Ewch i’r prif gynnwys

Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Myfyrwyr israddedig

Croeso i'r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd. Gan amlaf gelwir 'SHARE' ar yr Ysgol hon o fewn Prifysgol Caerdydd, felly mae'n debyg mai dyma’r teitl y byddwch yn ei weld yn cael ei ddefnyddio wrth gyfeirio at ein Hysgol ar draws y Brifysgol.

Er mwyn eich helpu i ymgartrefu cyn gynted â phosibl, rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau cyflwyniadol yn ystod yr wythnos ymsefydlu gyda phob un wedi’i gynllunio i'ch paratoi ar gyfer y flwyddyn academaidd i ddod. Fe ddylech chi fynd i gynifer o’r sesiynau â phosib ond rydyn ni wedi nodi pa rai sy'n hanfodol er mwyn eich helpu i reoli'ch amser.

Rydym hefyd wedi trefnu Sesiwn Cadernid Emosiynol yn ystod eich trydedd wythnos gyda ni. Caiff y sesiwn hon a argymhellir ei chynnal ddwywaith, ar 13:00-14:30 naill ddydd Mercher 9 Hydref neu ddydd Gwener 11 Hydref, er mwyn i chi allu mynd i'r sesiwn sy'n fwyaf addas i'ch amserlen. Cofrestrwch ar gyfer un o'r sesiynau ar Eventbrite (anfonir dolen ar wahân i hwn atoch ar yr e-bost).

Blwyddyn 1

Hanes (os mai SHARE yw’ch Ysgol Gartref)

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i’r rhaglenni canlynol:

 • Hanes (BA)
 • Hanes ac Economeg (BA)
 • Hanes a Ffrangeg (BA)
 • Hanes ac Almaeneg (BA)
 • Hanes ac Eidaleg (BA)
 • Hanes a Sbaeneg (BA)
 • Hanes gyda Hanes Cymru (BA)

Dydd Llun 23 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

12:00 – 13:00

Cwrdd â'ch mentor

Darlithfa Stanley Parris Ystafell 1.05, Llawr Cyntaf Adeilad y Tŵr

Hanfodol

13:00 – 14:00

Desg Gymorth Gwasanaethau Proffesiynol  
(galwch heibio os oes gennych unrhyw gwestiynau)

Labordy Cyfrifiaduron - Ystafell 4:19, 4ydd Llawer, Adeilad John Percival

Argymhellir


Dydd Mawrth 24 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

09:30 – 10:00

Cwrdd â’ch Pennaeth Adran

Darlithfa John Pryde C/-1.01, Adeilad Syr Martin Evans

Hanfodol

Byddwn yn cysylltu â chi ar wahân i drefnu’r cyfarfod hwn

Cyfarfod â’ch Tiwtor Personol

Swyddfeydd Tiwtoriaid Personol

Hanfodol - Myfyrwyr Ysgol Gartref yn unig

Dydd Mercher 25 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

09:00 – 10:00

Croeso a lluniaeth

Bwyty ac Ystafell Oriel, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Argymhellir

10:00 – 10:40

Cyflwyniad gan Bennaeth yr Ysgol

Darlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Hanfodol

10:40 – 11:00

Llais y Myfyrwyr

Darlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Hanfodol

Dydd Iau 26 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

10:00 – 12:00

Desg Gymorth Fy Amserlen a Dysgu Canolog (galw heibio os oes angen help arnoch)

Labordy Cyfrifiaduron - Ystafell 4:19, 4ydd Llawer, Adeilad John Percival

Argymhellir

13:30 – 16:00

Y Deml Heddwch

Hanfodol

Dydd Gwener 27 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

Gallwch orffen y gweithgaredd hwn yn eich amser eich hunan

Cyflwyniad i Wasanaethau Llyfrgell - Cynefino â gweithgaredd ar-lein

Ar-lein

Hanfodol

10:00 – 10:50

Sgwrs Gyflwyniadol Hanes - Sylwer yr ailadroddir y sesiwn hon

Darlithfa John Pryde C/-1.01, Adeilad Syr Martin Evans

Hanfodol - mae angen i chi ddod i un o’r sesiynau hyn yn unig

16:10 – 17:00

Sgwrs Gyflwyniadol Hanes - Sylwer yr ailadroddir y sesiwn hon

Darlithfa John Pryde C/-1.01, Adeilad Syr Martin Evans

Hanfodol - mae angen i chi ddod i un o’r sesiynau hyn yn unig

Hanes (os mai SHARE yw’r Ysgol Gysylltiedig)

