Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Llun o fenyw yn dal llyfr ac yn gwenu ar y camera.

Cyn-fyfyriwr 'wedi cyffroi’n lân' yn sgîl cyhoeddi ei nofel

8 Rhagfyr 2023

Mae un o gyn-fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg wedi ysgrifennu nofel a gaiff ei chyhoeddi yn ystod yr wythnosau nesaf.

participants at Sikhism event

Dathlu sylfaenydd y grefydd Sikhiaeth

7 Rhagfyr 2023

Dathliad y DU yn cael ei gynnal ym Mhrifysgol Caerdydd

Menyw yn eistedd ar y llawr ac yn edrych ar dabled

Siaradwyr y Gymraeg i gael rhagor o lais yn sgil lansio platfform ar-lein sy’n rhad ac am ddim

7 Rhagfyr 2023

FreeTxt | TestunRhydd yw'r adnodd cyntaf sy’n gallu dadansoddi arolygon yn y Gymraeg yn llawn

Arbenigwyr yn trin a thrafod ymchwil arloesol ym maes technoleg ariannol

7 Rhagfyr 2023

Daeth Cynhadledd Technoleg Ariannol Caerdydd â mwy na 100 o arbenigwyr ynghyd i drafod ymchwil arloesol ym mhob un o feysydd technoleg ariannol.

Ukraine Project Cymru award winners

Cinio blynyddol Cymdeithas y Gyfraith yn dathlu cynllun pro bono Caerdydd

7 Rhagfyr 2023

Mae gwasanaeth cyngor cyfreithiol am ddim i bobol Wcráin wedi ennill y Fenter Mynediad Gorau i Gyfiawnder yng Nghinio Cymdeithas y Gyfraith Caerdydd a'r Cylch eleni.

Emily Pemberton

Cynfyfyriwr Cysylltiadau Rhyngwladol yn trafod Cenhedlaeth Windrush ar gyfer rhaglen ddogfen newydd ar S4C

6 Rhagfyr 2023

Mae cynfyfyriwr Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth wedi taflu goleuni ar Genhedlaeth Windrush Cymru mewn rhaglen ddogfen newydd fel rhan o Fis Hanes Pobl Dduon.

Llun o ddynes yn dathlu Holi.

Rhaglen meistr newydd sbon wedi’i lansio ar gyfer 2024

6 Rhagfyr 2023

Mae rhaglen meistr newydd sbon, a fydd yn cael ei harwain gan yr Ysgol Ieithoedd Modern, wedi’i chyhoeddi ar gyfer 2024.

Llwyddiant RemakerSpace yn arwain at greu grŵp crefftau newydd

6 Rhagfyr 2023

Arweiniodd llwyddiant sesiynau rhagarweiniol RemakerSpace, a gafodd eu llunio i hyrwyddo a chefnogi’r gwaith o ymestyn cylch bywyd cynnyrch a'r economi gylchol, at greu grŵp crefftau newydd.

A map of UK with a paper plane and boat

Darlithydd Economeg yn derbyn dyfarniad ymchwil fawreddog

4 Rhagfyr 2023

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ymchwil gan ADR DU i Dr Ezgi Kaya, Uwch Ddarlithydd mewn Economeg yn Ysgol Fusnes Caerdydd.