Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Lansio Cynllun Ysgoloriaethau Gwerth Cyhoeddus (Rhaglenni MBA)

18 Ebrill 2024

Mae Ysgol Busnes Caerdydd yn falch iawn o gyhoeddi cynllun Ysgoloriaeth Gwerth Cyhoeddus newydd (Rhaglenni MBA).

A man wearing a suit looking at the camera

Llwyddiant ... cyllid yr UE ar gyfer prosiect newydd ar dwyllwybodaeth

17 Ebrill 2024

Athro Prifysgol Caerdydd yn sicrhau mwy na £250k mewn cyllid ymchwil.

Pam na ddylai The Body Shop wedi methu mewn oes lle mae cwsmeriaid eisiau gweld brandiau’n ymgyrchu

11 Ebrill 2024

Mae Dr Zoe Lee wedi cyd-ysgrifennu erthygl yn The Conversation sy'n dadlau na ddylai The Body Shop, sy’n enghraifft fyd-eang o fanwerthu moesegol, fod wedi methu mewn oes lle mae ymgyrchu’n cael y fath sylw.

Mae dwy fenyw yn sefyll o flaen poster mawr ac yn gwenu wrth y camera.

Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn mynd i ddigwyddiad llenyddol

8 Ebrill 2024

Fe aeth myfyrwyr o Brifysgol Caerdydd i ddigwyddiad llenyddol unwaith eto, gan chwarae rhan mewn dyfarnu gwobr lenyddol fawreddog yn Ffrainc.

Llywydd Cymdeithas y Gyfraith Caerdydd Winky Yu gyda Robbie Burke, cynrychiolydd Barbi Global, noddwr Gwobr Llywydd Gorau Cymdeithas y Gyfraith. Credyd llun: Law Careers.Net

Llywydd Cymdeithas y Gyfraith Caerdydd yn cael ei henwi fel y gorau yn y DU

4 Ebrill 2024

Yn ddiweddar enwyd Llywydd Cymdeithas y Gyfraith Prifysgol Caerdydd yn Llywydd Gorau Cymdeithas y Gyfraith yn y DU!

 Cliona Tanner-Smith a Hannah Williams

Tîm o Brifysgol Caerdydd ar ben y rhestr yng Nghymru mewn her negodi flynyddol

3 Ebrill 2024

Yn ddiweddar, daeth dau fyfyriwr o Brifysgol Caerdydd yn ail mewn cystadleuaeth flynyddol pan fydd ymgeiswyr o bob rhan o'r DU yn negodi eu ffordd i’r brig!

Golygfa gefn o dad yn cofleidio plentyn ac yn edrych ar adfeilion tŷ ar ôl ymladd

Canlyniadau byw mewn rhyfel - a all theatr a gohebydd hysbysu'r byd yn well?

2 Ebrill 2024

O ryfeloedd cudd i theatr gudd: mae gohebu theatr yn cynrychioli bywydau'r rhai sy'n byw dan ormes a rhyfel.

Datgelu’r Aifft

2 Ebrill 2024

Cipolwg y tu ôl i'r llenni ar archaeoleg a chadwraeth ar gyfer cymdeithas y DU

Dau LARPers yn rhedeg tuag at ei gilydd mewn cae

Mae Connor Love wedi ennill gwobr Ffilm Myfyriwr Orau

28 Mawrth 2024

Mae Connor Love o Dogfennau Digidol (MA) wedi bod yn fuddugol yng ngŵyl Safbwyntiau Byw 2024 gyda'i ffilm 'A Bridge to Mundania'.

Mae dau ddyn yn sefyll ac yn gwenu wrth y camera. Mae'r ddau ddyn yn gwisgo siwt ac yn sefyll o flaen baner las.

Dathlu cyfraniad un o Athrawon Emeritws yr Ysgol i bolisi iaith

27 Mawrth 2024

Mae arbenigwyr rhyngwladol wedi dod ynghyd i ddiolch i’r Athro Emeritws Colin H. Williams am ei gyfraniad i bolisi iaith.