Ewch i’r prif gynnwys

Cyn i chi gyrraedd

Diweddarwyd: 09/08/2023 14:16

Darganfyddwch beth ddylech wneud cyn i chi gyrraedd.

Llety a symud yma

Llety a symud yma

Beth i ystyried cyn i chi symud i mewn i'ch llety yng Nghaerdydd.

Eich arian

Eich arian

Agor cyfrif banc i fyfyrwyr, costau byw, trefnu cyllideb ar gyfer eich amser yma a lle i gael cymorth.

Cefnogaeth i fyfyrwyr anabl

Cefnogaeth i fyfyrwyr anabl

Rhowch wybod i ni am eich gofynion mynediad, gwybodaeth am y cymorth a’r cyllid sydd ar gael.

Cyngor brechiadau

Cyngor brechiadau

Ar gyfer eich iechyd chi ac iechyd y rheiny o’ch cwmpas, rydym argymell cyfres o frechiadau.

Siarter y Myfyrwyr

Siarter y Myfyrwyr

Dewch i wybod am yr hyn y gallwch chi ei ddisgwyl gennym ni ac Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd a'r rôl sydd gennych chi o ran manteisio ar eich amser gyda ni i’r eithaf.

Myfyrwyr Deintyddiaeth, Gofal Iechyd a Meddygaeth

Myfyrwyr Deintyddiaeth, Gofal Iechyd a Meddygaeth

Fel myfyriwr gofal iechyd newydd, mae yna gamau ychwanegol i chi i'w cymryd, yn ogystal â gwybodaeth sy'n benodol ar gyfer eich maes dewisol.

Rhaglen ymgyfarwyddo

Rhaglen ymgyfarwyddo

Cwblhau’r rhaglen ymgyfarwyddo ar-lein cyn i chi gyrraedd y campws er mwyn i chi fod yn gwbl barod ar gyfer bywyd fel myfyriwr.