Ewch i’r prif gynnwys

Pensaernïaeth

Diweddarwyd ddiwethaf: 19/07/2022 11:08

Gwybodaeth am gofrestru ac ymsefydlu yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

Cyn i chi gyrraedd Caerdydd, bydd angen i chi ymrestru ar-lein.

Mae’r wythnos ymsefydlu yn cynnwys nifer o weithgareddau sydd â’r nod o’ch helpu i:

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i Ysgol Pensaernïaeth Cymru. Mae gwybodaeth ymsefydlu bwysig isod:

Myfyrwyr israddedig

Mae'r Rhaglen Ymsefydlu Ysgolion yn dechrau ddydd Llun 25 Medi 2023. Mae'n bwysig eich bod yn mynychu'r holl sesiynau a restrir.

Bydd unrhyw wybodaeth ychwanegol yn cael ei hanfon atoch drwy ebost, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych yn eich cyfeiriadau ebost personol a Phrifysgol Caerdydd yn rheolaidd yn ystod mis Medi.

Dydd Llun 25 Medi 2023

Amser

Sesiwn

Lleoliad

Nodiadau

10:00 – 12:00

Sesiwn ymsefydlu iechyd a diogelwch (ar-lein)

Ymgyfarwyddo â’r Fewnrwyd, Learning Central, cyfrif e-bost y Brifysgol, SIMS a phlatfformau ar-lein.

Casglu Cardiau Adnabod Myfyrwyr

Amherthnasol

Mae'r amser hwn yn cael ei neilltuo i chi gwblhau neu adolygu:

Ymsefydlu Iechyd a Diogelwch (Ymsefydlu Cyffredinol HSE 23-24 a Gwneud yn y Stiwdio 23-24) Ymsefydlu Iechyd a Diogelwch Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Adolygu’r Fewnrwyd (https://intranet.caerdydd.ac.uk/)

Cardiau Adnabod Myfyrwyr – casglu neu drefnu eu casglu.

13.45– 14.00

Cofrestru

LAW/ 2.27

 

14:00  - 14:20

Sgwrs Croeso i'r Ysgol

LAW/ 2.27

Cwrdd â'ch Pennaeth Ysgol, yr Athro Juliet Davis a Chyfarwyddwr Addysgu Israddedig, Steve Coombs

14:20 - 14:40

Gweithrediadau Ysgol

LAW/ 2.27

Dewch i gwrdd â Thîm Gweithrediadau eich Ysgol a dysgu pa gymorth y gallant ei ddarparu yn ystod eich astudiaethau.

14:40 - 15:00

Sgiliau Iaith Saesneg Academaidd i Fyfyrwyr Rhyngwladol (AESIS)

LAW/ 2.27

Cwrdd â'ch Tîm Sgiliau Saesneg Academaidd ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol (AESIS)a chael gwybod pa gymorth y gallant ei ddarparu yn ystod eich astudiaethau.

15:00 - 15:20

Cyflwyniad i'r Llyfrgell

LAW/ 2.27

Dewch i gwrdd â'r Llyfrgellydd Pensaernïaeth a dysgu pa gymorth y gallant ei ddarparu yn ystod eich astudiaethau.

15:20 - 15:40

Undeb y Myfyrwyr

LAW/ 2.27

Dewch i gwrdd â Chynrychiolydd Undeb y Myfyrwyr a dysgu rhagor am yr hyn y maent yn ei gynnig.

15:40– 16:00

Cymdeithas Myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru (SAWSA)

LAW/ 2.27

Dewch i gwrdd â thîm SAWSA a dysgu rhagor am yr hyn maen nhw'n ei gynnig.

16:00– 16:15Cynllun Mentora MyfyrwyrLAW/ 2.27Dysgwch ragor am Gynllun Myfyrwyr sy'n Mentora’r Brifysgol.

Dydd Mawrth 26 Medi 2023

Amser

Sesiwn

Lleoliad

Nodiadau

10:00– 15:00

Dyrannu Cyfarpar a Cherdyn Rhif Adnabod Myfyrwyr

Bute/0.66

Byddwch yn cael slot 15 munud i gasglu eich offer stiwdio a bydd eich cerdyn adnabod myfyriwr yn cael ei ddiweddaru ar gyfer Ystafelloedd Bute.

Cadwch lygad am ragor o wybodaeth.

Dydd Mercher Medi 27 2023

Amser

Sesiwn

Nodiadau

10:00– 12:00

Modiwl Ymwybyddiaeth ynghylch Cydraddoldeb Amrywiaeth a Chynhwysiant

Mae hwn yn fodiwl gorfodol y mae'n rhaid i bob myfyriwr ei gwblhau. Rhagor o wybodaeth maes o law

Dydd Iau 28 Medi 2023

Amser

Sesiwn

Lleoliad

Nodiadau

10:00–16:00

Digwyddiad Cynhwysiant Ysgol Gyfan

Adeilad Bute (lleoliadau amrywiol)

Mae hwn yn ddigwyddiad ysgol gyfan. Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer sesiwn 1 awr.