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i’r rhaglenni canlynol:

 • Llenyddiaeth Saesneg a Hanes (BA)
 • Athroniaeth a Hanes (BA)
 • Cerddoriaeth a Hanes (BA)
 • Cymdeithaseg a Hanes (BScEcon)
 • Gwleidyddiaeth a Hanes Modern (BScEcon)
 • Cymraeg a Hanes (BA)

Cyfarfod gorfodol: rhaid i chi gwrdd â'ch tiwtor personol yn eich Ysgol Gysylltiedig yn ystod eich dwy wythnos gyntaf - byddwch yn derbyn gwahoddiad ar wahân drwy e-bost.


Dydd Llun 23 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

13:00 – 14:00

Desg Gymorth Gwasanaethau Proffesiynol  
(galwch heibio os oes gennych unrhyw gwestiynau)

Labordy Cyfrifiaduron - Ystafell 4:19, 4ydd Llawer, Adeilad John Percival

Argymhellir

Dydd Mawrth 24 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

09:30 – 10:00

Cwrdd â’ch Pennaeth Adran

Darlithfa John Pryde C/-1.01, Adeilad Syr Martin Evans

Argymhellir

Dydd Mercher 25 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

09:00 – 10:00

Croeso a lluniaeth

Bwyty ac Ystafell Oriel, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Argymhellir

10:00 – 10:40

Cyflwyniad gan Bennaeth yr Ysgol

Darlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Argymhellir

10:40 – 11:00

Llais y Myfyrwyr

Darlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Argymhellir

Dydd Iau 26 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

10:00 – 12:00

Desg Gymorth Fy Amserlen a Dysgu Canolog (galw heibio os oes angen help arnoch)

Labordy Cyfrifiaduron - Ystafell 4:19, 4ydd Llawer, Adeilad John Percival

Argymhellir

10:00 – 12:30

Ffair Wybodaeth - Os mai ENCAP,LAWPL neu SOCSI yw eich Ysgol Gartref

Y Deml Heddwch

Hanfodol - os mai ENCAP, LAWPL neu SOCSI yw eich Ysgol Gartref

13:30 – 16:00

Ffair Wybodaeth - os mai MLANG, CERDD neu GYMRAEG yw eich Ysgol Gartref

Y Deml Heddwch

Hanfodol - os mai MLANG, CERDD neu GYMRAEG yw eich Ysgol Gartref

Dydd Gwener 27 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

Gallwch orffen y gweithgaredd hwn yn eich amser eich hunan

Cyflwyniad i Wasanaethau Llyfrgell - Cynefino â gweithgaredd ar-lein

Ar-lein

Hanfodol

10:00 – 10:50

Sgwrs Gyflwyniadol Hanes - Sylwer yr ailadroddir y sesiwn hon

Darlithfa John Pryde C/-1.01, Adeilad Syr Martin Evans

Argymhellir

16:10 – 17:00

Sgwrs Gyflwyniadol Hanes - Sylwer yr ailadroddir y sesiwn hon

Darlithfa John Pryde C/-1.01, Adeilad Syr Martin Evans

Argymhellir

Hanes yr Henfyd (os mai SHARE yw eich Ysgol Gartref)

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i’r rhaglenni canlynol:

 • Hanes yr Henfyd (BA)
 • Hanes a Hanes yr Henfyd (BA)
 • Hanes yr Henfyd a’r Oesoedd Canol (BA)
 • Hanes yr Henfyd a Ffrangeg (BA)
 • Hanes yr Henfyd ac Almaeneg (BA)
 • Hanes yr Henfyd ac Eidaleg (BA)
 • Hanes yr Henfyd a Sbaeneg (BA)

