Ewch i’r prif gynnwys

Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Cofrestru yn yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd.

Bydd cofrestru ac ymsefydlu yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos sy'n dechrau Dydd Llun 24 Medi 2018.

Myfyrwyr israddedig

Dydd Llun 24 Medi

11:45-12:30

Cyflwyniad i'r Cynllun Mentor Myfyrywyr
Lleoliad: Darlithfa Stanley Parris 1.,05, Adeilad y Tŵr

12:00-14:00Desg Cymorth SHARE
Os fydd angen cymorth arnoch gyda'ch dewisiadau modiwl neu ymholiadau cyffredinol am yr wythnos gofrestru, ewch i ymweld â desg cymorth SHARE.
Lleoliad: Labordy Cyfrifiaduron: Ystafell 4.19, 4ydd Llawr - Adeilad John Percival 

Dydd Mawrth 25 Medi

09:30-10:00Sgwrs Croeso 
Sgwrs croeso -  Mae'n rhaid i pob myfyriwr fynychu'r Sgwrs Croeso ar gyfer eu Ysgol Gartref.
Darlithfa 2.01, Adeilad John Percival
10:30-13:30Cwrdd â'ch Tiwtor Personol [Bydd myfyrwyr anrhydedd sengl ac intergredig yn cwrdd â'u tiwtor personol ar gyfer cyngor academaidd]
Bydd rhestr o Diwtoriaid Personol yn cael ei arddangos ar hysbysfwrdd Blwyddyn 1 Hanes yr Henfyd.
14:00-16:00Cwrdd â'ch Tiwtor Personol [Bydd myfyrwyr cydanrhydedd yn cwrdd â'u tiwtor personol ar gyfer cyngor academaidd]
Bydd rhestr o Diwtoriaid Personol yn cael ei arddangos ar hysbysfwrdd Blwyddyn 1 Hanes yr Henfyd.

Dydd Mercher 26 Medi

10:00-11:00Coffi a bwyd i groseawu: Cwrdd â myfyrwyr eraill a staff yr Ysgol
Lleoliad: Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd 
11:00-11:15Croeso yr Ysgol: Yr Athro James Hegarty, Pennaeth yr Ysgol
Darlithfa Riordan Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Cymru 
11:15-11:35Sgwrs Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd - Cyflwyniad i wasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol. 
Darlithfa Riordan Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Cymru 
11:35-11:45Sgwrs Llais y Myfyrwyr
Trosolwg o wasanaethau Undeb y Myfyrwyr a'r system Cynrychiolydd Academaidd
Darlithfa Riordan Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Cymru
11:45-11:55Sgwrs Ieithoedd i Bawb - Dysgwch iaith yn rhad ac am ddim ochr yn ochr â'ch astudiaethau.
Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd
11:55-12:05Sgwrs Gwirfoddoli Caerdydd: - Mae elusen mewnol Undeb y Myfyrwyr yn ceisio darparu amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli yn y gymuned lleol ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.
Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd
12:05-12:20Sgwrs FyAmserlen: Mae FyAmserlen yn rhoi mynediad ar-lein i'ch amserlenni dysgu
Lleoliad: Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd 
12:30-13:00Sgwrs Astudio Dramor: Sgwrs i holl fyfyrwyr Blwyddyn 1 ar rhaglen gyda 'blwydddyn astudio dramor neu ddiddordeb yn y rhaglen
Lleoliad: Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd 

Dydd Gwener  28 Medi

10:00-10:45Ymsefydlu'r Llyfrgell: Myfyrwyr Blwyddyn 1 (myfyrwyr gyda chyfenwau'n dechrau gyda A-M)
Lleoliad: Darlithfa Cemeg mawr 1.123, Prif Adeilad
11:00-11:45Sgwrs gyflwyniadol Hanes yr Henfyd
Rhagor o wybodaeth am astudio Hanes yr Henfyd yng Nghaerdydd a'r flwyddyn i ddod
Lleoliad: Darlithfa Wallace 0.13, Prif Adeilad 
15:10-16:00Ymsefydlu'r Llyfrgell: Myfyrwyr Blwyddyn 1 (myfyrwyr gyda chyfenwau'n dechrau gyda N-Z)
 Lleoliad: Darlithfa Cemeg mawr 1.123, Prif Adeilad

