Ewch i’r prif gynnwys

Cerddoriaeth

Manylion yr wythnos groeso ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig yn yr Ysgol Cerddoriaeth.

Mae pob lleoliad yn yr Ysgol Cerddoriaeth, 31 Heol Corbett.

Gwirio hygyrchedd a chael cyfarwyddiadau.

Dydd Mawrth 25 Medi

AmserDigwyddiadLleoliad
09:30-10:00Sgwrs i groesawu myfyrwyr Blwyddyn 1 (gorfodol - mae myfyrwyr cydanrhydedd i fynychu sgwrs yn eu Hysgol gartref)Y Neuadd Gyngerdd
10:00-12:00Sgyrsiau gwybodaeth Blwyddyn 1 - cyfleoedd a chefnogaeth i'ch gradd a thu hwntY Neuadd Gyngerdd
13:00-14:00Cyfarfod ymarferol Blwyddyn 1 (gorfodol)Y Neuadd Gyngerdd
14:00-15:00Cwrdd â'ch mentor (gorfodol)Y Neuadd Gyngerdd

Dydd Mercher 26 Medi

AmserDigwyddiadLleoliad
10:00-11:00
(Cyfenwau A-M)
11:00-12:00
(Cyfenwau N-Z) 
Cyngor dewis modiwlau, dyrannu tiwtoriaid ymarferol a phersonol a grwpiau seminar (gorfodol)Darlithfa Fawr
13:00-14:00Sesiynau cynghori galw heibio Blwyddyn 2 a 3 (dewisol ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 2 a 3 sydd angen cyngor modiwl/academaidd)Darlithfa Fawr
14:00-15:00'Dechrau arni' Blwyddyn 1 - cwrdd â swyddfa'r Ysgol, defnyddio eich amserlen, defnyddio'r VLE, cyflwyno aseiniadau (gorfodol) Y Neuadd Gyngerdd
Gweler amserlenni cofrestru unigolCyfweliadau ensemble YsgolAmrywiol

Dydd Iau 27 Medi

AmserDigwyddiadLleoliad
10:00-11:30Cofrestru Erasmus a sessiwn ymsefydlu (gorfodol)Darlithfa fach
10:30-14:30Ffair ensemble myfyrwyrY Neuadd Gyngerdd
14:00-15:30Ymefydlu Llyfrgell a TG i holl fyfyrwyr newydd  (gorfodol)Y Neuadd Gyngerdd
Gweler amserlenni cofrestru unigolCyfweliadau ensemble YsgolAmrywiol

Dydd Gwener 28 Medi

AmserDigwyddiadLleoliad
10:00-11:00Cyfarfod ymarferol blwyddyn 2 (gorfodol)Y Neuadd Gyngerdd
11:00 - 12:00Cyfarfod grŵp blwyddyn 2 a 3 (gorfodol)Y Neuadd Gyngerdd
12:00 - 13:00Cyfarfod Ymarferol Blwyddyn 3 (gorfodol)Y Neuadd Gyngerdd
14:00-15:00Sgwrs pwnc Cerddoriaeth Blwyddyn 1 (gorfodol)Y Neuadd Gyngerdd
16:00-17:30Cwis/cyfarfod cymdeithasol i holl fyfyrwyr newyddY Neuadd Gyngerdd
Gweler amserlenni cofrestru unigolCyfweliadau ensemble YsgolAmrywiol

Mae digwyddiadau Wythnos y glas yn cael eu trefnu gan Undeb y Myfyrwyr.

Dydd Llun 24 Medi

AmserDigwyddiadLleoliad
10:00-14:00Sgwrs groeso a gwybodaeth ar gyfer ôl-raddedigion - toriad cinio byr am 12:00 (gorfodol)Darlithfa fawr
14:00-15:00Taith cyfleusterau (gorfodol)Cyntedd yr Adeilad Cerddoriaeth 

Dydd Mawrth 25 Medi

AmserDigwyddiadLleoliad
10:00-12:00MA Sefydlu Cerddoriaeth (gorfodol)Darlithfa Fawr
13:00-14:00Cyfarfodydd llwybr (gorfodol)Darlithfa Fawr
14:00-16:30Cyfarfodydd dyrannu tiwtor ymarferol (apwyntiadau cofrestru, myfyrwyr perfformio)Darlithfa Fawr

