Ewch i’r prif gynnwys

Pensaernïaeth

Gwybodaeth am ymrestru ac ymsefydlu ar gyfer Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

Cyn i chi gyrraedd

Cyn dod i Gaerdydd ym mis Medi, rhaid i bob myfyriwr ymrestru ar-lein.

Ymrestru ar-lein

Mewngofnodwch i SIMS ar-lein gan ddefnyddio eich cyfrinair ac enw defnyddiwr Prifysgol Caerdydd a dilynwch y cyfarwyddiadau er mwyn cadarnhau eich rhaglen astudio. Unwaith y byddwch wedi cadarnhau eich rhaglen astudio, bydd gennych fynediad at Ddysgu Canolog er mwyn ymsefydlu ar-lein. Cofrestrwch erbyn 17:00 ddydd Sul 22 Medi.

Ymsefydlu ar-lein

Bydd eich ymsefydlu ar-lein yn cyflwyno ein hamgylchedd dysgu rhithwir, Dysgu Canolog, yn ogystal â systemau a gwasanaethau eraill y byddwch yn eu defnyddio yn ystod eich cyfnod gyda ni. Mewngofnodwch drwy ddefnyddio eich enw defnyddiwr a chyfrinair Prifysgol Caerdydd a dewiswch y modiwl "ARCHI – Ysgol Pensaernïaeth Cymru" o dan y tab "modiwlau" ar y brig. Ymsefydlwch ar-lein erbyn 17:00 ddydd Sul 22 Medi.

Dydd Llun 23 Medi 2019

Amser Gweithgaredd
13:30-14:00Cofrestru
Cyntedd, Adeilad Bute
14:00-14:30Croeso i Ysgol Pensaernïaeth Cymru (WSA)
Darlithfa Birt Acres, Ystafell 1.61, Adeilad Bute

Croeso gan Bennaeth yr Ysgol, yr Athro Chris Tweed, Cymdeithas Myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru (SAWSA) a Llyfrgell Bute
14:30-15:30Cyflwyniad i BSc Blwyddyn 1
Darlithfa Birt Acres, Ystafell 1.61, Adeilad Bute

Cyflwyniad i flwyddyn gyntaf eich gradd

Dydd Mawrth 24 Medi 2019

Amser Gweithgaredd
09:00-15:00Cyflwyno Pecynnau Offer
Ystafell 2.03, Adeilad Bute
11:00-12:30Cymorth Iaith Saesneg
Ystafell 2.32, Adeilad Bute

Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, gwnewch y prawf byr hwn i wirio eich cymhwysedd i gael cymorth ychwanegol rhad ac  am ddim

Dydd Mercher 25 Medi 2019

Amser Gweithgaredd
09:00-15:00Dyrannu Loceri
Ystafell 2.05, Adeilad Bute

Dewch â blaendal o £5 a gaiff ei ad-dalu
10:00-10:30Cyflwyniad i'r Llyfrgell
Darlithfa Birt Acres, Ystafell 1.61, Adeilad Bute
10:30-11:00Iechyd, diogelwch, amgylchedd a lles
Darlithfa Birt Acres, Ystafell 1.61, Adeilad Bute
11:00-12:30Cyflwyniad i Ddylunio Pensaernïol
Darlithfa Birt Acres, Ystafell 1.61, Adeilad Bute 

Dydd Iau 26 Medi 2019

AmserGweithgaredd
10:00-13:00Digwyddiad Cwrdd â'r Ysgol
Darlithfa Birt Acres, Ystafell 1.61, Adeilad Bute

Dydd Gwener 27 Medi 2019

AmserGweithgaredd
10:30-11:30Cyfarfod hysbysu am weithgarwch dylunio
Darlithfa Birt Acres, Ystafell 1.61, Adeilad Bute
11:30-13:00Gweithgarwch yn stiwdio'r Flwyddyn Gyntaf
Ystafell 2.10, Adeilad Bute
13:00-14:00Cinio
14:00-15:30Gweithgarwch yn stiwdio'r Flwyddyn Gyntaf
Ystafell 2.10, Adeilad Bute 
16:00Barbeciw SAWSA
Cwrdd y tu allan i Adeilad Bute am 4pm 

Dydd Llun 30 Medi 2019

AmserGweithgaredd
10:00Dosbarthiadau yn dechrau
Ewch i FyAmserlen ar fewnrwyd y myfyrwyr

Dydd Llun 23 Medi 2019

AmserGweithgareddStaff Pensaernïaeth
10:30-11:15Cofrestru
Derbynfa, Adeilad Bute
Staff Pensaernïaeth
11:15-11:35Croeso i Ysgol Pensaernïaeth Cymru
Darlithfa Birt Acres 1.61, Adeilad Bute
Yr Athro Chris Tweed, Pennaeth yr Ysgol
11:35-12:00Cyflwyniad i astudio ac ymchwil ôl-raddedig
Darlithfa Birt Acres 1.61, Adeilad Bute
Dr Juliet Davis, Cyfarwyddwr Ôl-raddedig
12:00-13:00Egwyl ginio
(Ni ddarperir cinio) 
 