Dydd Llun 24 Medi

11:45-12:30

Cyflwyniad i'r Cynllun Mentor Myfyrwyr
Lleoliad: Darlithfa Stanley Parris 1.05, Adeilad y Tŵr

12:00-14:00Desg Cymorth SHARE
Os fydd angen cymorth arnoch gyda'ch dewisiadau modiwl neu ymholiadau cyffredinol am yr wythnos gofrestru, ewch i ymweld â desg cymorth SHARE.
Lleoliad: Labordy Cyfrifiaduron: Ystafell 4.19, 4ydd Llawr - Adeilad John Percival

Dydd Mawrth 25 Medi

09:30-10:00Sgwrs Croeso 
Sgwrs croeso - Mae'n rhaid i pob myfyriwr fynychu'r Sgwrs Croeso ar gyfer eu Ysgol Gartref.
Darlithfa 0.31, Adeilad John Percival
10:30-13:30Cwrdd â'ch Tiwtor Personol [Bydd myfyrwyr anrhydedd sengl ac integredig yn cwrdd â'u Tiwtor Personol ar gyfer cyngor academaidd]
Bydd rhestr o Diwtoriaid Personol yn cael ei arddangos ar hysbysfwrdd Blwyddyn 1 Archaeoleg.
14:30-16:30Cwrdd â'ch Tiwtor Personol 
[Myfyrwyr cydanrhydedd]
Bydd rhestr o Diwtoriaid Personol yn cael ei arddangos ar hysbysfwrdd Blwyddyn 1 Archaeoleg.

Dydd Mercher 26 Medi

10:00-11:00Coffi a bwyd i groseawu: Cwrdd â myfyrwyr eraill a staff yr Ysgol
Lleoliad: Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd 
11:00-11:15Croeso yr Ysgol: Yr Athro James Hegarty, Pennaeth yr Ysgol
Darlithfa Riordan Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Cymru 
11:15-11:35Sgwrs Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd - Cyflwyniad i wasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol. 
Darlithfa Riordan Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Cymru 
11:35-11:45Sgwrs Llais y Myfyrwyr
Trosolwg o wasanaethau Undeb y Myfyrwyr a'r system Cynrychiolydd Academaidd
Darlithfa Riordan Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Cymru
11:45-11:55Sgwrs Ieithoedd i Bawb - Dysgwch iaith yn rhad ac am ddim ochr yn ochr â'ch astudiaethau.
Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd
11:55-12:05Sgwrs Gwirfoddoli Caerdydd: - Mae elusen mewnol Undeb y Myfyrwyr yn ceisio darparu amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli yn y gymuned lleol ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.
Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd
12:05-12:20Sgwrs FyAmserlen: Mae FyAmserlen yn rhoi mynediad ar-lein i'ch amserlenni dysgu
Lleoliad: Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd 
12:30-13:00Sgwrs Astudio Dramor: Sgwrs i holl fyfyrwyr Blwyddyn 1 ar rhaglen gyda 'blwydddyn astudio dramor neu ddiddordeb yn y rhaglen
Lleoliad: Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd

Dydd Gwener 28 Medi

10:00-10:45Ymsefydlu'r Llyfrgell: Myfyrwyr Blwyddyn 1 (myfyrwyr gyda chyfenwau'n dechrau gyda A-M)
Lleoliad: Darlithfa Cemeg mawr 1.123, Prif Adeilad
15:10-16:00Ymsefydlu'r Llyfrgell: Myfyrwyr Blwyddyn 1 (myfyrwyr gyda chyfenwau'n dechrau gyda N-Z)
Lleoliad: Darlithfa Cemeg mawr 1.123, Prif Adeilad
16:00-16:45Sgwrs gyflwyniadol Archaeoleg
Rhagor o wybodaeth am astudio Archaeoleg yng Nghaerdydd a'r flwyddyn i ddod.
Lleoliad: Darlithfa 0.31, Adeilad John Percival

