Ewch i’r prif gynnwys

Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol yn gymuned fywiog, amrywiol ac ysbrydoledig yn rhychwantu 10 o ysgolion academaidd ac wedi ymrwymo i ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil.

Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol yn gymuned fywiog, amrywiol ac ysbrydoledig.

Rydym yn rhychwantu 10 o ysgolion academaidd ac wedi ymrwymo i ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil.

Rydym yn darparu profiad addysgol cyfoethog a gwerthfawr ac mae galw uchel am ein graddedigion galluog.

Mae ein hymchwil yn hyrwyddo polisi ac ymarfer, arwain dadleuon ac yn siapio’r byd rydym yn byw ynddi.

Yr ydym yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau gan weithio gydag ysgolion cynradd ac uwchradd, rhwydweithiau cymunedol ac awdurdodau lleol.

Right quote

"Wrth i ni geisio gwneud synnwyr o’r byd sy’n newid yn gyflym o’n cwmpas – boed geo-wleidyddiaeth, deallusrwydd artiffisial, risgiau i’r hinsawdd neu gydlyniant cymdeithasol - bydd arbenigedd pynciau SHAPE (y Gwyddorau Cymdeithasol, y Dyniaethau a’r Celfyddydau er budd Pobl a’r Economi) yn hanfodol, fel yw y llawenydd, llawnder a boddhad maent yn cynnig."

Yr Athro Julia Black, Llywydd yr Academi Brydeinig

Newyddion diweddaraf

Dyn yn gwenu ar ddiwrnod heulog.

Cyn-fyfyriwr ymchwil yn cyhoeddi llyfr newydd

29 Chwefror 2024

Mae un o gyn-fyfyrwyr ymchwil Ysgol y Gymraeg wedi cyhoeddi llyfr newydd.

A man presenting at the open house event.

Digwyddiad RemakerSpace yn tynnu sylw at fentrau economi gylchol

29 Chwefror 2024

Yn ddiweddar, croesawyd rhanddeiliaid allweddol i RemakerSpace a oedd yn cynnal digwyddiad tŷ agored i arddangos ei chyfleusterau arloesol.

A power station in New Zealand

Goruchaf Lys Seland Newydd yn defnyddio ymchwil y gyfraith gan Brifysgol Caerdydd mewn achos newid hinsawdd o broffil uchel

28 Chwefror 2024

Mae ymchwil gan academydd y gyfraith o Brifysgol Caerdydd wedi'i ddyfynnu gan Oruchaf Lys Seland Newydd mewn dyfarniad a allai effeithio ar y ffordd rydyn ni’n edrych ar newid yn yr hinsawdd a'i effeithiau yn y dyfodol.