Ewch i’r prif gynnwys

Cyn i chi gyrraedd

Darganfyddwch beth ddylech wneud cyn i chi gyrraedd.

Cofrestru ar-lein

Byddwch yn derbyn ebost i'ch hatgoffa tua tair wythnos cyn bod eich rhaglen yn dechrau.

Ymunwch â’n cwrs ar-lein cyn cyrraedd

Edrych ymlaen at ddechrau eich cwrs? Nerfus am gwrdd â phobl newydd? Llwyth o gwestiynau? Peidiwch â phoeni, rydym ni wedi sefydlu cwrs ar-lein newydd i'ch helpu i bontio i astudio yng Nghaerdydd.

Eich arian

Opening a student bank account, living costs, funding your time here and where to get support.

Cefnogaeth anabledd a dyslecsia

Rhowch wybod i ni os oes gennych anabledd fel cyflyrau iechyd corfforol tymor hir, anawsterau dysgu penodol, anhwylderau ar y sbectrwm awtistiaeth a chyflyrau iechyd meddwl.

Llety a symud yma

Beth i ystyried cyn i chi symud i mewn i'ch llety yng Nghaerdydd.

Darllenwch ein Siarter Myfyrwyr

Darllenwch ein Siarter Myfyrwyr sy'n amlinellu'r hyn y gallwch ei ddisgwyl gan Brifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr, a'r rôl sydd gennych o ran gwneud yn fawr o'ch cyfnod gyda ni.

Gwnewch gais am gyrsiau iaith am ddim

Agorwch fyd cyfan o leoliadau newydd, diwylliannau sy’n ysbrydoli a dewisiadau cyffrous yn eich gyrfa drwy gofrestru ar gyfer cwrs iaith am ddim.

Cyngor brechiadau

Cyngor brechiadau ar gyfer myfyrwyr newydd.

Additional information for international students

We are here to provide guidance and advice on how to prepare and arrive for your studies and new life here in Cardiff.

Gwybodaeth ychwanegol i fyfyrwyr gofal iechyd

Gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr gofal iechyd newydd.