Dydd Llun 23 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

13:00 – 14:00

Cwrdd â'ch mentor

Darlithfa Stanley Parris Ystafell 1.05, Llawr Cyntaf Adeilad y Tŵr

Hanfodol

12:00 – 13:00

Desg Gymorth (galw heibio)

Labordy Cyfrifiaduron - Ystafell 4:19, 4ydd Llawer, Adeilad John Percival

Argymhellir

Dydd Mawrth 24 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

09:30 – 10:00

Cwrdd â Thîm eich Rhaglen

Darlithfa

2.01, 2ail Lawr, Adeilad, John Percival Building

Hanfodol

Byddwn yn cysylltu â chi ar wahân i drefnu’r cyfarfod hwn

Cyfarfod â’ch Tiwtor Personol

Swyddfeydd Tiwtoriaid Personol

Hanfodol - Myfyrwyr Ysgol Gartref yn unig

Dydd Mercher 25 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

09:00 – 10:00

Croeso a lluniaeth

Bwyty ac Ystafell Oriel, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Argymhellir

10:00 – 10:40

Cyflwyniad gan Bennaeth yr Ysgol

Darlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Hanfodol

10:40 – 11:00

Llais y Myfyrwyr

Darlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Hanfodol

Dydd Iau 26 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

10:00 – 12:00

Desg Gymorth Fy Amserlen a Dysgu Canolog (galw heibio)

Labordy Cyfrifiaduron - Ystafell 4:19, 4ydd Llawer, Adeilad John Percival

Argymhellir

13:30 – 16:00

Y Deml Heddwch

Hanfodol

Dydd Gwener 27 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

Gallwch orffen y gweithgaredd hwn yn eich amser eich hunan

Cyflwyniad i Wasanaethau Llyfrgell - Cynefino â gweithgaredd ar-lein

Ar-lein

Hanfodol

11:00 – 11:50

Sgwrs Gyflwyniadol am Hanes yr Henfyd - Sylwer yr ailadroddir y sesiwn hon

Darlithfa Wallace 0.13, Prif Adeilad

Hanfodol - mae angen i chi ddod i un o’r sesiynau hyn yn unig

15:10 – 16:00

Sgwrs Gyflwyniadol am Hanes yr Henfyd - Sylwer yr ailadroddir y sesiwn hon

Darlithfa

0.31, Llawr Gwaelod, Adeilad John Percival

Hanfodol - mae angen i chi ddod i un o’r sesiynau hyn yn unig


Hanes yr Henfyd (os mai SHARE yw’ch Ysgol Gysylltiedig)

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i’r rhaglenni canlynol:

 • Llenyddiaeth Saesneg a Hanes yr Henfyd (BA)
 • Athroniaeth a Hanes yr Henfyd (BA)
 • Cymraeg a Hanes yr Henfyd (BA)

Cyfarfod gorfodol: rhaid i chi gwrdd â'ch tiwtor personol yn eich Ysgol Gysylltiedig yn ystod eich dwy wythnos gyntaf - byddwch yn derbyn gwahoddiad ar wahân drwy e-bost.


Dydd Llun 23 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

12:00 – 13:00

Desg Gymorth (galw heibio)

Labordy Cyfrifiaduron - Ystafell 4:19, 4ydd Llawer, Adeilad John Percival

Argymhellir

Dydd Mawrth 24 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

09:30 – 10:00

Cwrdd â Thîm eich Rhaglen

Darlithfa

2.01, 2ail Lawr, Adeilad, John Percival

Argymhellir

Dydd Mercher 25 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

09:00 – 10:00

Croeso a lluniaeth

Bwyty ac Ystafell Oriel, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Argymhellir

10:00 – 10:40

Cyflwyniad gan Bennaeth yr Ysgol

Darlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Argymhellir

10:40 – 11:00

Llais y Myfyrwyr

Darlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Argymhellir

Dydd Iau 26 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

10:00 – 12:00

Desg Gymorth Fy Amserlen a Dysgu Canolog (galw heibio)