Dydd Mercher 26 Medi

AmserDigwyddiadLleoliad
10:00-12:00Croeso i fyfyrwyr Rhyngwladol ac ymsefydlu (myfyrwyr rhyngwladol)Darlithfa Boyd
14:00-16:00Cyflwyniad i derminoleg a theori Cerddoriaeth y DU (myfyrwyr rhyngwladol) Darlithfa Boyd
Gweler amserlenni cofrestru unigolCyfweliadau ensemble YsgolAmrywiol

Dydd Iau 27 Medi

AmserDigwyddiadLleoliad
10:30-15:00Gorffen dewisiadau modiwl (apwyntiadau cofrestru, gorfodol)Swyddfa Dr. S Hill (37/1.14) 
10:30-14:30Ffair ensemble myfyrwyr Y Neuadd Gyngerdd
15:00-16:00Ymsefydlu llyfrgell (gorfodol Y Neuadd Gyngerdd
Gweler amserlenni cofrestru unigolCyfweliadau ensemble YsgolAmrywiol

Dydd Gwener 28 Medi

AmserDigwyddiadLleoliad
Trwy'r DyddCyfarfodydd tiwtor personol (apwyntiadau cofrestruSwyddfeydd staff
10:00-11:00Ymsefyldu i Stiwdio Ôl-raddedigStiwdio Ôl-raddedig
11:00-13:00Cyflwyniad i Sibelius Mac Suite
16:00 ymlaenNoson Gwis/Cyfarfod cymdeithasol i holl fyfyrwyr newyddY Neuadd Gyngerdd
Gweler amserlenni cofrestru unigolCyfweliadau ensemble YsgolAmrywiol

Nodwch: Mae sefydlu myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig yn cael ei drefnu'n unigol.

Llongyfarchiadau ar sicrhau lle i astudio yn yr Ysgol Cerddoriaeth. Rydym yn edrych ymlaen i gwrdd â chi ym mis Hydref a fyddwn yn cysylltu â chi yn unigol i drefnu cyfarfod ymsefydlu rhaglen yn ystod wythnos gyntaf mis Hydref.

Mae'n rhaid i fyfyrwyr gofrestru (cofrestru a thalu ffioedd, lle'n addas) ar-lein. Bydd ein tîm Cofrestru yn cysylltu â chi drwy ebost (neu lythyr lle'n addas), tua tair wythnos cyn dechrau'r rhaglen yn eich cynghori chi bod y tasg ar-lein ar agor a rhoi cyfarwyddiadau ar sut i gael mynediad i'r dasg drwy SIMS.

Os ydych yn cael unrhyw problemau yn ystod y dasg cofrestru, cysylltwch â ni.

Mae disgwyl i pob myfyriwr ymchwil newydd fynychu'r digwyddiad 'Starting Out' a gynhelir gan yr Academi Ddoethurol. Bydd angen i chi archebu lle ymlaen llaw ar gyfer y digwyddiad hyn drwy dudalen gwe UCG, a fydd ar gael o ganol fis Medi.

Mae disgwyl i pob myfyriwr ymchwil newydd fynychu'r digwyddiad 'Starting Out: Induction Event for New Researchers'. Unwaith byddwch wedi cofrestru, bydd gennych fynediad i archebu eich lle. Mewngofnodwch a chwiliwch am 'Starting Out', os oes gennych unrhyw anawsterau cysylltwch â Doctoral-Academy@cardiff.ac.uk.

Dechrau Arni: Digwyddiad ymsefydlu i ymchwilwyr newydd

Mae'r digwyddiad hwn yn gyfle boddhaol i gwrdd â myfyrwyr ddoethurol eraill a dechrau datblygu'r rhwydweithio personol a phroffesiynol pwysig.  Mae'n rhoi cyflwyniad i ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd gan gynnwys hawliau, cyfrifoldebau a gonestrwydd ymchwil, y cyfleusterau a gwasanaethau a gynigir gan y Brifysgol, Yr Academi Ddoethurol a chyflwyniadau gan fyfyrwyr presennol ar ddechrau a mwynhau eich rhaglen ymchwil.