Dydd Llun 24 Medi

11:00-11:45

Cyflwyniad i'r Cynllun Mentor Myfyrwyr
Lleoliad: Darlithfa Stanley Parris 1.05, Adeilad y Tŵr

12:00-14:00Desg Cymorth SHARE
Os fydd angen cymorth arnoch gyda'ch dewisiadau modiwl neu ymholiadau cyffredinol am yr wythnos gofrestru, ewch i ymweld â desg cymorth SHARE.
Lleoliad: Labordy Cyfrifiaduron: Ystafell 4.19, 4ydd Llawr - Adeilad John Percival

Dydd Mawrth 25 Medi

09:30-10:00Sgwrs Croeso 
Sgwrs croeso - Mae'n rhaid i pob myfyriwr fynychu'r Sgwrs Croeso ar gyfer eu Ysgol Gartref.
Lleoliad: Darlithfa Cemeg Mawr 1.123, Prif Adeilad
10:30-13:30Cwrdd â'ch Tiwtor Personol [Bydd myfyrwyr anrhydedd sengl ac integredig yn cwrdd â'u Tiwtor Personol ar gyfer cyngor academaidd]
Bydd rhestr o Diwtoriaid Personol yn cael ei arddangos ar hysbysfwrdd Blwyddyn 1 Hanes.
14:30-16:30Cwrdd â'ch Tiwtor Personol
[Myfyrwyr cydanrhydedd]
Bydd rhestr o Diwtoriaid Personol yn cael ei arddangos ar hysbysfwrdd Blwyddyn 1 Hanes.

Dydd Mercher 26 Medi

10:00-11:00Coffi a bwyd i groseawu: Cwrdd â myfyrwyr eraill a staff yr Ysgol
Lleoliad: Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd 
11:00-11:15Croeso yr Ysgol: Yr Athro James Hegarty, Pennaeth yr Ysgol
Darlithfa Riordan Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Cymru 
11:15-11:35Sgwrs Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd - Cyflwyniad i wasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol. 
Darlithfa Riordan Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Cymru 
11:35-11:45Sgwrs Llais y Myfyrwyr
Trosolwg o wasanaethau Undeb y Myfyrwyr a'r system Cynrychiolydd Academaidd
Darlithfa Riordan Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Cymru
11:45-11:55Sgwrs Ieithoedd i Bawb - Dysgwch iaith yn rhad ac am ddim ochr yn ochr â'ch astudiaethau.
Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd
11:55-12:05Sgwrs Gwirfoddoli Caerdydd: - Mae elusen mewnol Undeb y Myfyrwyr yn ceisio darparu amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli yn y gymuned lleol ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.
Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd
12:05-12:20Sgwrs FyAmserlen: Mae FyAmserlen yn rhoi mynediad ar-lein i'ch amserlenni dysgu
Lleoliad: Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd 
12:30-13:00Sgwrs Astudio Dramor: Sgwrs i holl fyfyrwyr Blwyddyn 1 ar rhaglen gyda 'blwydddyn astudio dramor neu ddiddordeb yn y rhaglen
Lleoliad: Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd

Dydd Gwener 28 Medi

10:00-10:45Ymsefydlu'r Llyfrgell: Myfyrwyr Blwyddyn 1 (myfyrwyr gyda chyfenwau'n dechrau gyda A-M)
Lleoliad: Darlithfa Cemeg mawr 1.123, Prif Adeilad
15:10-16:00Ymsefydlu'r Llyfrgell: Myfyrwyr Blwyddyn 1 (myfyrwyr gyda chyfenwau'n dechrau gyda N-Z)
Lleoliad: Darlithfa Cemeg mawr 1.123, Prif Adeilad
16:00-16:45Sgwrs gyflwyniadol Hanes
Rhagor o wybodaeth am astudio Hanes yng Nghaerdydd a'r flwyddyn i ddod.
Lleoliad: Darlithfa mawr Shandon -1.654, Prif Adeilad

