Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mynd i'r afael â heriau cynhyrchiant yng Nghymru

30 Ionawr 2024

Mewn sesiwn friffio brecwast roedd y sylw ar yr heriau pwysig i gynhyrchiant yng Nghymru a'r llwybrau posibl tuag at wella.

dau berson yn eistedd wrth fwrdd

Democratiaeth yng Nghymru mewn perygl oni bai bod newidiadau’n cael eu gwneud ar frys, meddai comisiwn cyfansoddiadol

25 Ionawr 2024

Yr Athro Laura McAllister wedi cyd-gadeirio’r Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru

Llun o'r awyr o draeth

Plant a phobl ifanc Ynys Môn yn cael y cyfle i ddweud eu dweud ar newid yn yr hinsawdd

23 Ionawr 2024

Bydd ymchwil yn nodi’r effaith mae materion amgylcheddol yn eu cael ar lefel hyperleol

Cludiant a Chynllunio (MSC) yn cadw cymeradwyaeth gan Cynllunio Cludiant Proffesiynol (TPP)

23 Ionawr 2024

Mae Cludiant a Chynllunio (MSC) ym Mhrifysgol Caerdydd wedi’i gymeradwyo gan Gynllunio Cludiant Proffesiynol (TPP) ers 2009.

Dau ddyn yn sefyll ar y llwyfan yn derbyn gwobr gan ddyn arall

Mae Prosiect y Fryngaer Gudd wedi ennill gwobr o bwys

18 Ionawr 2024

Mae byd archaeoleg yn dod â phobl ynghyd

Llun o’r Athro Edwin Egede (canol) gyda'r Athro Makane Mbengue, Llywydd Cymdeithas Cyfraith Ryngwladol Affrica a Tafadzwa Pasipanodya, Is-lywydd y Gymdeithas a phartner yn y cwmni cyfreithiol rhyngwladol, Foley Hoag LLP.

Dathlu Athro o Gaerdydd mewn digwyddiad gwobrwyo ym maes cyfraith ryngwladol

18 Ionawr 2024

Mae Athro yng Nghaerdydd ym maes Cyfraith Ryngwladol a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cael ei gydnabod am ei gyfraniadau ymchwil rhagorol mewn seremoni wobrwyo arweinyddiaeth fyd-eang.

Showing illustrations of people in different professions. For example, office worker, Firefighter, gardener, nurse.

Adroddiad newydd yn datgan bod angen newidiadau i gefnogi gweithwyr yng Nghymru

18 Ionawr 2024

Mae adroddiad a luniwyd dan arweiniad yr Athro Jean Jenkins yn tynnu sylw at yr angen am newidiadau yn y ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn ymdrin â gwaith a gorfodi hawliau llafur.

Sarah, Jane and Eleri stood by a lake with a traditional Chinese building in the background.

Ailgysylltu â'n cymuned bartner yn Tsieina

16 Ionawr 2024

Ymwelodd yr Athro Eleri Rosier a Dr Jane Haider â Tsieina’n ddiweddar i feithrin perthynas â phartneriaid rhyngwladol Ysgol Busnes Caerdydd.

Image of Salon and Stage album cover

Albwm diweddaraf cerddoriaeth Liszt gan yr Athro Kenneth Hamilton wedi cyrraedd rhif 1

15 Ionawr 2024

Mae Salon and Stage wedi’i ddewis gan y Guardian fel y Recordiad Clasurol Gorau yn 2023.

Llyfr ar fwrdd wedi'i amgylchynu gan flodau

Ymchwil gan academydd sy’n trin a thrafod moesoldeb yn y farchnad a sut mae brandiau'n ymateb i anghyfiawnder cymdeithasol

10 Ionawr 2024

Mae’r llyfr yn tynnu sylw at y berthynas gymhleth rhwng brandio, ymgyrchu, y cyfryngau cymdeithasol, a diwylliant poblogaidd