Ewch i’r prif gynnwys

Cerddoriaeth

Llongyfarchiadau i chi ar gael cynnig lle ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r campws, ac yn gweithio'n galed i sicrhau y byddwch yn byw ac yn dysgu'n ddiogel.

Er mwyn eich helpu i ymgartrefu cyn gynted â phosibl, rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau cyflwyniadol yn ystod yr wythnos ymsefydlu ac mae pob un ohonynt wedi'u cynllunio i'ch paratoi ar gyfer y flwyddyn academaidd i ddod.

Fe ddylech chi fynd i gynifer o’r sesiynau â phosib ond rydyn ni wedi nodi pa rai sy'n hanfodol er mwyn eich helpu i reoli'ch amser.

Dylech nodi - bydd yr holl sesiynau yn digwydd ar Zoom. Bydd dolenni yn cael eu gyrru atoch dros ebost maes o law.

Israddedig ac Erasmws

Dydd Llun 28 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Cynulleidfa

10:00-10:30

Gair o Groeso i Flwyddyn 1 (myfyrwyr Cydanrhydedd i fynd i gyflwyniad Gair o Groeso yn eu Hysgol gartref). Gorfodol

Zoom

Mynediad Uniongyrchol Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2

11:00-17:00

Cofrestru myfyrwyr newydd – dyrannu tiwtoriaid ymarferol, tiwtoriaid personol a grwpiau seminar. Gorfodol (cewch ebost gydag amser penodol i ymuno â chyfarfod Zoom byr, rhwng 11:00 a 17:00)

Zoom

Mynediad Uniongyrchol Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2

Dydd Mawrth 29 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Cynulleidfa

10:00-12:00

Cyfarfodydd tiwtor personol ar gyfer BMus, BA Anrhydedd Sengl, a BA Cydanrhydedd lle mai Cerddoriaeth yw’r Ysgol Gartref (BA Cerddoriaeth a Mathemateg/Llenyddiaeth Saesneg/Hanes/Athroniaeth). Gorfodol

Zoom

Mynediad Uniongyrchol Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2

12:00-13:00

Briffiad ymarferol Blwyddyn 3. Gorfodol i bob myfyriwr Blwyddyn 3 sy'n dilyn modiwl ymarferol neu'n cymryd rhan mewn Ensembles Ysgol

Zoom

Blwyddyn 3

13:00-15:00

Cyfarfodydd tiwtor personol ar gyfer BA Cydanrhydedd lle NAD Cerddoriaeth yw’r Ysgol Gartref (BA Cerddoriaeth a Ffrangeg/Almaeneg/Eidaleg/Astudiaethau Crefyddol/Cymraeg). Gorfodol

Zoom

Blwyddyn 1

Dydd Mercher 30 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Cynulleidfa

10:00-11.00

Cwrdd â'ch Mentor. Gorfodol

Zoom

Mynediad Uniongyrchol Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2

11:00-12:00

Sgyrsiau gwybodaeth: Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd, Profiad Gwaith, Gwirfoddoli, Undeb y Myfyrwyr a'r system Cynrychiolwyr Myfyrwyr. Gorfodol

Zoom

Mynediad Uniongyrchol Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2

12:30 ymlaen

Cyflwyniad i Ensembles a chymdeithasau Myfyrwyr. Dewisol

Zoom

Blwyddyn 1, Mynediad Uniongyrchol Blwyddyn 2, Erasmus

Dydd Iau 1 Hydref

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Cynulleidfa

10:00-12:00

Oes unrhyw gwestiynau? Sesiwn galw heibio ar gyfer pob myfyriwr sy'n dychwelyd. Dewisol

Zoom

Pob myfyriwr israddedig sy'n dychwelyd

14:00-15:00

Sesiwn Holi ac Ateb ynghylch Iechyd a Diogelwch, y Llyfrgell a TG. Dewisol

Zoom

Blwyddyn 1, Mynediad Uniongyrchol Blwyddyn 2, Erasmus

15:00-16:00

Cwrdd â Swyddfa'r Ysgol. Gorfodol

Zoom

Blwyddyn 1, Mynediad Uniongyrchol Blwyddyn 2, Erasmus

Dydd Gwener 2 Hydref

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Cynulleidfa

10:00-11:00

Cyfarfod Grŵp Blwyddyn 2 a 3. Gorfodol

Zoom

Blwyddyn 2 a 3

11:00-12:00

Briffiad ymarferol Blwyddyn 2. Gorfodol i bob myfyriwr Blwyddyn 2 sy'n dilyn modiwl ymarferol neu'n cymryd rhan mewn Ensembles Ysgol

Zoom

Blwyddyn 2

12:00-14:00

Sesiwn Croeso a Holi ac Ateb i fyfyrwyr Rhyngwladol ac Erasmus. Gorfodol

Zoom

Pob myfyriwr Rhyngwladol ac Erasmus

14:00-15:00

Cyflwyniad pwnc i fyfyrwyr Cerddoriaeth Blwyddyn 1. Gorfodol

Zoom

Blwyddyn 1

15:00-16:00

Briffiad ymarferol Blwyddyn 1. Gorfodol i bob myfyriwr Blwyddyn 1 sy'n dilyn modiwl ymarferol neu'n cymryd rhan mewn Ensembles Ysgol

Zoom

Blwyddyn 1

16:00 ymlaen

Cwis / digwyddiad cymdeithasol i bob myfyriwr newydd (Croeso i’r holl fyfyrwyr sy’n dychwelyd hefyd)

Zoom

Pawb