Ewch i’r prif gynnwys

Cyn i chi gyrraedd

Darganfyddwch beth ddylech wneud cyn i chi gyrraedd.

Llety a symud yma

Beth i ystyried cyn i chi symud i mewn i'ch llety yng Nghaerdydd.

Eich arian

Agor cyfrif banc i fyfyrwyr, costau byw, trefnu cyllideb ar gyfer eich amser yma a lle i gael cymorth.

Cefnogaeth anabledd a dyslecsia

Rhowch wybod i ni os oes gennych anabledd fel cyflyrau iechyd corfforol tymor hir, anawsterau dysgu penodol, anhwylderau ar y sbectrwm awtistiaeth a chyflyrau iechyd meddwl.

Cyngor brechiadau

Cyngor brechiadau ar gyfer myfyrwyr newydd.

Dysgu digidol

Yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i ddechrau dysgu, astudio a chydweithredu ar-lein.

Darllenwch ein Siarter Myfyrwyr

Dysgwch am yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gan Brifysgol Caerdydd ac Undeb y Myfyrwyr, a'r rôl sydd gennych o ran gwneud yn fawr o'ch cyfnod gyda ni.

Gwybodaeth ychwanegol i fyfyrwyr gofal iechyd

Gwybodaeth ar gyfer myfyrwyr gofal iechyd newydd.

Myfyrwyr yr effeithir arnynt gan y coronafirws (COVID-19) sy’n cyrraedd y campws yn hwyr

Rydym wedi datblygu polisi astudio o bell i wneud yn siŵr eich bod yn gallu parhau â'ch astudiaethau ar-lein os na allwch fod ar y campws.

Ein hymrwymiad cymunedol

Rydym yn gofyn i fyfyrwyr a staff gofleidio ymrwymiad ein Prifysgol i gefnogi ein gilydd a thrin ein gilydd â pharch, moesgarwch ac ystyriaeth.