Ewch i’r prif gynnwys

Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol

Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol yn gymuned fywiog, amrywiol ac ysbrydoledig yn rhychwantu 10 o ysgolion academaidd ac wedi ymrwymo i ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil.

Mae Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol yn gymuned fywiog, amrywiol ac ysbrydoledig.

Rydym yn rhychwantu 10 o ysgolion academaidd ac wedi ymrwymo i ragoriaeth mewn addysgu ac ymchwil.

Rydym yn darparu profiad addysgol cyfoethog a gwerthfawr ac mae galw uchel am ein graddedigion galluog.

Mae ein hymchwil yn hyrwyddo polisi ac ymarfer, arwain dadleuon ac yn siapio’r byd rydym yn byw ynddi.

Yr ydym yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau gan weithio gydag ysgolion cynradd ac uwchradd, rhwydweithiau cymunedol ac awdurdodau lleol.

Right quote

"Wrth i ni geisio gwneud synnwyr o’r byd sy’n newid yn gyflym o’n cwmpas – boed geo-wleidyddiaeth, deallusrwydd artiffisial, risgiau i’r hinsawdd neu gydlyniant cymdeithasol - bydd arbenigedd pynciau SHAPE (y Gwyddorau Cymdeithasol, y Dyniaethau a’r Celfyddydau er budd Pobl a’r Economi) yn hanfodol, fel yw y llawenydd, llawnder a boddhad maent yn cynnig."

Yr Athro Julia Black, Llywydd yr Academi Brydeinig

Newyddion diweddaraf

Myfyriwr Ysgrifennu Creadigol wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer cydnabyddiaeth arobryn fwyaf diweddar.

20 Mai 2024

Mae Abigail Parry, yn un o dri bardd sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Llyfr y Flwyddyn Cymru 2024, a gyhoeddwyd y mis yma.

Argraff arlunydd sy’n dangos ceffyl mewn bedd

Roedd rhwydweithiau masnach Paganaidd-Gristnogol yn arfer cyflenwi ceffylau o dramor er mwyn cynnal y defodau aberthu ceffylau olaf yn Ewrop

17 Mai 2024

Mae’r dystiolaeth yn dangos mudo gan bobl ac anifeiliaid nad oedd yn digwydd i’r un graddau cyn hynny

Professor Kevin Holland

Athro o Ysgol Busnes Caerdydd yn ennill Gwobr Cyflawniad Oes BAFA

16 Mai 2024

Mae Kevin Holland, Athro Cyfrifeg a Threthiant yn Ysgol Busnes Caerdydd, wedi ennill Gwobr Cyflawniad Oes.