Dydd Llun 24 Medi

11:45-12:30

Cyflwyniad i'r Cynllun Mentor Myfyrwyr
Lleoliad: Darlithfa Stanley Parris 1.05, Adeilad y Tŵr

12:00-14:00Desg Cymorth SHARE
Os fydd angen cymorth arnoch gyda'ch dewisiadau modiwl neu ymholiadau cyffredinol am yr wythnos gofrestru, ewch i ymweld â desg cymorth SHARE.
Lleoliad: Labordy Cyfrifiaduron: Ystafell 4.19, 4ydd Llawr - Adeilad John Percival

Dydd Mawrth 25 Medi

09:30-10:00Sgwrs Croeso 
Sgwrs croeso - Mae'n rhaid i pob myfyriwr fynychu'r Sgwrs Croeso ar gyfer eu Ysgol Gartref.
Lleoliad: Darlithfa 3.46, Adeilad John Percival
10:30-13:30Cwrdd â'ch Tiwtor Personol [Bydd myfyrwyr anrhydedd sengl ac integredig yn cwrdd â'u Tiwtor Personol ar gyfer cyngor academaidd]
Bydd rhestr o Diwtoriaid Personol yn cael ei arddangos ar hysbysfwrdd Blwyddyn 1 Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol.
14:30-16:30Cwrdd â'ch Tiwtor Personol 
[Myfyrwyr cydanrhydedd]
Bydd rhestr o Diwtoriaid Personol yn cael ei arddangos ar hysbysfwrdd Blwyddyn 1 Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol.

Dydd Mercher 26 Medi

10:00-11:00Coffi a bwyd i groseawu: Cwrdd â myfyrwyr eraill a staff yr Ysgol
Lleoliad: Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd 
11:00-11:15Croeso yr Ysgol: Yr Athro James Hegarty, Pennaeth yr Ysgol
Darlithfa Riordan Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Cymru 
11:15-11:35Sgwrs Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd - Cyflwyniad i wasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd y Brifysgol. 
Darlithfa Riordan Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Cymru 
11:35-11:45Sgwrs Llais y Myfyrwyr
Trosolwg o wasanaethau Undeb y Myfyrwyr a'r system Cynrychiolydd Academaidd
Darlithfa Riordan Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Cymru
11:45-11:55Sgwrs Ieithoedd i Bawb - Dysgwch iaith yn rhad ac am ddim ochr yn ochr â'ch astudiaethau.
Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd
11:55-12:05Sgwrs Gwirfoddoli Caerdydd: - Mae elusen mewnol Undeb y Myfyrwyr yn ceisio darparu amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli yn y gymuned lleol ar gyfer myfyrwyr Prifysgol Caerdydd.
Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd
12:05-12:20Sgwrs FyAmserlen: Mae FyAmserlen yn rhoi mynediad ar-lein i'ch amserlenni dysgu
Lleoliad: Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd 
12:30-13:00Sgwrs Astudio Dramor: Sgwrs i holl fyfyrwyr Blwyddyn 1 ar rhaglen gyda 'blwydddyn astudio dramor neu ddiddordeb yn y rhaglen
Lleoliad: Theatr Reardon Smith, Amgueddfa Cenedlaethol Caerdydd

