Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

SouthSudanMinistryForEducation

Cwricwlwm newydd i genedl newydd

1 Chwefror 2024

Mae Adran Hanes Prifysgol Caerdydd yn cyd-weithio ag adrannau mewn prifysgolion ar draws De Swdan i ail-ddylunio rhaglenni hanes yn sgil rhyfeloedd cartref y genedl newydd.

Gwraig yn dal llyfr

Deall Profiadau Merched a Menywod Du Prydeinig yn System Addysg Lloegr

1 Chwefror 2024

Mae academydd yn gobeithio y bydd yr ymchwil yn grymuso grŵp sydd wedi cael ei ddiystyru ac mae’n galw am drawsnewid y system addysg

Rachel Walker Mason receives the Stiles and Drew prize.

Cyn-fyfyriwr yn yr Ysgol Cerddoriaeth yn ennill gwobr fawreddog theatr gerdd

1 Chwefror 2024

Mae un o raddedigion yr Ysgol Cerddoriaeth, Rachel Walker Mason, wedi ennill Gwobr Cân Newydd Orau Stiles a Drewe 2023, mewn achlysur yn The Other Palace yn Llundain.

Mynd i'r afael â heriau cynhyrchiant yng Nghymru

30 Ionawr 2024

Mewn sesiwn friffio brecwast roedd y sylw ar yr heriau pwysig i gynhyrchiant yng Nghymru a'r llwybrau posibl tuag at wella.

dau berson yn eistedd wrth fwrdd

Democratiaeth yng Nghymru mewn perygl oni bai bod newidiadau’n cael eu gwneud ar frys, meddai comisiwn cyfansoddiadol

25 Ionawr 2024

Yr Athro Laura McAllister wedi cyd-gadeirio’r Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru

Llun o'r awyr o draeth

Plant a phobl ifanc Ynys Môn yn cael y cyfle i ddweud eu dweud ar newid yn yr hinsawdd

23 Ionawr 2024

Bydd ymchwil yn nodi’r effaith mae materion amgylcheddol yn eu cael ar lefel hyperleol

Cludiant a Chynllunio (MSC) yn cadw cymeradwyaeth gan Cynllunio Cludiant Proffesiynol (TPP)

23 Ionawr 2024

Mae Cludiant a Chynllunio (MSC) ym Mhrifysgol Caerdydd wedi’i gymeradwyo gan Gynllunio Cludiant Proffesiynol (TPP) ers 2009.

Dau ddyn yn sefyll ar y llwyfan yn derbyn gwobr gan ddyn arall

Mae Prosiect y Fryngaer Gudd wedi ennill gwobr o bwys

18 Ionawr 2024

Mae byd archaeoleg yn dod â phobl ynghyd

Showing illustrations of people in different professions. For example, office worker, Firefighter, gardener, nurse.

Adroddiad newydd yn datgan bod angen newidiadau i gefnogi gweithwyr yng Nghymru

18 Ionawr 2024

Mae adroddiad a luniwyd dan arweiniad yr Athro Jean Jenkins yn tynnu sylw at yr angen am newidiadau yn y ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn ymdrin â gwaith a gorfodi hawliau llafur.

Llun o’r Athro Edwin Egede (canol) gyda'r Athro Makane Mbengue, Llywydd Cymdeithas Cyfraith Ryngwladol Affrica a Tafadzwa Pasipanodya, Is-lywydd y Gymdeithas a phartner yn y cwmni cyfreithiol rhyngwladol, Foley Hoag LLP.

Dathlu Athro o Gaerdydd mewn digwyddiad gwobrwyo ym maes cyfraith ryngwladol

18 Ionawr 2024

Mae Athro yng Nghaerdydd ym maes Cyfraith Ryngwladol a Chysylltiadau Rhyngwladol wedi cael ei gydnabod am ei gyfraniadau ymchwil rhagorol mewn seremoni wobrwyo arweinyddiaeth fyd-eang.