Rhagor o wybodaeth maes o law

Dydd Gwener 29 Medi 2023

Amser

Sesiwn

Lleoliad

Nodiadau

10:00–11:15

Cyflwyniad i BSc Blwyddyn 1 a Dylunio Pensaernïol

LAW/ 2.27

Dewch i gwrdd â'ch cydlynydd cynllun gradd a dysgu rhagor am eich cynllun gradd.

11:30–13:00

14:00–17:00

Cyflwyniad i Nodau Datblygu Cynaliadwy

LAW/ 2.27

Adeilad Bute/

Campws Prifysgol Caerdydd/Caerdydd (lleoliadau amrywiol)

Archwiliwch y Nodau Datblygu Cynaliadwy trwy amrywiaeth o weithgareddau ymarferol a fydd yn datblygu eich dealltwriaeth o gynaliadwyedd a dod i adnabod Caerdydd a’ch gilydd.

Mae'r Rhaglen Ymsefydlu Ysgol yn dechrau ddydd Mercher 27 Medi 2023. Mae'n bwysig eich bod yn mynychu'r holl sesiynau a restrir.

Bydd unrhyw wybodaeth ychwanegol yn cael ei hanfon atoch drwy ebost, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych yn eich cyfeiriadau ebost personol a Phrifysgol Caerdydd yn rheolaidd yn ystod mis Medi.

Dydd Mercher 27 2023

Amser

Sesiwn

Lleoliad

Nodiadau

10:00– 12:00

Briffio’r Flwyddyn

LAW/ 2.27

Dewch i gwrdd â Chadeirydd eich Blwyddyn a dysgu rhagor am y stiwdio eleni.

12:00– 12:20

Gweithrediadau Ysgol

LAW/ 2.27

Dewch i gwrdd â Thîm Gweithrediadau eich Ysgol a dysgu pa gymorth y gallant ei ddarparu yn ystod eich astudiaethau.

12:20– 12:40

Cyflwyniad a Gloywi Llyfrgell

LAW/ 2.27

Dewch i gwrdd â'r Llyfrgellydd Pensaernïaeth a dysgu pa gymorth y gallant ei ddarparu yn ystod eich astudiaethau.

12:40– 13:00

Undeb y Myfyrwyr

LAW/ 2.27

Dewch i ddysgu rhagor am Undeb y Myfyrwyr a'r hyn maen nhw'n ei gynnig.

Dydd Iau 28 Medi 2023

Amser

Sesiwn

Lleoliad

Nodiadau

10:00–16:00

Digwyddiad Cynhwysiant Ysgol Gyfan

Adeilad Bute (lleoliadau amrywiol)

Mae hwn yn ddigwyddiad ysgol gyfan. Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer sesiwn 1 awr.

Rhagor o wybodaeth i ddilyn.

Mae'r Rhaglen Ymsefydlu Ysgol yn dechrau ddydd Mawrth 26 Medi 2023. Mae'n bwysig eich bod yn mynychu'r holl sesiynau a restrir.

Bydd unrhyw wybodaeth ychwanegol yn cael ei hanfon atoch drwy ebost, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych yn eich cyfeiriadau ebost personol a Phrifysgol Caerdydd yn rheolaidd yn ystod mis Medi.

Dydd Mawrth 26 Medi 2023

Amser

Sesiwn

Lleoliad

Nodiadau

09:30– 10:00

Briffio’r Flwyddyn

LAW/0.22

Dewch i gwrdd â Chadeirydd eich Blwyddyn a dysgu rhagor am y stiwdio eleni.

10:00– 13:00

Cyflwyniadau Uned Dylunio

LAW/0.22

Dewch i gwrdd ag Arweinwyr yr Uned a dysgu rhagor am bynciau'r Uned.

13:45– 14:30

Sesiynau Holi ac Ateb yr Uned

Bute/2.20 (Hybrid)

Dyma'ch cyfle i ofyn cwestiynau i arweinwyr yr Uned cyn i chi wneud eich penderfyniad ar opsiynau dewisol yr Uned Ddylunio.

15:00 - 15:20

Gweithrediadau Ysgol

LAW/ 2.27

Dewch i gwrdd â Thîm Gweithrediadau eich Ysgol a dysgu pa gymorth y gallant ei ddarparu yn ystod eich astudiaethau.

15:20 - 15:40

Cyflwyniad a Gloywi Llyfrgell

LAW/ 2.27

Dewch i gwrdd â'r Llyfrgellydd Pensaernïaeth a dysgu pa gymorth y gallant ei ddarparu yn ystod eich astudiaethau.

15:40– 16:00

Undeb y Myfyrwyr

LAW/ 2.27

Dewch i ddysgu rhagor am Undeb y Myfyrwyr a'r hyn maen nhw'n ei gynnig.

