Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Professor Ambreena Manji

Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol yn croesawu ysgolhaig Cyfraith a Chymdeithas Affrica yn Gymrawd

4 Mawrth 2024

Mae ysgolhaig cyfreithiol toreithiog wedi cael ei ethol i Gymrodoriaeth Academi'r Gwyddorau Cymdeithasol (Academy of Social Sciences) fis Mawrth eleni.

Dathlu ymchwil ac arloesedd yn y Brifysgol yn nigwyddiad Ewropeaidd Dydd Gŵyl Dewi

3 Mawrth 2024

Mae’r brifysgol wedi arddangos enghreifftiau o’i hymchwil ac arloesi blaenllaw yn rhaglen Dydd Gŵyl Dewi Brwsel 2024.

Dyn yn gwenu ar ddiwrnod heulog.

Cyn-fyfyriwr ymchwil yn cyhoeddi llyfr newydd

29 Chwefror 2024

Mae un o gyn-fyfyrwyr ymchwil Ysgol y Gymraeg wedi cyhoeddi llyfr newydd.

A man presenting at the open house event.

Digwyddiad RemakerSpace yn tynnu sylw at fentrau economi gylchol

29 Chwefror 2024

Yn ddiweddar, croesawyd rhanddeiliaid allweddol i RemakerSpace a oedd yn cynnal digwyddiad tŷ agored i arddangos ei chyfleusterau arloesol.

A power station in New Zealand

Goruchaf Lys Seland Newydd yn defnyddio ymchwil y gyfraith gan Brifysgol Caerdydd mewn achos newid hinsawdd o broffil uchel

28 Chwefror 2024

Mae ymchwil gan academydd y gyfraith o Brifysgol Caerdydd wedi'i ddyfynnu gan Oruchaf Lys Seland Newydd mewn dyfarniad a allai effeithio ar y ffordd rydyn ni’n edrych ar newid yn yr hinsawdd a'i effeithiau yn y dyfodol.

Mae dyn sy'n gwisgo clustffonau yn chwarae bysellfwrdd.

Ymchwilydd yn cyrraedd rhestr fer Cân i Gymru

26 Chwefror 2024

Mae cân un o ddarlithwyr Ysgol y Gymraeg wedi cyrraedd rhestr fer Cân i Gymru 2024.

Astudiaeth ryngwladol newydd ar awyrgylchoedd diogel mewn ysbytai

22 Chwefror 2024

Awyrgylchoedd diogel mewn ysbytai, a all helpu i osgoi niwed i gleifion, yw ffocws astudiaeth ryngwladol newydd dan arweiniad Dr Tracey Rosell yn Ysgol Busnes Caerdydd.

DSV Accelerate Programme Graduates throw graduation caps in the air

Arweinwyr DSV y dyfodol yn graddio o’r Rhaglen Cyflymu

21 Chwefror 2024

Mae carfan Raglen Cyflymu DSV 2023 wedi graddio ar ôl taith blwyddyn.

Caeau gyda llyn a bryniau

Gwahaniaethau hiliol wrth roi sancsiynau lles ar waith yn Lloegr

21 Chwefror 2024

Mae dadansoddiad o ddata dros gyfnod o saith mlynedd yn datgelu gwahaniaethau “llym” yn y ffordd y bydd sancsiynau lles yn cael eu rhoi ar waith