Ewch i’r prif gynnwys

Cyn i chi gyrraedd

Darganfyddwch beth ddylech wneud cyn i chi gyrraedd.

Cofrestru ar-lein

Byddwch yn derbyn ebost i'ch hatgoffa tua tair wythnos cyn bod eich rhaglen yn dechrau.

Dysgu digidol

Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddechrau dysgu, astudio a chydweithredu ar-lein.

Eich arian

Agor cyfrif banc i fyfyrwyr, costau byw, trefnu cyllideb ar gyfer eich amser yma a lle i gael cymorth.

Cefnogaeth anabledd a dyslecsia

Rhowch wybod i ni os oes gennych anabledd fel cyflyrau iechyd corfforol tymor hir, anawsterau dysgu penodol, anhwylderau ar y sbectrwm awtistiaeth a chyflyrau iechyd meddwl.

Llety a symud yma

Beth i ystyried cyn i chi symud i mewn i'ch llety yng Nghaerdydd.

Darllenwch ein Siarter Myfyrwyr

Dysgwch am yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gan Brifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr, a'r rôl sydd gennych o ran gwneud yn fawr o'ch cyfnod gyda ni.

Gwnewch gais am gyrsiau iaith am ddim

Agorwch fyd cyfan o leoliadau newydd, diwylliannau sy’n ysbrydoli a dewisiadau cyffrous yn eich gyrfa drwy gofrestru ar gyfer cwrs iaith am ddim.

Cyngor brechiadau

Cyngor brechiadau ar gyfer myfyrwyr newydd.

Additional information for international students

We are here to provide guidance and advice on how to prepare and arrive for your studies and new life here in Cardiff.

Gwybodaeth ychwanegol i fyfyrwyr gofal iechyd

Gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr gofal iechyd newydd.

Myfyrwyr yr effeithir arnynt gan y coronafeirws (COVID-19) sy’n cyrraedd y campws yn hwyr

Rydym wedi datblygu polisi astudio o bell i wneud yn siŵr eich bod yn gallu parhau â'ch astudiaethau ar-lein os na allwch fod ar y campws.

Ein hymrwymiad cymunedol

Rydym yn gofyn i fyfyrwyr a staff gofleidio ymrwymiad ein Prifysgol i gefnogi ein gilydd a thrin ein gilydd â pharch, moesgarwch ac ystyriaeth.