Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Professors Russell Sandberg and Jiří Přibáň

Arbenigwyr y Gyfraith o Gaerdydd yn ymuno ag Academi’r Gwyddorau Cymdeithasol o fri

1 Tachwedd 2023

Fis Hydref eleni, bu i ddau ysgolhaig ym maes y gyfraith o Gaerdydd gael eu hethol i Gymrodoriaeth Academi’r Gwyddorau Cymdeithasol.

Arweinwyr y gynhadledd gwrth-gaethwasiaeth yn ymladd yn erbyn caethwasiaeth fodern

1 Tachwedd 2023

Daeth arbenigwyr ac ymarferwyr at ei gilydd i fynd i’r afael â mater brys a chymhleth caethwasiaeth fodern yng Nghynhadledd Atal Caethwasiaeth Cymru 2023.

30ish Award winners, Rashi and Harsh

Gwobrau dathlu cynfyfyrwyr ysbrydoledig

30 Hydref 2023

Mae dau gynfyfyriwr o Ysgol Busnes Caerdydd wedi cael eu cydnabod yn ail Wobrau Cynfyfyrwyr (tua) 30. Maent hefyd wedi sefydlu cwmnïau llwyddiannus.

Dengue research team - people in an office next to a screen with people on a virtual call

Prosiect ymchwil rhyngwladol yn ceisio mynd i’r afael â thwymyn deng

27 Hydref 2023

Mae Ysgol Busnes Caerdydd wedi ymuno â'r Sefydliad Cyfrifiadura ym Mhrifysgol Campinas (UNICAMP) ym Mrasil i gynnal gwaith ymchwil i frwydro yn erbyn twymyn deng.

Gwobr Cymdeithas Ddysgedig Cymru ar gyfer y dyniaethau a’r celfyddydau creadigol

26 Hydref 2023

Mae hanesydd o Brifysgol Caerdydd wedi derbyn Medal Dillwyn sy’n gydnabyddiaeth dra nodedig

Nicholas Jones

Darlith gyhoeddus: Y Grefft Ryfela Dosbarth

24 Hydref 2023

Darlith gyhoeddus â lluniau a gyflwynir gan Athro Nicholas Jones, sy’n Athro Anrhydeddus yn Ysgol JOMEC Caerdydd a chyn-ohebydd Llafur, Diwydiant a Gwleidyddiaeth i’r BBC.

Logo gwyn ar gefndir porffor.

Canlyniadau arolwg gwych a chyfarwyddwr newydd i ganolfan Dysgu Cymraeg Caerdydd

23 Hydref 2023

Mae canolfan Dysgu Cymraeg Caerdydd, sydd wedi’i lleoli yn Ysgol y Gymraeg, wedi derbyn adroddiad disglair yn dilyn arolwg diweddar gan Estyn.

Pan fydd dylunio a chwarae gemau’n cwrdd â hanes Caerdydd

23 Hydref 2023

Defnyddio gemau fideo i ymdrin â hanes a threftadaeth Caerdydd a de-ddwyrain Cymru

The recycling symbol - with environment signs around it implying the circular economy

Egluro’r economi gylchol

23 Hydref 2023

Yr economi gylchol oedd canolbwynt digwyddiad briffio diweddar a gynhaliwyd gan Ysgol Busnes Caerdydd.