Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglenni ymchwil o A i Y

A

Enw Cymhwyster Ffurf
Addysg Feddygol PhD, MPhil
Archaeoleg PhD, MPhil Full-time, part-time
Astudiaethau Busnes PhD Full-time, part-time
Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol PhD, MPhil Full-time, part-time
Astudiaethau Iaith a Chyfieithu PhD, MPhil Full-time, part-time
Athroniaeth PhD, MPhil Full-time, part-time

B

Enw Cymhwyster Ffurf
Bioffiseg Adeileddol PhD Full-time, part-time
Bioleg Gemegol PhD, MPhil Full-time, part-time
Biomeddygaeth PhD, MPhil, MD Full-time, part-time
Biowyddorau PhD, MPhil, MD Full-time, part-time
Biowyddorau (MRes) MRes Full-time
Biowyddorau Moleciwlaidd PhD, MPhil, MD Full-time, part-time

C

Enw Cymhwyster Ffurf
Cadwraeth PhD, MPhil Full-time, part-time
Canser a Geneteg PhD, MPhil, MD Full-time, part-time
Catalysis yn Sefydliad Catalysis Caerdydd PhD, MPhil Full-time, part-time
Cemeg PhD, MPhil Full-time, part-time
Cemeg Anorganig PhD, MPhil Full-time, part-time
Cemeg Ddamcaniaethaol a Chyfrifiadurol PhD, MPhil Full-time, part-time
Cemeg Feddyginiaethol PhD, MPhil, MD Full-time, part-time
Cemeg Organig Ffisegol PhD, MPhil Full-time, part-time
Cerddoleg PhD, MPhil Full-time, part-time
Cerddoriaeth PhD, MPhil Full-time, part-time
Cloddio data a thestun PhD, MPhil Full-time, part-time
Cyfansoddi PhD, MPhil Full-time, part-time
Cyfrifeg a Chyllid PhD Full-time, part-time
Cyfrifiadura cymdeithasol PhD, MPhil Full-time, part-time
Cyfrifiadura Gweledol PhD, MPhil Full-time, part-time
Cyfrifiadureg a Gwybodeg PhD, MPhil Full-time, part-time
Cymraeg PhD, MPhil Full-time, part-time
Cymru PhD, MPhil Full-time, part-time
Cynllunio Dinesig a Rhanbarthol PhD Full-time, part-time
Cynrychioli gwybodaeth a rhesymu PhD, MPhil Full-time, part-time
Cysylltiadau Rhyngwladol a Globaleiddio PhD, MPhil Full-time, part-time

D

Enw Cymhwyster Ffurf
Darparu Cyffuriau a Microbioleg PhD, MPhil, MD Full-time, part-time
Deintyddiaeth (PhD,MPhil) PhD, MPhil Full-time, part-time
Deunyddiau Cyflwr Solid PhD, MPhil Full-time, part-time
Doethur mewn Addysg EdD Part-time
Doethur mewn Astudiaethau Iechyd DHS Part-time
Doethur mewn Gwaith Cymdeithasol DSW Part-time
Doethur mewn Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus SPPD Part-time
Doethuriaeth mewn Seicoleg Addysgol DEdPsy Full-time

E

Enw Cymhwyster Ffurf
Economeg PhD Full-time

F

Enw Cymhwyster Ffurf
Ffarmacoleg a Ffisioleg PhD, MPhil, MD Full-time, part-time
Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol PhD, MPhil, MD Full-time, part-time
Ffiseg a Seryddiaeth PhD, MPhil Full-time, part-time
Ffiseg Ddisgyrchol PhD, MPhil Full-time, part-time

G

Enw Cymhwyster Ffurf
Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (Efrydiaethau EPSRC) PhD Full-time
Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol PhD, MPhil Full-time, part-time
Gwleidyddiaeth Ewrop ac Astudiaethau Bro PhD, MPhil Full-time, part-time
Gwleidyddiaeth Gymharol, Polisïau a Llywodraethiant PhD, MPhil Full-time, part-time
Gwyddorau Biofeddygol a'r Geg PhD, MPhil Full-time, part-time
Gwyddorau Gofal Iechyd PhD, MPhil Full-time, part-time
Gwyddorau'r Ddaear PhD, MPhil Full-time, part-time
Gwyddorau'r Golwg PhD, MPhil Full-time, part-time