Dydd Iau 28 Medi 2023

Amser

Sesiwn

Lleoliad

Nodiadau

10:00–16:00

Digwyddiad Cynhwysiant Ysgol Gyfan

Adeilad Bute (lleoliadau amrywiol)

Mae hwn yn ddigwyddiad ysgol gyfan. Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer sesiwn 1 awr.

Rhagor maes o law

Dydd Gwener 29 Medi 2023

Amser

Sesiwn

Lleoliad

Nodiadau

09:00–11:00

Cyflwyniad i Faterion mewn Pensaernïaeth Gyfoes

Prif Adeilad/- 1.64

Dewch i gwrdd â'ch Arweinydd Modiwl a dysgu rhagor am y modiwl.

Bydd y rhaglen yn dechrau ar-lein ar 25 Medi 2023 a bydd gofyn i chi ddechrau ymgysylltu â deunyddiau cwrs ar-lein yn eich amser eich hun o'r dyddiad hwn.

Bydd sesiwn groeso ar-lein a sesiwn wybodaeth bwysig ddydd Mercher, 27 Medi 2023 am 13:00 (dolen i'w e-bostio at fyfyrwyr yn uniongyrchol).  Yn ystod yr wythnos hon cewch eich dyrannu i dîm o fyfyrwyr y byddwch yn cynnal cyfres o weithgareddau rhagarweiniol byr gyda nhw yn rhan o'r cyfnod ymsefydlu MArch1 ac wrth baratoi ar gyfer y Cwrs Byr sydd ar ddod.

Cyrsiau Byr

Mae Cyrsiau Byr yn elfen orfodol o'r cwrs, a bydd gofyn i chi gymryd absenoldeb o'ch lleoliad a mynychu wyneb yn wyneb yr wythnos gyfan yng Nghaerdydd.

wythnos yn dechrau 09.10.23

wythnos yn dechrau 05.02.24

wythnos yn dechrau 15.04.24

Ymgeiswyr Fisa Llwybr Myfyrwyr

Mae'r wybodaeth ganlynol ar gyfer myfyrwyr sydd angen Fisa Llwybr Myfyrwyr i aros yn y DU eleni.  Y dyddiad cychwyn diweddaraf a nodir yn eich CAS yw 2 Hydref 2023. Os oes gennych Fisa Llwybr Myfyrwyr, dyma'r dyddiad y bydd angen i chi ddod i mewn i'r DU erbyn.

Mae'r Rhaglen Ymsefydlu Ysgolion yn dechrau ddydd Llun 25 Medi 2023. Mae'n bwysig eich bod yn mynychu'r holl sesiynau a restrir.

Bydd unrhyw wybodaeth ychwanegol yn cael ei hanfon atoch drwy ebost, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych yn eich cyfeiriadau ebost personol a Phrifysgol Caerdydd yn rheolaidd yn ystod mis Medi.

Dydd Llun 25 Medi 2023

SesiwnAmserLleoliadNodiadau

Croeso i'r Ysgol

10:00–10:15

Bute/0.15

Dewch i gwrdd â'ch Pennaeth Ysgol, yr Athro
Juliet Davis, Cyfarwyddwr Addysgu Israddedig, Steve Coombs a Chadeirydd y Flwyddyn, Yasser Megahed

Cyflwyniad Thesis Dylunio

10:15– 11.15

Bute/0.15

Dewch i gwrdd â Chadeirydd eich Blwyddyn a dysgu rhagor am ddylunio eleni.

Cyflwyniad Traethawd Hir

11.30– 12.00

Bute/0.15

Cwrdd â'ch Arweinydd Modiwl a dysgu rhagor am y modiwl Traethawd Hir.

Cyflwyniad Rheoli Ymarfer a Moeseg

12.00– 12.30

Bute/0.15

Cwrdd â'ch Arweinydd Modiwl a dysgu rhagor am y modiwl Rheoli Ymarfer a Moeseg.

Cyflwyniadau Uned

14:00– 15.30

Bute/0.15

Dewch i gwrdd ag Arweinwyr yr Uned a dysgu rhagor am bynciau'r Uned.

Sesiynau Holi ac Ateb yr Uned

16:00– 17:00

Bute/0.15

Dyma'ch cyfle i ofyn cwestiynau i arweinwyr yr Uned cyn i chi wneud eich penderfyniad ar opsiynau dewisol yr Uned Ddylunio.

Pleidleisio'n Agor

17:00

 

Caiff y ddolen ar-lein ei chyhoeddi ddydd Llun 25 Medi. NID yw pleidleisio ar sail y cyntaf i'r felin ac rydym yn argymell aros tan ar ôl cyfweliadau â Thiwtorau Personol i bleidleisio.

Dydd Mawrth 26 Medi 2023

SesiwnAmserLleoliadNodiadau

Cyfarfodydd â Thiwtoriaid Personol

10:00– 12:00

Bute (lleoliadau amrywiol)

Cyflwyniad i diwtora personol

Gweithrediadau Ysgol

13:00– 13:25

Bute/0.15

Dewch i gwrdd â Thîm Gweithrediadau eich Ysgol a dysgu pa gymorth y gallant ei ddarparu yn ystod eich astudiaethau.

