Ewch i’r prif gynnwys

Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol yn gymuned fywiog, amrywiol ac ysbrydoledig yn rhychwantu 10 o ysgolion academaidd ac wedi ymrwymo i ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil.

Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol yn gymuned fywiog, amrywiol ac ysbrydoledig.

Rydym yn rhychwantu 10 o ysgolion academaidd ac wedi ymrwymo i ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil.

Rydym yn darparu profiad addysgol cyfoethog a gwerthfawr ac mae galw uchel am ein graddedigion galluog.

Mae ein hymchwil yn hyrwyddo polisi ac ymarfer, arwain dadleuon ac yn siapio’r byd rydym yn byw ynddi.

Yr ydym yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau gan weithio gydag ysgolion cynradd ac uwchradd, rhwydweithiau cymunedol ac awdurdodau lleol.

Right quote

"Wrth i ni geisio gwneud synnwyr o’r byd sy’n newid yn gyflym o’n cwmpas – boed geo-wleidyddiaeth, deallusrwydd artiffisial, risgiau i’r hinsawdd neu gydlyniant cymdeithasol - bydd arbenigedd pynciau SHAPE (y Gwyddorau Cymdeithasol, y Dyniaethau a’r Celfyddydau er budd Pobl a’r Economi) yn hanfodol, fel yw y llawenydd, llawnder a boddhad maent yn cynnig."

Yr Athro Julia Black, Llywydd yr Academi Brydeinig

Newyddion diweddaraf

Man smiling

Penodi cyfarwyddwr canolfan ymchwil newydd Prifysgol Caerdydd

2 Hydref 2023

Mae cyfarwyddwr wedi cael ei benodi mewn canolfan ymchwil newydd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Llun stiwdio o fenyw ifanc yn sibrwd yng nghlust ei ffrind yn erbyn cefndir turquoise

Ffurfiau agosatrwydd yn y dyfodol i'w harchwilio mewn cynhadledd ymchwil newydd

28 Medi 2023

The Call for Papers for the 2024 Future of Intimacy conference has opened.

The Power of Public Value

Podlediad newydd yn archwilio pŵer gwerth cyhoeddus

28 Medi 2023

Mae podlediad newydd, The Power of Public Value, yn archwilio sut i newid ein cymdeithas a'n heconomi er budd cenedlaethau heddiw a chenedlaethau’r dyfodol.