Ewch i’r prif gynnwys

Pensaernïaeth

Gwybodaeth ymsefydlu ar gyfer myfyrwyr newydd yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

Cyn i chi gyrraedd

Cyn i chi ddod i Gaerdydd ym mis Medi, mae'n rhaid i bob myfyriwr gwblhau cofrestru ar-lein.

Cofrestru ar-lein

Mewngofnodwch gan ddefnyddio enw defnyddiwr a chyfrinair Prifysgol Caerdydd rydych wedi'i dderbyn a dilynwch y cyfarwyddiadau i gwblhau eich cofrestru a chadarnhau eich rhaglen astudio. Unwaith bod eich rhaglen astudio wedi'i gadarnhau byddwch yn gallu cael mynediad at Ddysgu Canolog i gwblhau eich ymsefydlu ar-lein (gweler isod). Cwblhewch y cofrestru ar-lein erbyn 17:00 ar Ddydd Sul 23 Medi.

Ymsefydlu ar-lein

Bydd eich ymsefydlu ar-lein yn eich cyflwyno at ein amgylchedd dysgu rhithwir (Dysgu Canolog), yn ogystal â systemau a gwasanaethau eraill byddwch yn defnyddio yn ystod eich amser gyda ni. Mewngofnodwch gan ddefnyddio'r enw defnyddiwr a'r cyfrinair Prifysgol Caerdydd rydych wedi'i dderbyn a dewis y modiwl 'ARCHI- Ysgol Pensaernïaeth Cymru' o dan y tab 'modiwlau' ar y brig. Cwblhewch eich ymsefydlu ar-lein erbyn 17:00 ar Ddydd Sul 23 Medi.

Dydd Llun 24 Medi 2018

Amser Gweithgaredd
13:30-14:00Cofrestru
Darlithfa Birt Acres ystafell 1.61, Adeilad Bute
Cofrestru a chasglu eich pecyn croeso 
14:00-14:45Croeso i Ysgol Pensaernïaeth Cymru (WSA)
Darlithfa Birt Acres ystafell 1.61, Adeilad Bute
Croeso ysgol gan Bennaeth yr Ysgol, Chris Tweed, Cadeirydd Blwyddyn, Dr Shibu Raman ac Is-gadeirydd Blwyddyn, Dr Sam Clark
14:45-15:30

Cyflwyniad i wasanaethau a chefnogaeth Ysgol
Darlithfa Birt Acres ystafell 1.61, Adeilad Bute
Cyflwyniad i weithrediadau WSA, Cymdeithas y myfyrwyr yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru (SAWSA) a chefnogaeth ysgol ychwanegol fel gwasanaethau llyfrgell a chefnogaeth Iaith Saesneg

15:30-16:30Cwrdd â'ch mentor
Darlithfa Birt Acres ystafell 1.61, Adeilad Bute

Dydd Mercher 26 Medi 2018

Amser Gweithgaredd
10:00-11:30Ymsefydlu Gwasanaethau y Brifysgol
Darlithfa Birt Acres, Ystafell 1.61, Adeilad Bute
Cyflwyniadau i Undeb y Myfyrwyr a Llais y Myfyrwyr; cyfleoedd cyfnewid astudio a dewisiadau iaith; a'r Llyfrgell Pensaernïaeth 
11:30-12:30Prawf Cefnogi Iaith Saesneg (myfyrwyr rhyngwladol yn unig)
Darlithfa Birt Acres, Ystafell 1.61, Adeilad Bute
Os nad yw Saesneg yn iaith gyntaf i chi, mynychwch y sesiwn byr hwn i wirio eich cymhwysedd ar gyfer cefnogaeth ychwanegol am ddim

Dydd Gwener 28 Medi 2018

Amser Gweithgaredd
10:30-12:00Ymsefydlu Stiwdio Dylunio
Darlithfa Birt Acres, Ystafell 1.61, Adeilad Bute 
12:00-13:00Cinio
Amser rhydd 
13:30-15:00Gweithgaredd yn Stiwdio Blwyddyn Gyntaf
Ystafell 2.10, Adeilad Bute 
16:00Barbeciw SAWSA
Cwrdd tu allan Adeilad Bute am 16:00 

Dydd Llun 1 Hydref 2018

AmserGweithgaredd
10:00Dosbarthiadau'n dechrau
Gweler 'FyAmserlen' ar mewnrwyd y myfyrwyr
12:00-15:00Rhoi pecynnau offer
Ystafell 2.03, Adeilad Bute

Cofrestru

Mewngofnodwch i SIMS ar-lein gan ddefnyddio eich enw defnyddiwr a chyfrinair Prifysgol Caerdydd rydych wedi'i dderbyn a dilynwch y cyfarwyddiadau i gadarnhau eich rhaglen astudio. Unwaith i chi gadarnhau eich rhaglen astudio, byddwch yn gallu cael mynediad i Ddysgu Canolog ar gyfer eich ymsefydlu ar-lein. Dylech gwblhau cofrestru erbyn 17:00 ar Ddydd Sul 23 Medi.