Cyflwyniad i’r Llyfrgell
a Sesiwn Gloywi

13:25– 13:45

Bute/0.15

Cwrdd â'r Llyfrgellydd Pensaernïaeth a dysgu
pa gymorth y gallant ei ddarparu yn ystod eich astudiaethau.

Undeb y Myfyrwyr

13:45– 14:00

Bute/0.15

Dewch i ddysgu rhagor am Undeb y Myfyrwyr a'r hyn maen nhw'n ei gynnig.

Dydd Mercher 27 2023

SesiwnAmserLleoliadNodiadau

Cyfarfodydd â Thiwtoriaid Personol

10:00– 12:00

Adeilad Bute (Lleoliadau amrywiol)

Cyflwyniad i diwtora personol

Dydd Iau 28 Medi 2023

SesiwnAmserLleoliadNodiadau

Digwyddiad Cynhwysiant
Ysgol Gyfan

10:00–16:00

Adeilad Bute (lleoliadau amrywiol)

Mae hwn yn ddigwyddiad ysgol gyfan. Bydd angen
i chi gofrestru ar gyfer sesiwn 1 awr.

Rhagor o wybodaeth maes o law

AR5001 Pleidleisio Uned Thesis Dylunio yn cau

15:00

Ar-lein

 

Dydd Gwener 29 Medi 2023

Dylech hefyd ddefnyddio'r wythnos hon i gwblhau:

Myfyrwyr ôl-raddedig

Croeso i Raglenni Gradd Meistr Gwyddor Bensaernïol (ASM) Ysgol Pensaernïaeth Cymru (WSA), sy'n cwmpasu MSc Mega-Adeiladau Cynaliadwy (SMB) ac MSc Dyluniad Amgylcheddol Adeiladau. Yn ystod y pythefnos cyntaf ar ôl cofrestru mae rhaglen sefydlu ar gyfer ein myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir (PGT).

Mae Rhaglen Ymsefydlu’r Ysgol yn dechrau ddydd Llun 25 Medi 2023. Mae'n bwysig eich bod yn mynychu'r holl sesiynau a restrir. Nodwch os ydych yn Ddysgwr o Bell (DL) does dim disgwyl i chi fod yn bresennol yn bersonol.  Bydd yr holl sesiynau'n cael eu recordio a'u lanlwytho i Dysgu Canolog i chi eu gweld.

Bydd unrhyw wybodaeth ychwanegol yn cael ei hanfon atoch drwy ebost, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych yn eich cyfeiriadau ebost personol a Phrifysgol Caerdydd yn rheolaidd yn ystod mis Medi.

Nodwch fod rhai gweithgareddau sy'n cael eu cynnal wyneb yn wyneb gyda hyfforddwr a rhai y disgwylir i chi ymgymryd â nhw ar eich pen eich hun neu mewn grwpiau gyda'ch cyd-ddisgyblion.

Mae'r gweithgareddau'n cael eu rhannu'n ddau gategori sylfaenol:

- Cydamserol, gydag ystafell a nodir a hyfforddwr: Mae'r gweithgaredd hwn yn digwydd wyneb yn wyneb ar yr amser a nodir yn y rhaglen. Os darperir dolen Zoom, gall myfyrwyr o bell gysylltu â'r sesiwn fyw. Mae'r holl amseriadau yn amser lleol y DU. Nodwch mai Amser Haf Prydain (BST) yw hwn.

- Anghydamserol: Mae hyn yn golygu bod y gweithgaredd ar-lein, ac ni fydd hyfforddwr yn bresennol (darperir dolenni i ddeunydd sydd wedi'i recordio ymlaen llaw/ar-lein). Dylai'r gweithgareddau hyn gael eu cwblhau yn y dydd/amser a nodir yn y rhaglen.

Bydd yr holl ddeunydd y cyfeirir ato ar gael ar Dysgu Canolog. Dilynwch y llwybr a nodir ar gyfer pob eitem.

Dydd Llun 25 Medi 2023

Sesiwn

Amser

Lleoliad

Nodiadau

Cofrestru

10.15– 11.00

BUTE/Cyntedd

 

Sgwrs Croeso i'r Ysgol

11:00– 11:15

BUTE/0.54

Dewch i gwrdd â'ch Pennaeth Ysgol, yr Athro Juliet Davis

Cyflwyniad i Astudio Ôl-raddedig

11:15– 11:45

BUTE/0.54

Cwrdd â'ch Cyfarwyddwr Addysgu Ôl-raddedig, Dr Eleni Ampatzi

Croeso i Radd Meistr Gwyddor Bensaernïol

12:00– 12:30

BUTE/0.62

Cwrdd ag Arweinydd eich Rhaglen

Taith o gwmpas Adeilad Bute

12:30– 13:00

Bute

Taith o gwmpas Adeilad Bute

EGWYL

Sgiliau Iaith Saesneg Academaidd i Fyfyrwyr Rhyngwladol (AESIS)

14:00  - 14:20

BUTE/0.54

Dewch i gwrdd â'ch Tîm Sgiliau Saesneg Academaidd ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol (AESIS) a chael gwybod pa gymorth y gallant ei ddarparu yn ystod eich astudiaethau.

