Ewch i’r prif gynnwys

Pensaernïaeth

Gwybodaeth am ymrestru ac ymsefydlu ar gyfer Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

Cyn i chi gyrraedd

Cyn dod i Gaerdydd ym mis Medi, rhaid i bob myfyriwr ymrestru ar-lein.

Ymrestru ar-lein

Mewngofnodwch i SIMS ar-lein gan ddefnyddio eich cyfrinair ac enw defnyddiwr Prifysgol Caerdydd a dilynwch y cyfarwyddiadau er mwyn cadarnhau eich rhaglen astudio. Unwaith y byddwch wedi cadarnhau eich rhaglen astudio, bydd gennych fynediad at Ddysgu Canolog er mwyn ymsefydlu ar-lein. Cofrestrwch erbyn 17:00 ddydd Sul 22 Medi.

Ymsefydlu ar-lein

Bydd eich ymsefydlu ar-lein yn cyflwyno ein hamgylchedd dysgu rhithwir, Dysgu Canolog, yn ogystal â systemau a gwasanaethau eraill y byddwch yn eu defnyddio yn ystod eich cyfnod gyda ni. Mewngofnodwch drwy ddefnyddio eich enw defnyddiwr a chyfrinair Prifysgol Caerdydd a dewiswch y modiwl "ARCHI – Ysgol Pensaernïaeth Cymru" o dan y tab "modiwlau" ar y brig. Ymsefydlwch ar-lein erbyn 17:00 ddydd Sul 22 Medi.

Dydd Llun 23 Medi 2019

Amser Gweithgaredd
13:30-14:00Cofrestru
Cyntedd, Adeilad Bute
14:00-14:30Croeso i Ysgol Pensaernïaeth Cymru (WSA)
Darlithfa Birt Acres, Ystafell 1.61, Adeilad Bute

Croeso gan Bennaeth yr Ysgol, yr Athro Chris Tweed, Cymdeithas Myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru (SAWSA) a Llyfrgell Bute
14:30-15:30Cyflwyniad i BSc Blwyddyn 1
Darlithfa Birt Acres, Ystafell 1.61, Adeilad Bute

Cyflwyniad i flwyddyn gyntaf eich gradd

Dydd Mawrth 24 Medi 2019

Amser Gweithgaredd
09:00-15:00Cyflwyno Pecynnau Offer
Ystafell 2.03, Adeilad Bute
11:00-12:30Cymorth Iaith Saesneg
Ystafell 2.32, Adeilad Bute

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, gwnewch y prawf byr hwn i wirio eich cymhwysedd i gael cymorth ychwanegol rhad ac  am ddim

Dydd Mercher 25 Medi 2019

Amser Gweithgaredd
09:00-15:00Dyrannu Loceri
Ystafell 2.05, Adeilad Bute

Dewch â blaendal o £5 a gaiff ei ad-dalu
10:00-10:30Cyflwyniad i'r Llyfrgell
Darlithfa Birt Acres, Ystafell 1.61, Adeilad Bute
10:30-11:00Iechyd, diogelwch, amgylchedd a lles
Darlithfa Birt Acres, Ystafell 1.61, Adeilad Bute
11:00-12:30Cyflwyniad i Ddylunio Pensaernïol
Darlithfa Birt Acres, Ystafell 1.61, Adeilad Bute 

Dydd Iau 26 Medi 2019

AmserGweithgaredd
10:00-13:00Digwyddiad Cwrdd â'r Ysgol
Darlithfa Birt Acres, Ystafell 1.61, Adeilad Bute

Dydd Gwener 27 Medi 2019

AmserGweithgaredd
10:30-11:30Cyfarfod hysbysu am weithgarwch dylunio
Darlithfa Birt Acres, Ystafell 1.61, Adeilad Bute
11:30-13:00Gweithgarwch yn stiwdio'r Flwyddyn Gyntaf
Ystafell 2.10, Adeilad Bute
13:00-14:00Cinio
14:00-15:30Gweithgarwch yn stiwdio'r Flwyddyn Gyntaf
Ystafell 2.10, Adeilad Bute 
16:00Barbeciw SAWSA
Cwrdd y tu allan i Adeilad Bute am 4pm 

Dydd Llun 30 Medi 2019

AmserGweithgaredd
10:00Dosbarthiadau yn dechrau
Ewch i FyAmserlen ar fewnrwyd y myfyrwyr

Bydd gwybodaeth ymrestru ac ymsefydlu ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig a addysgir ar gael yn fuan.

Bydd gwybodaeth ymrestru ac ymsefydlu ar gyfer ymchwil ôl-raddedig ar gael yn fuan.