Ewch i’r prif gynnwys

Pensaernïaeth

Diweddarwyd: 26/09/2022 11:49

Gwybodaeth am gofrestru ac ymsefydlu yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru.

Cyn i chi gyrraedd Caerdydd, bydd angen i chi ymrestru ar-lein.

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i Ysgol Pensaernïaeth Cymru. Mae gwybodaeth ymsefydlu bwysig isod:

Myfyrwyr israddedig

Rhaglen Ymsefydlu BSc/MArch Pensaernïaeth (Blwyddyn Un)

AmserGweithgareddLocation
09:00-13:00Dyraniad amser i fyfyrwyr gwblhau sesiynau ymsefydlu Iechyd a Diogelwch, ymgyfarwyddo â phlatfformau digidol a chael cerdyn adnabod myfyriwr. Ar-lein
14:45-15:00CofrestruLAW 2.27
15:00-15:20Croeso i Ysgol Pensaernïaeth CymruLAW 2.27
15:20-17:00Cyflwyniad i Wasanaethau a Chymorth y BrifysgolLAW 2.27
AmserGweithgareddLocation
10:00-15:00Dyrannu Cyfarpar a Cherdyn Rhif Adnabod Myfyrwyr0.66, Bute
AmserGweithgareddLocation
10:00 – 12:00Modiwl Ymwybyddiaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Modiwl ar-lein
neu Labordy'r Cyfryngau (Bute/2.04) wedi'i archebu ar gyfer unrhyw fyfyrwyr na allant ei gwblhau ar liniadur personol.

AmserGweithgareddLocation
10:00 – 12:00BSc Blwyddyn 1 ac Ymsefydlu yn y Stiwdio DdylunioLAW 2.27

Myfyrwyr ôl-raddedig

Mae’r wythnos ymsefydlu yn cynnwys nifer o weithgareddau sydd â’r nod o’ch helpu i:

AmserGweithgareddLocation

10:15-11:00

CofrestruDerbynfa, Adeilad Bute
11:00-11.15CroesoBute/0.66
11:15 - 11.45Cyflwyniad i Astudio ac Ymchwil Ôl-raddedigBute/0.66
12:00 - 12:30Croeso i'r RhaglenASM - Bute/0.54
CMA - Bute/1.20
MAAD - Bute/0.52
SBC - Bute/0.55
12:30 - 13:00Teithiau Adeilad ButeBute
14:00-14:20Cymorth Iaith SaesnegBute/0.66
14:20-14:30SAWSA (Cymdeithas Myfyrwyr Ysgol Pensaernïaeth Cymru)Bute/0.66
14:30 - 14:45Cyflwyniad y LlyfrgellBute/0.66
14:45 - 15:00Cyflwyniad i Onestrwydd AcademaiddBute/0.66
15:00-15:45Gweithrediadau'r Ysgol - Cyflwyniad i gyfleusterau, Adeilad Bute, Gweithdrefnau Cyllid ac Addysgu AcademaiddBute/0.66

Dim ond ar y diwrnod hwn y mae angen myfyrwyr ar gyfer Meistr mewn Dylunio Pensaernïol.

AmserGweithgareddLocation
10:00-12:45Cyflwyniadau i Fodiwlau Dewisol MAADBute/0.15
14:00 - 15:00Myfyrwyr i ddewis y Modiwlau Dewisol a ffefrirFfurflen ar-lein
AmserRhaglenGweithgareddLocation
09:00-17:30DPP/MDACyflwyniad i DPP/MDABUTE/0.15
10:00-13:00CMACyflwyniad i CMA a Chyflwyniadau Traethawd HirBUTE/1.20
10:00-11:00MAADCyflwyniad i Ymchwil DylunioBute/0.52
11:00-11:30MAADCyflwyniad i ART703 Dadansoddiad o RagflaenwyrBute/0.52
AmserRhaglenGweithgareddLocation
10:00-13:00Pob YsgolDigwyddiad Cynhwysiant Pob YsgolAdeilad Bute
14:00 – 16:00ASMCyflwyniad i'r RhaglenBute/0.52
AmserRhaglenGweithgareddLocation
10:00-13:00SBCCyflwyniad i'r rhaglenBUTE/0.54
14:00 – 16:00SBCCyflwyniad i'r rhaglenBUTE/0.54
14:00-17:00ASMGweithdy Goleuo NaturiolBute/2.04