Ewch i’r prif gynnwys

Peirianneg

Gwybodaeth am gofrestru ac ymsefydlu ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-radd yn yr Ysgol Beirianneg.

Bydd y broses gofrestru ar gyfer holl fyfyrwyr ENGIN 2019/20 yn cynnwys dau gam:

 1. Cofrestru’n ganolog gyda’r Brifysgol - ar-lein yn unig
 2. Ymsefydlu ar gyfer ysgolion - mae’n rhaid i chi fod yn bresennol fel arfer (ceir rhai eithriadau).

Byddwch yn cael eich gwahodd i gofrestru’n ganolog ar SIMS Online ym mis Awst a mis Medi. Bydd tîm Cofrestru’r Brifysgol yn cysylltu â chi i roi cyfarwyddiadau.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cwblhau’r broses hon cyn dechrau’r sesiwn academaidd. Mae hyn yn eithriadol o bwysig oherwydd mae’n sicrhau bod gennych chi fynediad at gyfleusterau dysgu ac addysgu (e.e. Learning Central a’ch amserlen) cyn dechrau unrhyw weithgareddau ymsefydlu neu addysgu.

Gallai oedi cyn cofrestru’n ganolog ar-lein beryglu hyn, a chael effaith yn nes ymlaen o ran cofrestru ar gyfer arholiadau.

Ymsefydlu mewn ysgolion ar gyfer myfyrwyr newydd

Yn ystod sesiwn gychwynnol yr Ysgol, byddwch yn cael gwybodaeth wrth ymsefydlu am y gweithgareddau ar gyfer gweddill yr wythnos. Dylech sicrhau eich bod ar gael ar gyfer unrhyw weithgareddau sy’n codi yn ystod yr wythnos ar ôl eich sesiwn ymsefydlu gychwynnol. Bydd y rhain yn cynnwys briff iechyd a diogelwch gorfodol.

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i siarad â staff academaidd perthnasol a gofyn cwestiynau am eich rhaglen.

Lleoliadau

Bydd holl sesiynau’r Ysgolion ar gyfer myfyrwyr israddedig ac MSc newydd yn cael eu cynnal yn Ystafelloedd S0.26/0.29, Adeilad y De, Adeiladau'r Frenhines.

Dylai myfyrwyr ymchwil (PhD) fynd i’r Swyddfa Ymchwil yn S2.04 ar y diwrnod maent yn cyrraedd Caerdydd.

Dyddiadau sesiynau

Dydd Mawrth 24 Medi 2019

09:30-10:30ACE Blwyddyn 1 Peirianneg Bensaernïol, Sifil, Sifil ac Amgylcheddol

Hefyd: Myfyrwyr Mynediad Uniongyrchol i flynyddoedd 2 a 3 y rhaglenni hyn
Cyfenwau sy’n dechrau â’r llythrennau A-L
10:30-11:30ACE Blwyddyn 1 Peirianneg Bensaernïol, Sifil, Sifil ac Amgylcheddol

Hefyd: Myfyrwyr Mynediad Uniongyrchol i flynyddoedd 2 a 3 y rhaglenni hyn
Cyfenwau sy’n dechrau â’r llythrennau M-Z
12:00-13:00MMM Blwyddyn 1 Peirianneg Fecanyddol a MeddygolCyfenwau sy’n dechrau â’r llythrennau A-L
13:00-14:00MMM Blwyddyn 1 Peirianneg Fecanyddol a MeddygolCyfenwau sy’n dechrau â’r llythrennau M-Z
14:30-16:00EEE Blwyddyn 1 Peirianneg Integredig, Drydanol ac Electronig a’r rhaglen Peirianneg Sylfaenol 

Dydd Mercher 25 Medi 2019

09:30 – 10:30

Myfyrwyr Mynediad Uniongyrchol i flynyddoedd 2 a 3 y rhaglenni canlynol (myfyrwry nad oeddent ym Mhrifysgol Caerdydd ar gyfer Blwyddyn 1:

 • Peirianneg Fecanyddol
 • Peirianneg Feddygol
 • Peirianneg Integredig
 • Peirianneg Drydanol ac Electronig
10:30 – 12:30Myfyrwyr achlysurol ac ERASMUS
14:00 – 16:00

MSc mewn:

 • Peirianneg Sifil/Strwythurol/Sifil a Dŵr/Sifil a Geoamgylcheddol
 • Adeiladu a Modelu Gwybodaeth Seilwaith ar gyfer Peirianneg Glyfar

Dydd Iau 26 Medi 2019

09:30-11:30

MSc mewn:

 • Electroneg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd
 • Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a Microdon
 • Peirianneg Cyfathrebu ac Entrepreneuriaeth
 • Uwch-Beirianneg Fecanyddol
 • Peirianneg Gweithgynhyrchu, Arloesedd a Rheoli
 • Ynni Cynaliadwy a’r Amgylchedd
 • Systemau Ynni Trydanol