Ewch i’r prif gynnwys

Peirianneg

Manylion cofrestru ac ymsefydlu ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig yn yr Ysgol Peirianneg.

Mae dau gam i broses cofrestru ac ymsefydlu myfyrwyr Peirianneg 2018/19:

  1. Cofrestru canolog, gyda'r Brifysgol a fydd ar-lein yn unig
  2. Cofrestru Ysgol lle mae angen i chi fynychu'n bersonol (gydag eithriad i fyfyrwyr parhaus Blwyddyn 2)

Byddwch yn cael gwahoddiad i gwblhau cofrestru canolog ar SIMS ar-lein ym mis Awst. Bydd Cofrestrfa'r Brifysgol yn cysylltu â chi gyda chyfarwyddiadau.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cwlbhau hwn cyn dechrau'r sesiwn academaidd. Mae hyn yn holl bwysig gan ei fod yn sicrhau eich bod chi'n cael mynediad i'r cyfleusterau addysgu a dysgu (e.e. Dysgu Canolog) cyn i chi ddechrau ar unrhyw weithgareddau dysgu a sefydlu.

Bydd unrhyw oedi mewn cwblhau cofrestru ar-lein yn cael effaith negyddol ac o bosibl yn effeithio ar eich cofrestriad arholiadau.

Cofrestru Ysgol

Pan fyddwch yn cofrestru yn yr Ysgol, byddwch yn derbyn gwybodaeth ymsefydlu a fydd fel arfer yn cynnwys gweithgareddau ar gyfer gweddill yr wythnos.

Byddwch yn ogystal yn cael y cyfle i siarad gydag aelodau staff academaidd perthnasol a'u holi am eich rhaglen.

Lleoliadau cofrestru

Mae holl ddigwyddiadau cofrestru'r Ysgol ar gyfer myfyrwyr israddedig ac MSc yn cael eu cynnal yn Ystafelloedd S0.26/0.29, Adeilad y De, Adeiladau'r Frenhines.

Dylai myfyrwyr ymchwil (PhD) fynychu'r Swyddfa Ymchwil yn S2.04 ar y diwrnod maent yn cyrraedd yng Nghaerdydd.

Dyddiadau sesiynau

Dydd Llun 24 Medi 2018

10:00-11:00MMM Blynyddoedd 3 a 4Cyfenwau'n dechrau gydag A-L
11:00-12:00MMM Blynyddoedd 3 a 4 Cyfenwau'n dechrau gydag M-Z

Dydd Mawrth 25 Medi 2018

09:30 – 10:30ACE Blynyddoedd 1 Peirianneg Bensaernïol, Sifil, Sifil ac Amgylcheddol
Hefyd: myfyrwyr mynediad uniongyrchol i flynyddoedd 2 a 3 y rhaglenni hyn 
Cyfenwau'n dechrau gydag A-L
10:30 – 11:30ACE Blynyddoedd 1 Peirianneg Bensaernïol, Sifil, Sifil ac Amgylcheddol
Hefyd: myfyrwyr mynediad uniongyrchol i flynyddoedd 2 a 3 y rhaglenni hyn
Cyfenwau'n dechrau gydag M-Z
12:00 – 13:00MMM Blynyddoedd 1 Peirianneg Fecanyddol a MeddygolCyfenwau'n dechrau gydag A i L
13:00 – 14:00MMM Blynyddoedd 1 Peirianneg Fecanyddol a MeddygolCyfenwau'n dechrau gydag M i Z
14:30 – 16:00EEE Blynyddoedd 1 Peirianneg Integredig, Drydanol ac Electronig
Hefyd: rhaglen sylfaen Peirianneg 
 

Dydd Mercher 26 Medi 2018

09:30-10:00Myfyrwyr mynediad uniongyrchol i flynyddoedd 2 a 3 ar y rhaglenni canlynol (myfyrwyr nad oedd ym Mhrifysgol Caerdydd ar gyfer blwyddyn 1)

Peirianneg Fecanyddol
Peirianneg Feddygol
Peirianneg Integredig
Peirianneg Drydannol ac Electronig 
10:30-12:30Myfyrwyr Erasmus a achlysurol

Dydd Iau 27 Medi 2018

09:30-11:30

Rhaglenni MSc:

Peirianneg Sifil/Strwythurol/Sifil a Dŵr/Sifil a Geoamgylcheddol
Peirianneg Adeiladu a Modelu Gwybodaeth Seilwaith (BIM) ar gyfer Peirianneg Ddeallus
Electroneg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd
Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a Microdon
Peirianneg Cyfathrebu ac Entrepreneuriaeth
Uwch-Beirianneg Fecanyddol
Peirianneg Gweithgynhyrchu, Arloesedd a Rheoli
Ynni Cynaliadwy a’r Amgylchedd
Systemau Ynni Trydanol