Ewch i’r prif gynnwys

Peirianneg

Gwybodaeth am gofrestru ac ymsefydlu ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig a addysgir yn yr Ysgol Beirianneg.

Bydd gofyn i’r holl fyfyrwyr Peirianneg ymrestru ar-lein. Rhaid cwblhau hyn dair wythnos cyn i chi ddechrau. Gweler ymrestru ar-lein i gael mwy o wybodaeth am sut i wneud hyn.

Mae ymrestru cyn y sesiwn academaidd yn eithriadol o bwysig oherwydd mae’n sicrhau bod gennych chi fynediad at gyfleusterau dysgu ac addysgu cyn dechrau unrhyw weithgareddau ymsefydlu neu addysgu.

Ymsefydlu mewn ysgolion ar gyfer myfyrwyr newydd.

Byddwch yn cael ebost uniongyrchol gyda gwybodaeth am weithgareddau ymsefydlu eich Ysgol.

I helpu gyda materion teithio a gofynion posibl am gwarantîn, caiff gweithgareddau addysgu ar y campws eu gohirio gan wythnos, o gymharu â’n hamseru arferol.

Felly, dyma’r cynllun presennol ar gyfer israddedigion ac ôl-raddedigion a addysgir newydd yn yr Ysgol Peirianneg:

  • pythefnos ymsefydlu ac ymrestru’n dechrau ddydd Llun 28 Medi 2020
  • gweithgareddau addysgu ar y campws yn dechrau ddydd Llun 12 Hydref 2020.

Dylai myfyrwyr sy’n ymrestru ond yn methu cymryd rhan mewn gweithgareddau’n gorfforol, fel sesiynau labordy o 12 Hydref 2020 ymlaen, roi gwybod yn ffurfiol i’r Ysgol y byddant yn hwyr yn cyrraedd drwy ebostio engin-registry@caerdydd.ac.uk neu ddefnyddio SIMS Ar-lein i wneud cais am gyfnod o astudio o bell (mae hwn yn bolisi arbennig gan Brifysgol Caerdydd ar gyfer 2020/21 – mwy o fanylion i ddod).

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i’r Ysgol Peirianneg ar yr adeg gyffrous hon yn eich bywyd, a byddwn yn ymlafnio i roi profiad diogel ac ysgogol i chi dros y flwyddyn eithriadol hon.