (MA a doethuriaeth) allu dod i nabod ei gilydd.

Mae’r digwyddiadau’n rhad ac am ddim – fodd bynnag, bydd angen cael tocyn ymlaen llaw ar gyfer pob digwyddiad (heblaw'r ffeiriau), gan fod lleoedd yn gyfyngedig. Bydd manylion a thocynnau’r digwyddiadau ar gael ar-lein ym mis Medi.

Yn ystod y penwythnos croeso, mae Bar Canolfan y Graddedigion ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, 17:00–23:00. Mae'n lle grêt i gwrdd â ffrindiau newydd a chymdeithasu.