Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Datgelu’r Aifft

2 Ebrill 2024

Cipolwg y tu ôl i'r llenni ar archaeoleg a chadwraeth ar gyfer cymdeithas y DU

Dau LARPers yn rhedeg tuag at ei gilydd mewn cae

Mae Connor Love wedi ennill gwobr Ffilm Myfyriwr Orau

28 Mawrth 2024

Mae Connor Love o Dogfennau Digidol (MA) wedi bod yn fuddugol yng ngŵyl Safbwyntiau Byw 2024 gyda'i ffilm 'A Bridge to Mundania'.

Mae dau ddyn yn sefyll ac yn gwenu wrth y camera. Mae'r ddau ddyn yn gwisgo siwt ac yn sefyll o flaen baner las.

Dathlu cyfraniad un o Athrawon Emeritws yr Ysgol i bolisi iaith

27 Mawrth 2024

Mae arbenigwyr rhyngwladol wedi dod ynghyd i ddiolch i’r Athro Emeritws Colin H. Williams am ei gyfraniad i bolisi iaith.

Casglu, cyfathrebu a chadw ein hetifeddiaethau hanesyddol

21 Mawrth 2024

History and Archive in Practice yn dod i Gymru

Llyfr y Flwyddyn Cymru 2024

21 Mawrth 2024

Datgloi cysylltiadau yn y byd llenyddiaeth drwy noddi gwobr o fri

The students, staff and business school society students partaking in the Realising your Business Potential module.

Cwrs busnes byr yn helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches i wella eu sgiliau busnes

21 Mawrth 2024

Mae Dysgu Gydol Oes ac Ysgol Busnes Caerdydd wedi gweithio gyda Chyngor Ffoaduriaid Cymru a myfyrwyr o Gymdeithas Ysgol Busnes Caerdydd i gyflwyno cwrs busnes am ddim i entrepreneuriaid.

Cornel Stryd Downing

Y tensiynau rhwng gweinidogion a gweision sifil yn cael eu trafod mewn llyfr newydd

19 Mawrth 2024

Yn ôl academydd, mae’r pwysau a ddaeth yn sgîl Brexit a Covid wedi arwain y berthynas hon ar gyfeiliorn

Ystafell o ddisgyblion benywaidd yn edrych ar ei gilydd ac yn gwenu.

Lansio cynllun Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith ar gyfer 2024

18 Mawrth 2024

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru wedi lansio ei gynllun Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith ar gyfer 2024.

Grŵp o bobl yn sefyll ac yn gwenu wrth y camera. Mae rhai pobl yn sefyll ac eraill yn penlinio.

Cystadleuaeth areithio Siapanaeg yn dychwelyd i Brifysgol Caerdydd

18 Mawrth 2024

Mae cystadleuaeth areithio Siapanaeg flynyddol wedi dychwelyd i Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd.

Llun grŵp o bartneriaid prifysgol Canolfan Iechyd Digidol LEAP.

Canolfan iechyd digidol newydd yn lansio ar gyfer Cymru a De-orllewin Lloegr

14 Mawrth 2024

Consortiwm i roi hwb i allu iechyd digidol y rhanbarth trwy arweinyddiaeth, ymgysylltu, cyflymu a phartneriaeth