Labordy Cyfrifiaduron - Ystafell 4:19, 4ydd Llawer, Adeilad John Percival

Argymhellir

10:00 – 12:30

Ffair Wybodaeth - os mai ENCAP yw’ch Ysgol Gartref

Y Deml Heddwch

Hanfodol - os mai ENCAP yw’ch Ysgol Gartref

13:30 – 16:00

Ffair Wybodaeth - os mai CYMRAEG yw’ch Ysgol Gartref

Y Deml Heddwch

Hanfodol - os mai CYMRAEG yw’ch Ysgol Gartref

Dydd Gwener 27 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

Gallwch orffen y gweithgaredd hwn yn eich amser eich hunan

Cyflwyniad i Wasanaethau Llyfrgell - Cynefino â gweithgaredd ar-lein

Ar-lein

Hanfodol

11:00 – 11:50

Sgwrs Gyflwyniadol am Hanes yr Henfyd - Sylwer yr ailadroddir y sesiwn hon

Darlithfa Wallace 0.13, Prif Adeilad

Argymhellir

15:10 – 16:00

Sgwrs Gyflwyniadol am Hanes yr Henfyd - Sylwer yr ailadroddir y sesiwn hon

Darlithfa

0.31, Llawr Gwaelod, Adeilad John Percival

Argymhellir

Archaeoleg a Chadwraeth (os mai SHARE yw’r Ysgol Gartref)

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i’r rhaglenni canlynol:

 • Archaeoleg BA
 • Archaeoleg a Hanes yr Henfyd (BA)
 • Archaeoleg a Ffrangeg (BA)
 • Archaeoleg ac Almaeneg (BA)
 • Archaeoleg a Hanes (BA)
 • Archaeoleg ac Eidaleg (BA)
 • Archaeoleg a Hanes yr Oesoedd Canol (BA)
 • Archaeoleg (BSc)
 • Cadwraeth Gwrthrychau mewn Amgueddfeydd ac Archaeoleg (BSc)

Dydd Llun 23 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

13:00 – 14:00

Cwrdd â'ch mentor

Darlithfa Stanley Parris Ystafell 1.05, Llawr Cyntaf Adeilad y Tŵr

Hanfodol

12:00 – 13:00

Desg Gymorth (galw heibio)

Labordy Cyfrifiaduron - Ystafell 4:19, 4ydd Llawer, Adeilad John Percival

Argymhellir

Dydd Mawrth 24 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

09:30 – 10:00

Cwrdd â Thîm eich Rhaglen

Darlithfa

0.31, Llawr Gwaelod, Adeilad John Percival

Hanfodol

Byddwn yn cysylltu â chi ar wahân i drefnu’r cyfarfod hwn

Cyfarfod â’ch Tiwtor Personol

Swyddfeydd Tiwtoriaid Personol

Hanfodol - Myfyrwyr Ysgol Gartref yn unig

Dydd Mercher 25 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

09:00 – 10:00

Croeso a lluniaeth

Bwyty ac Ystafell Oriel, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Argymhellir

10:00 – 10:40

Cyflwyniad gan Bennaeth yr Ysgol

Darlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Hanfodol

10:40 – 11:00

Llais y Myfyrwyr

Darlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Hanfodol

Dydd Iau 26 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

10:00 – 12:00

Desg Gymorth Fy Amserlen a Dysgu Canolog (galw heibio)

Labordy Cyfrifiaduron - Ystafell 4:19, 4ydd Llawer, Adeilad John Percival

Argymhellir

13:30 – 16:00

Y Deml Heddwch

Hanfodol

Dydd Gwener 27 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

Gallwch orffen y gweithgaredd hwn yn eich amser eich hunan

Cyflwyniad i Wasanaethau Llyfrgell - Cynefino â gweithgaredd ar-lein

Ar-lein

Hanfodol

14:10 – 15:00

Sgwrs Gyflwyniadol am Archaeoleg a Chadwraeth - Sylwer yr ailadroddir y sesiwn hon

