Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Gwobrau Archaeolegol Prydain

11 Gorffennaf 2012

Mae llyfr yn amlinellu techneg dyddio newydd ar gyfer astudio Prydain Neolithig yn fwy cywir wedi cael cydnabyddiaeth yng Ngwobrau Archaeoleg Prydain.

Gwella iechyd meddwl dioddefwyr trais

11 Gorffennaf 2012

Mae Coleg Brenhinol y Seiciatryddion wedi cyhoeddi canllaw newydd a ddatblygwyd gan arbenigwyr yng Nghaerdydd i wella’r canlyniadau iechyd meddwl ar gyfer pobl yr effeithiwyd arnynt gan drais.

Improving violence victims’ mental health

11 Gorffennaf 2012

Cardiff experts develop new guidance to help victims.

Newyddiaduriaeth Ddigidol

10 Gorffennaf 2012

Mae ymchwil blaengar sy’n canolbwyntio ar natur newidiol newyddiaduriaeth yn yr oes ddigidol am gael ei dwyn ynghyd mewn cyfnodolyn newydd a adolygir gan gymheiriaid sy’n cael ei lansio gan athro ym Mhrifysgol Caerdydd.

Cyflymu ymchwil i Glefyd Huntington

6 Gorffennaf 2012

Cafodd celloedd ymennydd dynol sy’n dangos nodweddion Clefyd Huntington eu datblygu, gan agor llwybrau ymchwil newydd ar gyfer trin yr anhwylder angheuol.

Darpar gyfreithwyr yn cael blas ar y proffesiwn

3 Gorffennaf 2012

Bydd disgyblion o ysgolion yng nghymoedd Caerdydd ac Abertawe’n cael trafodaeth yr wythnos hon â phrif gynghorydd cyfreithiol Llywodraeth Cymru ynghylch a ddylai Cymru gael awdurdodaeth gyfreithiol ar wahân.

Helpu elusennau i lwyddo

29 Mehefin 2012

Myfyrwyr Caerdydd yn helpu i ddatblygu syniadau busnes.

Llwyfan newydd ar gyfer arbenigedd operatig

29 Mehefin 2012

Lansio cydweithio rhyngddisgyblaethol.

Gyrru ymlaen ymchwil ar gerbydau trydanol

27 Mehefin 2012

Canolfan newydd amlddisgyblaethol i helpu datblygu arloesedd pellach mewn cerbydau trydan.

Croesawu myfyrwyr Fulbright i Gymru

26 Mehefin 2012

Caerdydd yn cynnal ail Sefydliad Haf ar y cyd ar gyfer myfyrwyr blaenllaw o’r UD.