Cyflwyniad i'r Llyfrgell

14:20 - 14:40

BUTE/0.54

Dewch i gwrdd â'r Llyfrgellydd Pensaernïaeth a dysgu pa gymorth y gallant ei ddarparu yn ystod eich astudiaethau.

Undeb y Myfyrwyr

14:40 - 15:00

BUTE/0.54

Cwrdd â Chynrychiolydd Undeb y Myfyrwyr a dysgu mwy am yr hyn y maent yn ei gynnig.

Cyflwyniad i Onestrwydd Academaidd

15:00– 15:15

BUTE/0.54

Cwrdd â'r Arweinydd Camymddwyn Academaidd

Cyflwyniad i Weithrediadau'r Ysgol

15:15– 15:45

BUTE/0.54

Cwrdd â'r Timau Gweithrediadau Ysgolion

Dydd Iau 28 Medi 2023

Sesiwn

Amser

Lleoliad

Nodiadau

Digwyddiad Cynhwysiant Ysgol Gyfan

10:00–16:00

Adeilad Bute (lleoliadau amrywiol)

Mae hwn yn ddigwyddiad ysgol gyfan. Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer sesiwn 1 awr.

Rhagor o wybodaeth maes o law

Cyflwyniad i Dîm Rhaglen ASM

14:00– 16:00

BUTE/0.54

Cwrdd â Thîm y Rhaglen Gwyddor Bensaernïol

Cyflwyniad i weithio mewn grŵp

Anghydamserol. Ar Dysgu Canolog> Sefydliadau> ARCHI ASM Central> Deunyddiau Dysgu> Sefydlu 2022/23> Sgiliau Astudio — Gweithio mewn grwpiau

Dydd Gwener 29 Medi 2023

Sesiwn

Amser

Nodiadau

Ôl Troed Ecolegol — Cam 1. Rhan 1: Holiadur; a Rhan 2: Ôl troed unigol

09:00– 11:00

Anghydamserol. Darllenwch a dilynwch y cyfarwyddiadau yn y briff yn: Dysgu Canolog> Sefydliadau> ARCHI ASM Central> Deunyddiau Dysgu> Sefydlu 2022-23> Ôl troed ecolegol> Briff ymarfer ôl troed ecolegol

Erbyn hanner dydd

Ôl Troed Ecolegol — Cam 1. Cyflwyno rhan 1 a 2.

Nodwch y ddwy ddolen ar gyfer cyflwyniadau Cam 1: Rhan 1 a 2 yn:

Dysgu Canolog> Sefydliadau> ARCHI ASM Central> Deunyddiau Dysgu> Sefydliad2022/23> Ôl troed ecolegol> Ôl troed ecolegol - Cam 1 Rhan 1 ac Ôl-troed Ecolegol - Cam 1 Rhan 2

Mathemateg

12:00– 13:00

Anghydamserol. Ewch drwy'r hunanasesiad ar-lein sydd ar gael ar Dysgu Canolog: Sefydliadau> ARCHI ASM Central> Deunyddiau Dysgu> Mathemateg

Dydd Llun 2 Hydref 2023

Sesiwn

Amser

Lleoliad

Nodiadau

Dylunio Adeiladau’n Amgylcheddol

09:00–10:00

Bute/0.52

Cwrdd ag Arweinydd eich Rhaglen.

Hanfodion Dysgu Canolog

10:00– 10:45

Bute/0.52

Dysgwch ragor am Dysgu Canolog.

Cyflwyniad i Ymarfer Ôl Troed Ecolegol

11:00– 12:30

Bute/0.52

 

Myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau ar yr Ymarfer Ôl Troed Ecolegol

13:30– 17:00

Bute/0.60

Myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau ar yr Ymarfer Ôl Troed Ecolegol (Anghydamserol)

Dydd Mawrth 3 Hydref 2023

Sesiwn

Amser

Lleoliad

Nodiadau

Cysur Hinsawdd ac Ynni (CCE)

09:00– 13:00

Bute/0.52

Sesiwn addysgu gyntaf ar gyfer y modiwl.

Y Ddaear a Chymdeithas (E&S)

14:00– 17:30

Bute/0.52

Sesiwn addysgu gyntaf ar gyfer y modiwl.

Cyflwyniad i Ôl Troed Ecolegol (myfyrwyr EDB DL)

Yn eich amser eich hun

Gwyliwch y sesiwn wedi’i recordio yn: Dysgu Canolog> Sefydliadau> ARCHI ASM Central> Deunyddiau Dysgu> Sefydlu 2023/24> Ôl troed ecolegol> Ôl-troed Ecolegol —Sesiwn wedi’i recordio 4/10.