Darlithfa

0.31, Llawr Gwaelod, Adeilad John Percival

Hanfodol - mae angen i chi ddod i un o’r sesiynau hyn yn unig

16:10 – 17:00

Sgwrs Gyflwyniadol am Archaeoleg a Chadwraeth - Sylwer yr ailadroddir y sesiwn hon

Darlithfa

0.31, Llawr Gwaelod, Adeilad John Percival

Hanfodol - mae angen i chi ddod i un o’r sesiynau hyn yn unig

Archaeoleg a Chadwraeth (os mai SHARE yw’r Ysgol Gysylltiedig)

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i’r rhaglenni canlynol:

 • Llenyddiaeth Saesneg ac Archaeoleg (BA)
 • Athroniaeth ac Archaeoleg (BA)

Cyfarfod gorfodol: rhaid i chi gwrdd â'ch tiwtor personol yn eich Ysgol Gysylltiedig yn ystod eich dwy wythnos gyntaf - byddwch yn derbyn gwahoddiad ar wahân drwy e-bost.

Dydd Llun 23 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

12:00 – 13:00

Desg Gymorth (galw heibio)

Labordy Cyfrifiaduron - Ystafell 4:19, 4ydd Llawer, Adeilad John Percival

Argymhellir

Dydd Mawrth 24 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

09:30 – 10:00

Cwrdd â Thîm eich Rhaglen

Darlithfa

0.31, Llawr Gwaelod, Adeilad John Percival

Argymhellir

Dydd Mercher 25 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

09:00 – 10:00

Croeso a lluniaeth

Bwyty ac Ystafell Oriel, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Argymhellir

10:00 – 10:40

Cyflwyniad gan Bennaeth yr Ysgol

Darlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Argymhellir

10:40 – 11:00

Llais y Myfyrwyr

Darlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Argymhellir

Dydd Iau 26 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

10:00 – 12:00

Desg Gymorth Fy Amserlen a Dysgu Canolog (galw heibio)

Labordy Cyfrifiaduron - Ystafell 4:19, 4ydd Llawer, Adeilad John Percival

Argymhellir

10:00 – 12:30

Ffair Wybodaeth - os mai ENCAP yw’ch Ysgol Gartref

Y Deml Heddwch

Hanfodol - os mai ENCAP yw’ch Ysgol Gartref

Dydd Gwener 27 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

Gallwch orffen y gweithgaredd hwn yn eich amser eich hunan

Cyflwyniad i Wasanaethau Llyfrgell - Cynefino â gweithgaredd ar-lein

Ar-lein

Hanfodol

14:10 – 15:00

Sgwrs Gyflwyniadol am Archaeoleg a Chadwraeth - Sylwer yr ailadroddir y sesiwn hon

Darlithfa

0.31, Llawr Gwaelod, Adeilad John Percival

Argymhellir

16:10 – 17:00

Sgwrs Gyflwyniadol am Archaeoleg a Chadwraeth - Sylwer yr ailadroddir y sesiwn hon

Darlithfa

0.31, Llawr Gwaelod, Adeilad John Percival

Argymhellir

Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth (os mai SHARE yw’r Ysgol Gartref)

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i’r rhaglenni canlynol:

 • Crefydd a Diwinyddiaeth (BA)
 • Hanes yr Henfyd ac Astudiaethau Crefyddol (BA)
 • Astudiaethau Crefyddol ac Archaeoleg (BA)
 • Astudiaethau Crefyddol ac Almaeneg (BA)
 • Astudiaethau Crefyddol a Hanes (BA)
 • Astudiaethau Crefyddol ac Eidaleg (BA)
 • Astudiaethau Crefyddol a Sbaeneg (BA)
 • Astudiaethau Crefyddol a Cherddoriaeth (BA)
 • Astudiaethau Crefyddol ac Athroniaeth (BA)
 • Astudiaethau Crefyddol a Gwleidyddiaeth (BA)
 • Astudiaethau Crefyddol a Llenyddiaeth Saesneg (BA)

Dydd Llun 23 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

13:00 – 14:00

Cwrdd â'ch mentor

Darlithfa Stanley Parris Ystafell 1.05, Llawr Cyntaf Adeilad y Tŵr

Hanfodol

12:00 – 13:00

Desg Gymorth (galw heibio)

