Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Dyn yn sefyll o flaen carreg y Cewri.

"Do’n i ddim yn meddwl bod gyrfa yn y celfyddydau yn bosibl i rywun fel fi - ond dwi bellach yn dilyn fy mreuddwyd"

19 Gorffennaf 2024

Mae un o raddedigion Archaeoleg wedi ennill ysgoloriaeth i astudio gradd meistr yn Rhydychen.

The School of Music at Tafwyl

17 Gorffennaf 2024

Ymwelodd yr Ysgol Cerddoriaeth â Tafwyl, gŵyl Gymraeg rad ac am ddim yng Nghaerdydd.

Sian Hart

“Dyma'r peth gorau imi ei wneud erioed” yn ôl un o fyfyrwyr y Llwybrau

17 Gorffennaf 2024

Bydd Sian Hart, sy’n 55 oed, yn graddio mewn Hanes ar ôl astudio'n rhan-amser

Graddio 2024 – nodi cerrig milltir bythgofiadwy

16 Gorffennaf 2024

Graduation is a proud milestone, celebrated as a graduating cohort.

Dyn yn rhoi cyflwyniad.

“Roedd cael diddordeb personol yn fy ymchwil wedi gwneud i mi eisiau llwyddo mwy fyth”

16 Gorffennaf 2024

Mae ymchwil Felix Shi yn canolbwyntio ar y rhwystrau y mae pobl anabl yn eu profi yn y farchnad lafur.

“Rydw i eisiau cael effaith mewn cymunedau ble bynnag ydw i”

15 Gorffennaf 2024

Myfyriwr sy’n derbyn Ysgoloriaeth Stephen Lawrence yn graddio'r wythnos hon ar ôl ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr y gyfraith

National Assembly & Pier head building

Mae Athro o Brifysgol Caerdydd yn cyfrannu at ddatblygiad Strategaeth Tlodi Plant Llywodraeth Cymru

11 Gorffennaf 2024

Penodi athro Prifysgol Caerdydd i ddarparu adolygiad arbenigol o Strategaeth Tlodi Plant Llywodraeth Cymru.

Pobl yn cerdded o gwmpas stiwdio

Treialwyd Canolfannau Clwstwr y Diwydiannau Creadigol yng Nghasnewydd, Sir Fynwy a Rhondda Cynon Taf

10 Gorffennaf 2024

Treialwyd Canolfannau Clwstwr y Diwydiannau Creadigol yng Nghasnewydd, Sir Fynwy a Rhondda Cynon Taf

Dr Lotfi visiting shrimp farm workers. They are sat in a circle and she is making notes.

Ymchwil sy’n ceisio gwella cynaliadwyedd y gadwyn gyflenwi berdys

8 Gorffennaf 2024

Prif ffocws taith ymchwil Dr Maryam Lotfi Bangladesh oedd deall cynaliadwyedd cymdeithasol y gadwyn gyflenwi berdys, a cheisio ei gwella.

Democrateiddio Darogan: gwella galluoedd dadansoddol mewn gwledydd sy'n datblygu

5 Gorffennaf 2024

Mae Athro Bahman Rostami-Tabar, yn rhoi’r offer i unigolion mewn gwledydd sy’n datblygu i’w galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus a chynllunio ar gyfer dyfodol ansicr mewn cyfres o weithdai am ddim.