Dydd Mercher 4 Hydref 2023

Sesiwn

Amser

Lleoliad

Nodiadau

Ymarfer Ôl Troed Ecolegol

10:00–19:00

Bute/0.60

Myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau i gwblhau Ymarfer Ôl Troed Ecolegol

Erbyn 22:00

Cyflwyno Ymarfer Ôl Troed Ecolegol

 

Ar-lein ar Learning Central > Sefydliadau> ARCHI ASM Canolog>Deunyddiau Dysgu>Sefydlu 2023-24> Ôl troed ecolegol> Ôl-troed Ecolegol - Cam 2. Cyflwyniad grŵp

Dydd Iau 5 Hydref 2023

Sesiwn

Amser

Lleoliad

Nodiadau

Modiwl Cyd-destun

09:00– 13:00

Bute/2.04

Sesiwn addysgu gyntaf ar gyfer y modiwl.

Cyfarfod Ffurfio MEGA

11:30– 12:30

Bute/0.55

Myfyrwyr MEGA yn cwrdd ag Arweinydd yr Rhaglen.

Cyflwyniadau Grŵp Ôl Troed Ecolegol

14:00– 17:00

Bute/0.52

Myfyrwyr yn cyflwyno eu gwaith grŵp. Dolen Zoom ar gyfer Dysgwyr o Bell i ddilyn.

     

Dydd Gwener 6 Hydref 2023 — Trip i Amgueddfa Sain Ffagan

9:15

Mynd ar y bws y tu allan i adeilad Bute

Gadael am 9:30am yn brydlon

Darlithwyr ASM

10:00

Cyrraedd Amgueddfa Sain Ffagan a chyflwyniad i'r diwrnod

Adolygwch ymlaen llaw ac argraffu’r briff ar gyfer y diwrnod ar: Dysgu Canolog> Sefydliadau > ARCHI ASM Central > Sefydlu 2022-23 > Taith Sain Ffagan. Briff gweithgaredd

10:30 - 12:45

Edrych ar Adeiladau Hanesyddol

Gweler y briff am fanylion

13:00

Bws yn dychwelyd i ganol dinas Caerdydd

13:30 – 14:15

Cinio

14:15 – 17:00

Myfyrio ar y diwrnod, cyflwyniadau grŵp a thrafodaeth yn y cyfarfod llawn

Ystafell 0.15 yn Adeilad Bute

Mae rhaglen ymsefydlu’r ysgol yn dechrau ddydd Llun 25 Medi 2023. Mae'n bwysig eich bod yn mynychu'r holl sesiynau a restrir.

Bydd unrhyw wybodaeth ychwanegol yn cael ei hanfon atoch drwy ebost, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych yn eich cyfeiriadau ebost personol a Phrifysgol Caerdydd yn rheolaidd yn ystod mis Medi.

Dydd Llun 25 Medi 2023

Sesiwn

Amser

Lleoliad

Nodiadau

Cofrestru

10.15– 11.00

BUTE/Cyntedd

 

Sgwrs Croeso i'r Ysgol

11:00– 11:15

BUTE/0.54

Dewch i gwrdd â'ch Pennaeth Ysgol, yr Athro Juliet Davis

Cyflwyniad i Astudio Ôl-raddedig

11:15– 11:45

BUTE/0.54

Cwrdd â'ch Cyfarwyddwr Addysgu Ôl-raddedig, Dr Eleni Ampatzi

Croeso MSc Dulliau Cyfrifiadurol mewn Pensaernïaeth (CMA)

12:00– 12:30

BUTE/0.52

Cwrdd ag Arweinydd eich Rhaglen.

Taith o gwmpas Adeilad Bute

12:30– 13:00

Bute

Taith o gwmpas Adeilad Bute

EGWYL

Sgiliau Iaith Saesneg Academaidd i Fyfyrwyr Rhyngwladol (AESIS)

14:00  - 14:20

BUTE/0.54

Cwrdd â'ch Tîm Sgiliau Saesneg Academaidd ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol (AESIS)

a darganfod pa gymorth y gallant ei ddarparu yn ystod eich astudiaethau.

Cyflwyniad i'r Llyfrgell

14:20 - 14:40

BUTE/0.54

Dewch i gwrdd â'r Llyfrgellydd Pensaernïaeth a dysgu pa gymorth y gallant ei ddarparu yn ystod eich astudiaethau.

Undeb y Myfyrwyr

14:40 - 15:00

BUTE/0.54

Dewch i gwrdd â Chynrychiolydd Undeb y Myfyrwyr a dysgu rhagor am yr hyn y maent yn ei gynnig.