Labordy Cyfrifiaduron - Ystafell 4:19, 4ydd Llawer, Adeilad John Percival

Argymhellir

Dydd Mawrth 24 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

09:30 – 10:00

Cwrdd â Thîm eich Rhaglen

Darlithfa Wallace 0.13, Prif Adeilad

Hanfodol

Byddwn yn cysylltu â chi ar wahân i drefnu’r cyfarfod hwn

Cyfarfod â’ch Tiwtor Personol

Swyddfeydd Tiwtoriaid Personol

Hanfodol

Dydd Mercher 25 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

09:00 – 10:00

Croeso a lluniaeth

Bwyty ac Ystafell Oriel, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Argymhellir

10:00 – 10:40

Cyflwyniad gan Bennaeth yr Ysgol

Darlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Hanfodol

10:40 – 11:00

Llais y Myfyrwyr

Darlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Hanfodol

Dydd Iau 26 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

10:00 – 12:00

Desg Gymorth Fy Amserlen a Dysgu Canolog (galw heibio)

Labordy Cyfrifiaduron - Ystafell 4:19, 4ydd Llawer, Adeilad John Percival

Argymhellir

13:30 – 16:00

Y Deml Heddwch

Hanfodol

Dydd Gwener 27 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

Gallwch orffen y gweithgaredd hwn yn eich amser eich hunan

Cyflwyniad i Wasanaethau Llyfrgell - Cynefino â gweithgaredd ar-lein

Ar-lein

Hanfodol

12:00 – 12:50

Sgwrs Gyflwyniadol am Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth - Sylwer yr ailadroddir y sesiwn hon

Darlithfa Fawr Shandon1.64 Prif Adeilad

Hanfodol - mae angen i chi ddod i un o’r sesiynau hyn yn unig

15:10 – 16:00

Sgwrs Gyflwyniadol am Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth - Sylwer yr ailadroddir y sesiwn hon

Darlithfa

0.36, Llawr Gwaelod, Adeilad John Percival

Hanfodol - mae angen i chi ddod i un o’r sesiynau hyn yn unig

Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth (os mai SHARE yw’r Ysgol Gysylltiedig)

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i’r rhaglenni canlynol:

 • Cymraeg ac Astudiaethau Crefyddol (BA)

Cyfarfod gorfodol: rhaid i chi gwrdd â'ch tiwtor personol yn eich Ysgol Gysylltiedig yn ystod eich dwy wythnos gyntaf - byddwch yn derbyn gwahoddiad ar wahân drwy e-bost.

Dydd Llun 23 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

12:00 – 13:00

Desg Gymorth (galw heibio)

Labordy Cyfrifiaduron - Ystafell 4:19, 4ydd Llawer, Adeilad John Percival

Argymhellir

Dydd Mawrth 24 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

09:30 – 10:00

Cwrdd â Thîm eich Rhaglen

Darlithfa Wallace 0.13, Prif Adeilad

Argymhellir

Dydd Mercher 25 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

09:00 – 10:00

Croeso a lluniaeth

Bwyty ac Ystafell Oriel, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Argymhellir

10:00 – 10:40

Cyflwyniad gan Bennaeth yr Ysgol

Darlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Argymhellir

10:40 – 11:00

Llais y Myfyrwyr

Darlithfa Reardon Smith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Argymhellir

Dydd Iau 26 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

10:00 – 12:00

Desg Gymorth Fy Amserlen a Dysgu Canolog (galw heibio)

Labordy Cyfrifiaduron - Ystafell 4:19, 4ydd Llawer, Adeilad John Percival

Argymhellir

13:30 – 16:00

Y Deml Heddwch

Hanfodol

Dydd Gwener 27 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

Gallwch orffen y gweithgaredd hwn yn eich amser eich hunan

Cyflwyniad i Wasanaethau Llyfrgell - Cynefino â gweithgaredd ar-lein

Ar-lein

Hanfodol

12:00 – 12:50

Sgwrs Gyflwyniadol am Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth - Sylwer yr ailadroddir y sesiwn hon