Dydd Gwener 28 Medi

10:00-10:45Ymsefydlu'r Llyfrgell: Myfyrwyr Blwyddyn 1 (myfyrwyr gyda chyfenwau'n dechrau gyda A-M)
Lleoliad: Darlithfa Cemeg mawr 1.123, Prif Adeilad
11:00-11:45Sgwrs gyflwyniadol Astudiaethau Diwinyddol
Lleoliad: Darlithfa 0.31, Adeilad John Percival  
16:00-16:45Sgwrs gyflwyniadol Astudiaethau Crefyddol
Lleoliad: Darlithfa 0.31, Adeilad John Percival
15:10-16:00Ymsefydlu'r Llyfrgell: Myfyrwyr Blwyddyn 1 (myfyrwyr gyda chyfenwau'n dechrau gyda N-Z)
Lleoliad: Darlithfa Cemeg mawr 1.123, Prif Adeilad

Blwyddyn 2

Dydd Gwener 28 Medi

09:30-10:00Cyfarfod carfan
Lleoliad: Darlithfa 2.01, Adeilad John Percival
10:00-12:30Cyfarfod tiwtor personol
Swyddfa tiwtor personol

Dydd Gwener 28 Medi

09:15-10:00Cyfarfod carfan
Lleoliad: Darlithfa 3.46, Adeilad John Percival
10:00-12:30Cyfarfod Tiwtor Personol
Swyddfa Tiwtor Personol

Dydd Gwener 28 Medi

09:30-12:30Cyfarfod Tiwtor Personol
Swyddfa Tiwtor Personol
16:00-17:00Cyfarfod carfan
Lleoliad: Darlithfa -1.64, Prif Adeilad

Dydd Gwener 28 Medi

10:00-12:30Cyfarfod Tiwtor Personol
Swyddfa Tiwtor Personol
14:00-15:00Cyfarfod carfan a sesiwn gloywi llyfrgell
Lleoliad: Darlithfa 3.45, Adeilad John Percival

Blwyddyn 3

Dydd Iau 27 Medi

09:30-10:00Cyfarfod carfan
Ystafel 2.01, Adeilad John Percival
10:00-12:30Cyfarfod Tiwtor Personol
Swyddfa Tiwtor Personol

Dydd Iau 27 Medi

09:15-10:00Cyfarfod carfan
Darlithfa 3.46, Adeilad John Percival
10:00-12:30Cyfarfod Tiwtor Personol
Swyddfa tiwtor personol

Dydd Iau 27 Medi

09:30-12:30Cyfarfod Tiwtor Personol
Swyddfa Tiwtor Personol
16:00-17:00Cyfarfod carfan
Darlithfa Shandon mawr -1.64, Prif Adeilad

Dydd Mawrth 25 Medi

09:30-12:30Cyfarfod Tiwtor Personol
Swyddfa Tiwtor Personol
14:00-16:00Cyfarfod i fyfyrwyr sy'n gwneud Traethawd Hir (RT7316)
Ystafell Hyfforddi 2, Adeilad Julian Hodge 

Dydd Mawrth 27 Medi

09:30-10:00Cyfarfod carfan
Darlithfa 3.46, Adeilad John Percival

Myfyrwyr ôl-raddedig

Dydd Llun 24 Medi 2018

Amser

Digwyddiad

Lleoliad

10:00-10:30

Pob myfyriwr Ôl-raddedig newydd - sgyrsiau croeso Ysgol:

 • Pennaeth Ysgol, Yr Athro James Hegarty
 • Cyfarwyddwr Astudiaethau ôl-raddedig, Dr Clare Griffiths
 • Swyddog partneriaethau'r Gweithle, Graham Getheridge

Adeilad John Percival, Ystafell 2.01

10:30-11:00

Pob myfyriwr Ôl-raddedig newydd a staff - Coffi

Adeilad John Percival, Ystafell 2.01

11:00-11:30

Pob myfyriwr Ôl-raddedig newydd - Cyflwyniad Ôl-raddedig
Cyflwyniad Ôl-raddedig gan Undeb y Myfyrwyr