Cyflwyniad i Onestrwydd Academaidd

15:00– 15:15

Bute/0.54

Cwrdd â'r Arweinydd Camymddwyn Academaidd

Cyflwyniad i Weithrediadau'r Ysgol

15:15– 15:45

Bute/0.54

Cwrdd â'r Timau Gweithrediadau Ysgolion

Dydd Iau 28 Medi 2023

Sesiwn

Amser

Lleoliad

Nodiadau

Digwyddiad Cynhwysiant Ysgol Gyfan

10:00–16:00

Adeilad Bute (lleoliadau amrywiol)

Mae hwn yn ddigwyddiad ysgol gyfan.  Rhagor o wybodaeth i ddilyn.

Dylech hefyd ddefnyddio'r wythnos hon i gwblhau:

  • Modiwl Amrywiaeth a Chynhwysiant gorfodol Coleg y Gwyddorau Ffisegol (bydd rhagor o wybodaeth maes o law)
  • Gweithdy WSA a modiwlau hyfforddi labordy digidol yn Learning Central / Sefydliadau / ARCHI-ORG-SCHOOL / Cyfleusterau Gwneud Modelau, i'ch galluogi i gael mynediad at y cyfleusterau gwneud modelau

Mae rhaglen ymsefydlu’r ysgol yn dechrau ddydd Llun 25 Medi 2023. Mae'n bwysig bod myfyrwyr amser llawn yn mynychu pob sesiwn a restrir. Mae croeso i fyfyrwyr rhan-amser ymuno â phob sesiwn, fodd bynnag dim ond dydd Gwener 29 Medi sy'n orfodol.

Bydd unrhyw wybodaeth ychwanegol yn cael ei hanfon atoch drwy ebost, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych yn eich cyfeiriadau ebost personol a Phrifysgol Caerdydd yn rheolaidd yn ystod mis Medi.

Dydd Llun 25 Medi 2023

Sesiwn

Amser

Lleoliad

Nodiadau

Cofrestru

10.15– 11.00

BUTE/Cyntedd

 

Sgwrs Croeso i'r Ysgol

11:00– 11:15

BUTE/0.54

Dewch i gwrdd â'ch Pennaeth Ysgol, yr Athro Juliet Davis

Cyflwyniad i Astudio Ôl-raddedig

11:15– 11:45

BUTE/0.54

Cwrdd â'ch Cyfarwyddwr Addysgu Ôl-raddedig, Dr Eleni Ampatzi

Croeso i Gadwraeth Adeiladau Cynaliadwy

12:00– 12:30

BUTE/0.55

Cwrdd ag Arweinydd eich Rhaglen

Taith o gwmpas Adeilad Bute

12:30– 13:00

BUTE/Cyntedd

Taith o gwmpas Adeilad Bute

EGWYL

Sgiliau Iaith Saesneg Academaidd i Fyfyrwyr Rhyngwladol (AESIS)

14:00  - 14:20

BUTE/0.54

Cwrdd â'ch Tîm Sgiliau Saesneg Academaidd ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol (AESIS)

a darganfod pa gymorth y gallant ei ddarparu yn ystod eich astudiaethau.

Cyflwyniad i'r Llyfrgell

14:20 - 14:40

BUTE/0.54

Dewch i gwrdd â'r Llyfrgellydd Pensaernïaeth a dysgu pa gymorth y gallant ei ddarparu yn ystod eich astudiaethau.

Undeb y Myfyrwyr

14:40 - 15:00

BUTE/0.54

Cwrdd â Chynrychiolydd Undeb y Myfyrwyr a dysgu mwy am yr hyn y maent yn ei gynnig.

Cyflwyniad i Onestrwydd Academaidd

15:00– 15:15

BUTE/0.54

Cwrdd â'r Arweinydd Camymddwyn Academaidd

Cyflwyniad i Weithrediadau'r Ysgol

15:15– 15:45

BUTE/0.54

Cwrdd â'r Timau Gweithrediadau Ysgolion

Dydd Iau 28 Medi 2023

Sesiwn

Amser

Lleoliad

Nodiadau

Digwyddiad Cynhwysiant Ysgol Gyfan

10:00–16:00

Adeilad Bute (lleoliadau amrywiol)

Mae hwn yn ddigwyddiad ysgol gyfan. Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer sesiwn 1 awr.

Rhagor o wybodaeth maes o law

Dathlu 10 mlynedd o’r MSc Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy.

16:30–18:00

Mynedfa Neuadd Adeilad Bute

Ymunwch â ni a chynfyfyrwyr i ddathlu 10 mlynedd o’r cwrs.

Dydd Gwener 29 Medi 2023

Sesiwn

Amser

Lleoliad

Nodiadau

Cyflwyniad i’r Rhaglen

10:00-11:30

Bute/0.55

Cwrdd â Thîm eich Rhaglen, dysgu rhagor am y rhaglen a chyflwyniad i'r modiwl cyntaf.

Sesiwn Ymsefydlu Llyfrgell Cwrs-Benodol

11:30-13:00

Llyfrgell Bute

Dysgwch am adnoddau'r llyfrgell sy'n benodol i'r cwrs a dulliau cyfeirio academaidd.