Darlithfa Fawr Shandon1.64 Prif Adeilad

Argymhellir

15:10 – 16:00

Sgwrs Gyflwyniadol am Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth - Sylwer yr ailadroddir y sesiwn hon

Darlithfa

0.36, Llawr Gwaelod, Adeilad John Percival

Argymhellir

Blwyddyn 2

Dydd Gwener 27 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

15:00 – 16:00

Eich Ail Flwyddyn

Darlithfa John Pryde C/-1.01, Adeilad Syr Martin Evans

Hanfodol

Byddwn yn cysylltu â chi ar wahân i drefnu’r cyfarfod hwn

Cyfarfod â’ch Tiwtor Personol

Swyddfeydd Tiwtoriaid Personol

Hanfodol

Dydd Gwener 27 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

14:00 – 15:00

Eich Ail Flwyddyn

Darlithfa Fawr Cemeg 1.123, Prif Adeilad

Hanfodol

Byddwn yn cysylltu â chi ar wahân i drefnu’r cyfarfod hwn

Cyfarfod â’ch Tiwtor Personol

Swyddfeydd Tiwtoriaid Personol

Hanfodol

Dydd Gwener 27 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

09:00 – 10:00

Eich Ail Flwyddyn

0.31, Adeilad John Percival

Hanfodol

Byddwn yn cysylltu â chi ar wahân i drefnu’r cyfarfod hwn

Cyfarfod â’ch Tiwtor Personol

Swyddfeydd Tiwtoriaid Personol

Hanfodol

Dydd Gwener 27 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

09:00 – 10:00

Eich Ail Flwyddyn

0.36, Adeilad John Percival

Hanfodol

Byddwn yn cysylltu â chi ar wahân i drefnu’r cyfarfod hwn

Cyfarfod â’ch Tiwtor Personol

Swyddfeydd Tiwtoriaid Personol

Hanfodol

Blwyddyn 3

Dydd Iau 26 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

16:00 – 17:00

Eich Blwyddyn Olaf

Darlithfa          -1.64, Prif Adeilad

Hanfodol

Byddwn yn cysylltu â chi ar wahân i drefnu’r cyfarfod hwn

Cyfarfod â’ch Tiwtor Personol

Swyddfeydd Tiwtoriaid Personol

Hanfodol

Dydd Iau 26 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

09:00 – 10:00

Eich Blwyddyn Olaf

Darlithfa          -1.64, Prif Adeilad

Hanfodol

Byddwn yn cysylltu â chi ar wahân i drefnu’r cyfarfod hwn

Cyfarfod â’ch Tiwtor Personol

Swyddfeydd Tiwtoriaid Personol

Hanfodol

Dydd Iau 26 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

09:00 – 10:00

Eich Blwyddyn Olaf

0.31, Adeilad John Percival

Hanfodol

Byddwn yn cysylltu â chi ar wahân i drefnu’r cyfarfod hwn

Cyfarfod â’ch Tiwtor Personol

Swyddfeydd Tiwtoriaid Personol

Hanfodol

Dydd Iau 26 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

09:00 – 10:00

Eich Blwyddyn Olaf

0.36, Adeilad John Percival

Hanfodol

Byddwn yn cysylltu â chi ar wahân i drefnu’r cyfarfod hwn

Cyfarfod â’ch Tiwtor Personol

Swyddfeydd Tiwtoriaid Personol

Hanfodol

Myfyrwyr ôl-raddedig

Archaeoleg

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i’r rhaglenni canlynol:

 • Archaeoleg (MA)
 • Gwyddoniaeth Archeolegol (MSc)

Dydd Llun 23 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

10:00 – 10:30

Coffi a Chroeso

John Percival 2.01

Argymhellir

10:30 – 10:45

Gair o groeso gan Bennaeth yr Ysgol

John Percival 2.01

Hanfodol

10:45 – 11:00

Cyflwyniad i astudiaethau ôl-raddedig gan y Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig

John Percival 2.01

Hanfodol

11:00 – 11:20

Llais y Myfyrwyr

John Percival 2.01

Hanfodol

11:40 – 12:00

Sgwrs am Yrfaoedd a Chyflogadwyedd

John Percival 2.01

Hanfodol

Gallwch orffen y gweithgaredd hwn yn eich amser eich hunan

Cyflwyniad i Wasanaethau Llyfrgell

Ar-lein

Hanfodol

14:00 – 16:00

Gair o Groeso i Archaeoleg

John Percival 3.46

Hanfodol

Cadwraeth

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i’r rhaglenni canlynol:

 • Gofalu am Gasgliadau (MSc)
 • Arferion Cadwraeth (MSc)
 • Cadwraeth Broffesiynol (MSc)

Dydd Llun 23 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

10:00 – 10:30

Coffi a Chroeso

John Percival 2.01

Argymhellir

10:30 – 10:45

Gair o groeso gan Bennaeth yr Ysgol

John Percival 2.01

Hanfodol

10:45 – 11:00

Cyflwyniad i astudiaethau ôl-raddedig gan y Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig

John Percival 2.01

Hanfodol

11:00 – 11:20

Llais y Myfyrwyr

John Percival 2.01

Hanfodol

11:40 – 12:00

Sgwrs am Yrfaoedd a Chyflogadwyedd

John Percival 2.01

Hanfodol

Gallwch orffen y gweithgaredd hwn yn eich amser eich hunan

Cyflwyniad i Wasanaethau Llyfrgell

Ar-lein

Hanfodol

14:00 – 16:00

Gair o Groeso i Gadwraeth

John Percival 4.44

Hanfodol

Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddiaeth

Mae’r wybodaeth hon yn berthnasol i’r rhaglenni canlynol:

 • Islam ym Mhrydain Gyfoes (MA/PgDip)
 • Diwinyddiaeth (MTh, Dip.Ôl-radd, Tyst.Ôl-radd)

Dydd Llun 23 Medi

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

10:00 – 10:30

Coffi a Chroeso

John Percival 2.01

Argymhellir

10:30 – 10:45

Gair o groeso gan Bennaeth yr Ysgol

John Percival 2.01

Hanfodol

10:45 – 11:00

Cyflwyniad i astudiaethau ôl-raddedig gan y Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig

John Percival 2.01

Hanfodol

11:00 – 11:20

Llais y Myfyrwyr

John Percival 2.01

Hanfodol

11:40 – 12:00

Sgwrs am Yrfaoedd a Chyflogadwyedd

John Percival 2.01

Hanfodol

Gallwch orffen y gweithgaredd hwn yn eich amser eich hunan

Cyflwyniad i Wasanaethau Llyfrgell

Ar-lein

Hanfodol

14:00 – 16:00

Gair o Groeso i Ddiwinyddiaeth

John Percival 4.43

Hanfodol - Myfyrwyr Diwinyddiaeth

14:00 – 16:00

Gair o Groeso i Islam ym Mhrydain Gyfoes

John Percival 5.18

Hanfodol - myfyrwyr Islam ym Mhrydain Gyfoes

Rydym yn cynnal digwyddiad cynefino ar gyfer pob myfyriwr Ymchwil Ôl-raddedig i'ch croesawu i'r Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i bob Doethur Athroniaeth a Meistr Athroniaeth a ddechreuodd ar eu rhaglen ym mis Ebrill a mis Gorffennaf neu sydd i fod i ddechrau ym mis Hydref 2019.

Dydd Mercher 2 Hydref

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

Math

13:00 – 13:30

Gair o Groeso a Chyflwyniad dros Ginio

John Percival 3.46

Hanfodol

13:30 – 15:30

Croeso i’r Gymuned PGR

John Percival 3.46

Hanfodol

Mae gwybodaeth am ddigwyddiadau croeso brifysgol gyfan a drefnir gan y Gymdeithas Ôl-raddedig ar gael ar eu gwefan.

Mae manylion am y Sefydliad Ôl-raddedig (rhan o Undeb y Myfyrwyr) i'w weld ar eu gwefan.