H

Enw Cymhwyster Ffurf
Haint ac Imiwnedd PhD, MPhil, MD Full-time, part-time
Hanes a Hanes Cymru PhD, MPhil Full-time, part-time
Hanes yr Henfyd PhD, MPhil Full-time, part-time
Human factors technology PhD, MPhil Full-time, part-time

I

Enw Cymhwyster Ffurf
Iaith a Chyfathrebu PhD, MPhil Full-time, part-time
Iaith, Polisi a Chynllunio PhD, MPhil Full-time, part-time

L

Enw Cymhwyster Ffurf
Llenyddiaeth Saesneg PhD, MPhil Full-time, part-time
Logisteg a Rheoli Gweithrediadau PhD Full-time, part-time

M

Enw Cymhwyster Ffurf
Marchnata a Strategaeth PhD Full-time, part-time
Mater Cywasgedig a Ffotoneg PhD, MPhil Full-time, part-time
Mathemateg PhD, MPhil Full-time, part-time
Mathemateg Bur PhD, MPhil Full-time, part-time
Mathemateg Gymhwysol PhD, MPhil Full-time, part-time
Meddygaeth PhD, MPhil, MD Full-time, part-time
Meddygaeth Boblogaeth PhD, MPhil, MD Full-time, part-time
Meddygaeth Seicolegol a'r Niwrowyddorau Clinigol PhD, MPhil, MD Full-time, part-time

N

Enw Cymhwyster Ffurf
Newyddiaduraeth, Y Cyfryngau a Diwydiant PhD, MPhil Full-time, part-time
Niwrowyddoniaeth PhD, MPhil, MD Full-time, part-time
Niwrowyddoniaeth Weledol PhD Full-time, part-time

O

Enw Cymhwyster Ffurf
Offeryniaeth Seryddiaeth PhD, MPhil Full-time, part-time
Organebau a'r Amgylchedd PhD, MPhil, MD Full-time, part-time

P

Enw Cymhwyster Ffurf
Peirianneg PhD, MPhil Full-time, part-time
Peirianneg Cyfathrebu Diwifr a Microdon (MRes) MRes Full-time
Peirianneg: Iechyd, Technoleg a'r Byd Digidol PhD, MPhil, EngD Full-time, part-time
Peirianneg: Mecaneg, Deunyddiau ac Uwch-Weithgynhyrchu PhD, MPhil, EngD Full-time, part-time
Peirianneg: Ynni a'r Amgylchedd PhD, MPhil, EngD Full-time, part-time
Pensaernïaeth PhD, MPhil Full-time, part-time
Perfformio PhD, MPhil Full-time, part-time
PhD gyda Chydran Glinigol PhD Full-time
Preifatrwydd data a seiberddiogelwch PhD, MPhil Full-time, part-time

R

Enw Cymhwyster Ffurf
Rheoli, Cyflogaeth a Sefydliad PhD Full-time, part-time

S

Enw Cymhwyster Ffurf
Seicoleg PhD Full-time, part-time
Seicoleg Glinigol DClinPsy Full-time
Seryddiaeth ac Astroffiseg PhD, MPhil Full-time, part-time
Synthesis Organig PhD, MPhil Full-time, part-time
Systemau gwasgaredig a chyfochrog PhD, MPhil Full-time, part-time

T

Enw Cymhwyster Ffurf
Tebygolrwydd ac Ystadegaeth PhD, MPhil Full-time, part-time
Technolegau cwantwm a pheirianneg PhD, MPhil Full-time, part-time
Theori Feirniadol a Diwylliannol PhD, MPhil Full-time, part-time
Theori Wleidyddol PhD, MPhil Full-time, part-time

Y

Enw Cymhwyster Ffurf
Y Gwyddorau Cymdeithasol PhD Full-time, part-time
Y Gyfraith PhD, MPhil Full-time, part-time
Ymarfer Creadigol ym maes Pensaernïaeth (PhD) PhD Full-time, part-time
Ymarfer Fferylliaeth a Fferylliaeth Glinigol PhD, MPhil, MD Full-time, part-time
Ymchwil Glinigol Gymhwysol ac Iechyd y Cyhoedd PhD, MPhil Full-time, part-time
Ymchwil Weithrediadol PhD, MPhil Full-time, part-time
Ymchwilio Clinigol a Gwyddorau'r Golwg PhD Full-time, part-time
Ysgrifennu Creadigol PhD Full-time, part-time
Ysgrifennu Creadigol a Beirniadol PhD Full-time, part-time