Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Ystafell o ddisgyblion benywaidd yn edrych ar ei gilydd ac yn gwenu.

Lansio cynllun Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith ar gyfer 2024

18 Mawrth 2024

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru wedi lansio ei gynllun Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith ar gyfer 2024.

Grŵp o bobl yn sefyll ac yn gwenu wrth y camera. Mae rhai pobl yn sefyll ac eraill yn penlinio.

Cystadleuaeth areithio Siapanaeg yn dychwelyd i Brifysgol Caerdydd

18 Mawrth 2024

Mae cystadleuaeth areithio Siapanaeg flynyddol wedi dychwelyd i Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd.

Llun grŵp o bartneriaid prifysgol Canolfan Iechyd Digidol LEAP.

Canolfan iechyd digidol newydd yn lansio ar gyfer Cymru a De-orllewin Lloegr

14 Mawrth 2024

Consortiwm i roi hwb i allu iechyd digidol y rhanbarth trwy arweinyddiaeth, ymgysylltu, cyflymu a phartneriaeth

Prif Economegydd Banc Lloegr yn rhoi araith ar bolisi ariannol yn Ysgol Busnes Caerdydd

12 Mawrth 2024

Rhoddodd Huw Pill, Prif Economegydd Banc Lloegr a Chyfarwyddwr Gweithredol Dadansoddi Ariannol, araith ar gyfathrebu polisi ariannol yn Ysgol Busnes Caerdydd yn ddiweddar.

A young girl in Africa smiles at the camera infront of a class of peers.

Defnyddio ymchwil i alluogi merched i siarad am iechyd rhywiol ac atgenhedlu

7 Mawrth 2024

Mae darlithydd yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth wedi ymuno ag elusen ryngwladol flaenllaw i blant er mwyn darparu rhaglen radio gyda'r nod o ysgogi sgyrsiau am hawliau merched yn Benin, Gorllewin Affrica.

Menyw mewn darlithfa

Y newyddiadurwr Laura Trevelyan yn dweud bod taer angen diogelu archifau hanesyddol sydd mewn perygl yn y Caribî

7 Mawrth 2024

Un o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn traddodi’r gyntaf o Ddarlithoedd Syr Tom Hopkinson

Ongl camera isel yn dangos adeilad gyda choed

Astudiaeth i ganfod a all economi gylchol ddiwallu anghenion adeiladau’r DU

5 Mawrth 2024

Bydd academyddion yn ymchwilio i’r ffyrdd gorau o ddefnyddio adeiladau presennol ac adnoddau gwastraff

Pen draig goch ac aur wedi'i wneud allan o falwnau.

Sefydliad Confucius Caerdydd yn dathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

4 Mawrth 2024

Mae staff yn Sefydliad Confucius Caerdydd wedi trefnu a chyfrannu at ddigwyddiadau ledled Caerdydd i ddathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd.

Professor Ambreena Manji

Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol yn croesawu ysgolhaig Cyfraith a Chymdeithas Affrica yn Gymrawd

4 Mawrth 2024

Mae ysgolhaig cyfreithiol toreithiog wedi cael ei ethol i Gymrodoriaeth Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol (Academy of Social Sciences) fis Mawrth eleni.

Dathlu ymchwil ac arloesedd yn y Brifysgol yn nigwyddiad Ewropeaidd Dydd Gŵyl Dewi

3 Mawrth 2024

Mae’r brifysgol wedi arddangos enghreifftiau o’i hymchwil ac arloesi blaenllaw yn rhaglen Dydd Gŵyl Dewi Brwsel 2024.