Ymweliad Safle

14:00-16:30

Cwrdd y tu allan i Adeilad Bute

Byddwn yn dechrau trafod themâu allweddol y cwrs yn ystod ymweliad â safle treftadaeth leol.

Bydd disgwyl i bob myfyriwr gwblhau'r Modiwl Ymwybyddiaeth o Gydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn ystod yr Wythnos Ymsefydlu. Bydd rhagor o wybodaeth maes o law.

Mae rhaglen ymsefydlu’r ysgol yn dechrau ddydd Llun 25 Medi 2023. Mae'n bwysig eich bod yn mynychu'r holl sesiynau a restrir.

Bydd unrhyw wybodaeth ychwanegol yn cael ei hanfon atoch drwy ebost, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych yn eich cyfeiriadau ebost personol a Phrifysgol Caerdydd yn rheolaidd yn ystod mis Medi.

Dydd Llun 25 Medi 2023

Sesiwn

Amser

Lleoliad

Nodiadau

Cofrestru

10.15– 11.00

BUTE/Cyntedd

 

Sgwrs Croeso i'r Ysgol

11:00– 11:15

BUTE/0.54

Dewch i gwrdd â'ch Pennaeth Ysgol, yr Athro Juliet Davis

Cyflwyniad i Astudio Ôl-raddedig

11:15– 11:45

BUTE/0.54

Cwrdd â'ch Cyfarwyddwr Addysgu Ôl-raddedig, Dr Eleni Ampatzi

Croeso MA Dylunio Pensaernïol

12:00– 12:30

BUTE/0.54

Cwrdd ag Arweinydd eich Rhaglen

Taith o gwmpas Adeilad Bute

12:30– 13:00

Bute

Taith o gwmpas Adeilad Bute

EGWYL

Sgiliau Iaith Saesneg Academaidd i Fyfyrwyr Rhyngwladol (AESIS)

14:00  - 14:20

BUTE/0.54

Cwrdd â'ch Tîm Sgiliau Saesneg Academaidd ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol (AESIS)

a darganfod pa gymorth y gallant ei ddarparu yn ystod eich astudiaethau.

Cyflwyniad i'r Llyfrgell

14:20 - 14:40

BUTE/0.54

Dewch i gwrdd â'r Llyfrgellydd Pensaernïaeth a dysgu pa gymorth y gallant ei ddarparu yn ystod eich astudiaethau.

Undeb y Myfyrwyr

14:40 - 15:00

BUTE/0.54

Dewch i gwrdd â Chynrychiolydd Undeb y Myfyrwyr a dysgu rhagor am yr hyn y maent yn ei gynnig.

Cyflwyniad i Onestrwydd Academaidd

15:00– 15:15

Bute/0.54

Cwrdd â'r Arweinydd Camymddwyn Academaidd

Cyflwyniad i Weithrediadau'r Ysgol

15:15– 15:45

Bute/0.54

Cwrdd â'r Timau Gweithrediadau Ysgolion

Dydd Mawrth 26 Medi 2023

Sesiwn

Amser

Lleoliad

Nodiadau

Cyflwyniadau Modiwlau Dewisol MA Dylunio Pensaernïol

10:00–13:00

Bute/0.52

Dewch i gwrdd ag Arweinwyr y Modiwlau a dysgu rhagor am y gwahanol fodiwlau sydd ar gael.

Myfyrwyr MA Dylunio Pensaernïol i ddewis eu modiwlau dewisol

14:00– 15:00

Ar-lein

Myfyrwyr i lenwi ffurflen ar-lein – dyddiad cau 3pm.

Dydd Mercher 27 2023

Sesiwn

Amser

Lleoliad

Nodiadau

Cyflwyniad i Ymchwil Dylunio

10:00–11:00

Bute/0.52

Cwrdd â'ch Arweinydd Modiwl a dysgu rhagor am y modiwl hwn.

Cyflwyniad i Ddadansoddiad o Gynseiliau

11:00– 11:30

Bute/0.52

Cwrdd â'ch Arweinydd Modiwl a dysgu rhagor am y modiwl hwn.

Dydd Iau 28 Medi 2023

Sesiwn

Amser

Lleoliad

Nodiadau

Digwyddiad Cynhwysiant Ysgol Gyfan

10:00–16:00

Adeilad Bute (lleoliadau amrywiol)

Mae hwn yn ddigwyddiad ysgol gyfan. Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer sesiwn 1 awr.

Rhagor o wybodaeth maes o law

Dylech hefyd ddefnyddio'r wythnos hon i gwblhau:

  • Modiwl Amrywiaeth a Chynhwysiant gorfodol Coleg y Gwyddorau Ffisegol (bydd rhagor o wybodaeth maes o law)
  • Gweithdy WSA a modiwlau hyfforddi labordy digidol yn Learning Central / Sefydliadau / ARCHI-ORG-SCHOOL / Cyfleusterau Gwneud Modelau, i'ch galluogi i gael mynediad at y cyfleusterau gwneud modelau