Adeilad John Percival, Ystafell 2.01

11:30-12:30

Pob myfyriwr Ôl-raddedig newydd - taith rhithwir o'r llyfrgell

Adeilad John Percival, Ystafell 2.01

12:30-14:00

Cinio

 

14:00-16:00

Gradd Meistr Astudiaethau Crefyddol/ Diwinyddiaeth - MA Astudiaethau Crefyddol, MA Islam ym Mhrydain Gyfoes a MTH Diwinyddiaeth

Sgwrs gyflwyniadol ac wedyn cyfarfodydd gyda chyfarwyddwyr rhaglen/llwybr i drafod dewisiadau modiwl:

 • Llwybr Crefyddau Asiaidd
 • Llwybr Hynafiaeth Hwyr
 • MA Islam yn y  Byd Cyfoes
 • MTh Diwinyddiaeth (Llwybrau: Beiblaidd, Athrawiaeth / Moeseg / Ymarfer)

Adeilad John Percival, Ystafell 5.24

14:00-16:00

Gradd Meistr Hanes yr Henfyd - MA Hanes yr Henfyd, MA Rhyfela yn yr Henfyd a’r Oesoedd Canol, MA Hanes ac Archaeoleg Byd y Groegiaid a'r Rhufeiniaid a MA Astudiaethau yn yr Henfyd Diweddar a Bysantiwm

Sgwrs gyflwyniadol ac wedyn cyfarfodydd gyda chyfarwyddwyr rhaglen/llwybr i drafod dewisiadau modiwl:

 • MA Hanes yr Henfyd
 • MA Rhyfela yn yr Henfyd a'r Oesoedd Canol
 • MA Hanes ac Archaeoleg Byd y Groegiaid a'r Rhufeiniaid
 • MA Astudiaethau yn yr Henfyd Diweddar a Bysantiwm

Adeilad John Percival, Ystafell 4.45

14:00-16:00

Gradd Meistr Hanes - MA Hanes, MA Hanes Cymru a MA Astudiaethau Canoloesol Prydain

Sgwrs gyflwyniadol ac wedyn cyfarfodydd gyda chyfarwyddwyr rhaglen/llwybr i drafod dewis modiwlau:

 • MA Hanes
 • MA Hanes Cymru
 • MA Astudiaethau Canoloesol Prydain

Adeilad John Percival, ystafell 3.42

14:00-16:00

Gradd Meistr Archaeoleg/Cadwraeth - MA Archaeoleg, MA Astudiaethau Celtaidd Cynnar, MSc Gwyddor Archaeolegol, MSc Gofalu am Gasgliadau, MSc Ymarfer Cadwraeth a MSc Cadwraeth Broffesiynol

Sgwrs gyflwyniadol ac wedyn cyfarfodydd gyda chyfarwyddwyr rhaglen/llwybr i drafod dewis modiwlau:

 • Llwybr Prydain Gynhanesyddol
 • Llwybr Y Cyfnod Neolithig yn Ewrop
 • Llwybr Cymdeithas a Diwylliant yr Oesoedd Canol Cynnar
 • MA Astudiaethau Celtaidd
 • MSc Gwyddor Archaeolegol
 • MSc Casgliadau/Cadwraeth

Adeilad John Percival, ystafell 4.18

Dydd Llun 1 Hydref 2018

Pob myfyriwr ymchwil ôl-raddedig newydd, MPhil a PhD

AmserDigwyddiadLleoliad
13:00Croeso a chyflwyniadau dros ginioYstafell 3.45, Adeilad John Percival 
13.30-15:00Sgwrs Croeso yr Ysgol: Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-raddedig,Yr Athro Clare GriffithsYstafell 3.45, Adeilad John Percival

Mae gwybodaeth am ddigwyddiadau croeso brifysgol gyfan a drefnir gan y Gymdeithas Ôl-raddedig ar gael ar eu gwefan.

Mae manylion am y Sefydliad Ôl-raddedig (rhan o Undeb y Myfyrwyr) i'w weld ar eu gwefan.