Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Adeilad Morgannwg

Cynllunio ymlaen llaw – Myfyrwyr Meistr wedi sicrhau cyllid bwrsariaethau

18 Rhagfyr 2023

Mae tri myfyriwr ôl-raddedig yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio yn dathlu ar ôl ennill bwrsariaethau o bwys i ariannu eu hastudiaethau.

Hacathon Gwerth Cyhoeddus yn tanio syniadau ac yn sbarduno arloesedd

15 Rhagfyr 2023

Yn ddiweddar cymerodd myfyrwyr ôl-raddedig o Ysgol Busnes Caerdydd ran mewn Hacathon Gwerth Cyhoeddus.

Ffotograff o saith ymchwilydd ym Mhrif Adeilad Prifysgol Caerdydd

Digwyddiad cyflwyno ymchwil Prifysgol Caerdydd ar Affrica

14 Rhagfyr 2023

Digwyddiad sy’n dod â staff y Brifysgol ynghyd i ysbrydoli rhagor o waith ar Affrica.

Arbenigwyr yn ymgynnull yng nghynhadledd diogelwch, trosedd a chudd-wybodaeth gyntaf Caerdydd

14 Rhagfyr 2023

Mae'r Sefydliad Arloesedd Diogelwch, Troseddu a Chudd-wybodaeth yn dwyn ynghyd arbenigwyr ym meysydd plismona, diogelwch y cyhoedd a diogeledd

Mae dyn yn sefyll y tu ôl i lectern yn annerch pobl yn ystod digwyddiad

Academyddion a gwleidyddion blaenllaw yn trafod yr heriau polisi mwyaf allweddol sy'n wynebu Cymru

12 Rhagfyr 2023

Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru yn myfyrio ar 10 mlynedd o lwyddiant

Yr Athro Debbie Foster yn cael ei chydnabod yn genedlaethol ar restr Disability Power 100

11 Rhagfyr 2023

Mae Debbie Foster, Athro Cysylltiadau Cyflogaeth ac Amrywiaeth yn Ysgol Busnes Caerdydd, wedi cael ei henwi yn Disability Power 100 fel un o'r 100 o bobl anabl mwyaf dylanwadol yn y DU.

A small green world in someone's hands

Senedd Cymru yn clywed gan fyfyrwyr pro bono ar yr hawl i’r cyhoedd weld gwybodaeth amgylcheddol

11 Rhagfyr 2023

Ym mis Tachwedd eleni, gwnaeth myfyrwyr sy'n effro i’r amgylchedd yn Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth gael profiad go iawn o’r gyfraith ar waith pan drafodwyd ac ystyriwyd eu gwaith yn Senedd Cymru.

Dathlu ugain mlynedd o'r Cyflog Byw

10 Rhagfyr 2023

Nododd Ysgol Busnes Caerdydd Wythnos Cyflog Byw 2023 gyda sesiwn friffio brecwast a oedd yn amlygu'r rôl ganolog y mae Prifysgol Caerdydd a Chaerdydd fel dinas yn ei chwarae yn y fenter hon.

Llun o fenyw yn dal llyfr ac yn gwenu ar y camera.

Cyn-fyfyriwr 'wedi cyffroi’n lân' yn sgîl cyhoeddi ei nofel

8 Rhagfyr 2023

Mae un o gyn-fyfyrwyr Ysgol y Gymraeg wedi ysgrifennu nofel a gaiff ei chyhoeddi yn ystod yr wythnosau nesaf.

participants at Sikhism event

Dathlu sylfaenydd y grefydd Sikhiaeth

7 Rhagfyr 2023

Dathliad y DU yn cael ei gynnal ym Mhrifysgol Caerdydd