Ymsefydlu ar-lein

Bydd eich ymsefydlu ar-lein yn eich cyflwyno chi i'n hamgylchedd dysgu rhithwir (Dysgu Canolog), yn ogystal â systemau a gwasanaethau eraill byddwch yn defnyddio yn ystod eich amser gyda ni. Mewngofnodwch gan ddefnyddio'r enw defnyddiwr a chyfrinair Prifysgol Caerdydd rydych wedi'i dderbyn a dewiswch y modiwl "ARCHI - Ysgol Pensaernïaeth Cymru" o dan y tab "modiwlau" ar frig y dudalen. Yna, dewiswch "Ymsefydlu" o'r ddewislen ar y chwith. Dylech gwblhau ymsefydlu erbyn 17:00 ar Ddydd Sul 23 Medi.

Dydd Llun 24 Medi 2018

AmserGweithgareddTîm
10:30-11:15Cofrestru
Ystafell Crit, 2il lawr, Adeilad Bute
Staff Pensaernïaeth
11:15-11:35Croeso i Ysgol Pensaernïaeth Cymru
Darlithfa Birt Acres, Ystafell 1.61, Adeilad Bute 
Yr Athro Chris Tweed - Pennaeth yr Ysgol
11:35-12:00Cyflwyniad i astudio ôl-raddedig ac ymchwil
Darlithfa Birt Acres, Ystafell 1.61, Adeilad Bute
Dr Juliet Davis - Cyfarwyddwr Ôl-raddedig a Addysgir
12:00-13:00Cinio 
13:00-13:00Ymsefydlu TG
Darlithfa Birt Acres, Ystafell 1.61, Adeilad Bute
Nick Russell
13:00-13:45SAWSA (Cymdeithas Myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru) Croeso i fyfyrwyr newydd
Darlithfa Birt Acres, Ystafell 1.61, Adeilad Bute
Pheobe Harris
13:45-15:45Cyflwyniad tîm y rhaglen a thaith o'r Ysgol
Adeilad Bute, Ffordd y Gogledd a Friary House 
Timau rhaglenni

Dydd Mawrth 25 Medi 2018

AmserGweithgareddTîm
10:00-10:30Llais y Myfyrwyr
Darlithfa Cemeg Mawr, Ystafell 1.123, Prif Adeilad
Jake Smith
10:30-11:00Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd
Darlithfa Cemeg Mawr, Ystafell 1.123, Prif Adeilad
Kathryn Franklin
11:00-11:30Ymsefydlu Llyfrgell
Darlithfa Cemeg Mawr, Ystafell 1.123, Prif Adeilad
Sarah Nicholas
11:30-12:00Cefnogaeth Iaith Saesneg (Rhyngwladol)
Darlithfa Cemeg Mawr, Ystafell 1.123, Prif Adeilad
Stephen Bush

Dydd Mercher 26 Medi 2018

Defnyddiwch y diwrnod hon i ddelio gyda gweinyddiaeth personol - cofrestrwch gyda Meddyg Teulu, trefnu cyfrif banc, dod i adnabod y ddinas a'ch cyfoedion.

Dydd Iau 27 Medi 2018

AmserGweithgareddTîm
10:00-10:30Gonestrwydd academaidd
4ydd Llawr, Friary House, Heol y Brodyr Llwydion 
Dr Oriel Prizeman
10:30-16:00Gweithdy ysgrifennu traethawd hir
4ydd Llawr, Friary House, Heol y Brodyr Llwydion
Dr Clarice de Souza

Dydd Gwener 28 Medi 2018

Amser GweithgareddTîm
09:30-17:30Taith maes Sain Ffagan
4ydd Llawr, Friary House, Heol y Brodyr Llwydion
Myfyrwyr ASM

Dydd Llun 24 Medi 2018

AmserGweithgareddTîm
10:30-11:15Cofrestru a chasglu llawlyfr
Ystafell Crit, 2il lawr, Adeilad Bute
Katrina Lewis - Rheolwr Ymchwil
Helen Jones - Swyddog Ymchwil  
11:15-11:35Croeso i Ysgol Pensaernïaeth Cymru
Darlithfa Birt Acres, Ystafell 1.61, Adeilad Bute 
Yr Athro Chris Tweed - Pennaeth Ysgol
11:35-12:00Cyflwyniad i Astudio ac Ymchwil Ôl-raddedig
Darlithfa Birt Acres, Ystafell 1.61, Adeilad Bute 
Dr Juliet Davis - Cyfarwyddwr ôl-raddedig a addysgir
Dr Oriel Prizeman - Cyfarwyddwr ymchwil ôl-raddedig
12:00-13:00Toriad cinio 
13:00-13:30Ymsefydlu TG
Darlithfa Birt Acres, Ystafell 1.61, Adeilad Bute 
Nick Russell - Adran TG y Brifysgol
13:30-13:45SAWSA yn croesawu myfyrwyr newydd
Darlithfa Birt Acres, Ystafell 1.61, Adeilad Bute 
SAWSA (Sefydliad Myfyrwyr yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru)

