Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

A map of UK with a paper plane and boat

Darlithydd Economeg yn derbyn dyfarniad ymchwil fawreddog

4 Rhagfyr 2023

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ymchwil gan ADR DU i Dr Ezgi Kaya, Uwch Ddarlithydd mewn Economeg yn Ysgol Fusnes Caerdydd.

Gwobr cyflawniad oes i athro Ysgol Busnes Caerdydd

1 Rhagfyr 2023

Mae Rick Delbridge, Athro Dadansoddi Sefydliadol, wedi ennill Gwobr Cyflawniad Oes Richard Whipp.

Myfyrwyr yn trawsnewid theori yn ymarfer yng ngwersyll haf Bremen

1 Rhagfyr 2023

Mae grŵp o fyfyrwyr Ysgol Busnes Caerdydd wedi cymryd rhan mewn prosiectau’r byd go iawn mewn cydweithrediad â chwmnïau Almaeneg a'r DU yn rhan o wersyll haf.

Mynd i'r afael â heriau cynhyrchiant yn ystod Wythnos Genedlaethol Cynhyrchiant

30 Tachwedd 2023

Mae Prifysgol Caerdydd yn cefnogi Wythnos Genedlaethol Cynhyrchiant, menter sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth a chynnig atebion i fynd i'r afael â heriau cynhyrchiant y DU.

Thrice to Rome, was written by Professor Norman Doe

Perfformiad cyntaf yng Nghadeirlan Tyddewi o ddrama'n seiliedig ar ymchwil yn y gyfraith

29 Tachwedd 2023

Fis Hydref eleni, newidiodd Athro o Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ei rôl am noson i weld drama yr oedd wedi'i hysgrifennu yn cael ei pherfformio i gynulleidfa lawn yng Nghadeirlan Tyddewi, Sir Benfro.

Nifer y carcharorion o Gymru sy'n cysgu ar y stryd wrth eu rhyddhau yn fwy na threblu mewn blwyddyn

15 Tachwedd 2023

Mae “set barhaus o broblemau” yn dychwelyd wrth i'r system gyfiawnder wella o Covid-19, daw adroddiad i'r casgliad

Mae ‘History and Archives in Practice’ yn gweithio law yn llaw â Phrifysgol Caerdydd

13 Tachwedd 2023

Mae cydweithio cenedlaethol uchel eu proffil rhwng ymchwilwyr, archifau a chymunedau yn creu cysylltiadau Cymreig unigryw

Car exhaust fumes/Mygdarth gwacáu car

New £10m Global Centre in Clean Energy

13 Tachwedd 2023

Mae Prifysgol Caerdydd yn bartner mewn Canolfan Fyd-eang er Ynni Glân newydd gwerth £10m rhwng y DU a UDA.

Chwalu’r hud o amgylch Deallusrwydd Artiffisial (AI)

13 Tachwedd 2023

Mewn sesiwn friffio dros frecwast yn Ysgol Busnes Caerdydd yn ddiweddar trafodwyd y defnydd o ddeallusrwydd artiffisial (AI).

Downstairs photograph of Cardiff University's sbarc | spark building

£18.5 miliwn wedi’i ddyrannu i Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithasol Cymru

7 Tachwedd 2023

£18.5 miliwn wedi’i ddyrannu i Ysgol Graddedigion Gwyddorau Cymdeithasol Cymru