Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Gwobr T. S. Eliot 2023

18 Hydref 2023

Bardd a darlithydd ym maes Ysgrifennu Creadigol ar y rhestr fer ar gyfer y wobr fawreddog

Mid shot man smiling at camera with archaeological dig in the background

Prosiect treftadaeth gymunedol yn mynd o nerth i nerth

17 Hydref 2023

Sicrhau dyfodol Prosiect Bryngaer CAER ar gyfer y gymuned

Archwiliwyd y Porvoo Communion gan rwydwaith cyfraith eglwysig newydd

16 Hydref 2023

Cyfarfu rhwydwaith newydd ar gyfer ysgolheigion y gyfraith eglwysig am y tro cyntaf ym mis Hydref i drafod cyfreithiau’r Porvoo Communion.

Dr Hakan Karaosman

Academydd wedi'i enwi yn rhestr Vogue Business 100 Innovators

15 Hydref 2023

Mae Dr Hakan Karaosman wedi’i enwi ar restr ‘Vogue Business 100 Innovators 2023’ fel Arweinydd Meddwl Cynaliadwyedd.

Foysal and Olivia receive their book award

Cydnabyddiaeth i’r myfyrwyr mwyaf disglair

12 Hydref 2023

Kh. Mae M. Rifat Foysal ac Oliva Hammond wedi cael eu cydnabod am eu perfformiad academaidd rhagorol.

merched yn defnyddio ffôn clyfar gyda'u gilydd

Mae 48% o blant oedran cynradd yng Nghymru’n defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol yn rheolaidd, yn ôl adroddiad

12 Hydref 2023

Mae’r Rhwydwaith Ymchwil Iechyd mewn Ysgolion wedi ehangu ei waith er mwyn rhoi darlun cliriach o fathau o ymddygiad iechyd o blentyndod i'r glasoed

 Menyw yn sefyll ger taflunydd yn rhoi cyflwyniad.

Ysgol yn dathlu Cymrodorion Marie Skłodowska-Curie

11 Hydref 2023

Cafwyd digwyddiad arbennig yn yr Ysgol Ieithoedd Modern i ddathlu Cymrodyr Ôl-ddoethurol Marie Skłodowska-Curie yr ysgol.

Dr Mariam Kamunyu

Y Deon dros Affrica’n croesawu un o Gymrodyr Rhyngwladol yr Academi Brydeinig

10 Hydref 2023

Bydd cyfreithiwr hawliau dynol ffeministaidd ac arbenigwr ym maes cydraddoldeb rhywiol yn ymuno ag Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth ym mis Hydref yn un o Gymrodyr Rhyngwladol yr Academi Brydeinig.

Cynthia Lee (LLB 2015, PgDip 2017) / Laila Rashid (LLB 2009) / Eleanor Humphrey (LLB 2014)

Mae gwobrau (tua) 30 yn cydnabod myfyrwyr y gyfraith mewn dathliad blynyddol

10 Hydref 2023

Mae tri o gyn-fyfyrwyr cymdeithasol ymwybodol y gyfraith wedi cael eu cydnabod yn nathliad cymunedol cyn-fyfyrwyr eleni – y Gwobrau (tua) 30.

Andrea San Gil León and Aleena Khan

Cyn-fyfyrwyr ysbrydoledig yn disgleirio mewn seremoni wobrwyo

6 Hydref 2023

Cyhoeddi enillwyr Gwobrau Cyn-fyfyrwyr Tua 30 2023