13:00-13:30Sesiwn Ymsefydlu TG
Darlithfa Birt Acres 1.61, Adeilad Bute
Nick Russell
13:30-13:45SAWSA (Cymdeithas Myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru)
Darlithfa Birt Acres 1.61, Adeilad Bute
Hayri Unat
13:45-15:45Cyflwyniad i dîm y rhaglen a thaith o amgylch yr Ysgol
Adeilad Bute, Ffordd y Gogledd a Friary House
Timau’r Rhaglen

Dydd Mawrth 24 Medi 2019

AmserGweithgareddStaff
10:00-10:30Llais y Myfyrwyr
Darlithfa Fawr Cemeg, Ystafell 1.123, Prif Adeilad
Swyddog Ôl-raddedig Undeb y Myfyrwyr
10:30-11:00Iechyd, diogelwch a'r amgylchedd
Darlithfa Fawr Cemeg, Ystafell 1.123, Prif Adeilad
Tîm Gweithrediadau
11:00-11:30Sesiwn Ymsefydlu’r Llyfrgell
Darlithfa Fawr Cemeg, Ystafell 1.123, Prif Adeilad
Llyfrgellydd Pensaernïaeth
11:30-13:30Cymorth gyda Saesneg (Rhyngwladol)
Darlithfa Fawr Cemeg, Ystafell 1.123, Prif Adeilad
Stephen Bush
14:00-16:00Ffair Wybodaeth
Ystafell Arddangos 2.01, Adeilad Bute
Timau Cefnogi a Gwasanaeth Prifysgol Caerdydd

Dydd Mercher 25 Medi 2019

Myfyrwyr MA Dylunio Pensaernïol yn unig

AmserGweithgareddStaff Pensaernïaeth
10:00-12:00Cyflwyniadau ynghylch modiwlau dewisol
Y Pedwerydd Llawr, Friary House, Heol y Brodyr Llwydion
Arweinwyr modiwl
12:00-16:00Cyflwyniad i ymchwil dylunio
Y Pedwerydd Llawr, Friary House, Heol y Brodyr Llwydion
Dr Federico Wulff a Mamuna Iqbal

Gwybodaeth am ymsefydlu i fyfyrwyr ar y rhaglenni canlynol:

  • MSc Gwerthusiad Uwch o Berfformiad Adeiladau (ABPE)
  • MSc Dulliau Cyfrifiadurol mewn Pensaernïaeth (CMA)
  • MSc Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol (EDB)
  • MSc Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy (SBC)
  • MSc Mega-Adeiladau Cynaliadwy (SMB)
AmserGweithgareddStaff Pensaernïaeth
10:00-10:30Gonestrwydd Academaidd
Y Pedwerydd Llawr, Friary House, Heol y Brodyr Llwydion
Dr Oriel Prizemand a Dr Marga Munar Bauza
10:30-16:00Gweithdy ysgrifennu traethawd hir
Y Pedwerydd Llawr, Friary House, Heol y Brodyr Llwydion
Dr Clarice Bleil de Souza

Dydd Iau 26 Medi 2019

AmserGweithgareddStaff a myfyrwyr
10:00-12:00Digwyddiad 'Cwrdd â'r Ysgol'
Adeilad Bute
Holl staff a myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Defnyddiwch weddill y diwrnod hwn i ymgymryd â thasgau gweinyddu personol. Cofrestru gyda meddyg teulu, trefnu cyfrif banc, ymgyfarwyddo â’r ddinas a’ch cyfoedion.

Dydd Gwener 27 Medi 2019

Myfyrwyr MSc Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy yn unig

AmserGweithgareddMyfyrwyr
10:00-16:00Sesiwn ymsefydlu a thaith maes Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy (SBC)
2 Heol y Gogledd 
Myfyrwyr students

Gwybodaeth am ymsefydlu i fyfyrwyr ar y rhaglenni canlynol:

  • MSc Gwerthusiad Uwch o Berfformiad Adeiladau (ABPE)
  • MSc Dulliau Cyfrifiadurol mewn Pensaernïaeth (CMA)
  • MSc Dylunio Adeiladau'n Amgylcheddol (EDB)
  • MSc Cadwraeth Adeiladau Cynaliadwy (SBC)
  • MA Dylunio Pensaernïol (MA AD)
AmserGweithgareddMyfyrwyr
09:00-17:30Taith maes i Amgueddfa Hanes Genedlaethol Sain Ffagan
Cyfarfod yn Adeilad Bute
Myfyrwyr ABPE, CMA, EDB, SBC a MA AD

Bydd gwybodaeth ymrestru ac ymsefydlu ar gyfer ymchwil ôl-raddedig ar gael yn fuan.