Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Prison

Data newydd yn datgelu bod carcharorion wedi’u gwasgaru’n eang

20 Awst 2018

Ystadegau nad oeddent wedi’u cyhoeddi o’r blaen yn dangos pa mor wasgaredig yw carcharorion

Chwalu ystrydebau'r diwylliant syrffio

17 Awst 2018

Cynhadledd yn mynd i'r afael â diwylliant syrffio a natur gyfyngol stereoteipiau cyffredin

Students on campus

Arian gan AHRC i ddatblygu'r genhedlaeth nesaf o academyddion yn y celfyddydau a'r dyniaethau

16 Awst 2018

Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol Cymru a De a Gorllewin Lloegr i gynnig goruchwyliaeth, hyfforddiant a chymorth datblygu sgiliau i ôl-raddedigion

Violin on top of music scores

Cyfradd boddhad myfyrwyr yn 98%

16 Awst 2018

Mae'r Ysgol Gerddoriaeth wedi llwyddo i gael cyfradd boddhad cyffredinol ragorol o 98%

NSS logo

School of Modern Languages celebrates success in annual student survey

16 Awst 2018

The School of Modern Languages has achieved a significant increase in student satisfaction in this year’s National Student Survey (NSS) results.

Boddhad cyffredinol yn cyrraedd 100%

16 Awst 2018

Derbyn sgôr perffaith am foddhad cyffredinol

Stand Up Philosophy logo

Newid bwlb yng Ngŵyl Ymylol Caeredin

15 Awst 2018

Yr ŵyl fyd-enwog yn cynnwys elfen athronyddol drwy Athronyddu ar Lwyfan

Sandcastle

Bryngaer yn y tywod

15 Awst 2018

Hwyl ar y traeth i bawb ar Ynys y Barri

Container ship

Gweithio gyda byd diwydiant i leihau'r peryglon y mae morwyr yn eu hwynebu

13 Awst 2018

Gobaith y bydd arian yn codi safonau i weithwyr

Man explaining point

Cael effaith

10 Awst 2018

Cynhadledd undydd i bontio’r bwlch rhwng y byd academaidd ac ymarfer