Ewch i’r prif gynnwys

Cyn i chi gyrraedd

Darganfyddwch beth ddylech wneud cyn i chi gyrraedd.

Llety a symud yma

Llety a symud yma

Beth i ystyried cyn i chi symud i mewn i'ch llety yng Nghaerdydd.

Eich arian

Eich arian

Agor cyfrif banc i fyfyrwyr, costau byw, trefnu cyllideb ar gyfer eich amser yma a lle i gael cymorth.

Cefnogaeth anabledd a dyslecsia

Cefnogaeth anabledd a dyslecsia

Rhowch wybod i ni os oes gennych anabledd fel cyflyrau iechyd corfforol tymor hir, anawsterau dysgu penodol, anhwylderau ar y sbectrwm awtistiaeth a chyflyrau iechyd meddwl.

Cyngor brechiadau

Cyngor brechiadau

Cyngor brechiadau ar gyfer myfyrwyr newydd.

Dysgu digidol

Dysgu digidol

Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddechrau dysgu, astudio a chydweithredu ar-lein.

Siarter y Myfyrwyr

Siarter y Myfyrwyr

Dewch i wybod am yr hyn y gallwch chi ei ddisgwyl gennym ni ac Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd a'r rôl sydd gennych chi o ran manteisio ar eich amser gyda ni i’r eithaf.

Gwybodaeth ychwanegol i fyfyrwyr gofal iechyd

Gwybodaeth ychwanegol i fyfyrwyr gofal iechyd

Gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr gofal iechyd newydd.

Rhaglen ymgyfarwyddo

Rhaglen ymgyfarwyddo

Mae ein rhaglen ymgyfarwyddo ar-lein, Croeso i Fyfyrwyr Caerdydd, yn rhoi trosolwg sylfaenol o bynciau fel iechyd meddwl, sgiliau astudio a bywyd yng Nghymru er mwyn eich paratoi ar gyfer eich cyfnod gyda ni.