Yn bwysicach, bydd y digwyddiad yn cyflwyno'r hyfforddiant ehangach a chyfleoedd dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd a'ch galluogi chi i ddechrau cynllunio eich datblygiad sgiliau a phersonol. Mae 'Starting Out' wedi'i ddylunio i ategu, nid ddyblygu, eich ymsefydlu Ysgol. Mae'r sesiynau ganol y flwyddyn yn cynnwys pynciau ychwanegol, gan nid oes gan ran fwyaf o Ysgolion ymsefydlu mewnol ganol y flwyddyn.

Erbyn diwedd y digwyddiad hwn, byddwch wedi:

 • cwrdd â nifer o fyfyrwyr ymchwil newydd eraill
 • ennill gwell dealltwriaeth o natur y radd ymchwil
 • dod yn gyfarwydd gyda rheoliadau a systemau perthnasol y Brifysgol
 • gwybodaeth i'ch helpu chi gwneud y mwyaf o gyfleoedd dysgu yn Yr Academi Ddoethurol
 • datblygu ymwybyddiaeth o nifer o adnoddau help a chymorth o'ch profiad myfyrwyr
 • deall pwysigrwydd rheoli eich datblygiad personol a phroffesiynol

Dyddiadau ac amseroedd

 • Dydd Mawrth 2 Hydref 2018, 10:00-15:45
 • Dydd Iau 4 Hydref 2018, 10:00-15:45
 • Dydd Mawrth 9 Hydref 2018, 10:00 – 15:45
 • Dydd Mawrth 6 Tachwedd 2018, 09:45-16:15
 • Dydd Iau 17 Ionawr 2019, 09:45-16:15
 • Dydd Mawrth 9 Ebrill 2019, 09:45-16:15
 • Dydd Mawrth 10 Gorffennaf 2019, 09:45-16:15

Digwyddiadau croeso ychwanegol i ôl-raddedigion

Mae Cymdeithas Myfyrwyr Ôl-raddedig, Ganolfan y Graddedigion ac Undeb y Myfyrwyr wedi trefnu pythefnos o ddigwyddiadau yn rhedeg ochr yn ochr â digwyddiadau glasfyfyrwyr fel bod ôl-raddedigion (MA a myfyrwyr doethurol) yn gallu dod i adnabod eich gilydd.

Mae digwyddiadau am ddim heblaw a nodir - fodd bynnag, bydd angen i chi archebu tocynnau ymlaen llaw ar gyfer pob digwyddiad (heblaw y ffeiriau) gan bod lleoedd yn gyfyngedig. Mae manylion a thicedi digwyddiadau ar gael ar-lein ym mis Medi.

Yn ystod y pythefnos croeso, mae Bar Canolfan Y Graddedigion ar agor o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn 17:00-23:00. Mae'n le gwych i gwrdd â ffrindiau newydd a chymdeithasu.

Clyweliadau Ensemble

Mae'r ensembles craidd yn cael eu cynnal gan yr Ysgol Cerddoriaeth ac, mewn rhan fwyaf o achosion, ar agor i fyfyrwyr ar draws y Brifysgol.

Bydd angen cael clyweliad i rai grwpiau. Nodir hyn yn y gwybodaeth grŵp berthnasol gyda rhagor o gyfarwyddiadau ar sut i gael clyweliad. Dyma eich unig siawns i glyweld ar gyfer y flwyddyn academaidd bresennol.

Rydym yn eich annog i chi gofrestru'n gynnar ar gyfer clyweliadau, a fydd yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos groeso. Bydd lleoedd yn yr ensembles yn cael eu dyrannu yn ystod yr wythnos gyntaf o'r flwyddyn academaidd.

Am ragor o wybodaeth am yr ensembles a mynediad at daflenni cofrestru, cymerwch olwg ar ein amserlen clyweliadau.

School of Music ensemble audition schedule

15 August 2018

Details on how to audition for School of Music ensembles.

PDF