Dydd Mawrth 25 Medi 2018

AmserGweithgareddTîm
10:00-10:30Llais y Myfyrwyr
Darlithfa Cemeg mawr, Ystafell 1.123, Prif Adeilad
Jake Smith - Undeb y Myfyrwyr
10:30-11:00Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd
Darlithfa Cemeg mawr, Ystafell 1.123, Prif Adeilad 
Kathryn Frankilin - Swyddog Iechyd a Diogelwch WSA
11:00-11:30Ymsefydlu Llyfrgell
Darlithfa Cemeg mawr, Ystafell 1.123, Prif Adeilad 
Sarah Nicholas - Adeilad Bute
11:30-12:00Cefnogaeth Iaith Saesneg (ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol)
Darlithfa Cemeg mawr, ystafell 1.123, Prif Adeilad 
Stephen Bush - Rhaglenni Iaith Saesneg y Brifysgol

Dydd Iau 27 Medi 2018

Amser GweithgareddTîm
10:00-10:30Gonestrwydd academaidd
4ydd llawr, Friary House, Heol y Brodyr Llwydion 
Dr Oriel Prizeman - Cyfarwyddwr ymchwil ôl-raddedig
10:30-16:00Gweithdy ysgrifennu traethawd ymchwil
4ydd llawr, Friary House, Heol y Brodyr Llwydion
Dr Clarice Bleil de Souza - Uwch-ddarlithydd WSA

'Dechrau arni: Digwyddiad ymsefydlu i ymchwilwyr newydd'

Mae'r digwyddiad hwn yn gyfle boddhaol i gwrdd â myfyrwyr ddoethurol eraill a dechrau datblygu'r rhwydweithio personol a phroffesiynol pwysig.  Mae'n rhoi cyflwyniad i ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd gan gynnwys hawliau, cyfrifoldebau a gonestrwydd ymchwil, y cyfleusterau a gwasanaethau a gynigir gan y Brifysgol, Yr Academi Ddoethurol a chyflwyniadau gan fyfyrwyr presennol ar ddechrau a mwynhau eich rhaglen ymchwil.

Yn bwysicach, bydd y digwyddiad yn cyflwyno'r hyfforddiant ehangach a chyfleoedd dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd a'ch galluogi chi i ddechrau cynllunio eich datblygiad sgiliau a phersonol. Mae 'Starting Out' wedi'i ddylunio i ategu, nid ddyblygu, eich ymsefydlu Ysgol. Mae'r sesiynau ganol y flwyddyn yn cynnwys pynciau ychwanegol, gan nid oes gan ran fwyaf o Ysgolion ymsefydlu mewnol ganol y flwyddyn.

Erbyn diwedd y digwyddiad hwn, byddwch wedi:

  • cwrdd â nifer o fyfyrwyr ymchwil newydd eraill
  • ennill gwell dealltwriaeth o natur y radd ymchwil
  • dod yn gyfarwydd gyda rheoliadau a systemau perthnasol y Brifysgol
  • gwybodaeth i'ch helpu chi gwneud y mwyaf o gyfleoedd dysgu yn Yr Academi Ddoethurol
  • datblygu ymwybyddiaeth o nifer o adnoddau help a chymorth o'ch profiad myfyrwyr
  • deall pwysigrwydd rheoli eich datblygiad personol a phroffesiynol

Amserlen

DyddiadAmser
Dydd Mawrth 2 Hydref 201810:00-15:45
Dydd Iau 4 Hydref 201810:00-15:45
Dydd Mawrth 9 Hydref 201810:00-15:45
Dydd Mawrth 6 Tachwedd 201809:45-16:15
Dydd Iau 17 Ionawr 201909:45-16:15
Dydd Mawrth 9 Ebrill 201909:45-16:15
Dydd Mawrth 10 Gorffennaf 201909:45-16:15

Sut i archebu

Dylai pob myfyriwr fynychu 'Starting Out: Induction event for new researchers' yr Academi Ddoethurol. Unwaith eich bod chi wedi cofrestru, byddwch yn cael mynediad i archebu eich lle. Mewngofnodwch a chwiliwch 'Starting Out', os oes gennych anawsterau, cysylltwch â'r tîm ar doctoral-academy@cardiff.ac.uk.